1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Назва1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Сторінка4/9
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Що таке цільове планування роботи менеджера?

 1. Планування особистої праці менеджера з урахуванням кінцевих результатів

 2. Планування особистої праці менеджера залежно від встановлених цілей

 3. Планування особистої праці менеджера залежно від встановлених цілей, які визначають кінцевий результат діяльності

 4. Вірна відповідь відсутня 1. Як класифікуються плани зав періодом охоплення цілей7

  1. Перспективні плани, середньострокові плани, оперативні плани

  2. Перспективні плани, багатоваріантні плани, тарифні плани

  3. Перспективні плани, функціональні плани , цільові плани

  4. Перспективні плани, результативні плани, оперативні плани 1. Назвіть вимоги до цілей менеджера:

  1. Досяжність, конкретність та вимірювання

  2. Визначеність часового горизонту

  3. Узгодженість цілей

  4. Всі відповіді вірні 1. Назвіть етапи процесу встановлення цілей:

  1. Визначення цілей, встановленні цілей, формулювання цілей

  2. Визначення цілей, аналіз можливостей досягнення встановлених цілей, уточнення і конкретне формулювання цілей

  3. Визначення цілей, опрацювання цілей, технологія цілей

  4. Визначення цілей, планування цілей, оперативність цілей3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 15
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності.

б) Документування діяльності колегіальних органів.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. За скількома етапами здійснюється процес розробки плану особистої праці менеджера?

  1. 5 етапів

  2. 8 етапів

  3. 6 етапів

  4. 7 етапів
 1. В чому полягає делегування повноважень?

  1. У передачі керівником окремим своїм підлеглим частини відповідних повноважень і відповідальності, які стосуються виконання тих чи інших завдань

  2. У передачі керівником своїх обов’язків підлеглим

  3. У передачі керівником обов’язків управлінським працівникам у відповідності до їх професійної підготовки

  4. У виконанні керівником двох або більше видів робіт
 1. Які функції і напрямки діяльності не підлягають делегуванню?

  1. Задачі високої міри ризику; незвичайні, виняткові справи; актуальні, термінові справи, коли вже немає часу для пояснення, переперевірки; задачі суворо довірчого характеру

  2. Встановлення цілей; прийняття рішень; контролі результатів; перспективне планування; керівництво робітниками; задачі особливої важливості

  3. Остаточне визначення організаційної структури організації; остаточні рішення щодо напрямків фінансової, кадрової і соціальної політики; рішення щодо концепції маркетингу

  4. Всі відповіді вірні
 1. Які існують види повноважень в управлінській діяльності?

  1. Паралельні та перпендикулярні

  2. Ієрархічні та технологічні

  3. Лінійні та функціональні

  4. Функціональні та ієрархічні
 1. Які умови делегування на тривалий строк?

  1. Факт повинен бути зафіксованим у посадовій інструкції як обов`язок працівника

  2. Письмове розпорядження керівника

  3. Власна ініціатива підлеглого

  4. Вірна відповідь відсутня


3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 16
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Техніка і форми передачі розпоряджень.

б) Оформлення документації з особового складу.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Які умови тимчасового делегування?

  1. Факт повинен бути зафіксованим у посадовій інструкції як обов`язок працівника

  2. Власна ініціатива підлеглого

  3. Вірна відповідь відсутня

  4. Можна обмежитися разовим дорученням
 1. Як характеризуються лінійні повноваження в управлінській діяльності?

  1. Делегування лінійних повноважень створює ієрархію рівнів управління підприємством

  2. Передаються безпосередньо до підлеглого і далі до інших підлеглих

  3. Дають узаконену владу

  4. Всі відповіді вірні
 1. Як характеризуються функціональні повноваження в управлінській діяльності?

  1. Делегуються менеджером вищого рівня управління , який керує певною функцією менеджменту, менеджеру нижнього рівня управління , який керує аналогічною функцією

  2. Передаються безпосередньо до підлеглого і далі до інших підлеглих

  3. Делегування лінійних повноважень створює ієрархію рівнів управління підприємством

  4. Вірна відповідь відсутня
 1. Що таке нормування праці?

  1. Встановлення міри витрат праці на виконання визначеного обсягу робіт у даних організаційно-технічних умовах

  2. Обґрунтована кількість обсягу роботи, для виконання конкретних дій

  3. Сукупність прийомів аналізу процесій праці

  4. Розподіл робіт за сукупністю рухів людини
 1. Які існують види норм праці?

  1. Норми поведінки, моральні, правові, економічні, політичні

  2. Норми часу, моральні, споживання, оплати праці, чисельності

  3. Норми часу обслуговуванні, економічні, рентабельності підприємства, протипожежної безпеки

  4. Норми часу, виробітку, обслуговування, керованості, чисельності, часу обслуговування


3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 17
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Загальні раціональні методи та засоби виконання управлінської роботи.

б) Оформлення документації з господарської діяльності.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Що таке методи нормування праці?

  1. Встановлення міри витрат праці на виконання визначеного обсягу робіт

  2. Обґрунтована кількість обсягу роботи, для виконання конкретних дій

  3. Сукупність прийомів вивчення і аналізу процесів праці, виміру витрат часу з метою встановлення норм праці і впровадження їх у виробництво

  4. Сукупність прийомів аналізу процесій праці
 1. Які існують методи нормування праці?

  1. Мікроелементарного нормування, макроелементарного нормування, споживчого нормування

  2. Мікроелементарного нормування, аналітичного нормування, статистичного нормування, експертного нормуванні

  3. Мікроелементарного нормування, моральні норми, рентабельні норми, чисельні норми

  4. Мікроелементарного нормування, сукупні норми, обслуговуючі норми, розподільчі норми, експертного нормування
 1. Який метод базується на розподілі робіт за сукупністю рухів людини і на кожен з них встановлюється норма часу?

  1. Метод мікроелементарного нормування

  2. Метод аналітичного нормування

  3. Метод статистичного нормування

  4. Метод експертного нормування
 1. Який метод полягає у класифікації видів робіт, фотохронометражних спостереженнях, обробці даних статистичними методами і визначенні норм часу за видами робіт?

  1. Метод мікроелементарного нормування

  2. Метод статистичного нормування

  3. Метод аналітичного нормування

  4. Метод експертного нормування
 1. Який метод передбачає моделювання залежності трудомісткості окремих процесів від логічно обраної сукупності факторів при допомозі кореляційно-регресивного аналізу?

  1. Метод аналітичного нормування

  2. Метод мікроелементарного нормування

  3. Метод експертного нормування

  4. Метод статистичного нормування


3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 18
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Цільове планування роботи менеджера. Декомпозиція цілей управління підприємством за рівнями менеджерів.

б) Загальна характеристика процесів діловодства.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Який метод полягає у формуванні нормативів трудомісткості і кількості групою кваліфікованих спеціалістів-експертів на основі оцінки витрат праці, кваліфікації працівників, технічних засобів та обсягів інформації?

  1. Метод статистичного нормування

  2. Метод експертного нормування

  3. Метод аналітичного нормування

  4. Метод мікроелементарного нормування
 1. Що є завданням нормування праці?

  1. Обґрунтована кількість обсягу роботи, для виконання конкретних дій

  2. Сукупність прийомів аналізу процесій праці

  3. Визначення трудомісткості робіт і необхідної для їхнього виконання чисельності працівників

  4. Встановлення міри витрат праці на виконання визначеного обсягу робіт
 1. Яке визначення бланку є найбільш вичерпним?

  1. Це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією і місцем для змінної інформації.

  2. Єдина модель побудови комплексу документів з максимальною кількістю реквізитів

  3. Це лист паперу відповідного формату з кутовим штампом.

  4. Це документ суворої звітності.
 1. Яким є правильне визначення реквізиту документу ?

  1. Це складовий елемент організаційно-розпорядчих дій.

  2. Це обов’язковий елемент управлінських документів.

  3. Це сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили

  4. Не має правильної відповіді
 1. Аркуш паперу з відображенням постійних реквізитів це -..

  1. Бюлетень

  2. Бланк.

  3. Копія

  4. Прейскурант


3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 19
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Методи планування особистої праці менеджера.

б) Види потоків документів.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Який вид документу не містить реквізиту – “назва документу”?

  1. Акт та його різновиди.

  2. Наказ та його різновиди

  3. Лист та його різновиди.

  4. Протокол та його різновиди.
 1. Оберіть правильне визначення документа?

  1. Матеріальний об’єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді

  2. Матеріальна форма одержання та поширення певної інформації.

  3. Відображення конкретної інформації на папері, що завірена керівником.

  4. Сукупність відомостей, повідомлень про господарську діяльність підприємств та їхнє зовнішнє середовище.
 1. Які існують копії документів?

  1. Ксерокопія, витяг.

  2. Виписка, відбиток, дублікат.

  3. Відбиток, дублікат, витяг.

  4. Відпуск та витяг
 1. Хто є автором особистих документів?

  1. Автором документів особистого характеру є сам укладач та інспектор відділу кадрів.

  2. Автором документів особистого характеру є тільки керівник організації

  3. Автором документів особистого характеру є сам укладач.

  4. Не має правильної відповіді
 1. Як класифікуються документи за місцем складання?

  1. Організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, кадрові, офіційно-особові

  2. Індивідуальні, типові, трафаретні

  3. Довідково-інформаційні, кадрові, фінансові, офіційно-особові

  4. Внутрішні і зовнішні3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 20
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Процес встановлення особистих цілей менеджера.

б) Робота з документами.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Як класифікуються документи залежно від використаного для фіксації матеріалу?

  1. Каталоги, аудіо та відео документи.

  2. На паперовій основі, на фото- кіноплівці, магнітній стрічці

  3. Аудіо та відео документи, друковані, електронні

  4. Рукописно-друковані, звукові, магнітні, фото-кінодокументи
 1. Який перелік документів за місцем виникнення є зовнішнім?

  1. Лист від постачальника, урядова постанова, телеграма.

  2. Довіреність, пояснювальна записка, договір матеріальної відповідальності.

  3. Лист, договір матеріальної відповідальності, відомість нарахування заробітної плати.

  4. Доповідна записка, пояснювальна записка, рекламний лист
 1. Які з перелічених документів є внутрішніми ?

  1. Лист, договір матеріальної відповідальності, відомість нарахування заробітної плати.

  2. Доповідна записка, наказ про надання відпустки, договір матеріальної відповідальності.

  3. Лист, урядова постанова, телеграма, доручення.

  4. Доповідна записка, пояснювальна записка, рекламний лист
 1. За формою документи бувають:

  1. Індивідуальні, типові, трафаретні

  2. Бланкові, анкетні

  3. Рукописні, друковані, електронні

  4. Внутрішні, зовнішні


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік»
Перший варіант контрольної роботи виконують студенти, прізвища котрих починаються з літери: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І; другий:...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМікроекономіка методичнi вказiвки по підготовці контрольних робiт...
Метою контрольної роботи є поглиблення, систематизація І закріплення теоретичних знань, напрацювання навичок застосування інструментарію...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconЗавдання до комплексної контрольної роботи №1
Визначити товщину стінки труби, якщо відомі: внутрішній діаметр трубопроводу – 159 мм, тиск робочого середовища – 14 мпа, температура...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconПлан. Вступ Порядок звільнення з роботи Оформлення звільнення з роботи
Для працівника – тому, що встановлена законодав­ством формальна процедура звільнення захищає його від незаконного звільнення
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні матерІалИ з виконання модульної контрольної роботи та проведенню...
Б. Співвідношення між оцінками традиційної та кредитно-модульної системами навчання
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості...
Методично-навчальний посібник призначено для самостійної роботи І підготовки до іспитів студентів заочного відділення технічних спеціальностей,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка