Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс
НазваКомп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс
Сторінка4/33
Дата конвертації21.10.2013
Розмір1.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
^

Поглиблення знань


Стратегічною ціллю підходу поглиблення знань, є розвиток здатності учнів, громадян і трудових ресурсів використовувати знання, отримані в школі, на благо суспільства і економіки завдяки їх застосуванню для вирішення складних і пріоритетних трудових, суспільних та повсякденних задач. Ці проблеми можуть стосуватися навколишнього середовища, продовольчої безпеки, здоров'я та вирішення конфліктів.

При цьому підході вчителі повинні розуміти зміст стратегічних цілей і соціальних пріоритетів, визначати, створювати і використовувати в навчально-виховному процесі діяльності, які сприяють досягненню поставлених цілей та пріоритетів. Цей підхід часто вимагає внесення таких змін у навчальні програми, що вимагають глибшого, ніж передбачено програмою, розуміння навчального матеріалу. Оцінка якості знань враховує знання про проблеми реального світу, та здатність вирішувати складні задачі. Методика викладання, відповідна цьому підходу, будується на навчанні у співпраці, проектному навчанні, поглибленому багатоаспектному дослідженні учнями питання, відповідь на яке допоможе учневі у роботі над складними, повсякденними питаннями та проблемами.

При цьому підході освіта стає дитино-центрованою. Роль учителя ─ структурувати задачу, намітити основні етапи її рішення, сприяти ясному розумінню завдань, слідкувати за правильним напрямом вирішення, підтримувати колективну проектну діяльність учнів. Цей підхід також змінює ритм і структуру класної роботи. Заняття, їх розклад, стиль ведення стають гнучкішими, збільшується час групової роботи. Допомагаючи учням здобути бажані ключові знання, вчитель застосовуватиме необмежені в часі та просторі специфічні для їх навчального предмета інструменти, наприклад, візуалізацію в природничих дисциплінах, інструменти для аналізу даних у математичних дисциплінах, рольові ігри та драматизацію під час вивчення суспільних дисциплін.

Компетенція вчителя, відповідна підходу поглиблення знань, включає здатність управління інформацією, побудови структури вирішення проблеми, використання необмеженого в часі і просторі програмного забезпечення загального призначення та відповідного навчальному предмету прикладного програмного забезпечення, поєднуючи їх з дитино-центрованою методикою викладання, заснованою на індивідуальній та проектній роботі з метою допомогти учням отримати ключові знання з піднятого питання та застосування отриманих відповідей у вирішенні комплексних проблем реального світу.

Під час проектної діяльності учителі використовуватимуть мережеві ресурси для того, щоб допомогти учням отримувати інформацію, спілкуватися та співпрацювати із зовнішніми експертами для проведення аналізу і пошуку рішень піднятих проблем. Також учитель повинен уміти використовувати ІКТ для створення та моніторингу індивідуальної і колективної роботи учнів над виконанням запланованої роботи. Також вони повинні вміти використовувати мережеві ресурси для доступу до інформації, контактів з колегами і іншими фахівцями, підвищуючи при цьому свій професійний рівень.
^

Створення знань


Стратегічною метою підходу створення знань є підвищення продуктивності за рахунок навчання учнів, громадян і трудових ресурсів, здатних постійно брати участь в створенні знань та інновацій, здобувати освіту протягом всього життя. При цьому підході вчителі повинні не лише здійснювати навчально-виховну діяльність, що сприяє досягненню поставленої мети, але також брати участь в реалізації програм розвитку з аналогічними цілями, здійснюваних в їх школі. Підхід створення знань виводить навчальну програму за рамки навчання шкільним предметам. Навчальна програма чітко направлена на вироблення навиків 21 століття, необхідних для створення нових знань.

Такі навички, як проблемний підхід, комунікація, співпраця, експериментальна робота, критичне мислення, творче самовираження стають самостійними програмними цілями і предметом для нових методів оцінювання. Мабуть, найбільш значущою метою стає підготовка дітей до самостійного вибору своїх цілей і планів навчання. Для цього потрібно навчити їх розуміти обсяг здобутих знань, оцінювати свої сильні та слабкі сторони, створювати власний навчальний план, неухильно його дотримуватися, відслідковувати прогрес власного розвитку, досягати успіху, ураховувати допущені помилки. Ці навички стануть в нагоді протягом усього життя в суспільстві «вічних учнів». Оцінювання – здатність учнів оцінювати якість своєї праці і праці інших – стає частиною цього процесу.

Роль учителя полягає в моделюванні створення знань, конструюванні ситуацій, в яких учні повинні застосовувати вищезгадані навички, і допомагати в їх виробленні. Учителі створюють в класі навчальні спільноти, в яких учні набувають не лише своїх власних навичок, але й допомагають іншим учасникам у аналогічних процесах. В дійсності школи перетворюються на навчальні організації, в яких усі дійові особи залучені до процесу пізнання. З цієї точки зору, вчителі стають наставниками шукачів знань та виробників знань, залучених до безперервних процесів експериментальної та інноваційної освітньої діяльності спільно зі своїми колегами та зовнішніми експертами задля створення нових знань про навчання та учительську практику.

Широкий спектр мережевого інструментарію, цифрових ресурсів, електронного устаткування покликані допомагати у створенні таких товариств та підтримувати їх діяльність зі створення знань, а також необмеженого в часі і просторі колективного навчання.Вчителі, компетентні в застосуванні підходу створення знань, повинні уміти розробляти навчальні посібники і заняття з використанням ІКТ; використовувати ІКТ для створення знань і здобуття навиків критичного мислення учнів, підтримувати безперервне рефлексивне навчання та створювати спільноти знань для своїх колег та учнів.

Вони також повинні бути здатними виконувати провідні та лідируючі ролі у навчанні своїх колег та у розробці та реалізації ідеї про перетворення їх школи на співтовариство, засноване на принципах інноваційності та безперервного навчання, збагаченого засобами ІКТ.
У додатку до цієї статті подано детальний опис Модулів Стандартів Компетентності

^

Модулі Стандартів ЮНЕСКО компетентності вчителів використання ІКТ


 

Підхід на основі технологічної грамотності


^ Політика і концепція


Стратегічною метою цього підходу є підготовка учнів, громадян і трудових ресурсів, здатних оволодіти новими технологіями і робити внесок до соціального розвитку і підвищення продуктивності економіки. Супровідні цілі освіти передбачають збільшення кількості залучених до освітніх процесів, рівний доступ до якісної освіти, підвищення загального рівня грамотності, включаючи технологічну грамотність.
^ Програмні цілі

Навики вчителя

Політика


Усвідомлення політики.

При цьому підході встановлюється прямий зв'язок між політикою і роботою в класі.

Вчителі повинні знати стратегічні завдання і бути в змозі встановити, як робота в класі відображає і підтримує їх.

^ Курикулум та оцінювання


Базові знання.

Зміни в навчальній програмі, викликані цим підходом, передбачають поліпшення якості навчання за допомогою технічних засобів, базових елементів грамотності та вивчення ІКТ у відповідних розділах програми. Це викличе необхідність виділення навчального часу в програмах з інших предметів для використання ресурсів та інструментів ІКТ для підвищення ефективності навчального процесу.

Вчителі повинні мати тверде уявлення про програмні вимоги у рамках свого предмету, а також мати знання про стандартні методи оцінювання. Крім того, вони повинні уміти інтегрувати технології та технологічні стандарти для учнів у навчальні плани.

^ Педагогічна діяльність

Інтеграція технологій.

Зміна в педагогічній роботі стосуються введення технологій, різних технічних засобів, приладів і електронних ресурсів під час роботи з класом в цілому, груповій або індивідуальній роботі як допоміжний засіб навчання

Вчителі повинні знати де, коли і як слід (або не варто) використовувати технічні засоби в навчально-виховній діяльності.

ІКТ


Базові інструменти.

При цьому підході передбачається використання комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, різних дидактичних матеріалів, електронних педагогічних програмних засобів, веб-ресурсів, управлінського інструментарію, посібників довідників, тощо.

Вчителі мають бути знайомі з основними програмами та операціями, а також з програмами, що підвищують продуктивність роботи, web-браузером, програмами для комунікації, демонстрації й управління.


^ Організація та адміністрування


Типові заняття.

При цьому підході майже не змінюється соціальна структура, якщо не враховувати розміщення та інтеграцію технічних засобів в класній кімнаті або лабораторному приміщенні.


Вчителі повинні уміти використовувати технічні засоби під час роботи з класом в цілому, групової або індивідуальної роботи, надаючи рівний доступ для всіх.


^ Професійне зростання вчителів


Цифрова грамотність.

При цьому підході підготовка вчителя зосереджена на розвитку цифрової грамотності і використанні ІКТ для професійного зростання.


Вчителі повинні мати технічну підготовку, знати ресурси електронної мережі, необхідні для використання технологій з метою отримання педагогічних знань, необхідних для їх професійного зростання.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconОпис досвіду роботи
Безумовно, кожній освіченій людині сьогодні вже недостатньо книг та підручників, йому необхідні – комп’ютерна грамотність І досвід...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconКомп’ютерна графіка з’явилась достатньо давно вже у 1960-х роках...
Сьогодні прийнято користуватися термінами «комп’ютерна графіка» І «комп’ютерна анімація». Поняття «комп’ютерна графіка» об’єднує...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconКомп’ютерні мережі. Всесвітня мережа Інтернет. Комп’ютерна мережа
Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (телефонних ліній або радіоканалів),...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconІнтернет. Комп’ютерна мережа.
Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (телефонних ліній або радіоканалів),...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconАналіз іноземних контрактів з точки зору їх корисності для України
Аналіз іноземних контрактів з точки зору їх корисності для України Євгеній Орел, канд екон наук, доцент, Наукма
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconВступ в компютерні мережі
Консольні пристроїв підключались до машини за допомогою інтерфейсного кабелю. Схема підключення цих кабелів нагадує сучасну комп’ютерну...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconПорядок проведення ІІІ етапу учнівських олімпіад з інформаційних...
Фіка» та «комп’ютерна анімація» (далі олімпіади) проводяться в місті Києві для заохочення талановитої молоді до розвитку здібностей...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconУрок засвоєння нових знань
Комп’ютерна графіка – це процес створення І обробки зображень (малюнків, креслень І т д.) за допомогою комп’ютера
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconДипломна робота
Предметом дипломного проекту є вивчення стосунків працівників у процесі роботи комерційного банку з точки зору найбільш повного та...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconТема: у чому сила людини?
Виховання в учнів уміння поважати різні точки зору, індивідуальні властивості та якості кожної людини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка