Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки
Скачати 78.87 Kb.
НазваФормування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки
Дата конвертації14.12.2013
Розмір78.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ДЗЕРЖИНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ ступенів № 69


Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки

при вивченні шкільних дисциплінвчителя інформатики

Курочкної О.В.

м. Кривий Ріг

2013 рік

Актуальність

На сучасному етапі велике значення має широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної значущості, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей учнів, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів з урахуванням їхніх позицій та вподобань, специфіки перебігу навчального процесу.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій спричиняє зміни в змісті та організації навчання. Актуальним є перехід до особистісно орієнтованої парадигми освіти, де абсолютною цінністю є особистість з її самобутністю та цілісністю. У Концепції 12-річної загальної середньої освіти наголошується, що принципово важливо розвивати в учнів творчу активність, творче мислення, здібності до адекватної діяльності в нових умовах.

Усе більше навчальних закладів приділяють увагу програмам комп’ютерної підтримки та починають використовувати їх при вивченні шкільних дисциплін. Використання даних програм на уроках дають низку переваг: дітьми краще сприймається матеріал, зростає зацікавленість, індивідуалізація навчання, формуються та вдосконалюються творчі здібності для збагачення і мотивації навчання.

Відповідно і проблема, над якою я працюю - «Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання авторських програм комп’ютерної підтримки при вивченні шкільних дисциплін».

Теоретична база досвіду

Інформатика — один з інноваційних і затребуваних предметів шкільної підготовки, що роблять школу сучасною і наближають її до життя й вимог суспільства. На сьогоднішній день вона є одним з основних шкільних курсів, що сприяють формуванню та вдосконаленню творчих здібностей учнів.

Проблема формування творчих здібностей учня завжди була і є в полі зору науковців, методистів. Формування творчих здібностей у навчанні, мотивів творчої діяльності висвітлювалися в працях Л. С. Виготського, В. М. Дружиніна, Г. С. Костюка та ін. Доцільні й важливі положення для вирішення визначеної проблеми знайшли відображення в працях таких педагогів-методистів як В. К. Буряк, Є. Ф. Вінниченко, М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Г. О. Михалін.

Серед українських дослідників, хто торкається питання застосування в навчальному процесі електронних засобів навчального призначення, слід виокремити таких: В.Ю. Биков, М.І. Жалдак, С.А. Раков, В.М. Кухаренко, Ю.І. Машбиць, А.М. Гуржій, Ю.О.Жук та ін.

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТН) є пріоритетним напрямком розвитку освіти, тому сучасна комп'ютерна освіта має стати складовою частиною становлення особистості, дати учневі внутрішній імпульс для розвитку та створює передумови поглиблення змісту математичної освіти, розвиває особистість, стимулюючи пізнавальну активність школяра, сприяє інтенсифікації процесу навчання, підготовці спеціалістів, здатних працювати в умовах інформаційного суспільства, використовувати математичні знання на практиці.

Провідна ідея досвіду

Сутність досвіду полягає в особливостях проектування педагогічного процесу, який базується на основі раціонального поєднання елементів інноваційних технологій, традиційних засобів навчання та розвитку особистості. (див. додаток 1)

Реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує психолого - емоційну комфортність і подальшу соціальну адаптованість школярів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи колективній діяльності (в системі «учитель - учень», «учень - учень»).

Головне завдання вчителя – це пробудження та розвиток інтересу учнів. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Інтерес – це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Інтерес до уроку починається з учителя. « Чи цікавий він (вона)?». Це перше, що можна прочитати в дитячих оченятах. Але зараз для розвитку творчості дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей учителя. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. Тому я і хочу звернути увагу на використання авторських програм комп’ютерної підтримки при вивченні шкільних дисциплін.

Досвід організації навчально – виховного процесу в нашій школі свідчить, що чим ширше застосовуються комп’ютери у процесі вивчення різних предметів та чим раніше учні починають працювати з комп’ютером, тим ефективніші результати навчання. (див. додаток 2)

Програми комп’ютерної підтримки сприяють не тільки розвитку самостійності та роблять урок більш наочним і цікавим, а й дозволяють розвивати творчий потенціал учнів, змінити саму технологію надання освітніх послуг. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість викладання шкільних предметів.

Використання програм комп’ютерної підтримки може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності програм в системі середньої загальної освіти. (див. додаток 3)

Технологія досвіду

З практики роботи в школі дійшла висновку, що розвиток творчих здібностей учнів відбувається через використання вчителем авторських програм комп’ютерної підтримки. Пізнання при цьому можливе, але воно відбувається саме під час та за рахунок творчої діяльності учнів. Я намагаюсь розвивати особистість творчу, яка уміє використовувати комп’ютер для значного збільшення своїх творчих можливостей (див. додаток 4). Використання комп’ютера як засобу навчання базових дисциплін можна розглядати як навчання технологій виконання конкретних завдань з конкретного предмета.

Технологія досвіду містить у собі багатий арсенал різнонаправлених форм, методів традиційної та інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці. Особливо цінним є творчий підхід до створення системи роботи на різних етапах уроку в залежності від його типу та навчального матеріалу. Технологія досвіду сприяє вирішенню наступних проблем:

  1. інтенсифікації й оптимізації навчального процесу;

  2. підвищення ефективності уроку як основної одиниці навчально-виховної діяльності;

  3. активізації навчальної діяльності учнів на уроках, підвищення інтересу до предмета;

  4. розвитку навичок самостійної та спільної діяльності;

Фундаментом моєї роботи є опора на активне впровадження використання комп’ютерів та мультимедіа, що забезпечує формування: навичок роботи з інформацією, дослідницьких навичок, умінь приймати оптимальне рішення; розвиває комунікативні здібності та дозволяє дати дитині стільки інформації, скільки вона потребує.

Основною частиною праці є напрям на розвиток творчої особистості. Ця частина роботи спрямована на розвиток індивідуальних пізнавальних та творчих здібностей кожної дитини, сприяє самовизначенню, самореалізації та самовдосконаленню кожної особистості на ім’я «Учень».

А кульмінація роботи – це впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, які є фінальним акордом в поєднанні усіх залучених технологій та дозволяють зробити висновки про дієвість всієї роботи.

Значну увагу приділено шкільному курсу математики з метою вдосконалення творчих здібностей учня. Складено перелік тем уроків (наприклад «Тіла обертання», 11 клас, «Суміжні кути», 7 клас, «Види трикутників», 5 клас, «Розв’язування задач на відсотки», 5 клас), для проведення яких доцільно використовувати програми комп’ютерної підтримки. У ході навчання математики з використанням даних програм спостерігається активність учнів і глибока зацікавленість творчим процесом, що сприяє розширенню знань школярів, інтересів та форм пізнання, стимулює до пошуку нових фактів, нових відомостей. (див. додаток 5,6,7)

Систематичне використання програм комп’ютерної підтримки при вивченні шкільних дисциплін, зокрема систем презентацій, призводить, на мою думку, до:

  • підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

  • підвищення продуктивності уроку;

  • установлення міжпредметних зв’язків;

  • з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом вчителів – предметників та вчителів інформатики;

  • вчитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

  • змінюються на краще взаємини з учнями, особливо з тими, хто захоплюється інформатикою.

Прогнозування результатів

Урок з комп’ютерною підтримкою дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей. Насамперед нам самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. Коли ти задоволений, щасливий від створюного уроку, то й твоя енергія обов’язково передається дітям. І ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.

Кожен раз, коли творю черговий програмний продукт, я відчуваю неймовірне задоволення від роботи, а ще більше від результату.

Вважаю, що основним показником того, що я на правильному шляху – це очі дітей, які із захопленням і неймовірним бажанням працюють на таких уроках, а також беруть активну участь у їх розробці, підборі матеріалу.

Результативність

Свою професію обрала свідомо і люблю її.

Досвід роботи переконує, що використання комп’ютера є важливим засобом унаочнення навчального процесу, підвищення зацікавленості учнів навчанням, розвитку творчих здібностей та пізнавальної активної самостійності, розвитку алгоритмічного мислення, формування інформаційної культури.

Приділяю велику увагу роботі з обдарованими та здібними учнями. Щорічно мої школярі беруть участь у предметних районних олімпіадах, міських конкурсах з інформатики

Схожі:

Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки iconПоложення про проведення ІХ обласного конкурсу учнівської комп’ютерної творчості
Обласний конкурс учнівської комп’ютерної творчості проводиться з метою виявлення та розвитку в учнів здібностей до комп’ютерної творчості...
Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки icon3. Вимоги до виконання та оформлення конкурсних робіт
«Надія Донеччини», вироблення екологічного стилю мислення І поведінки через формування екологічної культури учня, розвитку творчих...
Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки icon„ Використання комп’ютерної техніки для боротьби зі злочинністю”
Основним напрямком використання комп'ютерної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів
Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки iconТема досвіду: ««Використання ikt у викладанні уроку музичного мистецтва,...
Зії І художньої уяви; асоціативного сприйняття І мислення на основі художнього І музичного матеріалів, розуміння поняття ритму в...
Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки iconТема досвіду: ««Використання ikt у викладанні уроку музичного мистецтва,...
Зії І художньої уяви; асоціативного сприйняття І мислення на основі художнього І музичного матеріалів, розуміння поняття ритму в...
Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки iconРозвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника
Перетворення, що відбуваються в суспільстві, породжують в освіті нові вимоги до підготовки дітей до школи. Одним з них є розвиток...
Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки iconПублікації з досвіду роботи
Анардович Н. Використання методу проекту та комп’ютерної підтримки на уроках хімії// Відкритий урок. 2004. № С. 46-48
Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки iconМузика Світлана Іванівна
Проблемна тема: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії через впровадження інноваційних технологій
Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки iconФенько Людмила в асилівна
Проблемна тема: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури через запровадження інноваційних елементів
Формування та вдосконалення творчих здібностей учнів через використання програм комп’ютерної підтримки iconФормування інтелектуальної культури молодших школярів
Розвиток творчих здібностей має бути невід'ємною умовою змісту усіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка