Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу
НазваДипломна робота з педагогіки студента v-в курсу
Сторінка1/5
Дата конвертації19.12.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом
  1   2   3   4   5Міністерство освіти України

Черкаський державний університет

імені Богдана Хмельницького

Кафедра педагогіки та виховної роботи
Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

( на прикладі вивчення англійської мови )


Дипломна робота з педагогіки студента V-В курсу

факультету іноземних мов спеціальності "Англійська та німецька мови і література"

Масленнікова Павла Геннадійовича
Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент Архіпова Світлана Петрівна
Черкаси 1999

Зміст

Стор.

Вступ


3

Розділ 1 Методи навчання як засоби підвищення ефективності навчально-виховного процесу

8

1.1 Розвиток теорії методів навчання у дидактиці

8

1.2 Класифікації методів навчання та критерії оптимального вибору методів навчання


18

Розділ 2 Оптимальний вибір методів навчання англійській мові.

34

2.1 Порівняльний аналіз ефективності методів навчання

34

2.2 Умови оптимального вибору методів навчання при вивченні англійської мови


47

Висновки

67

^ Список літератури

71
Вступ

В епоху державного і духовного відродження України пріоритетна роль належить високоосвіченим людям.

Особа формується у певному соціальному середовищі, водночас впливаючи на економічні, ідеологічні, загально-культурні особливості життя суспільства. В умовах соціальної перебудови значно зростає роль суб'єктивного фактору, вплив цілеспрямованої діяльності людини на громадське життя. Тому розвиток суспільства значною мірою залежить від людей в сфері освіти. В свою чергу, суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства. Згідно закону України “Про Освіту”, метою освіти є “всебічний розвиток як особливості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями”[15,с.4].

На наш погляд, досягнення цієї мети можливе лише за умов (широкого застосування у навчально-виховному) оптимального вибору методів навчання. Оскільки основною діяльністю школяра є навчання, то лише за допомогою використання раціональних методів навчання відбувається засвоєння учнями знань, умінь та навичок, а також формування світогляду, розвиток здібностей, реалізація навчаючої, виховної та розвиваючої функції навчання.

Від методів навчання значною мірою залежить розвиток учнів і якість засвоєння ними знань, і набуття навичок самостійної роботи.

Але в практиці школи нерідко приходиться спостерігати таку ситуацію, що кваліфіковані й знаючі свій предмет вчителі, не володіючи методами навчання, мають низькі показники праці. Хотілося звернути увагу на недоліки у навчанні, що мають місце при вивченні іноземної мови. Значна частина випускників не володіють мовою на рівні програмних вимог. І це в той час, коли держава вступила до ліги Об'єднаних Націй, налагоджує міжнародні зв'язки з іншими країнами, приймає участь у всесвітньому процесі інтеграції і конче потребує високоосвічених громадян.

Головні причини низького рівня знань іноземної мови, на наш погляд, полягають у недостатній професійній підготовці багатьох вчителів, які не в змозі обрати найбільш раціональні методи навчання, необхідні для ефективного проведення навчально-виховного процесу, а значить мають прогалини в знаннях методики викладання іноземної мови та педагогіки, незадовільне методичне забезпечення навчального процесу, слабка навчальна матеріально-технічна база ряду шкіл. Уроки подекуди відзначаються низькою комунікативною спрямованістю, традиційністю використання пасивних методів навчання (розповідь, переказ тексту без розуміння змісту прочитаного), на багатьох уроках учні не виправдано часто звертаються до рідної мови, деякі вчителі не підтримують мотивації навчання, арсенал їх методичних прийомів збіднений, мало руху, відсутність емоційної гри на уроці. Отже, ми переконуємося, що лише правильне використання методів навчання в школі сприятиме більш повному, глибокому і осмисленому засвоєнню учнями знань, умінь та навичок, підготовці їх до самостійного набуття знань, до безперервної освіти.

Всякий правильний метод навчання, вказував К.Д. Ушинський, від відомого повинен переходити до невідомого, а не навпаки. При такому методі навчання збуджується самостійна робота учня, яка складає основу всякого вчення. К.Д. Ушинський підкреслював, що метод – це інструмент в руках вчителя, який служить не тільки для введення тих чи інших істин в голову дітей, а й для керівництва за спостереженням й мисленням дітей під час вивчення ними предметів і явищ навколишнього середовища. Отже, ми переконуємося у провідному значенні методів навчання в організації навчально-виховного процесу. Недаремно в законі України “Про Освіту”, ст.55, зазначено, що педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на вільний вибір методів, виявлення педагогічної ініціативи. На наш погляд, питання оптимального вибору методів навчання є одним з найактуальніших у педагогічній науці та у практиці роботи шкіл[15,с.6].

Отже, метою нашого дослідження є аналіз узагальнення і осмислення досвіду використання методів навчання на сучасному етапі, а також визначення критеріїв та процедури оптимального вибору методів навчання та умов успішного оволодіння ними.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у школі. Предметом дослідження виступають методи навчання. Гіпотеза дослідження-навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде вивчення англійської мови при умові оптимального вибору методів навчання.

^ Основними завданнями дослідження є :

  1. Проаналізувати педагогічні і методичні аспекти підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

  2. Класифікувати методи навчання, враховуючи усі сторони навчально-виховного процесу та провести їх порівняльний аналіз.

  3. Проаналізувати особливості оптимального вибору методів навчання англійській мові.

У процесі роботи над дипломним дослідженням були використанні такі методи : вивчення педагогічної і методичної літератури; вивчення досвіду вчителів іноземної мови; педагогічний експеримент.

^ Етапи дослідження :
  1   2   3   4   5

Схожі:

Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconДипломну роботу студента на тему: “Інформаційна система "виробничі...
Дипломна робота на присвоєння кваліфікації економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 050106 “Облік...
Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconІндивідуальний план навчального процесу за модулем №1 «Абдомінальна хірургія» студента 4 курса
«Хірургія» студентам 4-го курсу та підготовка лікарів-інтернів з хірургії, методична, наукова та лікувальна робота. Адреса: м. Дніпропетровськ,...
Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconРеферат Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»
Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»: 146с., 17 таблиць, 4 додатка, 49 джерел
Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconНауково-методичні основи гуманної педагогіки
Більш грунтовно опрацювала науково-методичні основи гуманної педагогіки Ш. Амонашвілі на практичних семінарах у Дніпропетровському...
Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconДипломна робота

Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconДипломна робота
Вступ 3
Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconІндивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології)
Змістовий модуль Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconІндивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології)
Визначати етіологічні та патогенетичні фактори гінекологічних захворювань, пов'язаних з ендокринними порушеннями
Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconДипломна робота на тему «управління експортно-імпортними операціями»

Дипломна робота з педагогіки студента v-в курсу iconДипломна робота
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка