Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В
Скачати 145.31 Kb.
НазваОпис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В
Дата конвертації19.12.2013
Розмір145.31 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Опис досвіду роботи

вчителя початкових класів Сухомейло І.В.

«Шляхи формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках»

З досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І.В. «Шляхи формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках»

Закономірне підвищення вимог до рівня та якості освіти підростаючого покоління спонукає до пошуку нових шляхів удосконалення навчально-виховного

процесу в загальноосвітній школі. Головне ж завдання школи не вчити, а навчати вчитися, підготувати учня до безперервного навчання. Тому мають змінитися функції учня та функції вчителя. Перший повинен буде разом із засвоєнням відповідних знань розвивати в собі здатність, навички, уміння самостійно їх шукати, тобто оволодівати науковим методом пізнання. Другий - відповідно

допомогти першому навчитися вчитись. За такої постановки процесу навчання на основі зорієнтованої особистості в учня розвиваються та формуються такі необхідні якості, як пізнавальна самостійність, ініціативність, творчість, упевненість у собі. На особливу увагу заслуговує проблема пізнавальної самостійності при оволодінні знаннями з різних джерел інформації, уміннями і способами пізнавальної діяльності. Навчити дитину самостійно вчитися, сформувати вміння і навички творчої діяльності - одне з провідних завдань модернізації змісту освіти. Тому дана проблема є надзвичайно актуальною.

Пильна увага до проблеми активності і пізнавальної самостійності школярів у

процесі навчання, інтересу до знань характерна для сучасного періоду розвитку

школи. Пропагуючи активізацію, самостійність, інтерес до знань сучасна

дидактика водночас критично переосмислювала і уточнювала теоретичні

положення з цього питання видатних педагогів минулого — Яна Амоса

Коменського, Йогана Фрідріха Герберта, Адольфа Дістервега, Костянтина

Дмитровича Ушинського.

Досвід 24 років педагогічної діяльності поступово привів мене до розуміння того, що потрібно створити сприятливі умов для навчання, які викликають в дітей бажання до активної розумової і практичної діяльності. Для того, щоб краще пізнати своїх майбутніх учнів відвідую заняття у ДНЗ, свята, змагання. Проводжу зустрічі з батьками майбутніх першокласників,даю поради як краще підготувати дитину до школи. Насамперед, звертаю увагу батьків, щоб вони не вживали вислів «ось підеш до школи, а тоді…». Як показала практика, такі діти замикаються у собі і вчителю доводиться багато витрачати часу і зусиль, щоб дитина змогла розкритися в дитячому колективі, показати свої кращі риси та знання виучуваного матеріалу. Дуже важливо, щоб дитина усвідомлювала, чому вона йде до школи. Не так важливі знання дитини в цей період, як її психологічний настрій, внутрішня мотивація. Усі мої діти відвідували дитячий садок, це є позитивним явищем в тому плані, що вони знають один одного,закладаються певні стосунки, перші паростки колективу. І ось дитина приходить у 1 клас. Вона поступово звикає до нового статусу – учня, того, що в шкільній сім’ї є найменшою. Перший свій урок присвячую нашій школі: розповідаю про традиції, про знатних людей, випускників школи, проводжу екскурсію по школі. Виступають батьки, згадуючи свої шкільні роки, і дають настанову учням. Вважаю своїм завданням допомогти кожній дитині у самореалізації через особистісно – зорієнтоване навчання і виховання.

Розвиток пізнавальної самостійності виявляється в потребі й умінні учнів самостійно мислити, у здатності орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання, задачу і знайти підхід до її розв'язання. Пізнавальна самостійність виявляється, наприклад, в умінні самостійно аналізувати складні навчальні задачі і виконувати їх без сторонньої допомоги і характеризується певною критичністю розуму школяра, здатністю висловлювати свою думку незалежно від суджень інших.

Пізнавальна самостійність завжди спрямована на засвоєння нових знань, передбачає готовність учня до пошукової роботи. Формування цієї якості можливе лише в процесі активної інтелектуальної діяльності. Успіх прийде тоді, коли учень, спираючись на здобуті знання, самостійно виконує навчальні і трудові завдання, які постають перед ним у найрізноманітніших ситуаціях.

Формування деяких понять неможливо досягти тільки шляхом запам’ятовування визначень і відтворення окремих фактів, для цього створюю певні дидактичні умови. У своїй діяльності використовую інноваційні технології навчання, зокрема інтерактивні технології навчання та технологію проектного навчання.

Використовую спочатку прості інтерактивні технології:

  • роботу в парах;

  • роботу в малих групах;

  • «мозковий штурм» тощо.

Такі заняття проходять цікаво, продуктивно, знімають закомплексованість в учнів з різним рівнем навчальних досягнень.

Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед класом. Вона сприяє розвиткові навичок спілкування, вміння висловлюватись, критично мислити, вміння переконувати й вести дискусію. Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитись від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують більшої затрати часу. Серед них можна назвати таке:

  1. Обговорити, переказати короткий текст, виконати завдання.

Гра «Незнайко» - один учень читає, а інший виправляє помилки.

Гра «Вовк і заєць» - один учень читає, а інший вступає після того, як перший дійде до крапки, і намагається догнати його.

Гра «Знайди пару» - учні до крапок з друкованими літерами добирають відповідні рукописні літери. Називають букви, Звуки, які вони позначають, складають із них слова.

  1. Дати відповідь на запитання вчителя.

Гра «Ми віримо і не віримо» - вчитель читає речення з тексту, зробивши помилку в слові. Діти знаходять це речення і говорять: «Ми віримо» або «Не віримо» - і читають все речення.

Читання скоромовок, чистомовок, відповіді на питання за протиріччям. Конкурс на кращого знавця скоромовок.

Робота з тлумачним словником. Складання схем до слів, речень, текстів.

3.Взяти інтерв’ю один у одного і визначити ставлення партнера до заданого питання.

Гра «Інтерв’ю» - тема інтерв’ю може бути різною, учні – кореспонденти і респонденти. Після закінчення часу на обговорення кожна пара пропонує результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім класом.

4.Виконання завдань за картками.

Робота за складовою таблицею: Лисичка заховала склади і Колобок не може їх знайти. Допоможемо йому?
А

О

У

І

И

К

Ка
Ку
Ки

М
Мо

Му
Ми

Л

ЛаЛі

Ли

Н
Но

Ну

Ні
В

Ва
Ву

Ві
С
Со
Сі

СиУчні читають склади, подані у клітинках, у парах. Потім утворюють склади

з букв на місці порожніх клітинок, складають із ними слова.

Гра «Чарівний килимок» - гра на розвиток уваги.

О

Л

А

П

Т

А

Х

И

Ш

К

Р

А

Й

Д

К

Л

О

Д

М

З

Х

М

А

Р

А

К

Л

К

Л

М

У

Е

Т

І

Н

Ь

Т

У

Л

И

С

И

Ц

Я

Ю

О

С

Н

І

Ж

О

К

А

М

Ю

С

Т

Р

В

У

Л

И

К


Завдання:

1. Знайти слова (птахи, край, хмара, тінь, лисиця, сніжок, вулик)

2. Яке слово можна скласти з букв у зірочках? (Школа)
5.Оцінити один одного.

Гра «Конкурс красунь» - після того, як учні написали рядок цифри (букви), їм пропонується серед цифр (букв) вибрати «Красуню» і «вдягнути» їй корону і «попелюшку» (найгірше написану цифру) і поставити над нею крапку. А потім запропонувати перетворити «попелюшку» на прекрасну принцесу, написавши якомога краще рядок цифр (букв).

Гра «Запали вогник» - проводять під час перевірки диктантів. Учні міняються зошитами і «запалюють вогники» (знаходять помилки), пояснюють один одному написання слів або розв’язання прикладів.

  1. Сформулювати підсумок уроку.

Рольова гра «Розмова по телефону» - дітям роздаються іграшкові телефони, і вони запитують один одного про вивчену тему на уроці. Наприклад, донька – мати, двоє друзів і т. д.

В основі кооперативного навчання лежить організація співробітництва за допомогою різноманітних засобів групової роботи. Учні вчаться працювати разом, слухати інших, поважати їх думку, уникати конфліктів, моделювати і розв’язувати пізнавальні, життєві та соціальні ситуації. Вивчаючи слова – назви птахів у 1 класі пропоную такі завдання для групової роботи:

1 група. Дібрати назви птахів, у яких є буква «ес»

2 група. Об’єднати птахів, що вміщені на малюнку, в дві групи. Пояснити свій вибір.

^ Малюнки із зображенням птахів3 група. Пояснити прислів’я.

Ластівка день починає, а соловей кінчає.

4 група. Гра «Голоси птахів»

Півень – кукурікає Гуска - …

Голуб - … Ворона - …

Сорока - … Горобець - …

При цьому навчально-пізнавальна діяльність організовується так, щоб діти шукали відмінність між новими та вже отриманими знаннями, приймали альтернативні рішення, мали змогу робити відкриття, формулювати власні ідеї та думки за допомогою різних засобів навчальної співпраці.

У 2 класі вивчаючи літературні казки, зокрема казку І.Я.Франка «Лисиця та журавель», пропоную такі завдання для групової роботи:

1 група. Підготуватись до читання в особах. Від слів: «От Лисичка і кличе Журавля до себе в гості.» до слів: «Другого дня приходить Лисичка. А Журавель наварив м’яса…»

2 група.Характеристика дійових осіб.

- Які риси характеру є в Лисички, а які в Журавля?

чемність

нещирість

підступність

винахідливість

довірливість

нечесність

щирість

хитрість

доброта

ввічливість

^ 3група. Взяти інтерв’ю по прочитаній казці.

Виберіть кореспондента. Підготуйте питання по казці «Лисичка і Журавель».

4 група. Змінити сюжет, щоб був щасливий кінець.(Можна увести ще якогось героя, який примирив би головних героїв).

Використовувати завдання, з якими учні можуть впоратись, бо їм цікаво, вони це можуть зробити, бо володіють достатнім досвідом, знаннями і навичками, щоб проявити самостійність і творчість у виконанні саме таких завдань.

Під час створення проектів учні оволодівають вмінням активно здобувати та розширювати свої знання, творчо застосовувати. У проектній діяльності у школярів розвиваються: пізнавальні здібності, креативне мислення, активність і самостійність, просторова уява, критичне мислення, сенсомоторні навички. Роботу над навчальним проектом організовую за такими етапами: організація проекту, планування проекту, реалізація проекту, підсумок проекту.

Навчальний проект – навчальні пізнавальні завдання для учнів, спрямовані на розв’язання проблеми, пов’язаної зі створенням суб’єктивно чи об’єктивно цінного освітнього продукту. Розрізняють такі види навчальних проектів:

- прикладні;

- рольові;

- інформаційні;

- мистецькі;

- дослідно – пошукові.

Прикладний проект пов’язую з освітньою галуззю «Технологія». Діти виготовляють виріб і вносять новизну. Створюємо проекти по типам професій «Людина і природа», «Людина - людина», «Людина - знакова система», «Людина - техніка», «Людина - художній образ». Учні мають змогу доповнювати проекти, тобто вони є довгостроковими.

У рольових проектах – засобами гри імітуються соціальні або ділові форми поведінки в схожих з реальними ситуаціями. Ці проекти використовую на уроках української мови, читання, основ здоров’я, громадянської освіти.(«Славетні українці», «Клички моїх улюбленців», «Один вдома», «Відпочинок у лісі ( біля водойми)» та ін.)

Педагогічний досвід свідчить про те, що використання цікавої пізнавальної

інформації на уроках у початкових класах допомагає учням глибше оволодіти навчальним матеріалом, сприяє формуванню у них стійкого інтересу до знань, позитивних мотивів навчання.

Інформаційні проекти пов’язані зі збором інформації про певний об’єкт чи явище. Школярі працювали над проектом «Кіт – воркіт» (середньої тривалості). Були об’єднані в групи: літературознавці, науковці, дослідники, митці. По цих напрямках діти збирали інформацію, захищали проект.

Дослідно – пошукові проекти використовую при вивченні курсу «Я і Україна».

Перед учнями ставиться завдання, учні проводять експеримент, спостерігають, аналізують отримані результати, оформляють результат пошуку і презентують проект. Наприклад, під час вивчення впливу умов на проростання насіння, проводять експеремент: насіння квасолі поміщають у суху посудину; занурюють у воду ( слідкують, щоб все насіння покривала вода), саджають у зволожений ґрунт. Після проведеного дослідження учні роблять висновок, що для проростання насіння потрібно помірно поливати насіння, бо нестача призводить до того, що насіння не проростає, а надмірна зволоженість - до загнивання. Пізнавальна самостійність формується в процесі пошукової діяльності. Всі ці види завдань застосовую у процесі формування понять, які передбачені державним стандартом. Крім того, пізнавальні завдання можуть бути у формі головоломок, кросвордів, ребусів, загадок, ігрових вправ. Розв’язання таких завдань потребує певної незалежності мислення дитини, творчих самостійних пошуків, оригінальності, винахідливості, моделювання різних видів зв’язків, схематичної побудови системи істотних ознак та системи понять.

Результативність процесу формування поняття забезпечує не стільки кожне окремо взяте завдання, скільки система пізнавальних завдань, які поступово ускладнюються і тим самим ведуть до зростаючого напруження розумових сил школярів, пошуку і застосування відповідних прийомів мислительної діяльності.

Для виховання інтересу бажано, щоб пошукова ситуація підтримувалась на всіх етапах уроку. Насамперед, мету уроку треба визначити так, щоб учень зрозумів, про що нове він має довідатись, чому це важливо. Так, перед вивченням письмового ділення трицифрового числа на одноцифрове записала на дошці

І г. - 7 учнів – 315 кг

ІІ г. - 6 учнів – 288 кг

і запропонувала задачу: «Одна група, що складалася із 7 учнів зібрала 315 кг макулатури, а друга – із 6 учнів зібрала 288 кг. Яка група працювала краще?»

Недовго думаючи, діти відповіли, що перша, і були здивовані категоричним запереченням вчителя. В процесі бесіди з’ясувалося, що краще працювала та група, в якій на одного учня припало більше кілограмів макулатури. А щоб довідатись про це, треба 315 кг поділити на 7 і 288 кг поділити на 6, тобто навчитись ділити трицифрові числа на одноцифрові. Таким чином була обґрунтована тема уроку і доведено, що нове вміння допоможе учням краще розбиратися у життєвих ситуаціях.

Отже, пізнавальна самостійність школяра формується не внаслідок дії якогось

одного ефективного засобу, а є закономірним результатом досконалої системи

навчання і виховання учнів на уроці, спрямованої на всебічний розвиток

самостійності думки і самостійності як риси характеру дитини. Формуючи крок за кроком навчальну діяльність як самостійний пошуковий процес навчання, вчитель створює умови для розвитку справжнього мислителя - творчого, теоретичного, здатного на пошук істотних властивостей предметів. Мислення формується лише в процесі вирішення завдань, змістом яких є теоретичні поняття. Сприйняття нового матеріалу, закріплення та відтворення його, оволодіння різними навичками і вміннями вдосконалюється при безпосередній участі мислення.

Виховання стійкого інтересу – процес тривалий і складний. Тут потрібна система заходів і прийомів, за яких використовуватимуться всі можливості навчально – виховного процесу.

Навчально – виховний процес неможливий без позакласної роботи. Така робота включає: відвідування занять у дитячому садочку,спілкування з батьками учнів, підготовка і проведення конкурсів, свят, ранків, екскурсій, розробка позакласних заходів.

Досвід роботи вивчається на шкільному методичному об’єднанні творчої майстерні вчителів початкових класів, проведено районний семінар вчителів початкових класів (листопад, 2006 р.) , вчителі відвідали урок читання в 2 класі.

У 2010 році вийшов друком урок читання (4 кл.) у « Педагогічному віснику».

Схожі:

Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В iconПр березень 2012 Опис системи роботи вчителя початкових класів Прошко Ольги Віталіївни
Вчителем початкових класів Прошко Ольга Віталіївна працює понад 11 років. На даний час – з учнями 2-го класу
Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В iconПроектно – дослідницька діяльність – основа розвитку творчих здібностей...

Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В iconХарактеристика вчителя початкових класів Стенятинської зш І-ІІІ ступенів...
Томашівська Оксана Євгенівна має вищу педагогічну освіту, кваліфікація – вчитель початкових класів, педагогічний стаж – 12 років,...
Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В iconПлан роботи з обдарованими дітьми вчителя початкових класів
Провести  діагностування  з  метою  виявлення   здібних  і  обдарованих  дітей
Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В iconПлан Що таке освітянські сайти?Знайомство з освітніми сайтами, що...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення методичної культури вчителя початкових класів
Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В icon«Творчість вчителя основа його педагогічної майстерності»
Проблема: «Удосконалення навчально-пізнавальних інтересів учнів початкових класів через творчий розвиток вчителя та учня»
Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В iconПлан роботи вчителя початкових класів для майбутніх першокласників та їх батьків Мета
Вивчення індивідуальних та психофізичних особливостей кожної дитини, рівня її розвитку
Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В iconСистема роботи вчителя початкових класів Миропільської знсш борисової Тетяна Володимирівни
Вчитель починається з любові, а любов виростає з дитинства. Найважливіше у праці вчителя – щире, ласкаве слово дитині. Кажуть: як...
Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В iconПлан роботи шкільного матодичного об’єднання вчителів початкових...
Аналіз стану роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за попередній навчальний рік
Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В icon„Розвиток мовлення та пам'яті школяра як чинник удосконалення особистості...
Досягнення цієї мети у пробудженні прагнення кожного учасника навчально-виховного процесу до спільної організації шкільного життя...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка