Досвіду
Скачати 127.44 Kb.
НазваДосвіду
Дата конвертації19.12.2013
Розмір127.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Опис досвіду роботи

вчителя початкових класів

 Шевченківського  навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Звенигородської районної ради Черкаської області

Кулик Людмили Анатоліївни

Тема досвіду :Використання мультимедійних технологій в навчальному процесі початкової школи

Діти повинні жити у світі

краси,гри, казки, музики,

малюнка, фантазії, творчості.

ВасильСухомлинський
Як створити цікавий урок? Як захопити малюків , створити невичерпне бажання вчитися , бути вихованими учнями, хорошими дітьми? Як ввести маленьких школярів у великий світ суспільства.? Як протоптати стежину до сердець малюків?

«Усталилася думка, щогра й навчання — протилежніречі. Тепервідомеінше. Освітяни й фахівці з дитячоїпедагогікивідкрили, щогра — ценавчання, це одинізнайефективнішихвидівнавчання. Ключ до успіху:перетворіть гру на навчальний досвід і переконайтеся,що навчання — це здебільшого приємність» Джін Марцолло, Дженіс Ллойд, американські педагоги

«Діти повинні жити у світі краси,гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості» .І хто як не ми повинні створити їм цю казку…

Перетворивши урок на казку, або мандрівку, запросив до класу Буратіно чи будь-якого учня Лісової школи в очах у дітей запалюються вогники цікавості. Але через деякий час ці вогники згасають. І ти знову в пошуку… Потім на уроках з`являється лялька-Петрушка, яка хоч і говорить голосом учителя , але оживають в уяві дітей. Потім казкові персонажі з`являються на екрані монітора і цікавість з більшою силою охоплює школярів.

Актуальністьпроблеми

Час невпинно крокує вперед… До школи приходять нові покоління дітей,які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Предметами загального вжитку вже давно стала комп`ютерна та цифрова техніка, наші діти виростають серед сучасних інформаційних та цифрових комунікаційних технологій. Отже ми маємо йти з часом в ногу , тому до традиційних складових навчального процесу-підручника , дошки , крейди має додатися комп’ютер.

Характерна риса сучасних інформаційних технологій полягає у тому, що вони надають необмежені можливості для створення цікавого змістовного уроку, творчої співпраці учителя та учня.Застосування мультимедійних комп’ютерних технологій не лише допомагаєпожвавити навчальний процес, уникнути в процесі навчання буденності, допомагає унаочнити нові поняття, підтримує інтерес до навчання, сприяє заохоченню дітей, візуалізації процесів, які не трапляються у повсякденному житті

Теоретичну основу дослідження склали роботи з питань сучасних педагогічних технологій (О. Пометун, Л. Пироженко, Л. Масол, Л, Аристова). Дослідження вчених і педагогів-практиків (Л. Масол, І. Красильникова, І. Гутчина, Р. Петеліна, С. Полозова) переконливо свідчать про те, що використання ІКТ під час навчально-виховного процесу має такі основні переваги: здійснюється диференціація навчального процесу; розширюється контроль за навчальною діяльністю учнів і забезпечується на цій основі зворотний зв’язок; створюються умови для підвищення рівня зацікавленості учнів у навчальній діяльності завдяки внесенню елементів новизни.

В учнів початкової ланки освіти переважаючий розвиток наочно-образної пам'яті, осмислене запам'ятовування.

Людина запам’ятовує лише:

 • 10 % з прочитаного;

 • 20 % з почутого;

 • 30% з побаченого.

 • Якщо людина чує та бачить, рівень запам’ятовування підвищується до 50 %.

Якщо чує, бачить, а потім обговорює, то і до 70%.

Використання аудіовізуальних засобів до того ж скорочує на 40% необхідний для навчання час і на 20% збільшує обсяг засвоєної інформації. Ще Я.А. Коменський у своїй праці "Велика дидактика” писав: "...Усе, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприйманнязором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступнедотикові – через дотик. Якщо будь-якіпредметивідразуможнасприйнятикількомачуттями, нехай вони відразусприймаютьсякількомачуттями...”А застосування мультимедіа дає змогу об'єднати текст, звук, графічнезображення, відеозображення та ще й улюблену дітьми анімацію (мультиплікацію). Таким чином, використання на уроках мультимедійних технологій допомагає опрацювати більше матеріалу та досягнути на уроці високих результатів.

Універсальним інструментом для створення мультимедійних презентацій, відеофільмів є комп’ютер, який виконує декілька функцій

1 . Підбір ілюстративного матеріалу до уроку і для оформлення стендів , класу (сканування , Інтернет; принтер , презентація ) .

2 . Підбір додаткового пізнавального матеріалу до уроку (Інтернет), знайомство зі сценаріями свят та позакласних заходів.

3 . Обмін досвідом , знайомство з періодикою , напрацюваннями інших педагогів України та зарубіжжя.

4 . Оформлення класної документації , звітів . Комп'ютер дозволить не писати звіти і аналізи щоразу , а достатньо набрати один раз схему і надалі тільки вносити необхідні зміни .

5 . Створення презентацій в програмі Рower Рoint для підвищення ефективності уроку .

Таким чином використання комп’ютера суттєво допомагає педагогу в його роботі. Це і підбір додаткового текстового та ілюстративного матеріалу, створення карток з індивідуальними завданнями і додатковими пізнавальними текстами, систематизація та збереження особистих методичних напрацювань, підготовка звітної документації, оформлення навчальних стендів і т.д

Більше того, презентація дає можливість вчителю самостійно скомпонувати навчальний матеріал виходячи їх особливостей конкретного класу, теми, предмета, що дозволяє побудувати урок так, щоб домогтися максимального навчального ефекту.

Тому проблемним питанням у моїй роботі стало: «Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі»

Поняття «мультимедіа»

Мультиме́діа (лат. Multum-багато + Medium-середовище, носій) — комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео. Поняття, що означає сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів. Так, мультимедійна база даних буде вміщувати текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці, і все це має однаково легкий доступ. Мультимедійна телекомунікаційна послуга дозволяє користувачеві посилати і одержувати будь-яку форму інформації, взаємозамінну за бажанням.

Мультимедія може бути представлена у вигляді основних складових: текст, аудіо, зображення, анімація, відео.

^ Мультимедійні презентації можуть бути проведені людиною на сцені, показані через проектор, або ж на іншому локальному пристрої відтворення. Широкомовна трансляція презентації може бути як «живою», так і попередньо записаною. Широкомовна трансляція або запис можуть бути засновані на аналогових або ж електронних технологіях зберігання й передачі інформації.

Програма Microsoft Power Point призначена для створення та показу мультимедійнихпрезентацій. За допомогоюцихпрезентацій можна демонструвати різноманітні ілюстрації, фото і відеоматеріали, портрети, історичнідокументи, механізми і явища. Microsoft Power Point надає користувачу все потрібне для створенняпрезентації – потужніфункціїроботи з текстом, включаючиокреслення контуру тексту, засоби для малювання, побудови діаграм, широкий набір cтандартних ілюстрацій тощо.

^ Мультимедійні технології поліпшують процес навчання , дають змогу:

 • використовувати передові інформаційні технології;
  змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

 • полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;

 • розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про різні історичні події, звичаї та традиції українського народу тощо;

 • реалізувати ігрові методи на уроках;

 • працювати в малих групах або індивідуально;

 • проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

 • організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок.

Для себе, як для вчителя початкових класів, у використанні інформаційних технологій я відкрила масу переваг. І хоч, як показала практика, підготовка до самого уроку з використанням мультимедіа, займає багато більше часу, я вжеможусказати з впевненістю – воно цього варте. Також,з часом я переконалася, в тому,що на уроці з використанням проектора, чи лишень комп’ютера за менший час встигаєш розкрити більше матеріалу, при цьому учні активно працюють на уроці і краще розуміють навіть найскладніший матеріал.

У своїй роботі я широко використовую електронні підручники,які є самостійним засобом навчання, комп’ютерні тренажери,     навчальні фільми, мультимедійні навчальні програми з елементами гри (із серії «Дитяча колекція»),      відео демонстрації, та власні мультимедія-презентації. За допомогою презентації стараюсь не тільки продемонструвати матеріал з теми, яка вивчається, а й розвивати у школярів творче, логічне мислення.

Мультимедіа–презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але йанімації, відео та звуку. Використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об’єкту, який досліджується, імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються на екрані .

Мультимедійні презентації просто незамінні на уроках природознавства. З їх допомогою учні віртуально подорожують у будь-який куточок рідного краю і далеко за його межі, можуть спостерігати за обертанням Землі навколо вісі, подорожувати з краплинкою , спостерігаючи кругообіг води в природі, ознайомитись з тваринним і рослинним світом не тільки нашої країни , а , навіть, інших широт, їх основні види занять під час уроку. Діти можуть побачити фрагменти історичних і документальних фільмів, мультфільмів, які допомагають збагатити навчально-виховний процес яскравими враженнями.

Надзвичайно ефективними виявляються уроки математики, забезпечені мультимедійною підтримкою.На уроках математики за допомогою слайдів, створених у програмі PowerPoint, може здійснюватися демонстрація прикладів, завдань на дошці, ланцюжків для усного рахунку, можуть бути організовані математичні розминки і самоперевірка. Особливо ефективними є уроки при знайомстві з цифрами , порівнянні, при вивченні дії додавання і віднімання, де яскраво можна зобразити приліт і відліт птахів, саджання дерев; при розв’язуванні задач на рух, на дві дії та ін.

На уроках освітньої галузі «Мова і література» мультимедійні презентації відіграють велику навчальну функцію, де яскравими анімаціями , схемами і таблицями стараюсь легко зобразити найскладніші теми.

Незамінними є мультимедійні помічники і на уроках образотворчого мистецтва, де відображаю поетапне створення композиції, пропоную до перегляду полотна відомих художників, маю змогу познайомити авторами творів.

Мультимедійні технології є незамінними помічниками і у виховній роботі.

Громадянин України повинен мати чітке уявлення, в якій країні живе, чиї інтереси представляє, яким духовним спадком володіє. Тож в рамках патріотичного виховання можемо організувати, дослідити та провести проект, КТС , підсумком якої стане мультимедійна презентація , де зафільмовано , або сфотографовано всі етапи дослідницької роботи.

Під моїм керівництвом проведено КТС « Мої земляки. Митці Кобзаревого краю»

Проект реалізувався в чотири етапи.

^ Першим етапом був збір інформації, визначення кола питань, назви проекту, напрямку роботи.

Другим етапом був розподіл учнів на групи, розробка дослідження за проектом, визначення очікуваних результатів.

^ Третім етапом було проведення зустрічей учасників груп з людьми , що проживають сьогодні на святій Тарасовій землі , мають творчі досягнення та пов'язали своє життя та творчість зі спадщиною Великого Кобзаря. Це Микола Михайлович Дойнеко, Анатолій Олексійович Савченко, Микола Степанович Терещенко, Іван Андрійович Кириченко, Людмила Михайлівна Шевченко.

^ Четвертим етапом було створення презентації

Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використаними на різних етапах уроку:

  • під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;

  • у поясненні нового матеріалу як ілюстрації;

  • під час закріплення та узагальнення знань;

  • для контролю знань.
^

Результативність представленого досвіду


При проведенні таких інтерактивних уроків не доводиться довго очікувати від учнів віддачі і результатів роботи. Дітей приваблює новизна проведення таких занять. Створюється позитивна атмосфера в класі і учні при цьому стають більш творчими, наполегливими і трудолюбивими у навчанні. В результаті на 35% підвищилась успішність , на 60% - активність учнів на уроці. Особливо хороші результати спостерігаються на уроках математики, української мови, літературного читання , природознавства. Я покладаю великі сподівання та надіюсь , що ростуть майбутні призери олімпіад.

Систематичне використання мультимедійних засобів на уроці призводить до:

 • підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

 • підвищення продуктивності уроку;

 • установлення міжпредметних зв'язків;

 • з'являється можливість організації проектної діяльності учнів;

 • спостерігається логіка подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

У процесі застосування мультимедійних технологій відбувається розвиток учня, підготовка учнів до вільної і комфортного життя в умовах інформаційного суспільства , в тому числі:

 • Розвиток наочно - образного , наочно - дієвого , теоретичного , інтуїтивного , творчого видів мислення ;

 • Естетичне виховання за рахунок використання можливостей комп'ютерної графіки , технології мультимедіа;

 • Розвиток комунікативних здібностей;

 • Формування умінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти рішень у складній ситуації (використання ситуаційних тестових завдань , орієнтованих на оптимізацію діяльності з прийняття рішення);

 • формування інформаційної культури , умінь здійснювати обробку інформації.

Отже, застосування інформаційних технологій на уроках і в позаурочній діяльності розширює можливості творчості як вчителів, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює засвоєння учнями досить серйозних тем, що, у підсумку, веде до інтенсифікації процесу навчання.

Таким чином, використання мультимедійних технологій у початковій школі - це не просто нове віяння часу , необхідність, яка дозволяє показати будь-який процес , що відбувається в природі , у розвитку , у дії ; наочно відобразити об'єкти , що вивчаються на уроці , показати необхідні географічні координати на картах і багато іншого. У рамках одного уроку вчитель має можливість використовувати відеофрагменти , музичний ряд , ілюстрації та репродукції .^ Використання інформаційних ресурсів Інтернету вчителем початкової школи в урочній і позаурочній роботі

Сьогодні в інформаційному просторі мережі Інтернет існує велика кількість Web-сайтів, на яких розміщено інформацію, корисну для вчителя початкових класів:

Використані джерела

 1. Садкіна В. І.101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.— Х. : Вид.група «Основа», 2008
 2. Бовкун Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроку історіїhttp://klasnaocinka.com.ua

 3. http://uk.wikipedia.org/Мультимедія

 4. http://chpal.edukit.ck.ua/FilesКикоть В.П. Методика використання ППЗ.pdf

 5. Югова Людмила Борисовна Использование мультимедиатехнологий на уроках математики в начальной школе http://chkolarik.my1.ru


 6. Пінчук Галина Геннадіївна, викладач дисциплін професійно-теоретичної підготовки,Титар Ольга Валер’янівна, викладач дисциплін професійно-теоретичної підготовки. Мультимедійні засоби навчання як вирішальний фактор ефективності навчального процесуhttp://osvita.ua/Схожі:

Досвіду iconТема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова...
Третій чинник – це ефективне використання наявних ресурсів матеріально-технічної бази закладу та навчально-методичного забезпечення...
Досвіду iconХарактеристика досвіду за іноваційним потенціалом
З роками та набуттям досвіду багато що змінюється. За наданою схемою аналізу можу вказати послідовно таке
Досвіду iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій та створення...
Пичений багатий педагогічний та виробничий досвід. Дуже часто педагогічні працівники не замислюються про необхідність та доцільність...
Досвіду iconТема. Складання І розігрування діалогів за темами, близькими до життєвого досвіду дітей
Мета. Формувати вміння складати діалоги, близькі до життєвого досвіду, вживаючи слова
Досвіду iconДосвіду
Об’єкт досвіду: Фурман Василь Антонович, 1973 року народження, освіта – вища педагогічна; посада – викладач української та іноземної...
Досвіду iconПлан роботи мо вихователів гпд зош №6
Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи вихователів гпд та передового педагогічного досвіду
Досвіду iconОпис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В
...
Досвіду iconМетодичні рекомендації щодо створення відеопрезентації передового...
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 (розділ «Реформа системи освіти»), указу Президента України від 30. 09. 10 року №926/2010...
Досвіду iconКонкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням...
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних...
Досвіду iconМетоди організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки
Одами організації їх діяльності. Вони дають змогу спиратися на безпосередню участь дитини у повсякденній діяльності, її стосунки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка