Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада
Скачати 90.31 Kb.
НазваЩодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада
Дата конвертації20.11.2013
Розмір90.31 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від «__» травня 2011 року

№ ____


м. Мала Виска
Про затвердження інструкції щодо процедури подання запиту на публічну інформацію, якою володіє Маловисківська міська рада, та форм запитів на інформацію

----------------------------------------------------------
З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» , виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на публічну інформацію, якою володіє Маловисківська міська рада, та форми запитів на інформацію (згідно додатків 1, 2, 3, 4).
2. Спеціалісту (діловоду) міськвиконкому Берегуленко Т.М. в своїй роботі дотримуватись вимог інструкції щодо процедури подання запиту на публічну інформацію.
Міський голова Ю.Л.Гульдас

ПРОЕКТ

Додаток №1

до рішення виконкому №____ від 30 червня 2011 року
Інструкція

щодо процедури надання запиту на публічну інформацію,

якою володіє Маловисківська міська рада

 

Інструкція про доступ до публічної інформації(далі – Інструкція), якою володіє Маловисківська міська рада (далі – міська рада) розроблена відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» , Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
Оформлення запитів на інформацію

Надання публічної інформації міською радою  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

1. Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

2.  Для оформлення інформаційного запиту:

  • усно: телефон             (258) 5-_____    

  • письмово: 26200, Кіровоградська область, м.Мала Виска, вул. Спортивна,6  Маловисківська міська рада  (на конверті вказувати "Публічна інформація")

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

-         від фізичної особи (додаток 2);

-         від юридичної особи (додаток 3);

-         від об’єднань громадян (додаток 4).
факс: (258) 5-14-54

Електронна пошта: mviskarada@ukr.net
Строк розгляду запитів на інформацію
1. Міська рада має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Плата за надання інформації
1. Інформація на запит надається безкоштовно.
2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається міською радою в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. До встановлення розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію
1. Міська рада має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, якщо :
1) не володіє і не зобов'язана, відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.
2. Неправомірною вважається відмова в наданні інформації по те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту.
3. У випадку, коли міська рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язана:

-направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.
5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.
6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
4) строк, у який буде задоволено запит;
5) підпис.

Керуючий справами В.Холодний

ПРОЕКТ

Додаток №2

до рішення виконкому №____ від 30 червня 2011 року

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді.
ЗАПИТ

на отримання публічної інформації


^ Розпорядник інформації Маловисківська міська рада

Кому Маловисківському міському голові Гульдасу Ю.Л.^ П.І.Б. запитувача

Вид, назва, реквізити чи зміст документа,

до якого Ви б хотіли отримати доступабо

^ Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/


^ Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

^ Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію^ Контактний телефон

Дата запиту, підпис

Зареєстровано ________________________________________

______________________________________________________
Керуючий справами В.Холодний

ПРОЕКТ

Додаток №3

до рішення виконкому №____ від 30 червня 2011 року

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді.
ЗАПИТ

на отримання публічної інформації


^ Розпорядник інформації Маловисківська міська рада

Кому Маловисківському міському голові Гульдасу Ю.Л.^ Організація, юридична особа
П.І.Б. представника запитувача, посада
^ Вид, назва, реквізити чи зміст документа,

до якого Ви б хотіли отримати доступабо

^ Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/


^ Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

^ Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію^ Контактний телефон

Дата запиту, підпис

Зареєстровано ________________________________________

______________________________________________________


Керуючий справами В.Холодний

ПРОЕКТ

Додаток №4

до рішення виконкому №____ від 30 червня 2011 року

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднання громадян в письмовому вигляді
ЗАПИТ

на отримання публічної інформації


^ Розпорядник інформації Маловисківська міська рада

Кому Маловисківському міському голові Гульдасу Ю.Л.Назва об’єднання
^ П.І.Б. представника

запитувача, посада^ Вид, назва, реквізити чи зміст документа,

до якого Ви б хотіли отримати доступабо

^ Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/


^ Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категоріюКонтактний телефон

Дата запиту підпис

Зареєстровано ________________________________________

______________________________________________________


Керуючий справами В.Холодний

Схожі:

Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconМаловисківська міська рада
Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №140 та протоколу установчих зборів громадської організації «Маловисківська міська...
Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconМаловисківська міська рада
Маловисківською міською радою з робочим органом виконавчої дирекції Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування...
Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconЗвіт про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій...

Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconЗакону України "Про поховання та похоронну справу"
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства „Про затвердження нормативно-правових актів  щодо реалізації...
Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconШостого скликання
Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", дбн в 2-15-2005  "Житлові будинки. Основні...
Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconУкраїна тростянецька міська рада виконавчий комітет
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право постійного...
Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconКраматорська міська рада
Про підсумки роботи в освітніх округах міста у 2011-2012 навчальному році та організацію роботи в них на 2012-2013 навчальний рік...
Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconКиївська міська рада
Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до ст ст. 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України Київська міська...
Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconГорлівська міська рада рішення
Наказу Міністерству праці та соціальної політики України від 13. 02. 2007 №48 та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве...
Щодо процедури надання запиту на публічн у інформаці ю, якою володіє Маловисківська міська рада iconЛуганська міська рада
«Про житлово-комунальні послуги», враховуючи інформацію заступника Луганського міського голови Михайленко Е. Л., рішення виконавчого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка