1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Назва1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Сторінка3/9
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Що таке нормування праці?

 1. Встановлення міри витрат праці на виконання визначеного обсягу робіт у даних організаційно-технічних умовах

 2. Визначення оптимального співвідношення централізованого регулювання заробітної плати з правами організацій в області оплати праці

 3. Визначення рівня мінімальної зарплатні

 4. Розробка методики колективно-договірного регулювання розподілу по праці 1. Назвіть принципи оплати і стимулювання праці

  1. Універсальність, простота

  2. Колективна відповідальність за виконання встановлених показників, справедливість при розподілі колективного заробітку

  3. Самостійність трудового колективу не тільки у виборі стилю і методів роботи, але й у визначенні величини заробітної платні у залежності від кінцевих результатів його роботи

  4. Всі відповіді вірні


3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 9
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Раціональна організація робочого місця і створення оптимальних умов праці та відпочинку.

б) Доцільність та методика розроблення паспорта робочого місця.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Що прямо пропорційно залежить від організації робочого місця?

  1. Універсальність і простота

  2. Визначення рівня мінімальної зарплатні

  3. Продуктивність праці

  4. Самостійність трудового колективу
 1. Що так робоче місце?

  1. Частина простору робочого місця, обмеже­ного крайніми точками досяжності рук і ніг працюючого зі зрушенням на один-два кроки від умовного центру робочого місця

  2. Простір для роботи

  3. Вірна відповідь відсутня

  4. Просторова зона, оснащена необхідними ма­теріальними засобами і технікою і певним чином організована, у якій здійснюється трудова діяльність працівників, місце, де виконується робота
 1. Що таке організація робочого місця?

  1. Сукупність заходів щодо оснащення робочого місця засобами і предметами праці і їх розміщення у визначеному порядку

  2. Сукупність заходів щодо колективної відповідальності за виконання встановлених показників

  3. Сукупність заходів щодо визначення рівня мінімальної зарплатні

  4. Сукупність заходів щодо оснащення робочого місця
 1. Що так робоча зона?

  1. Просторова зона, оснащена необхідними ма­теріальними засобами і технікою і певним чином організована, у якій здійснюється трудова діяльність працівників, місце, де виконується робота

  2. Частина простору робочого місця, обмеже­ного крайніми точками досяжності рук і ніг працюючого зі зрушенням на один-два кроки від умовного центру робочого місця

  3. Простір для роботи

  4. Вірна відповідь відсутня
 1. Яке з визначень розкриває сутність кооперації праці найбільш повно?

  1. Виконання працівниками спільних трудових процесів

  2. Об’єктивний процес виокремлення окремих видів у самостійні сфери діяльності різних груп управлінського персоналу

  3. Вірна відповідь відсутня

  4. Об’єднання, взаємодія групи працівників в процесі спільного виконання взаємопов’язаних трудових процесів


3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 10
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Розробка та впровадження планів із наукової організації праці.

б) Роль та місце документальної інформації в управлінні.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Які види кооперації праці застосовуються у менеджменті:

  1. Паралельна, послідовна, постійна, епізодична

  2. Паралельна, перпендикулярна, змішана

  3. Паралельна, функціональна, технологічна

  4. Паралельна, неординарна, епізодична 1. Що є основою кооперації праці у менеджменті?

  1. Технологія процесу управління

  2. Об’єктивний процес окремих сфер діяльності різних груп управлінського персоналу

  3. Чітко продумана технологія процесу управління – послідовність процедур виконання окремих видів робіт і їх сукупностей

  4. Диференціація управлінських працівників у відповідності до їх професійної підготовки 1. Паралельна кооперація праці застосовується..

  1. З метою об’єднання суміжних (взаємозалежних) відділів та виконавців

  2. У разі виробничої необхідності або на підставі спеціального розпорядження лінійного керівника організації

  3. За одночасного виконання двох або більше видів робіт, завершення яких обумовлено єдиним терміном

  4. На початку наступного виду робіт лише після завершення попереднього 1. Послідовна кооперація праці передбачає..

  1. Початок наступного виду робіт лише після завершення попереднього

  2. Одночасне виконання двох або більше видів робіт, завершення яких обумовлено єдиним терміном

  3. Об’єднання суміжних (взаємозалежних) відділів та виконавців

  4. Виробничу необхідності або на підставі спеціального розпорядження лінійного керівника організації 1. Постійну кооперацію праці використовують з метою…

  1. Застосування за одночасного виконання двох або більше видів робіт, завершення яких обумовлено єдиним терміном

  2. Передбачення початку наступного виду робіт після завершення попереднього

  3. Виникнення виробничої необхідності

  4. Суміжних (взаємозалежних) відділів та виконавців3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 11
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу та кооперації праці на підприємстві.

б) Документи, їх функції та різновиди.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Епізодична кооперація праці виникає у разі…

  1. Одночасного виконання двох або більше видів робіт

  2. Виробничої необхідності або на підставі спеціального розпорядження лінійного керівника організації

  3. Об’єднання суміжних відділів та виконавців

  4. Початку наступного виду робіт лише після завершення попереднього
 1. Які існують види розподілу управлінської праці?

  1. Функціональний, терміновий, початковий, нормативний, виробничий, завершальний

  2. Функціональний, ієрархічний, номінальний, суміжний, епізодичний

  3. Функціональний, послідовний, постійний, кваліфікаційний, посадовий

  4. Функціональний, ієрархічний, технологічний, професійний, кваліфікаційний, посадовий
 1. Як характеризується функціональний розподіл управлінської праці?

  1. Виділення функцій, об’єктивно необхідних для ефективного управління виробництвом, виконання яких закріплюється за певними працівниками або підрозділами апарату управління

  2. Розподіл комплексів робіт по реалізації функцій між рівнями ієрархії управління

  3. Диференціація управлінських працівників у відповідності до їх професійної підготовки

  4. Розподіл управлінських працівників в системі управління у відповідності до їх компетенції
 1. Як характеризується ієрархічний розподіл управлінської праці?

  1. Диференціація управлінських працівників у відповідності до їх професійної підготовки

  2. Розподіл комплексів робіт по реалізації функцій між рівнями ієрархії управління

  3. Розподіл управлінських працівників в системі управління у відповідності до їх компетенції

  4. Закріплення робіт за управлінськими працівниками у відповідності до їх кваліфікації, стажу роботи та особистісних здібностей останніх
 1. Як характеризується технологічний розподіл управлінської праці?

  1. Диференціація процесу управління на операції по збиранню, передаванню, зберіганню і перетворенню інформації, які виконуються певними категоріями працівників

  2. Розподіл комплексів робіт по реалізації функцій між рівнями ієрархії управління

  3. Розподіл управлінських працівників в системі управління у відповідності до їх компетенції

  4. Закріплення робіт за управлінськими працівниками у відповідності до їх кваліфікації, стажу роботи та особистісних здібностей останніх


3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 12
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Проектування розподілу та кооперації праці та встановлення пропорційності видів праці.

б) Системи документації; процеси документування.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Як характеризується професійний розподіл управлінської праці?

  1. Розподіл комплексів робіт по реалізації функцій між рівнями ієрархії управління

  2. Диференціація процесу управління на операції по збиранню, передаванню, зберіганню і перетворенню інформації, які виконуються певними категоріями працівників

  3. Диференціація управлінських працівників у відповідності до їх професійної підготовки

  4. Розподіл управлінських працівників в системі управління у відповідності до їх компетенції
 1. Як характеризується кваліфікаційний розподіл управлінської праці?

  1. Розподіл управлінських працівників в системі управління у відповідності до їх компетенції

  2. Закріплення робіт за управлінськими працівниками у відповідності до їх кваліфікації, стажу роботи та особистісних здібностей останніх

  3. Розподіл комплексів робіт по реалізації функцій між рівнями ієрархії управління

  4. Диференціація процесу управління на операції по збиранню, передаванню, зберіганню і перетворенню інформації, які виконуються певними категоріями працівників 1. Як характеризується посадовий розподіл управлінської праці?

  1. Закріплення робіт за управлінськими працівниками у відповідності до їх кваліфікації, стажу роботи та особистісних здібностей останніх

  2. Розподіл комплексів робіт по реалізації функцій між рівнями ієрархії управління

  3. Диференціація процесу управління на операції по збиранню, передаванню, зберіганню і перетворенню інформації, які виконуються певними категоріями працівників

  4. Розподіл управлінських працівників в системі управління у відповідності до їх компетенції 1. Які внутрішні форми розподілу праці існують у підприємстві?

  1. Паралельний та перпендикулярний

  2. Горизонтальний та вертикальний

  3. Технічний та технологічний

  4. Функціональний та операційний 1. За роллю в процесі управління управлінських працівників поділяють на:

  1. Керівників, спеціалістів, посередників

  2. Керівників, реалізаторів, службовців

  3. Керівників, фахівців, службовців

  4. Керівників, працівників, посередників


3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 13
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Основні напрямки удосконалення діючої системи розподілу та кооперації праці.

б) Основні вимоги до документів.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Як характеризується розпорядчий вплив?

  1. Пряма адміністративна вказівка, яка має обов’язковий характер, і адресується керованим об’єктам або особам

  2. Розподіл комплексів робіт по реалізації функцій між рівнями ієрархії управління

  3. Закріплення робіт за управлінськими працівниками у відповідності до їх кваліфікації, стажу роботи та особистісних здібностей останніх

  4. Вірна відповідь відсутня 1. Що таке розпорядження?

  1. Розподіл комплексів робіт по реалізації функцій між рівнями ієрархії управління

  2. Закріплення робіт за управлінськими працівниками у відповідності до їх кваліфікації, стажу роботи та особистісних здібностей останніх

  3. Повідомлення, передане керівником підлеглим, що стосується змісту і результатів їх діяльності

  4. Вірна відповідь відсутня 1. За способом віддачі розпорядження можуть бути:

  1. Усними

  2. Письмовими

  3. Змішаними

  4. Всі відповіді вірні
 1. За якими напрямками може здійснюватися удосконалення комунікаційно-інформаційних аспектів розпорядчої діяльності?

  1. Оптимізація інформаційних потоків, взаємодія керівника і підлеглих

  2. Організація ефективної системи зворотного зв’язку, впровадження системи збирання пропозицій

  3. Інформаційні повідомлення адміністрації підприємства

  4. Всі відповіді вірні
 1. Які виділяють способи звернення керівників до працівників?

  1. спонукання, переконання, умовляння, вказівка, примушення

  2. усне, письмове, змішане

  3. Технологічне, фіксоване, вертикальне

  4. Вірна відповідь відсутня


3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 14
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Розподіл завдань: зв'язок із кваліфікацією виконавця.

б) Уніфікація як метод удосконалення документів.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Що є першою складовою планування?

  1. Зростаюче значення часу

  2. Обмеженість ресурсів

  3. Збільшення масштабу задач, їх комплексності

  4. Капітальні вкладення і їх рентабельність


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік»
Перший варіант контрольної роботи виконують студенти, прізвища котрих починаються з літери: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І; другий:...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМікроекономіка методичнi вказiвки по підготовці контрольних робiт...
Метою контрольної роботи є поглиблення, систематизація І закріплення теоретичних знань, напрацювання навичок застосування інструментарію...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconЗавдання до комплексної контрольної роботи №1
Визначити товщину стінки труби, якщо відомі: внутрішній діаметр трубопроводу – 159 мм, тиск робочого середовища – 14 мпа, температура...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconПлан. Вступ Порядок звільнення з роботи Оформлення звільнення з роботи
Для працівника – тому, що встановлена законодав­ством формальна процедура звільнення захищає його від незаконного звільнення
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні матерІалИ з виконання модульної контрольної роботи та проведенню...
Б. Співвідношення між оцінками традиційної та кредитно-модульної системами навчання
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості...
Методично-навчальний посібник призначено для самостійної роботи І підготовки до іспитів студентів заочного відділення технічних спеціальностей,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка