Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
Скачати 102.08 Kb.
НазваВикористання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
Дата конвертації27.10.2013
Розмір102.08 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
Теслюк Наталія Іванівна,

методист ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»
У сучасному професійно-технічному навчальному закладі накопичений багатий педагогічний та виробничий досвід. Дуже часто педагогічні працівники не замислюються про необхідність та доцільність аналізу власного досвіду та досвіду своїх колег. Організація ефективної роботи педагогічних працівників ПТНЗ нового типу належить методичній службі навчального закладу.

Методична робота є ефективною тоді, коли відбувається в системі, носить інноваційний характер, широко використовує інформаційно-комунікаційні технології.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в методичній роботі дозволяє здійснювати: контрольно-аналітичну діяльність, роботу в мережі Internet з метою самоосвіти, оформлення ділової документації, використання мультимедійного супроводу в навчально-виробничому процесі, використання мультимедійного супроводу під час проведення методичних заходів, дослідно-експериментальну та наукову роботу, проведення атестації педагогічних працівників, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду [2;13].

Актуальним сьогодні залишається питання узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду в ПТНЗ на обласному, Всеукраїнському рівнях. Передовий педагогічний досвід – це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на реалізацію актуальних завдань навчання і виховання.

Педагогічний досвід поділяється на рядовий та передовий. Передовий педагогічний досвід, у свою чергу, поділяється на раціоналізаторський та новаторський. Будь-яке ефективне нововведення у навчальний процес як систему називається педагогічною інновацією. Тому раціоналізаторський і новаторський педагогічні досвіди об'єднують під єдиною назвою «інноваційний педагогічний досвід». Процес пошуку інновацій (і галузь знань, яка його вивчає) отримав назву «педагогічна інноватика» [4;21].

^ Власний педагогічний досвід є ґрунтом, на якому зростає професійна майстерність педагогів. Він є відображенням педагогічної майстерності та діяльності педагога. Передовий педагогічний досвід має оцінюватися за такими основними критеріями:

 • актуальність і перспективність;

 • наукова обґрунтованість, тобто відповідність основним принципам, законам педагогічної діяльності;

 • існування елементів новизни й оригінальності;

 • можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами [1;20].

Розрізняють такі етапи вивчення, узагальнення та упровадження передового педагогічного досвіду:

І. Підготовчий етап – передбачає організаційну, теоретичну та методичну підготовку.

ІІ. Етап вивчення передового досвіду (спостереження, відвідування й аналіз різних форм організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, діагностування, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, тощо).

ІІІ. Етап узагальнення й аналіз наслідків вивчення досвіду (письмове узагальнення, електронне портфоліо).

ІV. Етап поширення передового педагогічного досвіду (усна пропаганда, друкована пропаганда, наочна пропаганда, сучасні (інформаційно-комунікаційні) форми представлення педагогічної діяльності [3;32].

Сучасною формою узагальнення передового педагогічного досвіду є електронне портфоліо, яке створюється з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Електронне портфоліо - це програмно-методичний комплекс, який акумулює в собі створені комп’ютерні засоби навчання, розподілені інформаційно-навчальні ресурси, нормативні документи, результати педагогічного досвіду й досягнень педагога та його учнів; це творча форма контролю, яка допомагає керувати процесом своєї діяльності, його легко створювати, редагувати, доповнювати, компактно зберігати, зручно переносити, здійснювати швидкий пошук документів та в привабливій формі презентувати свою діяльність [5].

^ Метою створення електронного портфоліо є:

 • систематизація досвіду роботи з науково-методичної проблеми в міжатестаційний період;

 • презентація навчальних матеріалів, творчих напрацювань та досягнень;

 • моніторинг професійного та творчого зростання педагога;

 • сприяння розвитку навичок рефлексії (самооцінювання);

 • обмін досвідом, демонстрація для колег можливостей сфери використання інноваційних технологій навчання та сучасних виробничих технологій.

Одна з головних цілей портфоліо – це діагностика професійної діяльності педагога. Значимість електронного портфоліо вагома як для педагогічного працівника (реально представити результати своєї праці; побачити свої резерви; мати стимул для безперервного самоудосконалення) так і для адміністрації закладу (здійснювати безперервну діагностику результатів праці педагогічних працівників; атестація педагогів; ліцензування та акредитація в ПТНЗ; систематизація діяльності педагога; стимулюючий чинник) [6].

До основних напрямків створення електронного портфоліо належать:

 • оформлення портфоліо за допомогою стандартних або спеціалізованих комп’ютерних програм (комп’ютерні презентації);

 • представлення (захист) портфоліо з використанням інформаційно-комунікаційного супроводу (демонстрація на інтерактивній дошці);

 • поширення досвіду (участь в конкурсах, майстер-класах);

 • оцінка портфоліо експертною групою (атестаційною комісією).

Важливим елементом представлення результатів педагогічної чи виробничої діяльності з використання сучасних форм та інформаційно-комунікаційних технологій є: e-mail проекти, вебінари, Skype-зв'язок із показом презентації, веб-квести, створення власних сайтів, ведення Інтернет-блогів, участь в мережевих спільнотах.

Електронне портфоліо - готовий матеріал для проходження атестації на кваліфікаційну категорію. Інформаційно-комунікаційні технології у методичній роботі дають нам можливість ефективно узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід як окремого педагога, так і цілої методичної комісії навчального закладу, або навіть системи методичної роботи навчального закладу. З метою обміну досвідом електронне портфоліо розміщують в локальній мережі навчального закладу (є доступним лише педагогам навчального закладу), на web-сайті навчального закладу або педагог може створити власне веб – портфоліо (Інтернет-сайт), чи вести Інтернет - блог у якому ділитися своїм досвідом роботи.

^ Портфоліо може містити розділи:

Портфоліо документів (загальні відомості, документ про освіту, сертифікати, посвідчення, інформація про участь педагога у методичних та наукових заходах).

Портфоліо робіт (методичні розробки уроків, позаурочних заходів, проекти, робочі зошити, статті, посібники).

Портфоліо відгуків (тексти висновків, рецензії, відгуки, резюме, рекомендаційні листи) [8].

^ Орієнтовна структура електронного портфоліо

Педагогічного працівника

Методичної комісії

 1. Титульна сторінка.

 2. Загальні відомості про педагогічного працівника (ПІБ, фото, дата народження, освіта, стаж роботи, методична проблема, педагогічне кредо).

 3. Теоретичне обґрунтування актуальності методичної проблеми.

 4. Опис сучасних педагогічних та виробничих технологій, в яких працюють педагогічні працівники (фото з уроків, позаурочних заходів).

 5. Розробка та удосконалення комплексно-методичного забезпечення для здійснення ефективного навчання (методичні напрацювання знаходяться у папці портфоліо як додатки).

 6. Рівень навчальних знань учнів з предметів (професій).

 7. Публікації в засобах масової інформації.

 8. Участь в заходах навчального закладу (педагогічні ради, педагогічні читання, творчі групи, школи перспективного педагогічного досвіду).

 9. Участь в роботі обласної методичної секції.

 10. Участь в обласних та Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах.

 11. Проведення позаурочної роботи (олімпіади, тижні, гуртки, тощо).

 1. Титульна сторінка.

 2. Методична проблема, над якою працює методична комісія (виходить з контексту проблеми навчального закладу).

 3. Модель роботи над методичною проблемою (етапи).

 4. Якісний склад методичної комісії (діаграма, таблиця).

 5. Інформація про кожного члена методичної комісії (ПІБ, фото, дата народження, освіта, стаж роботи, методична проблема, педагогічне кредо).

 6. Опис сучасних педагогічних та виробничих технологій, в яких працюють педагогічні працівники (фото з уроків, позаурочних заходів).

 7. Розробка та удосконалення комплексно-методичного забезпечення для здійснення ефективного навчання (методичні напрацювання знаходяться у папці портфоліо як додатки).

 8. Рівень навчальних знань учнів з предметів (професій).

 9. Таблиця вивчення передового педагогічного досвіду членами методичної комісії.

 10. Публікації в засобах масової інформації.

 11. Участь в заходах навчального закладу (педагогічні ради, педагогічні читання, творчі групи, школи перспективного педагогічного досвіду).

 12. Участь в роботі обласної методичної секції.

 13. Участь в обласних та Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах.

 14. Проведення позаурочної роботи (олімпіади, тижні, гуртки, тощо).

 15. Форми проведення методичних засідань та їх тематика.Необхідно відзначити, що якогось певного зразка портфоліо не існує. Портфоліо відображає суб'єктну позицію педагога, що атестується, як професіонала, яка виявляється в умінні вирішувати професійні завдання, використовуючи професійні знання та вміння, різні освоєні способи діяльності. Отже, структура портфоліо безпосередньо залежить від спеціалізації педагога, його кваліфікаційної категорії, від конкретних завдань, які ставить перед собою сам педагог, індивідуального розвитку, творчості та креативності.

^ Понятійний калейдоскоп

Передовий педагогічний досвід – це система педагогічних знань умінь і навичок, способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи. (Ю.К.Бабанський).

^ Раціоналізаторський педагогічний досвід – це досвід, створений у рамках відомих форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, який вирізняється новим оригінальним підходом до їх використання, що спричиняє підвищення якості навчання, виховання та управління.

^ Новаторський педагогічний досвід (від лат. novator - обновник) - це досвід, який запроваджує і реалізує нові прогресивні ідеї, визначає нові шляхи вирішення окремих і загальних педагогічних завдань; використовує нові форми, методи, прийоми, системи діяльності, донині не відомі педагогічній науці та шкільній практиці; істотно модифікує відомі форми, методи й прийоми діяльності, переорієнтовуючи їх на вирішення сучасних завдань.

^ Поняттям "інновація" позначають нововведення, новизну, зміну, введення чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація - означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльності педагога та учня. Педагогічні інновації визначаються за допомогою критеріїв, які засвідчують ефективність того чи іншого нововведення

Інформаційно-комунікаційні технології – це способи і засоби збирання, обробки та передачі інформації з метою одержання нових відомостей про об’єкт, що вивчається, або – це сукупність знань про способи і засоби роботи з інформаційними ресурсами.

Інформаційно-комунікаційна компетентність – це інтегративна якість особистості, яка є результатом відображення процесів відбору, засвоєння, переробки, трансформації та генерування інформації в особливий тип предметно-специфічних знань, які дозволяють виробляти, приймати, прогнозувати та реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах діяльності.

^ Електронне портфоліо – це електронний базований ресурс, веб-сайт педагога, який відображає індивідуальність та професійні досягнення власника.

Особливість^ E-mail проекті полягає в тому, що вони виконуються не просто групою учнів, a спільно з групою будь-якого іншого навчального закладу, яка працює над цією ж темою.

Вебінари (англ. webinar) — спосіб організації зустрічей он-лайн, формат проведення семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету.

Skype-зв'язок - найшвидший, найзручніший та безкоштовний спосіб зв’язку (голосовий, відео-конференції).

Веб-квести – це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи іншу навчальну роботу. Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання. Вони охоплюють окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути і міжпредметними.

Інтернет-блог (також блоґ, англ. blog, від web log, «мережевий журнал чи щоденник подій») — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості.

^ Спільна мережева діяльність – це спільні дії декількох учасників в мережі електронних комунікацій, спрямовані на отримання загального результату. Учасники спільної мережевої діяльності завжди об’єднані загальними об’єктами (статтями, малюнками, діаграмами, програмами), у відношенні яких вони здійснюють свої дії.

Список використаних джерел:

 1. Князева Л. І знову про передовий педагогічний досвід// Управління освітою – 2012. - №16 (292) – с.18-22.

 2. Кугуєнко Н., Сиротенко Т. Управлінська проектна діяльність// Управління освітою – 2012. - №21 (297).

 3. Нитюк Л.В. Вивчення, узагальнення й упровадження педагогічного досвіду//Завучу все для роботи – 2013. - №17-18 (113-114) – с.29-33.

 4. Шевчук С.С. Традиції та інновації у діяльності методичної служби професійної школи: Методичний посібник – Донецьк: ІПО УМО, -2011. – 120с.

Інтернет – ресурси:

 1. http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=202

 2. http://www.geobiohim.edukit.kr.ua/portfolio/metodichna_kompetentnistj/vikoristannya_ikt_v_naukovo-metodichnij_roboti/

 3. http://paginec.rv.ua/446/

 4. http://readbookz.com/book/172/5546.html

 5. http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2590&Itemid=0

 6. http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/el_ppz/files/Kademiya/monografiyaGyrevich_Kademia_Koziar.pdf

Схожі:

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду iconКонкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням...
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій ( з досвіду...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду icon«Використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення...
Однією з тенденцій сучасного освітнього процесу в Україні є інтеграція в світовий освітній простір, що потребує змістовних змін як...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду iconПро використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення...
Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду iconПлан роботи мо вихователів гпд зош №6
Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи вихователів гпд та передового педагогічного досвіду
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду iconМетодичні рекомендації щодо створення відеопрезентації передового...
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 (розділ «Реформа системи освіти»), указу Президента України від 30. 09. 10 року №926/2010...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронного портфоліо для узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду iconV. Вивчення, узагальнення І впровадження передового досвіду
Створення умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення його до різних видів творчої діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка