1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Назва1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Сторінка5/9
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Що таке документаційне забезпечення?

 1. Комплекс документів, які необхідні для нормування функціонування підприємства

 2. Матеріальна форма одержання та поширення певної інформації.

 3. Це обов’язковий елемент управлінських документів.

 4. Правильна відповідь відсутня3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 21
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Перспективні, річні, місячні та поточні плани.

б) Номенклатура справ та її види.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Що таке управлінський документ?

  1. Документ з з відтвореною на ньому постійною інформацією і місцем для змінної інформації

  2. Документ, який містить відомості організаційного, розпорядчого або повідомчого характеру, який створюється в цілях управління і відповідним чином оформлюється

  3. Відображення конкретної інформації на папері, що завірена керівником

  4. Це складовий елемент організаційно-розпорядчих дій
 1. До якої групи належить перелік документів: наказ, розпорядження, постанова?

  1. Організаційно-розпорядчі документи;

  2. Документи з фінансово-розрахункових питань;

  3. Документи з постачально-збутових питань;

  4. Документи з особового складу.
 1. Які документи відносяться до категорії розпорядчих?

  1. Листи, протоколи, довідка

  2. Анкети, посадові інструкції, положення, заяви

  3. Листи, постанови, накази

  4. Накази, розпорядження, вказівка
 1. Які документи відносяться до організаційних?

  1. Наказ, вказівка, розпорядження

  2. Лист, довідка, розпорядження, доповідна записка

  3. Положення, статут, інструкція, правило

  4. Статут, наказ, розпорядження, довідка
 1. На які групи поділяють організаційно-розпорядчу документацію за функціональною ознакою?

  1. Організаційну, розпорядчу, довідкову

  2. Організаційну, розпорядчу, довідково-інформаційну, обліково-фінансову

  3. Довідкову, інформаційну, фінансову

  4. Розпорядчу, дисциплінарну, інформаційну3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 22
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Вибір пріоритетності справ, принципи пріоритетності.

б) Автоматизація процесів діловодства на підприємстві.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Що називається документацією по особовому складу?

  1. Сукупність документів по обліку персоналу підприємства

  2. Сукупність документів, в яких зафіксовано етапи трудової діяльності співробітників

  3. Сукупність документів, які містять відомості про робітника

  4. Сукупність документів щодо прийому та звільнення працівників
 1. Документ, що фіксує обговорення питань і прийняття рішень на зборах, нарадах, конференціях і засіданнях колегіальних органів, або документ, складений офіційною особою для посвідчення будь-якого факту, - це:

  1. Листопад

  2. Акт

  3. Службова записка

  4. Протокол
 1. Протоколи можуть бути наступних видів:

  1. Короткі, повні, стенографічні

  2. Загальні, додаткові

  3. Із загальних питань, по особовому складу

  4. Короткі, повні
 1. Що оформляється наказами по особовому складу?

  1. Надання відпустки, винесення заохочень і стягнень, створення відділу персоналу

  2. Прийом, переміщення, переведення, звільнення, надання відпустки

  3. Стягнення, догана, звільнення, надання відпустки, введення організаційної структури

  4. Прийом, звільнення, надання відпустки, введення штатного розкладу
 1. Наказ набуває чинності з моменту його:

  1. Реєстрації

  2. Розглядання

  3. Узгодження з юристом

  4. Підписання


3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 23
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Делегування завдань, діяльності, компетенції та функціональної відповідальності як форма розподілу управлінської праці.

б) Структура служби діловодства.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Текст наказу складається з таких частин:

  1. Констатуюча і розпорядча

  2. Основна, додаткова

  3. Обґрунтування, висновок

  4. Розпорядча. Узагальнююча
 1. Офіційний документ, який складено групою службових осіб для підтвердження виявлених ними фактів, - це:

  1. Лист

  2. Акт

  3. Службова записка

  4. Протокол
 1. Які документи відносяться до документації з особового складу?

  1. Накази по особовому складу, організаційні накази

  2. Трудові контракти, особові справи, приватна інформація

  3. Трудові контракти, книжки, особові картки, особові справи

  4. Трудові книжки, трудові контракти, договори з постачальникамиш
 1. Назвіть відомі організаційні форми діловодства

  1. Централізована, децентралізована, змішана

  2. Централізована, проміжна, масова

  3. Централізована, економічна, психологічна

  4. Централізована, розбіжна, офіційна
 1. Назвіть основні напрямки удосконалення діловодства і документообігу у підприємствах

  1. Стандартизація

  2. Уніфікація тексту документу

  3. Використання сучасних технічних засобів створення, копіювання, обробки і зберігання документів

  4. Всі відповіді вірні


3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 24
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Види норм і нормативи. Класифікація нормативів праці.

б) Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Які використовують форми уніфікації тексту документу?

41.Анкета, графіки, опитування

42.Анкета, трафарет, таблиця

43.Стандарт, трафарет, таблиця

44.Стандартизація, трафаретизація


 1. До основних напрямків удосконалення діловодства і документообігу у підприємствах належать:

45.Додержання принципу паралельності, виконання принципу одноразового перебування документу в одному структурному підрозділі або в одного виконавця

46.Уніфікація тексту документу, стандартизація

47.Стандартизація, уніфікація тексту документу, використання сучасних технічних засобів створення, копіювання, обробки і зберігання документів, комп’ютерної техніки

48.Вірна відповідь відсутня


 1. Яка з організаційних форм діловодства передбачає виконання усіх операцій з документами в спеціалізованих структурних підрозділах (наприклад, кан­целярії, друкарському бюро)?

49.Централізована.

50.Уніфікована.

51.Децентралізована.

52.Змішана.


 1. Встановлення єдиних норм і вимог до документів, незалежно від форми власності і розмірів підприємств, їх галузевого підпорядкування — це:

53.Уніфікація.

54.Стандартизація.

55.Регламентація.

56.Типізація.


 1. Яке визначення наради є вірним?

57.Форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота пев­ної кількості учасників управлінського процесу

58.Форма організації роботи постійно діючого органу

59.Спільна присутність у певному місці людей, які об'єднані конкрет­ною метою

60.Вірна відповідь відсутня
3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 25
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Вимірювання витрат часу на продуктивну діяльність, втрат на перешкоди і перерви в роботі.

б) Технологія підготовки та проведення нарад і зборів.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Яке визначення зборів є вірним?

61.Форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота пев­ної кількості учасників управлінського процесу

62.Форма організації роботи постійно діючого органу

63.Спільна присутність у певному місці людей, які об'єднані конкрет­ною метою

64.Вірна відповідь відсутня


 1. Організація ділової наради включає:

65.Підготовка, проведення, підведення підсумків

66.Попередження, проведення, прийняття рішень

67.Організація, оповіщення, проведення

68.Підготовка, оповіщення, підведення підсумків


 1. Підготовка ділової наради включає:

69.Підготовка доповіді, підготовка проекту рішення, підготовка приміщення

70.Оповіщення про нараду, підготовка проекту рішення, підготовка учасників наради

71.Підготовка рішення, підготовка учасників, доповідь, підготовка приміщення

72.Планування наради, підготовка доповіді і проекту рішення, підготовка документів і приміщення, підготовка учасників до наради


 1. У якій послідовності відбувається проведення наради?

73.Обговорення доповіді, відкриття наради, відповіді на питання

74.Відкриття наради, оголошення доповіді, відповіді на питання, обговорення доповіді

75.Оголошення доповіді, обговорення доповіді, відповіді на питання

76.Відкриття наради, оголошення доповіді, обговорення доповіді, відповіді на питання


 1. Проведення підсумків ділової наради включає:

77.Підписання протоколу, контроль виконання прийняття рішень, прийняття рішень

78.Прийняття рішень, контроль виконання прийняття рішень, підписання протоколу

79.Прийняття рішення, підписання протоколу, контроль виконання прийняття рішень

80.Контроль виконання прийняття рішень, підписання протоколу, прийняття рішень

3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 26
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Порядок розрахунку нормативів трудомісткості управління.

б) Методика раціонального проведення нарад.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Які Ви знаєте способи оповіщення учасників наради?

81.Повідомлення по факсу, у формі листа, у формі службової записки

82.У формі наказу, у формі розпорядження, повідомлення по телефону

83.Об‘ява, у формі наказу, у формі листа, повідомлення по телефону або радіомережі

84.Доведення до відому працівників графіку нарад, об‘ява, повідомлення по телефону або радіомережі


 1. До якого типу відносяться щомісячна нарада апарату управління підприємства по проведенню підсумків роботи за місяць?

85.Регулярна, планова, з постійним складом учасників, документована

86.Разова, планова, з постійним складом учасників, нетрадиційна

87.Регулярна, непланова, зі змінним складом учасників, не документована

88.Разова планова зі змінним складом учасників, авторитарна 1. За цілями ділові наради поділяються на:

89.Навчальні, роз’яснювальні, проблемні, координаційні та інформаційні

90.Навчальні, роз’яснювальні, проблемні, комунікаційні та аналітичні

91.Проблемні, координаційні, інформаційні та навчальні

92.Роз’яснювальні, проблемні, комунікаційні, інформаційні та координаційні 1. Який показник характеризує продуктивність наради?

93.Кількісний та якісний склад учасників

94.Порядок денний, обсяг та зміст протоколу

95.Кількість вхідної інформації поділена на кількість вихідної

96.Тривалість та порядок денний 1. Яким є рекомендований регламент проведення традиційних нарад?

97.Доповідь – до години, виступи у дебатах – 10-15хв.

98.Доповідь – 25-30 хв., виступи у дебатах – 3-5хв.

99.Доповідь – до години, виступи у дебатах – до 5хв.

100.Доповідь – 25-30 хв., виступи у дебатах – 10-15хв.

3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 27
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Сутність організації робочого місця менеджера.

б) Класифікація ділових нарад.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. До якого типу нарад належить оперативна щотижнева нарада апарату управління?

101.Разова, непланова, з постійним складом учасників, традиційна за методом проведення, документована

102.Разова, планова, зі змінним складом учасників, нетрадиційна

103.Не документована, термінова, зі змінним складом учасників

104.Регулярна, планова, з постійним складом учасників, традиційна за методом проведення, документована 1. За способом проведення ділові наради поділяють на:

105.Диктаторські, автократичні, сегрегативні та проблемні

106.Навчальні, роз’яснювальні, проблемні, координаційні та інформаційні

107.Диктаторські, автократичні, сегрегативні, дискусійні та довільні

108.Проблемні, координаційні, інформаційні та навчальні


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік»
Перший варіант контрольної роботи виконують студенти, прізвища котрих починаються з літери: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І; другий:...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМікроекономіка методичнi вказiвки по підготовці контрольних робiт...
Метою контрольної роботи є поглиблення, систематизація І закріплення теоретичних знань, напрацювання навичок застосування інструментарію...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconЗавдання до комплексної контрольної роботи №1
Визначити товщину стінки труби, якщо відомі: внутрішній діаметр трубопроводу – 159 мм, тиск робочого середовища – 14 мпа, температура...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconПлан. Вступ Порядок звільнення з роботи Оформлення звільнення з роботи
Для працівника – тому, що встановлена законодав­ством формальна процедура звільнення захищає його від незаконного звільнення
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні матерІалИ з виконання модульної контрольної роботи та проведенню...
Б. Співвідношення між оцінками традиційної та кредитно-модульної системами навчання
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості...
Методично-навчальний посібник призначено для самостійної роботи І підготовки до іспитів студентів заочного відділення технічних спеціальностей,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка