Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради
Скачати 94.94 Kb.
НазваПрограма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради
Дата конвертації08.11.2013
Розмір94.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ

ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


ЗАТВЕРДЖЕНО директор Енергодарського багатопрофільного ліцею __________ І.В. Мятович

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ПРОФІЛЬНОЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ

ЕНЕРГОДАРСЬКОГО БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ЛІЦЕЮ

ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СХВАЛЕНО

на засіданні ради ліцею

голова ради ліцею

_________ Л.В. Полякова

І Вступ.

«Програма розвитку профільної старшої школи Енергодарського багатопрофільного ліцею Енергодарської міської ради Запорізької області на 2007-2010 роки» (далі Програма) розроблена відповідно до:

 • Закону України «Про освіту»

 • Закону України «Про загальну середню освіту»

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002р. №1717 «Про
  перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і
  12-річний термін навчання»,

 • Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р.
  №24,

 • Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), затвердженої
  постановою колегії МОН України та президії Академії педагогічних
  наук України від 22.11.2001р. №12/5-2,

 • Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої
  рішенням колегії МОН України від 25.09.2003р. №10/12-2.

 • Наказу МОН України від 03.11.2006р. №744 «Про затвердження плану
  заходів на 2006-2010 роки щодо впровадження профільного навчання
  учнів 10-12 класів загальноосвітніх закладів»

 • Обласної програми «Профільна старша школа» на 2007-2010 роки,
  затвердженої рішенням колегії управління освіти і науки Запорізької
  облдержадміністрації від 28.02.2007р.

 • Програми розвитку освіти м. Енергодара на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням сесії Енергодарської міської ради від 21.09.2006р. №13.

 • Програми розвитку Енергодарського багатопрофільного ліцею на 2006-2010 роки.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю завершення переходу старшої школи на профільне навчання та забезпечення розвитку освітньої системи міста, подолання проблем на шляху впровадження ідеї профільної диференціації освіти, переведення ліцею в умови діяльності, що забезпечують можливість рівного доступу учнівської молоді до здобуття профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти упродовж всього життя, виховання особистості, здатної до саморегуляції і професійного зростання.

^ Програма є управлінським документом ліцею, який визначає стратегію та організаційну основу розвитку профільного навчання в старшій школі ліцею, конкретизує механізм розвитку, визначає критерії та основні очікувані результати. Вона спрямована на забезпечення в умовах ліцею гарантованих державою прав особистості на освіту, на створення умов для диференційованого навчання в старшій школі.

^ Програма ґрунтується на ідеї розвитку профільної школи, яка передбачає створення умов для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей, потреб учнів старшої школи ліцею в процесі їх загальноосвітньої підготовки.

^ Програма має відкритий характер, координується з уже діючими міськими програмами з питань освіти, у процесі реалізації вона може коригуватися відповідно до нових соціально-економічних умов та за рахунок продуктивних ідей.

Програма враховує міські та регіональні освітні, соціально-економічні, національні, демографічні умови.

^ Вирішальною умовою успішної реалізації Програми є комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з фінансовим, кадровим, навчально-методичним, нормативно-правовим і організаційним забезпеченням профільного навчання учнів школи III ступеню.

^ Об'єктивними ознаками успішного розвитку профільної старшої школи Програма визначає:

 • завершення переходу старшої школи на функціонування як профільної,

 • розвиток варіативності старшої школи, реальна доступність до якісної
  освіти та можливість вибору особистістю власної освітньої траєкторії,

 • зростання кількості старшокласників, чиї освітні запити якісно
  задоволені в системі освіти міста.

Основними критеріями ефективності розвитку Програма визначає:

 • створення умов для врахування інтересів і потреб старшокласників,

 • забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення
  випускників,

 • забезпечення наступності і перспективності зв'язків між загальною
  середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю,

 • зростання ресурсного забезпечення профільного навчання,

 • зростання особистісних досягнень старшокласників, задоволеність
  рівнем та якістю до профільної та профільної підготовки.


^ II. Розвиток профільної школи ліцею в 2003-2007 роках.

Особливу увагу в ЕБЛ звернено на поглиблене вивчення предметів та навчальних дисциплін, які визначають профільність навчання, а саме іноземні мови, основи економіки, основи інформаційних технологій.

За даний період учні ліцею навчались за наступними профілями

2003-2004 н.р

2004-2005 н.р.

2005-2006 н.р

2006-2007 н.р.

Економічний

Економічний

філологічний /

інформаційно-технологічний

Філологічний

філологічний

Суспільно-гуманітарний

Суспільно-гуманітарний

філологічний /

інформаційно-технологічний
філологічний

економічний
Профільні дисципліни та спецкурси в ліцеї викладають у переважній більшості вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання „Старший вчитель” та „Вчитель-методист”, але 10% педагогічного складу – молоді спеціалісти, які потребують постійної методичної допомоги.

Для реалізації оновленого змісту освіти навчальні плани ліцею складені таким чином:

Профільне навчання реалізувалось введенням до навчальних планів наступних профільних спецкурсів:

 • технічний переклад;

 • література Англії та США

 • країнознавство;

 • друга іноземна мова;

 • менеджмент;

 • основи інформаційних технологій;

 • комп’ютерний дизайн в Auto - CAD 2004

 • програмування Internet - орієнтованої графіки;

 • основи програмування;

 • ділова активність;

 • основи споживчих знань;

 • інформаційні системи економіки та бізнесу;

 • юридична деонтологія;

 • конституційне право зарубіжних країн.

Викладання профільних курсів проводиться за наступними програмами:

 • Література Англії та США, країнознавство, технічний переклад (програма для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови за редакцією О.М. Грищенко, видавничо-товарна фірма «Перун»)

 • Основи інформаційних технологій ( Програми спецкурсів, факультативів, пропедевтичних курсів, гуртків для 10-11 кл. укладач Морзе Н.В., Мостіпан О.І., «Прем’єр», Запоріжжя, 2003 рік.)

 • Основи програмування 10-11 клас (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Прем’єр», Запоріжжя, 2003 рік, укладач Лисенко Т.І.)

 • інформатика та технології Комп’ютерні технології автоматизованого проектування («Прем’єр», Запоріжжя, 2003 рік, укладачі: Астістова Т.І., Дзюба С.М.).

 • Основи споживчих знань (Програма для середніх навчальних закладів 8-9 клас)

 • Ділова активність (Програма для середніх навчальних закладів 8-9 клас).

 • Менеджмент (Програма курсу Менеджмент затверджено Протокол №6 від 26.10.2004р НМР ЗОІП, укладач Троян А.В.)


У 2005 році 6 учнів ліцею брали участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Міський конкурс захисту: І місце посів учень 11 класу Рибаков Роман з економіки, ІІ місце учениця 11 класу Прокоф’єва Тетяна, ІІІ місце учениця 11 класу Шашликова Ольга (керівник Троян А.В.), І місце з інформатики зайняв учень 10 класу Мятович Роман, ІІ місце учень 10 класу Гоцман Роман (керівник Ардашов П. В.), Гончаренко Олена учениця 10 класу брала участь у захисті наукової роботи з англійської мови. Переможцем ІІ етапу конкурсу став учень 11 класу Рибаков Роман.

У 2006-2007 навчальному році приймали участь у захисті науково-дослідницьких робіт МАН група учнів (13 чоловік) з правознавства, інформатики, мистецтвознавства, економіки, біології, фізики. Результати захисту: Економіка – Гарьковенко Антон, учень 10 класу ІІІ місце, Докашенко Єлизавета, учениця 9 класу ІІ місце; інформатика – Живогляд Олена, учениця 11 класу - І місце, Мятович Роман, учень 11 класу – ІІ місце; мистецтвознавство – учениця 10 класу Бархатова Анастасія – ІІІ місце; фізика – Довбня Дмитро, учень 11 класу – І місце. Учень 11 класу Мятович Роман став лауреатом обласного конкурсу з економіки «Україна на шляху у світову економічну систему», Сінчук Марія - учениця 9 класу посіла ІІІ місце у міському конкурсі рефератів «Ядерна енергетика і ми».

Профільні дисципліни викладають викладачі-сумісники з Енергодарського інституту державного та муніципального управління ГУ «ЗІДМУ» та ГУ «ЗІДМУ»: Інформатика та програмування - Хлібна Анна Володимирівна старший викладач кафедри програмування та інформаційних технологій, основи інформаційних технологій - Ардашов Павло Валерійович старший викладач кафедри програмування та інформаційних технологій ГУ «ЗІДМУ»,

економіка та профільні спецкурси – Троян Альона Володимирівна старший викладач кафедри економіки.
ПІ. Концептуальні засади розвитку системи профільного навчання ліцею на 2007-2010 роки.

^ 1. Мета і стратегічні цілі розвитку.

Метою програми є задоволення потреб суспільства в формуванні компетентної особистості випускника, готового до самореалізації та свідомого самовизначення в різних сферах життєдіяльності, в нових соціально-економічних умовах з урахуванням регіональних та місцевих потреб ринку праці і можливостей ліцею.

^ Головними цілями Програми є:

 • забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів програми загальноосвітнього навчання,

 • утвердження в старшій школі пріоритету цінності становлення
  особистості випускника, його всебічного розвитку,

 • забезпечення рівного доступу до здобуття якісної профільної та
  початкової допрофесійної освіти, яка відповідає кращим європейським
  стандартам, що надає можливість молоді здобути вищу освіту за
  обраним профілем,

 • забезпечення збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я
  учнів,

 • розвиток варіативної, особистісно-орієнтованої мережі профільних
  класів, що відповідає потребам населення міста, освітнім запитам
  особистості, вимогам ринку праці,

 • оновлення педагогічного процесу в старшій школі, у тому числі шляхом
  впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій,

 • використання можливостей системи профільної освіти для залучення
  кожного учня до соціального життя міста,

 • поліпшення якості підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних
  кадрів для здійснення допрофільного та профільного навчання.
  Реалізація цих цілей дозволить створити умови для становлення

особистості випускника загальноосвітнього навчального закладу міста Енергодара, який відповідатиме новим соціальним очікуванням як людина, що відповідає за якість свого буття, самостійна у виборі стилю життя, свідомо і відповідально ставиться до свого здоров'я, має якісну профільну освіту і здатна до успішної самореалізації.

^ 2. Загальні характеристики системи профільної освіти ліцею, що повинні бути досягнуті.

Прогнозовані характеристики системи профільної освіти ліцею як результат реалізації Програми:

- здатність старшої профільної школи до саморозвитку,

 • відкритість — здатність адекватно перебудовуватись та оновлюватись
  відповідно до змін у соціумі,

 • мобільність - вчасне реагування на потреби ринку праці та запити
  населення,

 • гнучкість - здатність бути адаптивною до потреб соціальних та
  державних інститутів,

 • інноваційність - спрямованість на пошук та впровадження нових шляхів
  і методів вирішення проблем.


^ IV. Основні напрямки розвитку профільної освіти на 2007-2010 роки та заходи щодо їх реалізації.

Основні напрямки розвитку профільної освіти:

 • приведення якості профільної освіти у відповідність з потребами
  особистості, ринку праці, суспільства,

 • безумовне забезпечення в старшій школі ліцею виконання Державного
  стандарту освіти,

 • створення системи моніторингу якості профільної освіти,

 • формування у старшокласників життєво важливих компетенцій,

 • пошук власної моделі профільного навчання, адаптованої до умов і
  особливостей ліцею,

 • задоволення освітніх запитів учнів за рахунок створення можливостей
  вибору профілю,

 • створення умов для якісної допрофільної та профільної освіти,

 • апробація та запровадження в практику профільного навчання ліцею продуктивних освітніх технологій.

Схожі:

Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconА к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи...
Енергодарської загальноосвітньої школи І –іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена апаратом Тростянецької міської ради із залученням депутатів Тростянецької...
Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconЗ досвіду організації профільної практики учнів економічного профілю
Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання Міністерство освіти І науки...
Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconЕнергодарської міської ради запорізької області
Захист проекту (презентація створена у програмі Power Point, випуск учнівської публікації або газети тощо)
Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconНавчальна програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10 класі старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах математичного, фізичного...
Програма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного ліцею енергодарської міської ради iconПрограми курсів за вибором І факультативів для старшої школи та списки...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка