Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс
НазваКомп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс
Сторінка2/33
Дата конвертації21.10.2013
Розмір1.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

ПЕРЕДМОВА


Щоб успішно жити, навчатися, працювати у дедалі складнішому, інформаційно насиченому суспільстві знань, учні та вчителі повинні ефективно використовувати технології. У поєднанні з якісно відрегульованою освітньою системою технології здатні допомогти учням:

 • Стати умілими користувачами інформаційних технологій

 • Стати споживачами інформації, аналітиками та фахівцями з оцінки

 • Навчитись вирішувати завдання та приймати рішення

 • Творчими та ефективним користувачами засобів підвищення продуктивності праці

 • Стати ефективними комунікаторами, співпрацівниками, видавцями та виробниками

 • Стати свідомими відповідальни

 • ми, активними громадянами

Завдяки постійному та ефективному використанню технологій у навчальному процесі, учні отримують можливість набути важливих умінь та навичок використання технологій. Головними дійовими особами в цьому процесі є учителі. Учитель відповідає за створення сприятливого навчального середовища та забезпечення навчальних можливостей, які полегшують використанню технологій для навчання та спілкування. Тому конче необхідно щоб усі учителі були готові забезпечити своїх учнів такими можливостями.

Як програми післядипломного професійного удосконалення для учителів, так і програм для підготовки майбутніх учителів повинні забезпечувати технологічно-насичений досвід в усіх аспектах навчання. Стандарти та ресурси проекту ЮНЕСКО «Стандарти ІКТ компетенції для вчителів» (ІКТ-СКУ) надають рекомендації для всіх учителів, особливо щодо планування програм та різноманітних курсів освіти вчителів, що готуватимуть їх до виконання важливої функції виховання вмілих користувачів технологій.

Сучасним учителям потрібно бути готовим забезпечувати технологічно-підтримані навчальні можливості для своїх учнів. Будучи підготовленим використовувати технології та знаючи, як технології можуть підтримати навчання учнів, вони стають невід’ємною частиною професійного репертуару кожного учителя.

Учителю потрібно бути готовим збагатити учнів знаннями про переваги використання технологій. Школи та класи, як звичайні, так і віртуальні, повинні мати учителів, озброєних технологічними ресурсами та уміннями і які вміють ефективно навчати предмету з використанням технологічних понять та умінь.

Інтерактивні комп'ютерні моделювання, цифрові та відкриті освітні ресурси, інструментарій для складного, на рівні сучасних вимог збору даних і аналізу - це лише незначний перелік ресурсів, які надають можливість учителям дарувати неперевершені можливості концептуального розуміння.

Традиційні освітні методи більше не забезпечують теперішніх та майбутніх учителів уміннями, необхідними для навчання учнів, як економічно вижити у сучасному світі праці.

У рамках проекта ІКТ-СКУ, ЮНЕСКО відповідає за: а) функції стандарто-формуючої агенції, б) обов’язки в рамках проекту Освіта Для Всіх (ОДВ), в) обов’язки провідної агенції напрямку діяльності С4 з теми «формування можливостей» (спільно з ПРООН) та лінії С7 з теми «електронне навчання» відповідно до плану дій зістрічі в Тунісі (2003)1 та г) його генерального завдання створення інклюзивного суспільства знань засобами комунікації та інформації.

Проект ІКТ-СКУ забезпечує повну принципову схему Стандартів ІКТ-компетентності учителів шляхами: а) звернення до основновоположних «Керівних Принципів» (документ 1 з 3), б) аналізу компонентів освітньої реформи та розробки матриці умінь та навиків для учителів, відповідних різним методичними підходам та компонентами освітньої реформи2 (документ 2 з 3), та в) детальний опис специфічних умінь, необхідних учителю в рамках кожного набору навиків/модуля3 (документ 3 з 3).

Другий етап проекту ІКТ-СКУ передбачає створення під егідою ЮНЕСКО механізму атестації програм підготовки відповідно до стандартів ЮНЕСКО. Повне керівництво щодо подання, оцінки та атестації буде опубліковано на сайті цього проекту ЮНЕСКО: http://www.unesco.org/en/competency-standards-teachers .

Крім того, ЮНЕСКО внесе існуючі стандарти освіти вчителів та освітніх програм у матрицю умінь ІКТ-СКУ щоб організувати та упорядкувати зусилля міжнародної освітянської спільноти у цій галузі. Ми сподіваємося, що ця робота сприятиме створенню та втіленню в життя навчальних програм для набуття ІКТ-умінь учителів у світовому маштабі.

Насамкінець, важливо відзначити, що створення ЮНЕСКО ІКТ-СКУ стало справжнім прикладом сили стратегії громадсько-приватного партнерства задля розвитку. Нам приємно відзначити усіляку підтримку, яку ми отримали від наших численних партнерів, як з академічних кіл, так і з приватного сектора. Зокрема, ми хотіли б окремо подякувати компаніям Microsoft, Intel, Cisco, Міжнародне Об’єднання Технологій в Освіті (МОТО) та Вірджинський Політехнічний Інститут та Державний Університет (Virginia Tech). Ми надзвичайно цінуємо їх внесок.

Абдул Вахід Хан, помічник генерального директора з питань Комунікацій та Інформації ЮНЕСКО

Стандарти ЮНЕСКО компетентності вчителів у використанні ІКТ

І. Керівні принципи

Вступ

У статті подано обґрунтування, структуру та підходи Проекту Стандартів ІКТ-компетентності для Вчителів (ІКТ-СКУ).

Стаття пояснює, як професійний розвиток учителя органічно вливається в контекст більших освітніх реформ, оскільки країни переглядають свої системи освіти у зв’язку з формуванням умінь ХХІ століття, що підтримають соціальний та економічний розвиток. Вона може бути використана як керівництво для тих, хто має справу з прийняттям рішень у сфері освіти та професійного розвитку учителя у підготовці їх навчальних програм та інших освітніх проектів. Точніше кажучи, завданнями Проекту Стандартів ІКТ-компетентності для Вчителів ЮНЕСКО є:

• Укласти загальний перелік директив для організаторів професійної підготовки з метою виявлення, підготовки та оцінки навчальних матеріалів чи програми освіти вчителя щодо використання ІКТ в навчальному процесі.

• Розробити базовий перелік кваліфікацій, що дозволяють учителям інтегрувати ІКТ в процеси викладання та навчання з метою покращити навчання учнів та поліпшити виконання професійних обов’язків учителя.

• Сприяти подальшому розвитку освіти шляхом використання ІКТ учителями для свого професійного розвитку і удосконалення педагогічних знань, навиків співпраці, лідерства та інноваційного розвитку школи із застосуванням ІКТ.

• Гармонізувати різноманітні погляди та термінологічний словник щодо використання ІКТ в освіті вчителя.

В цілому, Проект «Стандарти ІКТ-компетентності для вчителів» має на меті удосконалити практики вчителя у сфері його професійної діяльності, поєднуючи навики ІКТ з нововведеннями в педагогіці, курикулумі та організації школи. Проект також націлено на використання учителями навиків ІКТ та ресурсів з метою удосконалення процесу викладання, співпраці з колегами, і, можливо, стати лідером впровадження інновацій у їх навчальних закладах.

Загальним завданням проекту є не лише удосконалення учительських практик, але і здійснення це шляхами, що ведуть до підвищення якості освітньої системи, що, в свою чергу, сприятиме економічному та соціальному розвитку.

У той час, як проект ЮНЕСКО ІКТ-СКУ конкретизує компетентності, необхідні для досягнення цих цілей та завдань, необхідно щоб їх схвалили урядові, громадські та приватні постачальники послуг і надали освітні послуги для створення цих компетентностей.

Стандарти слугуватимуть путівником для цих постачальників у конструюванні чи перегляді навчальних матеріалів та забезпеченні виконання цих цілей. Стандарти також надаватимуть можливість керівникам сфери професійного розвитку вчителя оцінити, якою мірою освіта для вчителів у їх країнах відповідає установленим Стандартам, і, тим самим, сприяти розвиткові специфічних навиків та умінь працівників освіти, необхідних для досягнення цілей професійних, національної економіки та суспільного розвитку.

Мета цієї роботи ─ пояснити політичним діячам, керівникам освіти, можливим партнерам, доцільність проекту ІКТ-СКУ. Вона пояснює, як професійний розвиток учителів вписується в ширший контекст освітньої реформи: як країни налаштовують свої освітні системи на вироблення умінь компетентного працівника 21 століття, необхідних для соціальної інтеграції та індивідуального зростання. На шляху до цих цілей стаття окреслює ширший політичний контекст, в межах яких проект ІКТ-СКУ було розроблено та описує актуальність, структуру та концепцію проекту.

Наступні розділи статті забезпечують освітніх політиків та партнерів у сфері професійного розвитку інформацією, необхідною для вирішення їх участі у проекті та підготовки їх навчальних планів та проектів згідно встановлених вимог. Вони містять специфікацію модулів стандартів компетентності та методичних настанов розробникам навчальних курсів та постачальникам освітніх послуг.
^

Керівні принципиПроект ЮНЕСКО «Стандарти компетентності вчителів щодо використання ІКТ» є органічною складовою політики освітньої реформи та завдань програми освіти задля стійкого розвитку. Освіта – це ключове питання як для усієї країни, так і для кожної окремої громади. Цим визначається і різноманітність його цілей і завдань:

 • Виховання у дусі вічних цінностей і передача нащадкам культурної спадщини;

 • Сприяння розвитку особистісних якостей громадян усіх вікових категорій;

 • Сприяння зміцненню демократії і розширення участі в житті суспільства, особливо, жінок та національних меншин;

 • Сприяння міжкультурному взаєморозумінню і мирному вирішенню конфліктів, поліпшенню здоров'я і добробуту;

 • Підтримка економічного розвитку, зниження бідності і підвищення добробуту широких верств населення.

Програми ООН і ЮНЕСКО у галузі освіти спрямовані на досягнення різноманітних цілей. Наприклад, Декларація тисячоліття, Освіта для всіх (ОДВ), Десятиліття грамотності ООН (ДГ ООН), Десятиліття освіти задля стійкого розвитку (ДОЗСР) – всі вони мають на меті зниження бідності, поліпшення здоров'я, підвищення якості життя. У всіх цих документах освіта розглядається як важливий чинник досягнення поставлених цілей.. Всі вони мають на меті досягнення рівності жінок і чоловіків, сприяння зміцнення прав людини, особливо, національних меншин. У всіх з них висловлена упевненість в тому, що освіта грає ключову роль в розвитку, відкриваючи людям шлях до реалізації своїх можливостей, до участі в здійсненні чіткішого контролю за рішеннями, що зачіпають їх інтереси. У кожному з них освіта признається як право всіх громадян. Крім того, ОДВ і ДОЗСР підкреслюють важливість якості отримання знань як з погляду шляхів набуття учнями знань, так і з погляду на їх якість. ДГ ООН і ОДВ вказують необхідність базових знань(грамотності) як основи, на якій будується подальше навчання і освіта. ОДВ, ДОЗСР і ДГ ООН підкреслюють важливість позашкільної неформальної освіти. Більше того, Міжнародна комісія ЮНЕСКО стверджує4, що навчання впродовж всього життя і членство в суспільстві знань відіграють ключову роль в рішенні задач, які ставить сучасний світ. Комісія визначає чотири основні навики освіти: навчитися жити разом, навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити.

Проект «Стандарти ІКТ компетентності для учителів» підтримує та розширює цілі освітніх програм, описаних вище і є опорою для усього ряду бажаних результатів освіти. Як і усі програми, проект звертає особливу увагу на зниженні рівня бідності та поліпшенні якості життя. Подібно до програми Освіта Для Кожного (ОДВ), Десятиліття Освіти Заради Стійкого Розвитку (ДОЗСР), проект ІКТ-СКУ націлено на поліпшення якості освіти. Як і ряд інших, наш проект націлено на поширення грамотності, а також, подібно до програми Десятиліття Грамотності ООН (ДП ООН) ми маємо на меті розширити поняття «грамотність».

Подібно до Міжнародної Комісії, особливу увагу Проект надає навчанню протягом усього життя, новим освітнім цілям, участі у житті освітньої спільноти, базованому на побудові знань та їх поширенні.

Однак проект ІКТ-СКУ розширює свою програму, роблячи наголос на взаємовідношенні між використанням ІКТ, реформою освіти та економічним ростом. Проект ІКТ-СКУ ґрунтується на ідеї, що системне економічне зростання ─ ключ до зниження рівня бідності та підвищення рівня добробуту. Цю ідею практично підтверджує економічний стан у таких несхожих одна на одну країнах, як Сінгапур, Фінляндія, Ірландія, Корея та Чилі. Тридцять п’ять років тому ці країни були однаково бідними. Проект також базовано на ідеї, сформульованій у доповіді ЮНЕСКО «Освіта в інформаційному суспільстві та для нього»5, що ІКТ ─ це засіб зростання і зміцнення, що має велике значення у справі перебудови та удосконалення освіти.

Одночасно Проект ІКТ-СКУ погоджується з думкою Міжнародної Комісії, що бурхливий економічний розвиток не достатньо гармоніює зі станом людських та природних ресурсів. Економічне зростання має не лише позитивну сторону. Як і ДОЗСР, Проект «Стандартів…» прагне збалансувати добробут людини та стійкий економічний розвиток та синхронізувати їх через системну освітню реформу.

Традиційні економічні моделі асоціюють вихідні дані економічного розвитку із вхідними факторами ─ національні компанії купують більше обладнання та наймають більше працівників. Це процес, який економісти називають акумуляцією. На початкових етапах свого розвитку Сінгапур ішов цим шляхом, використовуючи некваліфіковану працю для електронних приладів для транснаціональних компаній. У наші дні по цьому шляху іде Китай. Однак, Сінгапур зрозумів, що застосування цього підходу не забезпечує стабільності економічного розвитку: вкладений додатковий капітал повертався з дедалі меншими прибутками.

Навпаки, економічне зростання нації може відбуватися за рахунок приросту матеріальних цінностей, створюваних її громадянами. Економічна модель «Нове Зростання» підкреслює важливість нових знань, інновацій та розвитку людських ресурсів як чинника стійкого економічного розвитку. Здобуваючи освіту і розвиваючи свої здібності, людина робить внесок не лише в економіку, але і в культурну спадщину країни, бере участь в суспільному житті, покращує здоров'я сім'ї та суспільства, зберігає навколишнє середовище. При цьому вона підвищує свою організованість і здатність продовжувати розвиватися і приносити користь. Таким чином створюється ефективно функціонуючий цикл особистісного розвитку і його зв'язку з розвитком країни. Тільки за допомогою забезпечення доступу до високоякісної освіти для всіх – незалежно від статі, етнічної приналежності, віросповідання або мови, створюються умови, при яких особистий внесок оцінюється по справедливості, а блага економічного зростання справедливо розподіляються. Проект «Стандартів…» пропонує три шляхи встановлення зв'язку між вдосконаленням освіти і широкомасштабним стабільним розвитком.

Економісти ідентифікують три чинники, які приводять до зростання, базовані на значимості людського фактора: поглиблення капіталу (здатність робочої сили використовувати обладнання, продуктивніше за його попередні версії), труд вищої якості (робоча сила з глибшими знаннями, яка здатна зробити внесок у економіку), та технологічна інноваційність ─ здатність працівників створювати, поширювати та використовувати нові знання. Ці три чинники продуктивності служать основою для трьох комплементарних, частково перекриваючих один одного підходів, що з’єднують освітню політику з економічним розвитком6:

 • Підвищення знань, умінь і навичок використання технологій учнів, студентів, громадян та робочої сили шляхом введення компонента технологій у курикулум, іншими словами, підхід технологічної грамотності.

 • Підвищення здатності учнів, студентів, громадян та робочої сили використовувати знання з метою додати додаткової цінності суспільству та економіці шляхом застосування технологій для вирішення реальних комплексних проблем, іншими словами, підхід поглиблення знань.

 • Підвищення здатності учнів, студентів, громадян та робочої сили до інноваційної діяльності, створювати нові знання, та отримувати прибуток з цих нових знань, іншими словами, підхід створення знань.

Як вказано у доповіді ЮНЕСКО, «Створення потенціалу у галузі підготовки вчителів для країн Африки на південь від Сахари»7 перед ЮНЕСКО стоїть завдання узгодження системи підготовки вчителів з завданнями національного розвитку цих країн. От чому ці три підходи відповідають альтернативним формулюванням політичних цілей країн і їх баченню майбутньої освіти. У сукупності вони намічають траєкторію, слідуючи якій реформа освіти сприятиме рішенню задач розвитку економіки країни і її суспільства, що стають дедалі складнішими: від технічної підготовки до високопродуктивних працівників, до економіки, базованої на знаннях та інформаційного суспільства. Завдяки цим підходам, учні, громадяни країни та її трудові ресурси набувають дедалі складніших навиків, необхідних не лише для участі в економічному, соціальному, культурному і екологічному розвитку, але і в підвищенні свого особистого рівня життя.

E


У Проекті ЮНЕСКО Стандартів компетентності вчителів у використанні ІКТ застосовано всі три підходи до перебудови освіти, що відповідає завданням досягнення різнопланових цілей та бачення майбутнього. Але кожен з цих підходів має свої наслідки як для реформи освіти та її поліпшення, так і для змін, яких зазнає решта п'ять компонентів системи освіти – педагогіка, викладацька діяльність і професійне вдосконалення, навчальні програми та система оцінювання, організація і управління діяльністю шкіл. ІКТ відіграють свою власну, але комплементарну роль в кожному з цих підходів.

Представлені в даній статті норми компетентності вчителів у використанні ІКТ, розроблені ЮНЕСКО, призначені для вчителів початкової і середньої школи. Але вони застосовні до всіх рівнів освіти – початкового, середнього, професійно-технічного та вищого, а також освіти без відриву від виробництва, спеціалізованої та післядипломної, безперервної. Вони торкаються і різних категорій працівників освіти – не лише вчителів, але також учнів, адміністрації, координаторів проектів з ІКТ, розробників програм, адміністраторів, методистів, викладачів закладів педагогічної підготовки.

Орієнтований на потреби вчителів початкової і середньої школи а також на інші категорії працівників системи середньої освіти, Проект ЮНЕСКО «Стандарти компетентності вчителів використання ІКТ розроблений в рамках проблематики, визначуваної економічними чинниками, проблемами реформи освіти і потребами тих, кого зачіпають її проблеми. Створення проекту, що враховує сукупність цих проблематик, дозволяє пристосувати стандарти, розроблені для вчителів початкових і середніх шкіл до використання на інших ступенях освіти, а саме, професійно-технічному, у неповній і повній вищій освіті і післядипломній освіті. Такий підхід дає можливість враховувати зміни, що відбуваються у сфері освіти при розробці освітньої політики і програм, здійснюваних іншими міністерствами і відомствами, які займаються проблемами економічного і соціального розвитку держави – міністерствами телекомунікацій, економічного планування, торгівлі і праці.

^

Професійна підготовка вчителів і реформа освітиНові технології змінюють і роль вчителя, викликають необхідність в створенні нових педагогічних прийомів і нових підходів до підготовки вчителів8. Успіх впровадження ІКТ в освітній процес залежатиме від здатності вчителів створювати нетрадиційну атмосферу занять, нову педагогіку, що спирається на застосування нових технологій, розвивати соціально активну робочу обстановку в класі, засновану на колективній роботі, освоєнні знань у співпраці з іншими, груповій роботі. Принципово важливими для майбутнього є такі якості, як здатність розробляти інноваційні методи використання техніки з метою активізації пізнавальної діяльності, заохочувати підвищення рівня технологічної грамотності, поглиблення знань а також їх створення.

Професійне вдосконалення вчителів стане найважливішою частиною процесу поліпшення освіти. Проте воно стане результативним лише за умови, якщо буде спрямоване на досягнення конкретних змін у поведінці вчителя в класі і, зокрема, тоді, коли професійне зростання стане безперервним процесом, що відбувається в унісон з рештою компонентів системи освіти. Ось чому підсумком проекту ЮНЕСКО «Стандарти компетентності вчителів використання ІКТ» є сумарний ефект кожного з трьох підходів до поліпшення освіти в застосуванні до кожного з компонентів системи освіти – загальній політиці, навчальних програм та оцінювання, педагогіки, використання технологій, організації навчального процесу та управління, професійного вдосконалення вчителів.


З рухом країни від традиційної освіти до технологічної грамотності, поглиблення знань та їх створення, відбуватимуться зміни і в процесі професійного розвитку вчителів, і в інших компонентах освіти. З трьох підходів найглибші системні зміни будуть викликані підходом на основі технологічної грамотності. Основною метою цього підходу є підготовка учнів, громадян та продуктивних сил, здатних освоїти нові технології, необхідні для соціального розвитку і підвищення ефективності економіки. Як указується в Декларації Тисячоліття, ОДВ і ДП ООН, поставлені цілі освіти можна досягти шляхом забезпечення рівного доступу до якісної освіти, подальшого поширення шкільної освіти і поглиблення рівня грамотності. Це передбачає розширення поняття «грамотність» за рахунок включення сучасного компонента – «технологічна грамотність». Пов'язані з цією політикою програми професійного розвитку прагнуть підвищити рівень технічної грамотності вчителів з метою впровадження основних складових ІКТ в шкільні програми, навчально-виховну практику школи. В результаті вчителі знатимуть, як, де і коли слід (але також, коли не варто) використовувати техніку в освітній, управлінській діяльності.

Зміни у сфері освіти, пов'язані з підходом на основі поглиблення знань, можуть виявитися найсуттєвішими і найвпливовішими на процес навчання. У найширшому сенсі, метою цього підходу є підвищення здатності учнів, громадян і працюючої маси населення приносити користь суспільству і економіці за рахунок застосування одержаних в школі знань для вирішення реальних проблем життя і роботи – проблем, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, продовольчим забезпеченням, здоров'ям, вирішенням конфліктів (як і передбачається ДОЗСР). Узгоджені заходи по вдосконаленню підготовки вчителів дадуть їм можливість одержати навики застосування складніших методик і технік, викликаних змінами в навчальних програмах, в яких важливе місце відводиться глибині розуміння і застосуванню на практиці знань, одержаних в навчально-виховній діяльності, відповідно до якої вчитель спрямовує і координує середовище навчання, а учнів залучають до активної співпраці у формі проекту. Така робота може виходити за рамки класних занять і залучати до співпраці партнерів на будь-якому рівні.

Нарешті, останній - найскладніший зі всіх трьох підходів до поліпшення освіти – підхід на основі створення знань. У широкому сенсі його метою є підвищення рівня громадської участі, культурної творчості і економічної ефективності за допомогою формування учнів, громадян і трудових ресурсів, постійно залучених і отримуючих користь від процесів створення знань, інноваційної діяльності та функціонування суспільства знань. Помітні наслідки впровадження цього підходу для змісту програм та інших компонентів систем освіти – вони переходять від традиційного освоєння шкільних предметів до освоєння навиків XXI століття, необхідних для створення нових знань і участі в процесі навчання впродовж всього життя. У цьому плані школи сприяють формуванню суспільства знань, про яке йдеться у матеріалах Міжнародної комісії.


Стандарти компетентності ЮНЕСКО є структурою вимог, що дозволяє організаторам професійної перепідготовки вчителів пов'язати зміст курсів з ширшими напрямами перебудови освіти та стратегічними цілями економічного розвитку.
^ Шляхи розвитку
У доповіді TTISSA наголошується, що програми підготовки вчителів часто не відповідають цілям розвитку. У завдання, поставлені перед цим проектом ЮНЕСКО входить забезпечення керівників освіти методами, якими вони могли б користуватися для проведення базованої на впровадженні ІКТ реформи освіти та професійного удосконалення вчителів, необхідних для економічного і соціального розвитку. Проте країни відрізняються своїм соціально економічним розвитком, і тому вони ставлять перед собою різні цілі економічного і соціального розвитку. Країни з розвиненою економікою, такі як Фінляндія і Корея, знаходяться в зовсім іншій ситуації, ніж такі країни з середньо розвинутою економікою, як Єгипет і Чилі, а тим більше – порівняно з такими економічно слаборозвиненими країнами, як Кенія і Болівія. Проте, проектом ІКТ-СКУ передбачається розробка універсальної моделі перебудови освіти, в якій центральне місце відведене стійкому економічному зростанню і соціальному розвитку, та передбачає можливість її застосування у різних ситуаціях та шляхах розвитку.

Наприклад, в моделі ІКТ-СКУ визначено три різні підходи, в основі яких лежить ефективність виробництва. Один з них може бути вибраний країною з метою досягнення стійкого економічного зростання. Потім вона приступає до вибору відповідної моделі перебудови освіти. Таким чином країни з різними стратегіями зростання вважатимуть корисними різні частини цієї моделі.

З іншого боку, країни з несхожими соціально-економічними показниками можуть мати схожі цілі, але іти до них різними шляхами. Наприклад, Фінляндія, Сінгапур і Єгипет, ставлять перед собою однакову мету створення в своїх країнах інформаційного суспільства за рахунок зростання ефективності економіки на основі створення знань. Отже, країні потрібно визначити довгострокову траєкторію, по якій вони просуватимуться від одного підходу до іншого задля досягнення вищої соціально-економічної мети. Структура Стандартів забезпечує базис для такої стратегії. Країни також можуть значно відрізнятися за інфраструктурами освіти, якістю вчителів, змістом навчальних програм, підходами до оцінки результатів. Ключем до створення знань є здатність використовувати успіхи, досягнуті на поточному етапі, з метою забезпечення прогресу в інших компонентах системи. Технологічна інфраструктура може бути сильною стороною однієї країни, в той час, як для іншої це ─ головне питання дня. Цю модель можна використовувати для визначення додаткової компетентності, створеної завдяки раніше досягнутим успіхам і заходам у рамках реформи, і які торкнулися інших компонентів системи. Вони дозволили максимально використовувати зміни у сфері освіти в цілях сприяння соціально-економічному розвитку. Таким шляхом слід підібрати або пристосувати програми підвищення кваліфікації вчителів до умов окремої країни, її політики, стану її освіти, як це п

роілюстровано на діаграмі нижче.


Діаграма компонентів реформи освіти


навчальні програми


^

В
навчальні програми
исновок


Використання загальної моделі, що приводиться тут, може допомогти міністерству в оцінці ефективності діючої на даному етапі політики у галузі освіти в світлі поточних і майбутніх цілей економічного і соціального розвитку країни. Міністерство може вибрати відповідний підхід з метою прив'язки ІКТ до інших заходів з реформи освіти. Потім воно може скласти план, як пов'язати ці заходи із завданнями економічного і соціального розвитку країни. Вибравши підхід і траєкторію, міністерство може використовувати модулі Стандартів ІКТ компетентності учителів для того, щоб планувати відповідні заходи по навчанню вчителів навиків, необхідних для досягнення встановлених орієнтирів.
Технологічна

грамотність


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconОпис досвіду роботи
Безумовно, кожній освіченій людині сьогодні вже недостатньо книг та підручників, йому необхідні – комп’ютерна грамотність І досвід...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconКомп’ютерна графіка з’явилась достатньо давно вже у 1960-х роках...
Сьогодні прийнято користуватися термінами «комп’ютерна графіка» І «комп’ютерна анімація». Поняття «комп’ютерна графіка» об’єднує...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconКомп’ютерні мережі. Всесвітня мережа Інтернет. Комп’ютерна мережа
Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (телефонних ліній або радіоканалів),...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconІнтернет. Комп’ютерна мережа.
Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (телефонних ліній або радіоканалів),...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconАналіз іноземних контрактів з точки зору їх корисності для України
Аналіз іноземних контрактів з точки зору їх корисності для України Євгеній Орел, канд екон наук, доцент, Наукма
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconВступ в компютерні мережі
Консольні пристроїв підключались до машини за допомогою інтерфейсного кабелю. Схема підключення цих кабелів нагадує сучасну комп’ютерну...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconПорядок проведення ІІІ етапу учнівських олімпіад з інформаційних...
Фіка» та «комп’ютерна анімація» (далі олімпіади) проводяться в місті Києві для заохочення талановитої молоді до розвитку здібностей...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconУрок засвоєння нових знань
Комп’ютерна графіка – це процес створення І обробки зображень (малюнків, креслень І т д.) за допомогою комп’ютера
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconДипломна робота
Предметом дипломного проекту є вивчення стосунків працівників у процесі роботи комерційного банку з точки зору найбільш повного та...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconТема: у чому сила людини?
Виховання в учнів уміння поважати різні точки зору, індивідуальні властивості та якості кожної людини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка