Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс
НазваКомп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс
Сторінка5/33
Дата конвертації21.10.2013
Розмір1.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33^

Модулі Стандартів ЮНЕСКО компетентності вчителів використання ІКТ

Підхід на основі поглиблення знань^ Політика і концепція


Стратегічною ціллю цього підходу є розвиток здатності учнів, громадян і трудових ресурсів використовувати знання, отримані в школі, на користь суспільства і економіки завдяки їх застосуванню для вирішення складних і пріоритетних трудових, суспільних та повсякденних завдань.

^ Програмні цілі

Навики вчителя

Політика


Розуміння політики.

При цьому підході вчителі повинні розуміти зміст стратегічних цілей і соціальних пріоритетів, визначати, створювати і використовувати в навчально-виховному процесі діяльності, які сприяють досягненню поставлених цілей та пріоритетів.

Вчителі повинні володіти глибоким знанням державної політики та її пріоритетних напрямів, уміти розробити, змінити та провести заняття в класі на підтримку цієї політики.


^ Курикулум та оцінювання


Застосування знань.

При цьому підході змінюється зміст навчальних програм таким чином, щоб поставити на перший план глибину розуміння, а не широту обхвату змісту. Оцінка якості знань враховує знання про проблеми реального світу, та здатність вирішувати складні задачі. Її акцент зміщено на уміння вирішувати складні завдання, вона стає частиною повсякденної роботи в класі.

Вчителі повинні мати глибокі знання зі свого предмету і бути здатними застосовувати їх гнучко і в різних ситуаціях. Вони також повинні розробляти для учнів комплексні завдання, вирішення яких допомагає зміряти ступінь засвоєння ними знань.


^ Педагогічна діяльність

Вирішення складних завдань. Навчально-виховна робота в класі, пов'язана з цим підходом, передбачає колективну роботу над вирішенням завдань або діяльність в рамках проекту. При такому підході учні глибоко досліджують об'єкт вивчення і використовують отримані знання під час вирішення складних повсякденних питань та проблем.

При цьому підході освіта стає дитино-центрованою. При цьому підході викладання орієнтоване на учня. Роль вчителя полягає в чіткій постановці завдання, наданні допомоги, необхідної для його розуміння, організації роботи на основі проектів. Для цього вчителі повинні уміти допомагати учням у створенні, реалізації і контролі за виконанням планів та пошуком рішень.

ІКТ


Комплексні засоби.

Для освоєння ключових понять учні використовують необмежені в часі та просторі специфічні для їх навчального предмета інструменти, наприклад, візуалізацію в природничих дисциплінах, інструменти для аналізу даних у математичних дисциплінах, рольові ігри та драматизацію під час вивчення суспільних дисциплін.

Учителі повинні вміти використовувати необмежене в часі і просторі програмне забезпечення загального призначення та відповідне навчальному предмету прикладне програмне забезпечення, поєднуючи їх з дитино-центрованою методикою викладання, заснованою на індивідуальній та проектній роботі.

Учитель повинен уміти використовувати ІКТ для створення та моніторингу індивідуальної і колективної роботи учнів над виконанням запланованої роботи. Також вони повинні вміти використовувати мережеві ресурси для доступу до інформації, контактів з колегами та іншими фахівцями, підвищуючи при цьому свій професійний рівень.

^ Організація та адміністрування


Групи співпраці.

Тривалість занять і їх структура стають динамічнішими, учні триваліше працюють групами.

Вчителі повинні уміти створювати в класі гнучку робочу атмосферу, не забуваючи при цьому про індивідуальний підхід, гнучко застосовувати технічні засоби для підтримки колективної праці.


^ Професійне зростання вчителів


Координація та супровід.

При цьому підході професійне зростання вчителя націлене на використання ІКТ для допомоги учням під час пошуку вирішення складних завдань і управління динамічною атмосферою пізнання.

Вчителі повинні володіти навиками і знанням, необхідними для розробки і управління складними проектами, співпраці з іншими вчителями і використання мереж для доступу до інформації, уміти налагоджувати зв’язки з колегами і зовнішніми фахівцями з метою свого подальшого професійного розвитку.

^ Модулі стандартів ЮНЕСКО компетентності вчителів використання ІКТ

Підхід на основі створення знань

^ Політика і концепція


Стратегічною метою цього підходу є підвищення продуктивності за рахунок навчання учнів, громадян і трудових ресурсів, здатних постійно брати участь в створенні знань та інновацій, здобувати освіту протягом всього життя.

^ Програмні цілі


Навики вчителів


Політика


Інновації в політиці.

При цьому підході вчителі і працівники школи активно беруть участь в процесі безперервної еволюції в політиці реформи освіти.


Вчителі повинні розуміти цілі державної політики і бути здатні вносити внесок до обговорення політики реформ в області освіти, брати участь в розробці, реалізації і перебудові програм, спрямованих на впровадження цієї політики.


^ Курикулум та оцінювання


Навики ХХІ століття.

При цьому підході зміст програми виходить за рамки знання шкільних предметів, і недвозначно орієнтується на формування навиків ХХІ століття, таких як проблемний підхід, комунікація, співпраця, критичне мислення. Учні повинні будуть визначати свої власні навчальні цілі і плани. Оцінювання стає частиною цього процесу; учні повинні будуть оцінювати якість досягнутих результатів – власні та своїх товаришів.

Вчителі повинні мати уявлення про складні пізнавальні процеси, розуміти процес засвоєння знань учнями, розуміти їх труднощі. Вони повинні володіти навиками, що допомагають їм надавати підтримку цим складним процесам.


^ Педагогічна діяльність

Само-менеджмент.

Учні працюють в освітніх співтовариствах, в яких вони постійно залучені до процесів створення нових знань. Учні не лише поповнюють власні знання та навички, але й приймають участь в аналогічних процесах своїх товаришів.

Роль вчителя при цьому підході – моделювати навчальний процес, створювати ситуації, що вимагають від учнів застосування навиків пізнання, допомагати учням в оцінці отриманих знань.

ІКТ


Всеоб’ємлюючі технології.

Широкий спектр мережевого інструментарію, цифрові ресурси, електронне робоче середовище використовуються для створення і підтримки діяльності співтовариства зі створення знань та необмеженого в часі і просторі колективного навчання.

Вчителі повинні уміти створювати ІКТ-базовані співтовариства знань, використовувати ІКТ з метою розвитку в учнів навиків створення знань і безперервного, рефлексивного навчання.

^ Організація і адміністрування

Навчальні організації.

Школи перетворюються на навчальні організації, в яких всі члени залучені в процес пізнання.


Учителі повинні бути здатними виконувати провідні ролі у навчанні своїх колег, у розробці і реалізації ідеї щодо перетворення їх школи на співтовариство, що базується на принципах інноваційності та безперервного навчання, збагаченого засобами ІКТ.

^ Професійне зростання вчителів


Вчитель як модель учня.

Учителі самі стають зразком шукача і творця знань. Вони постійно зайняті педагогічним експериментуванням та інноваційною діяльністю з метою створення нових знань про навчання та навчально-виховну практику.

Вчителі повинні мати бажання та можливості до експериментальної діяльності та безперервного навчання, а також використовувати ІКТ для створення професійних співтовариств знань.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconОпис досвіду роботи
Безумовно, кожній освіченій людині сьогодні вже недостатньо книг та підручників, йому необхідні – комп’ютерна грамотність І досвід...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconКомп’ютерна графіка з’явилась достатньо давно вже у 1960-х роках...
Сьогодні прийнято користуватися термінами «комп’ютерна графіка» І «комп’ютерна анімація». Поняття «комп’ютерна графіка» об’єднує...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconКомп’ютерні мережі. Всесвітня мережа Інтернет. Комп’ютерна мережа
Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (телефонних ліній або радіоканалів),...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconІнтернет. Комп’ютерна мережа.
Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (телефонних ліній або радіоканалів),...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconАналіз іноземних контрактів з точки зору їх корисності для України
Аналіз іноземних контрактів з точки зору їх корисності для України Євгеній Орел, канд екон наук, доцент, Наукма
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconВступ в компютерні мережі
Консольні пристроїв підключались до машини за допомогою інтерфейсного кабелю. Схема підключення цих кабелів нагадує сучасну комп’ютерну...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconПорядок проведення ІІІ етапу учнівських олімпіад з інформаційних...
Фіка» та «комп’ютерна анімація» (далі олімпіади) проводяться в місті Києві для заохочення талановитої молоді до розвитку здібностей...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconУрок засвоєння нових знань
Комп’ютерна графіка – це процес створення І обробки зображень (малюнків, креслень І т д.) за допомогою комп’ютера
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconДипломна робота
Предметом дипломного проекту є вивчення стосунків працівників у процесі роботи комерційного банку з точки зору найбільш повного та...
Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс iconТема: у чому сила людини?
Виховання в учнів уміння поважати різні точки зору, індивідуальні властивості та якості кожної людини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка