Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка
НазваВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка
Сторінка1/6
Дата конвертації31.10.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6Відділ культури і туризму Новоукраїнської РДА

Центральна районна бібліотека


Методичний порадник
Новоукраїнка

2010Шановні колеги!
Працюючи в умовах децентралізації Вам доводиться самостійно виконувати кожен процес бібліотечної роботи. Щоб ефективніше організувати свою роботу пропонуємо Вашій увазі методичні поради та рекомендації щодо організації роботи з фондами, плануванню роботи бібліотеки та нормуванням часу на основні процеси бібліотечної роботи.

В методичних рекомендаціях надаються практичні поради щодо ведення обліку бібліотечних фондів, організації збереження основних документів, що забезпечують облік бібліотечних фондів, вміщено зразки основних документів, які використовуються в роботі з бібліотечними фондами та каталогами та наведено приклади правильного ведення цих документів.

Збірник містить також поради щодо примірного планування роботи бібліотеки (особливо розрахунок бюджету робочого часу на рік, примірну структуру плану, типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи).

^ Облік бібліотечного фонду
Облік бібліотечного фонду – це комплекс операцій, що забезпечують одержання точних відомостей про обсяг, склад та рух фонду, а також сприяють його зберіганню.

До обліку бібліотечних фондів ставляться певні вимоги: точність та повнота відомостей, документальне оформлення кожного надходження та вибуття літератури, своєчасність і оперативність реєстрації надходжень та вилучення з фонду, одноманітність прийомів і форм обліку, їхня простота, доступність та надійність, узгодження форм обліку з формами статистичної звітності, узгодження одиниць обліку з одиницями обліку його використання (книговидачі).

Об’єктами обліку бібліотечних фондів є документи, що надходять до бібліотеки або вибувають з неї, незалежно від виду документа і його матеріальної основи (тобто, це може бути книга, журнал, газета, нотні документи, грамплатівки, кінофільми, діафільми, діапозитиви, компакт-диски та ін.)

Основними одиницями обліку фондів є примірник документа (кожна окрема одиниця видання з тиражу, що надходить до фонду або вибуває з нього) та назва ( кожне нове або повторне видання одного документа; інший документ, що відрізняється від решти назвою, вихідними даними або елементами оформлення). Примірником грамплатівок і компакт-дисків є диск; магнітних фонограм – котушка, касета; діафільмів – рулон; діапозитивів – кадр; кінофільмів – бобіна; відеофільмів – касета.

Серед додаткових одиниць обліку найбільш поширеними є: річний комплект - сукупність номерів (випусків) періодичних видань за 1 рік та палітурна одиниця (підшивка) - зшиті, оправлені або скріплені в одне ціле періодичні видання.

Кожна бібліотека веде сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять і вибувають з фонду в установленому порядку.
^ Сумарний облік документів
Сумарний облік фонду – облік партій документів, які надходять до бібліотеки або вибувають з неї за єдиним супровідним документом: рахунок-фактура, накладна, акт тощо. У випадку відсутності супровідного документа складається акт приймання.

Сумарний облік фонду здійснюється з метою одержання загальних відомостей про склад фонду. Формою сумарного обліку є книга сумарного обліку бібліотечного фонду.

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду – це документ, в якому фіксується рух фонду.

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду містить такі складові: частина 1 - “Надходження до фонду”; частина 2 - “Вибуття з фонду”; частина 3 - “Підсумки руху фонду”.

Відомості про документи, що надійшли до фонду, фіксуються у першій частині Книги сумарного обліку бібліотечного фонду за такими показниками: дата, номер запису, джерело надходження, номер і дата супровідного документа, кількість документів, що надійшли (всього) у т.ч. вид (книги, брошури?), журнали, інші видання творів друку, аудіовізуальні матеріали?), зміст (галузь, до якої належить видання), кількість видань державною мовою, вартість придбаних документів.

Відомості про документи, що вибули з бібліотеки, відображаються у другій частині Книги сумарного обліку бібліотечного фонду (з урахуванням причин виключення).

Рух фонду за рік підлягає обов’язковому підсумовуванню в третій частині книги сумарного обліку “Підсумки руху бібліотечного фонду”.
Індивідуальний облік фонду
Індивідуальний облік фонду – облік кожного окремого примірника документів, що надійшов до бібліотеки або вибуває з неї, в інвентарній книзі або іншій формі індивідуального обліку

Індивідуальний облік кожного примірника або кожної назви документа здійснюється шляхом присвоєння йому інвентарного номера. Індивідуальний номер закріплюється за документом на весь період його перебування у фонді бібліотеки.

Реєстрація документів здійснюється у інвентарній книзі (додаток 1). Книга сумарного обліку бібліотечного фонду повинна містити наступні записи: номер запису, інвентарний номер, автор і назва, рік видання, вартість, відмітки про перевірку, а також номер акту вибуття, якщо цей примірник списано з балансу.
^ Облік вибуття документів з бібліотечного фонду
Виключенню документів передує процес відбору із складу фондів документів, що втратили свою значимість. Звичайно граничним терміном зберігання видань в бібліотеці визнається 20 років, за винятком універсальних видань, які не втратили актуальності, та джерел, цінних у культурному відношенні.

З фонду виключаються документи тимчасового зберігання, що стали непридатні для подальшого використання: морально застарілі, зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їхнє відновлення є неможливим або економічно недоцільним), або такі, що підлягають передачі як непрофільні, надмірно дублетні до інших бібліотек, а також виявлені як недостача в результаті переобліку.

Вибуття документів із фонду оформляється актом про списання з балансу установи вилученої з бібліотеки літератури. Інформація про це відображається у другій частині Книги сумарного обліку бібліотечного фонду, у формах індивідуального обліку фонду, каталогах та картотеках.

У кожному акті фіксуються відомості про документи, що виключаються за однією із причин:

• зношеність (фізична) – порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають відновленню (додаток 3);

• дефектність – брак виробника;

• застарілість (моральна) – втрата юридичної чинності законодавчих та нормативно-правових актів у збірниках, невідповідність текстів вимогам поточного законодавства; втрата актуальності друкованих матеріалів;

• втрата (із зазначенням конкретних обставин втрати: зникнення з фонду відкритого доступу, за невстановленими причинами (нестача), втрата користувачами, нестача під час передачі або перевірки фонду, крадіжка, внаслідок лиха стихійного і техногенного характеру).

До акта додається опис документів, що виключаються.

Акти на списання втрачених документів з причин псування, крадіжки при відкритому доступі до фонду, лиха стихійного або техногенного характеру затверджуються на підставі відповідних документів, що підтверджують втрату (протокол, акт, висновок комісії чи групи відповідальних осіб).

Документи, що одержані від користувачів замість загублених, фіксуються у ^ Зошиті обліку документів, прийнятих від користувачів замість загублених (додаток 2.) На підставі зроблених у ньому записів складаються акти на надходження та вибуття, які реєструються у відповідних частинах Книги сумарного обліку бібліотечного фонду (додатки 4 -7)

Акти на списання документів складаються у двох примірниках та візуються спеціально створеною комісією. До кожного акта окремо складається опис документів, що підлягають вилученню із фонду. Завізовані акти затверджуються керівником установи.

Перший примірник акта разом з описом здається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи.

Списання літератури з балансу установи проводиться і оформляється на підставі затвердженого акта і квитанції про здачу цієї літератури в макулатуру.

Основним документом, який на даний час регламентує списання літератури в бібліотеках України, є "Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства України та Мінекономіки України №142/181 від і 0.08.2001р., зареєстрована в Мін'юсті України 05.09.2001 за №786/59783.

Відповідно до цього документу бібліотечні фонди є необоротними активами і, як усі матеріальні цінності, підлягають списанню за такими причинами:

- непридатні для подальшого використання (найбільш проблемне формулювання, у бібліотечній практиці не застосовується);

- виявлені в результаті інвентаризації як недостача; морально застарілі; фізично зношені;

- пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їх відновлення є економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані) (п.З Інструкції).

Періодичні видання як матеріали, що не підлягають довгостроковому зберіганню, вилучаються за причиною "закінчення термінів зберігання".

Для визначення непридатності видань, а також для оформлення необхідної документації наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія у складі: керівника або його заступника; головного бухгалтера або його заступника; особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей; інших осіб (представники громадськості, читацького активу). Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою при зміні її складу (п.6 Інструкції).

Комісія проводить огляд відібраних для списання видань, встановлює відповідність причині списання, можливість або неможливість відновлення і подальшого використання та вносить пропозиції про їх продаж, передачу через обмінно - резервний фонд в інші бібліотеки або здачу в пункт прийому макулатури.

За результатами обстеження складається акт. Встановлена Типова форма акту - №03-3 "Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури", затверджена наказом Головного управління Держказначейства України та Держкомітету статистики України від 02.12.97 №125/70 і зареєстрована в Мін'юсті України 22.12.97 за №612/2416.

Акт складається у 2 примірниках - один передається у бухгалтерію, про що ставиться помітка (підпис бухгалтера) у другій частині "Книги сумарного обліку", а другий залишається у бібліотеці.

Якщо читачі приносять книги взамін загублених, бібліотекар має визначити відповідність їх за змістом і вартістю втраченій книзі та зробити запис у "Зошиті видань, одержаних від читачів замість загублених". Наголошуємо, що зошит повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою та підписом директора (сільський голова). Не допускаються виправлення, обов'язкова наявність підпису користувача.

Зверніть увагу: складається два окремих акти - перший - про вилучення не поверненої читачами літератури; другий - про прийняття на баланс видань, які надійшли замість загублених.
^ Перевірка бібліотечного фонду
Мета обов’язкової перевірки (переобліку) бібліотечного фонду – встановлення наявності у фонді документів, зареєстрованих в облікових формах.

Переоблік здійснюється шляхом звіряння кожної одиниці бібліотечного фонду з документами індивідуального обліку при зміні матеріально відповідальної особи, виявленні фактів крадіжок, зловживань чи псування документів, у випадках стихійного чи техногенного лиха, при передачі фонду бібліотеки або його частини в оренду, при реорганізації і ліквідації бібліотеки.

Планова перевірка бібліотечного фонду здійснюється 1 раз у 5 років.

Перевірка бібліотечного фонду при зміні керівника бібліотеки вважається черговою плановою перевіркою.

^ Переоблік бібліотечних фондів
Одним із основних заходів зі збереження бібліотечного фонду є його регулярна інвентаризація (переоблік). "Інструкцією з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу", затвердженою наказом Головного управління Держказначейства України від 30.10.1998 №90, було встановлено обов'язкове проведення інвентаризації (переобліку) бібліотечних фондів один раз у п'ять років.

Крім того, переоблік здійснюється при зміні матеріально - відповідальної особи, при передачі фонду бібліотеки, у випадку стихійного лиха (пожежі, затоплення), при виявленні фактів крадіжок, при реорганізації і ліквідації бібліотек. При прийманні - здаванні перевірка фонду зараховується замість чергової.


Склад документів, що супроводжують переоблік бібліотечних фондів:

-наказ керівника на проведення переобліку бібліотечного фонду конкретної бібліотеки. У наказі вказуються причини, строки, методи проведення, склад комісії та її голова, а також режим роботи на період переобліку. На кожен переоблік фонду призначається новий склад комісії;

- акт переобліку фонду - складається не пізніше, ніж через 15 днів після здійснення перевірки. Обов'язкова наявність даних про результати перевірки в номінальній і проіндексованій вартості, висновків і пропозицій комісії щодо правильності організації зберігання фонду, стану ведення його обліку та видачі. Один примірник акту надається бухгалтерії., другий – бібліотеці;

- наказ керівника за підсумками перевірки видається у разі необхідності. У наказі визначається ступінь матеріальної відповідальності винних осіб, намічаються заходи щодо усунення виявлених недоліків;

- акт про надходження в фонд бібліотеки книг в рахунок погашення недостачі, виявленої під час перевірки;

- акт про списання видань, виявлених як недостача в результаті перевірки.
ІНДЕКСАЦІЯ
до 01.01.1992 року х 29250,72 : 100000 х 1,1 по № 50892

із 01.01.1992 року – 01.05.1992 року х 3250, 08 : 100000 х1,1 № 50893 – 51799 ф. 1-16

із 01.05.1992 року – 01.01.1993 року х 1598,4 :100000 х 1,1 №51800 – 52851 ф. 17-55
1993 рік
1 квартал – х473,6 : 100000 х 1,1 №52852 – 53495 ф. 1-16

2 квартал – х 133,2 :100000 х 1,1 № 53496 – 53631 ф. 17-30

3 квартал – х 43,66 :100000 х 1,1 №53632 – 54089 ф. 31-50

4 квартал – х 14,06 : 100000 х 1,1 № 54090 – 54320 ф. 51-64
1994 рік
1 квартал – х 8,88 : 100000 х 1,1 №54321 – 54513 ф. 1-15

2 квартал – х 8,14 :100000 х 1,1 № 54514 – 54549 ф. 16-23

3 квартал – х 7,4 :100000 х 1,1 №54550 – 54991 ф. 24-44

4 квартал – х 2,4 : 100000 х 1,1 №54992 - 55376 ф. 45-57
1995 рік
1 квартал – х 1,5 : 100000 х 1,1 №55377 – 55854 ф. 1-16

2 квартал – х 1,2 :100000 х 1,1 № 55855 – 55969 ф. 17-27

3 квартал – х 1,0 :100000 х 1,1 №54970 – 56106 ф. 28-31

4 квартал – х 1,0 : 100000 х 1,1 №56107 - 56381 ф. 32-43

Із 01.01.1996 року до 01.09. 1996 року :100000х 1,1 №56382 -56655 ф. 1-19

Із 01.09. 1996 року до 01.01 2000року х 1,1 №56656 – 57676 ф. 20-33

Матеріальна відповідальність працівників бібліотек
Матеріальна відповідальність працівників бібліотек унормовується ст.ст. 130 - 138 КЗпП України. Працівники, з вини яких заподіяно шкоду (якщо ця вина доведена і зафіксована в акті перевірки), несуть матеріальну відповідальність у розмірі фізичної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Відшкодування збитків працівниками здійснюється за розпорядженням керівника, шляхом відрахування із заробітної плати або добровільного внеску. Розпорядження (наказ) має бути зроблене не пізніше двох тижнів від дня повідомлення про це працівника. Бібліотечні працівники відшкодовують шкоду за державними роздрібними цінами за тією вартістю, що проходить через документацію з врахуванням індексації.

При кожній видачі заробітної плати загальний розмір відрахунків не може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених чинним законодавством - 50% заробітку, який належить до виплати працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається у профспілковому комітеті, комісії з трудових спорів або у місцевому суді.

Десятикратна вартість книг з бібліотекарів не береться, крім випадків, коли вони виступають у ролі читачів, що втратили видання.

^ Терміни збереження документів, що забезпечують облік і збереження фондів


з/п

Категорії документів *

Терміни збереження

1.

Книги сумарного обліку
бібліотечного фонду

Постійно, до ліквідації бібліотеки

2.

Інвентарні книги

Постійно, до ліквідації
бібліотеки

3.

Супровідні документи (накладні, рахунки)

5 років після перевірки фонду **

4.

Зошити обліку документів, прийнятих від користувачів замість загублених

Постійно, до ліквідації
бібліотеки

5.

Акти на списання документів, акти перевірки бібліотечних фондів

Постійно, до ліквідації
бібліотеки


*У т.ч. на мікро формах, електронних носіях. **Термін зберігання відраховується з 1 січня року, наступного після перевірки бібліотечного фонду.
Додаток 1.
Інвентарна книга


Воронівська сільська бібліотека


Інвентарна книга №1

200 с. 5000 інвентарних номерів №____
Від інвентарного №1

До інвентарного № ______

Додаток 2
Зошит обліку документів, прийнятих від користувачів замість загублених
Додаток 3

«Затверджую»

_______________________________

прізвище, ім'я, по-батькові,

посада особи, яка затверджує акт

________________________________

підпис

«___» _____________________2010р.
Акт №46

про вилучення з балансу бібліотеки документів застарілих за змістом
20 лютого 2010 р. комісія, призначена наказом по установі №23 від 15 лютого 2010 р. у складі: голови____________ (прізвище, ім'я, по-батькові, посада), членів комісії ________________ (прізвище, ім'я, по-батькові всіх членів комісії) про вилучення з фонду (з структурного підрозділу) документів застарілих за змістом у кількості 30 прим., на суму 56 (п’ятдесят шість) грн. 00 коп.
Додаток: опис на вилучення з бібліотеки застарілих документів.

У книгах обліку бібліотечного фонду вибуття літератури відмічено.
Голова комісії: _____________ __________________________

підпис прізвище, ім'я та по-батькові

Члени комісії:_______________ ___________________________

_______________ ___________________________

_______________ ___________________________
Вилучені застарілі документи здано місцевим установам, що займаються заготівлею вторинної сировини.

Квитанція № ______ від ________________2010 року.
Голова комісії: _____________ __________________________

підпис прізвище, ім'я та по-батькові

Члени комісії:_______________ ___________________________

_______________ ___________________________

_______________ ___________________________
Примітка: Список книг складається з аналогічного списку до акту про вилучення документів з причини «Загублені користувачами» в порядку збільшення інвентарних номерів. Така форма акту і з причини зношеності, лише змінюється слово «застаріла за змістом» на «зношені».

Додаток 4

«Затверджую»

________________________________

прізвище, ім'я, по-батькові,

посада особи, яка затверджує акт

________________________________

підпис

«___» __________________2010 р.

Акт № 45

на списання з балансу бібліотеки документів, загублених користувачами
20 лютого 2010 р. комісія, призначена наказом по установі № 23 від 15 лютого 2010 р. у складі: голови____________ (прізвище, ім'я, по-батькові, посада) про вилучення з фонду (назва бібліотеки, структурного підрозділу) документів як загублених користувачами у кількості 26 прим, на суму 42 (сорок дві) грн. 33 коп.
Голова комісії: _____________ ____________________

підпис прізвище, ім'я та по-батькові

Члени комісії:_______________ _______________________

_______________ _______________________

_______________ _______________________

Документи замінені новими за актом №7 від 28 лютою 2010 р.


Додаток 5

_________________________________________________

назва бібліотеки (структурного підрозділу)

20 лютого 2010 р до акту № 23 від 15 лютого 2010 р.

ОПИС

на вилучення з бібліотеки документів, загублених користувачами

Інвентарний номер

Автор, назва документа


Відділ


Рік видання


Кількість


Ціна

Сума

1

96253

Мирний П. Хіба ревуть

84

1967
0-67

0-67


Всього: 26 прим, на суму 42 (сорок дві) грн. 33 коп.

1. Після індексації до 1.01.1992 р. з № 196253-445577

13 прим. на суму 39-15 х 29250,72 100000 х 1,1 = 12-60

2. Після індексації з01.01. 1992 р до 01. 05. 1992 р. №450971

1 прим. на суму 7-00 х 3250-08 : 100000 х 1,1 =0,25

3. Після індексації з 01. 05. 1992 р 01. 01. 1993 р. №453653

1 прим. на суму 48-65 х1598-40 100000 х 1,1 = 0, 86

4. Після індексації 2-го кв. 1993 р №457894

1 прим. на суму 53-00 х 133.2 : 100000 х 1,1=0,08

5 Після індексації IV кв. 1993 р. з №459594-459615

2 прим. на суму 5301-00 х 14.06: 100000 х 1.1 =0-82

6. Після індексації 1 кв. 1994 р. з № 460484-460486

2 прим, на суму 52930 х 8,8 : 100000 х 1.1 =5-17

7. Після індексації ІІІ кв. 1994 р. з № 462977-463137

2 прим, на суму 139500 х 7,4 : 100000 х 1.1 =11-36

8 Після індексації 2 кв. 1995 р. з № 46601 8 - 466519

2 прим, на суму 476000х 1.2 :100000 х 1.1 = 6-28

9. Після індексації з 01. 01. 1996 р з №468374 -468181

2 прим. на суму 446000: 100000 х 1,1 = 4-91

Всього 26 примірників на суму 42 (сорок дві) грн. 33 коп.

Голова комісії: _____________ ____________________

підпис прізвище, ім'я та по-батькові

Члени комісії:_______________ _______________________

Додаток 6

«Затверджую»

_______________________

прізвище, ім'я, по-батькові,

посада особи, яка затверджує акт

«___» _____________2010 р.

________________________

підпис
Акт №7

Про прийняття документів на баланс бібліотеки замість загублених користувачами
20 лютого 2010 р. комісія, призначена наказом по установі № 23 від 15 лютого 2010 р. у складі: голови____________ (прізвище, ім'я, по-батькові, посада) . членів комісії ________________ (прізвище, ім'я, по-батькові всіх членів комісії) про те, що до бібліотеки надійшли документи замість загублених користувачами __________________ (назва структурного підрозділу) у кількості 25 прим., на суму 52 (п’ятдесят дві) грн.

50 коп.
Голова комісії: _____________ __________________________

підпис прізвище, ім'я та по-батькові

Члени комісії:_______________ ___________________________

_______________ ___________________________

_______________ ___________________________


Документи списані за актом №7 від 28 лютою 2010 р.

Додаток 7

_________________________________________________

назва бібліотеки (структурного підрозділу)

20 лютого 2010 р до акту №7 від 28 лютого 2010 р.
ОПИС

документів, прийнятих на баланс бібліотеки замість загублених користувачами

Інвентарний номер

Автор, назва документа


Кількість


Рік видання


Ціна 1 примір.

Сума

1

96253

Мирний П. Хіба ревуть

1

1999

3-00

3-00Всього примірників на суму 52 (п’ятдесят дві) грн. 50 коп.
Голова комісії: _____________ __________________________

підпис прізвище, ім'я та по-батькові
Члени комісії:_______________ __________________________

Додаток 8

«Затверджую»

__________________________________

прізвище, ім'я, по-батькові,

посада особи, яка затверджує акт

_________________________________

підпис

«___» _______________________2010 р.

Акт №47

про вилучення з балансу бібліотеки документів, які передаються в обмінний фонд

20 лютого 2010 р. комісія, призначена наказом по установі №23 від 20 лютого 2010 р. у складі: голови____________ (прізвище, ім'я, по-батькові, посада), членів комісії ________________ (прізвище, ім'я, по-батькові всіх членів комісії) про вилучення з фонду (або структурного підрозділу) документів, які передаються в обмінний фонд в кількості 40 прим., на суму 70 (сімдесят) грн.
Голова комісії: _____________ __________________________

підпис прізвище, ім'я та по-батькові

Члени комісії:_______________ ___________________________

_______________ ___________________________

_______________ ___________________________

Примітка: Список складається аналогічно списку до акту списання з причини «Загублені користувачами» в порядку збільшення інвентарних номерів.

Список використаних та рекомендованих джерел


 1. ДСТУ 2334-94. Інформатизація та документація. Комплектування фонду. Бібліографічний опис. Аналіз документів. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 89с.

 2. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 48с.

 3. Інструкція обліку і організації збереження бібліотечних фондів України //Законодавство – бібліотекам України. Вип.1 /Нац. парл. б-ка України. – К., 2000. – С.177-178.

 4. Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкцій їх складання: Наказ Голов. упр. Держ. казначейства України, Держкомстату від 12.02.97 №125/70.

 5. Аналітико-синтетична обробка документів: Підруч. для студ. ін-тів культури //Карачинська Е.Т., Медвєдєва Є.Л., Удалова В.К. (заг. ред.), Храмченко Л.Т. – Х., 1996. – С.16-92.

 6. Васильченко М.П., Кушнаренко Н.М., Мільман В.А. Бібліотечні фонди: Навч. посіб. – Х.: Вища шк., 1993. – 152 с.

 7. Книговедение: Энцикл. слов. – М.: Сов. энцикл., 1982. – 664с.

 8. Польовик С. Облік документних фондів бібліотек: історія, сучасний стан, проблеми //Бібл. планета. – 2004. - №1. – С.22-24.


Планування роботи бібліотеки

План - основа всієї діяльності бібліотеки, визначення перспективних і поточних цілей, завдань та їх виконання. Основною метою планування є визначення оптимального співвідношення часу, праці, витрат і якості виконання завдань бібліотеки, а також максимальна мобілізація для цього всіх необхідних ресурсів.

План діяльності бібліотеки – це інтегроване прийняття рішень щодо вже наявних напрямів дій. Бібліотечні заклади повинні планувати щоб:

 • скоординувати свої зусилля;

 • гарантовано враховувати майбутнє;

 • відповідати принципам доцільності.


План роботи бібліотеки повинен містити наступні розділи :

І. Основні завдання та напрямки роботи.

ІІ. Планові показники по обслуговуванню користувачів на 2011 рік.

ІІІ. Організація бібліотечного обслуговування.

ІV. Соціокультурна діяльність бібліотек.

V. Формування, вивчення та використання документних фондів.

VІ. Інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування. Інформатизація бібліотечних процесів. Створення електронних каталогів та баз даних.

VІІ. Фінансова діяльність

VІІІ. Господарська діяльність.
При плануванні розділу ІІ «Планові показники по обслуговуванню користувачів» врахувати наступне. Планувати основні показники по виконанню у 2010 році, але врахувати демографічну ситуацію в регіоні (підтвердити даними статистики), штатний розпис та режим роботи бібліотек. Показник відвідування планувати із розрахунку, що середнє відвідування становить 8 разів/ рік.
Нормування праці – один із найбільш ефективних засобів приведення бібліотечного обслуговування у відповідність до потреб суспільства. І сьогодні більшість завдань, що стоять перед бібліотеками, неможливо вирішити без науково обґрунтованих норм.

Рядовому бібліотекарю норми допомагають протистояти підвищеним вимогам керівництва до наслідків праці, які не забезпечені матеріально.

При користуванні типовими нормативами потрібно в кожному конкретному випадку врахувати відповідність умов даного інформаційному органу умовам, викладеним у нормативі, прослідкувати щоб кількісне значення основних факторів, які впливають на час виконання послуг, відповідало їх середньостатистичному значенню для цього виду робіт. Розрахунок ведеться за їх сукупністю, виробленою за звітний період, але не менше ніж за рік. Так розраховуються, приміром, середня кількість споживачів, середня кількість запитів тощо.
При складанні плану роботи на 2011 рік потрібно вирахувати кількість робочих днів і годин на кожного працюючого. Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2010 року № 9111/0/14-10/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2011 рік» при 40-годинному робочому тижні норма робочого часу на 2011 рік становитиме - 1996 год.

При складанні плану роботи обов’язково повинна бути заповнена таблиця «Бюджет робочого часу». В ній відображається кількість робочих днів та годин, вихідних, святкових та передсвяткових днів, на які потрібно звертати увагу при вирахування бюджету робочого часу, на який і буде плануватись робота на наступний рік. Наприклад: всього днів у році 365. Від них віднімаємо 10 святкових, та 105 вихідних. Отримаємо 250 робочих днів. Потім ці 250 днів х на 8 год. Отримуємо 2000 робочих годин. Але в цьому році буде 4 дні передсвяткові, а отже від 2000 робочих годин потрібно відрахувати ще 4 год. Отримуємо 1996 робочих годин, від яких ще мінусуємо 60 та 40 год. (лікарняні та переключення на інші процеси роботи) та 160 годин відпустки. Отже, бюджет робочого часу, на який потрібно спланувати роботу бібліотеки з одним працівником становитиме 1736 год.
^ Бюджет робочого часу на 2011 рік


№ п/пПІБ


Посада

Всього днів

Робочі дні

Вихідні

Святкові

Передсвяткові дні, години

Відпустка (160 год)

робочі години

лікарняні (3% від роб. часу (год)

переключення (2% від роб. часу (год)

Чисті робочі години

1.365

250

105

10

4

28

2000

60

40

1736
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна бібліотека...
Юрія Оліферовича Збанацького (1914 1994), українського прозаїка, кінодраматурга
Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека
Одним з головних обов'язків бібліотекаря є плекати слово, аби воно звучало потужно, повносило, показуючи свою самодостатність, красу...
Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconВідділ культури І туризму Глибоцької рда центральна районна бібліотека...
Буковина І буковинці (Про історію краю І життя людей).– Львів: Світ, 2008. 200с.: іл
Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconВідділкультури І туризмуНовоукраїнської рда центральна районна бібліотека...
Пропонуємо Вашій увазі методичні поради «Оформлення систематичного каталогу та систематичної картотеки статей»
Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда
«Історія рідного краю»,що був покликаний підтримувати І розвивати дослідження І вивчення історії Кіровоградщини. Регіональний проект...
Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconВідділ культури І туризму Кам’янець-Подільської райдержадміністрації...
Му рушнику, репродукції фотографій, декорації для сценок, костюми для учасників (члени клубу «Юність») монтажу, куточок письменника...
Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconР айонний відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна...
Волонтерська діяльність – це добровільна, неприбуткова, суспільно корисна діяльність, що здійснюється у вільний від основної роботи...
Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Дорий день, шановні гості нашого свята! Сьогодні ми зібралися в цій залі щоб відсвяткувати Всеукраїнський день бібліотек
Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації з підготовки та проведення Дня бібліографії
Відділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна бібліотека Методичний порадник Новоукраїнка iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Акція спрямована на популяризацію здорового способу життя серед дітей та молоді, профілактику негативних явищ та шкідливих звичок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка