Анкета «Життя дитини в родині»
НазваАнкета «Життя дитини в родині»
Сторінка1/7
Дата конвертації19.12.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Інформатика > Анкета
  1   2   3   4   5   6   7
Збірник анкет для батьків
Затверджено рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи КУ імені Бориса Грінченка від 15 грудня 2015р. реєстраційний № ЕДП 24/1912

Київ - 2012


Пояснювальна записка

Покликання соціального педагога - створити для дитини відчуття безпеки, допомогти розібратися в собі, знайти резервні сили та віру в себе. Соціальний педагог повинен постійно засвоювати нові методи і прийоми роботи з сім'єю, розуміти механізм їх дії і відповідально підходити до їх застосування.
Надаючи допомогу іншим людям, він має відрізнятися від інших професіоналів не тільки спеціальними знаннями, але й особливим ставленням до своїх клієнтів. З одного боку, він повинен визнавати і поважати їх права як особистостей, а з іншого - враховувати неповторність внутрішнього світу кожної людини, що не терпить загального підходу. Для встановлення контакту соціальний педагог повинен навчитися дивитися на світ очима свого клієнта - з позиції клієнтоцентризму. Для цього в арсеналі фахівця мають бути прості але доволі інформативні методи роботи для створення об’єктивного образу клієнта.

   Методи опитування поділяються, в свою чергу, на: анкетування й інтерв'ювання.
   Анкетування - це збір інформації письмовим заповненням заздалегідь розроблених анкет. Відповідно, анкета - це тиражований, упорядкований за формою та змістом набір запитань у формі опитувального листка.
   Анкетування має суттєву перевагу: опитування максимально формалізується, й таким чином забезпечується висока об’єктивність відомостей; забирає часу менше, ніж інтерв'ю, не потребує залучення великої кількості осіб, які його здійснюють, анкети можна роздавати через представників адміністрації чи вислати поштою; витримується вимога анонімності відповідей, що підвищує їхню достовірність. Анкетування - найбільш поширений і ефективний метод збору первинної інформації.   Воно має забезпечувати отримання таких відповідей, які є прав­дивими стосовно і опитуваного, і проблеми, що становить предмет дослідження. Анкета будується на основі теоретичних уявлень про сутність предмета дослідження, відповідно до цього обираються шкали оцінок, типи запитань, визначається кількість та порядок запитань, що мають ставитися. Кожний окремий тип анкетування передбачає як ситуацію дослід­ження, так і структуру анкети, включаючи послідовність та емоційну насиченість запитань, засоби опрацювання та аналізу отриманих даних.

^ 1. Анкета «Життя дитини в родині»

Мета: визначити психологічну атмосферу в родині учня, намітити шляхи корегування родинного виховання дитини.

1. Як Ви гадаєте, чого очікує Ваша дитина від родини, в якій живе?

а) доброї організації побуту;

б) радощів від спілкування;

в) спокою, захищеності.

2. Що найбільш Вас хвилює?

а) здоров'я дитини;

б) навчання дитини;

в) трудова участь дитини в житті родини.

3. Чи самотня Ваша дитина в родині?

а) так; б) ні; в) не знаю.

4. Як Ви гадаєте, чи забажає дитина, щоб її майбутня родина була схожа на Вашу?

а) так; б) ні; в) не знаю.

5. Яка з наведених нижче життєвих настанов є, на Ваш погляд, для дитини найбільш вагомою?

а) бути матеріально забезпеченим;

б) зустріти кохання;

в) мати багато друзів;

г) реалізувати власні інтелектуальні можливості.

6. Чи знайома Ваша дитина з тими моральними і матеріальними проблемами, що існують в родині?

а) так; б) ні.

7. Чи є у Вашої дитини особисті таємниці, які вона приховує від родини?

а) так; б) ні;

8. Що для Вашої дитини вечір, проведений вдома?

а) радість спілкування;

б) нагода бути самим собою;

в) нудьгування.
^ 2. Анкета «Індивідуальні особливості дитини»

Мета: визначити індивідуальні особливості дитини, які можуть стати на заваді повноцінного розвитку дитини.

Дата народження дитини

Хто заповнює анкету,ім’я

Дата заповнення

1. Основні відомості про сім’ю (родинний склад, з ким мешкає дитина)

2. Які зміни відбулись в житті дитини з моменту її народження (народження другої дитини, смерть близького родича, розлучення, переїзд, інше)?

3. Відомості про умови розвитку дитини до народження:

 • чи була вагітність запланованою (бажаною)

 • характер перебігу вагітності, ускладнення або захворювання під час вагітності

 • психічні навантаження, потрясіння, пережиті стресові ситуації (які саме)

4. Чи були ситуації емоційного потрясіння у Вашої дитини, які саме, в якому віці?

5. Які інфекційні захворювання перенесла Ваша дитина, в якому віці? Чи страждає дитина від хронічних захворювань, яких саме, в якому віці був поставлений діагноз? Чи передувало щось захворюванню дитини?

6. Чи страждає дитина від страхів, чого саме боїться Ваша дитина?

7. Чи спостерігаються у дитини невротичні прояви, які саме? (тіки, енурез, заїкання, гризіння нігтів, часта зміна настрою, агресивність)

8. Як спить дитина? (засинає швидко, спить міцно і довго/чутливо, тривожно, прокидається легко/важко, ходить/розмовляє уві сні)

9. Особливості розвитку дитини у ранньому віці: коли дитина почала сидіти, ходити, говорити, хто доглядав дитину в цей період?

10. Розвиток спілкування з оточуючими (особливості спілкування, кому надає перевагу у спілкуванні: дорослим/ровесникам/родичам/мало знайомим людям, інше)

11. Хто займається вихованням дитини? Які методи виховання переважають (покарання, заохочення, вказівки, переконання, приклад, інше)?

12. Чим займається дитина у вільний час?

13. Якими словами Ви охарактеризували б свою дитину?

14. Що найбільше Вас непокоїть у Вашій дитині? Як давно Ви почали це помічати за нею? 15. Чи могли б Ви пригадати ситуацію в якій це проявляється?

16. Що Ви відчуваєте, коли бачите цей вчинок дитини?

Що ще особливого Ви хотіли б повідомитипро Вашу дитину ?
^ 3. Анкета «Дитина і дитячий садок»

Мета: ознайомитися з індивідуальними особливостями розвитку дитини.

1.Склад сім'ї (кількість):____ дорослих ___дітей___
2.Вік: матері ____ батька ____ дитини____
3.Соціальне становище: мати_______________________
                                          батько______________________
4. Освіта: мати __________________________________батько____________________
5. Чи знаєте Ви, як проходить процес звикання дітей раннього віку до дитячого закладу?_______________________________________________________________
6. Чи готували Ви дитину до вступу в ДНЗ? Як саме!____________________________
7. Хто в основному займався вихованням дитини_______________________________
8. Чи відвідувала дитина раніше дошкільний заклад_____________________________
9. З якої причини віддаєте дитину в дошкільний заклад в даному віці_______________
10. Чи дотримується режим дня дитини в сім'ї___________________________________
11. Чи є у дитини звички:
засинати на руках
засинати при гойданні
смоктати палець, соску
пити з пляшечки
12. Як дитина ставиться до режимних процесів (добре, спокійно, негативно). Уточніть окремі моменти:
укладання на сон____________________________________________________________________
годування________________________________________________________________

вмивання________________________________________________________________

одягання_________________________________________________________________

туалет___________________________________________________________
13. Як Ви заохочуєте дитину:
за хорошу поведінку_______________________________________________________
за слухняність___________________________________________________________
14. Як Ви караєте дитину, якщо вона не слухається_____________________________
15. Чи одностайні члени сім'ї у виразі:
заохочень____________________________________________________
покарань______________________________________________________
заборон_____________________________________________________
дозволів______________________________________________________
16. Чи змінилась поведінка дитини вдома після вступу в ДНЗ:
так. Як саме?_____________________________________________________________
ні
17. Ваші пропозиції та побажання щодо організації прийому в дошкільний заклад
  Дата заповнення «_____» _________________20____р.

^ 4. Анкета «Знайомство з батьками дітей раннього віку»

Мета: ознайомитися з особливостями розвитку та виховання дитини в ранньому віці.
1. Прізвище, ім'я дитини___________________________________________________
2. Дата народження дитини «____»____________ 20____ р.
3. Домашня адреса________________________________________________________
4.Телефон________________________
5. Чи схильна дитина до простудних захворювань?_____________________________
6. Як засинає дитина?______________________________________________________
7.Як називають дитину вдома?______________________________________________
8.Чи присутні у дитини навики самообслуговування?___________________________
9.Чи вміє дитина грати сама?_______________________________________________
10.Які улюблені ігри та іграшки дитини?_____________________________________
11.Чи охоче грає з іншими дітьми?___________________________________________
12. Чи ділиться своїми іграшками ?__________________________________________
13. Які улюблені заняття вдома ?__________поза домом?________________________
14.Чи хоче відвідувати дитячий садок?_______________________________________
15.З якими труднощами Ви зіштовхуєтесь у вихованні?_________________________
17.Які Ваші очікування від перебування дитини в дитячому садку?_______________
Дата заповнення «_____» _________________20____ р.
П.І.П. батьків__________________________________________________________
^ 5. Анкета «Адаптація дитини до ДНЗ»

Мета: вивчити причини повільної адаптації дітей до умов дошкільного закладу і намітити шляхи для створення найбільш сприятливих умов для розвитку кожної дитини.

1.  Анкетні дані (прізвище, ім’я дитини, вік, адреса, телефон)

2.  Основні відомості про сім’ю( склад, вік, заняття членів родини)

3.   Зміни, які сталися в сім’ї з часу народження дитини.

4.  Відомості про житлові, побутові та матеріальні умови життя.

5.  Загальні відомості про умови розвитку дитини до народження ( перебіг вагітності, стреси, інфекційні захворювання, емоційна напруга)

6.  Перебіг пологового процесу.

7.  Стан здоров’я дитини на момент обстеження, перенесені захворювання.

8.  Чи були випадки госпіталізації дитини(в якому віці, з яким захворюванням)?

9.  Чи були ситуації емоційного потрясіння (розлука з мамою, розлучення батьків тощо) і в якому віці?

10. Чи страждає дитина від страхів і яких саме?

11. Чи спостерігаються невротичні прояви і які саме( тик, енурез, заїкання, гризіння нігтів)?

12. Як спить дитина?

13. Характер апетиту ( добрий, поганий, залежно від обставин)

14. Особливості розвитку дитини в ранньому віці ( коли почала ходити, говорити, хто доглядав її)

15. Розвиток спілкування з тими, хто її оточує ( прагне спілкуватися чи бути на самоті, надає перевагу спілкуванню з дорослими, з дітьми, родичами)

16. До кого з членів сім’ї найбільше тягнеться дитина? З ким найчастіше спілкується?

17.  Які методи виховного впливу найчастіше використовуються в родині?

18. Чи створені умови для рухової активності дитини?

19. Чи борються з надмірною рухливістю/ повільністю і як саме?

20. Реакція дорослих на вередування, впертість, непослух дитини.

21. Чи виникає між батьками незгода щодо виховання дитини?

22. Роль батька в сім’ї.

23.Чи має дитина домашні обов’язки?

24. Що батьки роблять з дитиною і як часто?

25. Чи відвідував малюк дитсадок раніше,  як відбувалася адаптація?

26. Улюблені ігри дитини.

27. Чи любить малювати і що саме?

28.  Що робить у вільний час?

29.  Здібності, зацікавлення дитини.

30. Які риси характеру властиві дитині?

31. Які труднощі у її поведінці турбують Вас найбільше?

^ 6. Анкета «Дитина і школа»

Мета: вивчити причини повільної адаптації дітей до умов шкільного життя.

 1. Прізвище та ім’я дитини­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 2. З ким з членів родини або інших дорослих дитина найбільше спілкується?­­­­­­­­

 3. Чи відвідує дитина дитячий садок? Якщо так, то з якого віку? Чи охоче вона його відвідує?

 4. Чи є у Вашої дитини друзі? Чи приходять вони до Вас у гості? Це хлопчики чи дівчатка?

 5. Як Ви вважаєте, чи хоче Ваша дитина навчатися у школі?

 6. В які ігри найбільше полюбляє гратися Ваш малюк?

 7. Як він реагує на похвалу?

 8. Як реагує на заборони і зауваження?

 9. Яких труднощів у вихованні Ви зазнаєте?

 10. Чи гуляє дитина надворі самостійно?

 11. Які домашні обов’язки є в дитини?

 12. Чи є в неї братики або сестрички?

 13. Чого боїться Ваше маля?

 14. Які улюблені заняття є в дитини?

 15. Чи відвідувала дитина заняття щодо підготовки до школи?

 16. Яку секцію або гурток відвідує дитина?

 17. Яким іграм дитина надає перевагу: рухливим або спокійним, колективним або індивідуальним?

 18. Особливості розвитку дитини від народження до 6-річного віку (чи були ускладнення, травми, захворювання)

 19. В якому віці дитина почала ходити, говорити?

 20. Хворобливість (як часто хворіє протягом року, чи легко застуджується?)

 21. Чи слухається батьків?

 22. Чи грається з дітьми, бере участь у колективних розвагах?

 23. Чи частими є конфлікти, сварки та що, на Вашу думку, їх спричиняє?

 24. Як Ви заохочуєте свою дитину?

 25. Чи багато часу Ви приділяєте дитині?

 26. Чи виглядає дитина веселою (вдома, серед товаришів)?

 27. Чи може дитина працювати самостійно, змагатися у виконанні завдань з іншими дітьми?

 28. Чи легко дитині «переключитись» під час змін у звичному розпорядку дня, перейти до розв’язання нового завдання?

 29. Чи бере участь дитина у грі інших дітей, чи ділиться з ними?

 30. Чи дотримується вона черговості, коли цього вимагає ситуація?

 31. Чи здатна дитина слухати інших, не перебиваючи?^ 7. Анкета «Дитина в школі»

Мета: вивчити причини дезадаптації першокласників.

1. Чи з бажанням йде дитина до школи?

- немає бажання;

 • без особливого бажання;

 • з бажанням, з радістю;

 • важко відповісти.

2. Чи повністю пристосувалася дитина до шкільного режиму?

 • ще ні;

 • не зовсім;

 • в основному так;

 • важко відповісти.

3. Які зміни в самопочутті та поведінці дитини Ви відзначаєте з того часу, як вона пішла в школу? Якщо ці ознаки спостерігалися до школи, поставте галочку зліва, якщо з'явилися зараз – підкресліть.

 • засинає через силу;

 • довго не може заснути, хоча дуже втомилася;

 • раптово просинається вночі, плаче:

 • розмовляє уві сні;

 • довго просинається;

 • вранці сонна і млява;

 • нетримання сечі;

 • поганий апетит;

 • млява, стомлена, дратівлива, збуджена після школи;

 • безпричинні болі в животі;

 • часті головні болі;

 • хворіла у вересні-жовтні;

 • стала смоктати пальці, гризти нігті, кусати губи, колупатися в носі, теребити волосся або багато разів повторювати які-небудь дії;

 • спостерігаються швидкі сіпання (тики) лицьових м'язів, плечей, рук і тому подібне;

 • веде себе як маленька, невідповідно віку;

 • інші зміни _________________________________________________

4. Чи є в даний час у Вашої дитини хронічні захворювання, проблеми із здоров'ям?

 • так

 • немає

5. Опишіть режим дня Вашої дитини:

 • встає в ______ ;

 • до школи йде самостійно;

 • до школи дитину відводить ______________;

 • відвідує групу продовженого дня з________до_________ ;

 • зі школи повертається самостійно;

 • зі школи дитину забирає______________в___________ ;

 • відвідує додаткові заняття, гуртки, секції___________раз у тиждень;

 • робить уроки зазвичай у групі подовженого дня з________до________;

 • робить уроки вдома з_________до__________ ;

 • відпочиває з___________до____________;

 • дивиться телевізор з__________до___________;

 • грає з______________до______________;

 • лягає спати в ___________________ ;

 • Ваша дитина має окрему кімнату______;

 • має своє місце для роботи та ігор в загальній кімнаті_________.

6. Чи часто дитина ділиться з Вами шкільними враженнями?

 • інколи;

 • досить часто;

 • важко відповісти.

7. Який емоційний характер цих вражень?

 • в основному негативні враження;

 • позитивних і негативних приблизно порівну;

 • в основному позитивні враження.

8 . Чи скаржиться дитина на товаришів по класу, ображається на них?

 • досить часто;

 • буває, але рідко;

 • такого практично не буває;

 • важко відповісти.

9. Чи скаржиться дитина на вчителя, ображається на нього?

 • досить часто;

 • буває, але рідко;

 • такого практично не буває;

 • важко відповісти.

10. Чи справляється дитина з навчальним навантаженням без напруги?

 • так;

 • швидше так, чим ні;

 • швидше ні, чим так;

 • ні;

 • важко відповісти.

11. З якими проблемами, пов'язаними з початком шкільного вчення, Ви зіткнулися?

12. Чи потрібна Вам наша допомога і в чому саме
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Анкета «Життя дитини в родині» iconФормування культури здоров'я дитини в сім'Ї
З огляду на це у кожній родині маєпанувати культ здоров'я. Свого часу представники за здоровий спосіб життя П. І
Анкета «Життя дитини в родині» iconЯк запобігти дитячим психологічним травмам
Еріх Фром виділив два напрямки впливу батьків на життя дитини: турбота про задоволення її фізичних потреб та ставлення до дитини,...
Анкета «Життя дитини в родині» iconДитяча книга в родині
Читання художньої літератури — дуже важливий аспект у підготовці дитини до школи. Книга — це те чисте джерело, яке живить допитливість...
Анкета «Життя дитини в родині» iconТема: «Віртуальне життя – територія безпечного Інтернету.» Мета
Обладнання: 9 комп’ютерів, швидкісне підключення до мережі Інтернет, пам’ятка «Загрози мережі Інтернет», анкета «Що я знаю про спілкування...
Анкета «Життя дитини в родині» iconАнкета для учнів
Мета: розвивати індивідуальність кожної дитини, розширювати світогляд; спонукати учнів замислитися над сенсом життя; формувати зацікавленість...
Анкета «Життя дитини в родині» icon«Оцінка доброзичливості міста до дітей» (анкета надається)
Стратегії впровадження ініціативи Дитячого фонду юнісеф «Місто, дружнє до дитини» в м. Горлівка просимо провести до 28. 09. 2012...
Анкета «Життя дитини в родині» icon«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку»
Нормо контролер: викладач кафедри авіаційної психології Хімченко Наталья Сергіївна
Анкета «Життя дитини в родині» iconКоли потрібно починати готувати дитину до школи?
Пам’ятайте, що все дошкільне життя дитини – це І є підготовка дитини до школи. Найважливіше – не впадайте у крайнощі: не перестарайтеся...
Анкета «Життя дитини в родині» iconДовіра в родині
На жаль, у багатьох родинах довірчі відносини втрачені, і батьки з дітьми живуть поруч, але не разом. Якщо такі проблеми є у Вас,...
Анкета «Життя дитини в родині» iconЗакон розрізняє чотири види домашнього насильства
Мета : пояснити учням, як боротись з насильством у родині, привести законодавчі акти, які захищають дитину від будь-якого насильства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка