1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Назва1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
Сторінка6/9
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Яка нарада проводиться за такою схемою: керівник формулює у письмовому вигляді проблему, підбираються необхідні дані і вихідні матеріали для рішення проблеми, кожен з учасників повинен виробити свою точку зору і письмово її викласти?

109.Нарада методом «мозкової атаки»

110.Нарада без наради

111.Інструктивна нарада

112.Оперативна нарада 1. Про яку нараду можна сказати: «дає змогу її учасникам, не збираючись в одному залі і не відриваючись від своїх робочих місць, спілкуватися»?

113.Телеконференція

114.Нарада методом «мозкової атаки»

115.Інструктивна нарада

116.Оперативна нарада


 1. У чому полягає зміст підготовки до ділової бесіди?

117.Визначення теми та терміну зустрічі, ліміту часу, попереднє вивчення питання, запит та отримання необхідної інформації, підготовка тез виступу, переліку основних питань, попереднє формулювання заключних пропозицій.

118.«Відгородження» від незаявлених відвідувачів, вимкнення телефону, визначення переліку питань.

119.Підготовка непотрібна, досить знати тему та час.

120.Збір необхідних даних та матеріалів щодо співрозмовника та предмету розмови.
3. Задача

Практичне завдання

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 28
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Класифікація робочих місць.

б) Проведення нарад.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. З погляду сприйняття інформації, яка надходить від керівні
  поділяють на групи:


121.Резистентні, комунікатори, інформатори.

122.Активні, пасивні, резистентні.

123.Активні, пасивні, індиферентні.

124.Активні, резистентні.


 1. В процесі підготовки переговорів необхідно проаналізувати:

125.Мету переговорів, ціль переговорів, наміри переговорів, активність підлеглих, висловлення переговорів

126.Мету переговорів, можливості переговорів, організацію переговорів, присутніх на переговорах

127.Мету переговорів, активність переговорів, партнера переговорів, ситуацію та умови переговорів

128.Мету переговорів, партнера по переговорам, предмет переговорів, ситуацію та умови переговорів, присутніх на переговорах, організацію переговорів


 1. Байдуже сприймають вказівки, байдужі до змісту роботи і справ підприємства:

129.Активні підлеглі

130.Пасивні підлеглі

131.Індиферентні підлеглі

132.Резистентні підлеглі


 1. Чинять опір дії, часто і без підстав сперечаються з керівником, критикуючи організацію, не намагаються брати участь у її справах

133.Пасивні підлеглі

134.Активні підлеглі

135.Резистентні підлеглі

136.Індиферентні підлеглі


 1. Процедура проведення ділових переговорів передбачає такі етапи:

137.Підготовка переговорів, проведення переговорів, рішення проблеми

138.Планування, проведення

139.Підготовка переговорів, проведення переговорів, рішення проблеми, аналіз підсумків ділових переговорів

140.Визначення мети, складання плану, проведення переговорів
3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 29
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Вимоги до організації робочих місць.

б) Способи впливу на поведінку учасників наради. Особливості оперативних нарад.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. Які методи можуть застосовуватися при проведенні ділових переговорів?

141.Варіаційний метод, метод інтеграції, метод зрівноважування

142.Метод інтеграції, варіаційний метод, компромісний метод

143.Варіаційний метод, метод екстраполяції, компромісний метод

144.Варіаційний метод, метод інтеграції, метод зрівноважування, компромісний метод.


 1. Яким чином повинен поводитися менеджер у випадку неможливості задовольнити прохання відвідувача?

145.Обов'язково пообіцяти подальше виконання прохання, щоб підтримані свій авторитет

146.Швидше прийняти кінцеве рішення

147.Необхідно пояснити причини відмови, але не давати зайвих обіцянок.

148.Делегувати вирішення питання або перенести зустріч 1. Безпосередня підготовка зустрічі або бесіди може включати:

149.Визначення мети,

150.Підготовку плану проведення

151.Прогноз результатів з урахуванням мети і особливостей співрозмовника

152.Всі відповіді вірні 1. Переговори складаються з:

153.Виступів і відповідних виступів

154.Питань і відповідей

155.Заперечень і доказів

156.Всі відповіді вірні 1. У чому полягає підведення підсумків телефонної розмови?

157.Висловлення подяки, прощання

158.Розшифрування нотаток, які були зроблені під час розмови

159.Фіксування телефонограми

160.Запис розмови – хоча б її реєстрація, розшифрування нотаток, які були зроблені під час розмови, аналіз
3. Задача

Практичне завдання
Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Організація праці менеджера»
ВАРІАНТ 30
1. Дайте повну відповідь на запитання:

а) Зміст поняття «умови праці»; фактори виробничого середовища.

б) Нетрадиційні форми нарад.
2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):


 1. За Мінцбергом розрізняють такі інформаційні ролі:

161.Підприємець, ліквідатор порушень, розподілювач ресурсів, ведучий переговорів

162.Приймач інформації, розповсюджувач інформації, представник

163.Головний керівник, лідер, з’єднувальна ланка

164.Лідер, ліквідатор порушень, головний керівник, ведучий переговори


 1. За Мінцбергом розрізняють такі міжособистісні ролі ролі:

165.Головний керівник, лідер, з’єднувальна ланка

166.Приймач інформації, розповсюджувач інформації, представник

167.Підприємець, ліквідатор порушень, розподілювач ресурсів, ведучий переговорів

168.Лідер, ліквідатор порушень, головний керівник, ведучий переговори


 1. За Мінцбергом розрізняють такі інформаційні ролі:

169.Головний керівник, лідер, з’єднувальна ланка

170.Приймач інформації, розповсюджувач інформації, представник

171.Лідер, ліквідатор порушень, головний керівник, ведучий переговори

172.Підприємець, ліквідатор порушень, розподілювач ресурсів, ведучий переговорів 1. Управлінська роль «головний керівник» описується як:

173.Мотивація та активізація підлеглих, підбір та підготовка персоналу

174.Відповідальний за розподіл усіх можливих ресурсів організації, що фактично зводиться до прийняття чи схвалення всіх значних рішень в організації.

175.Офіційний символ, уособлення юридичної особи у виконанні обов’язків соціального чи правового характеру

176.Забезпечення діяльності мережі зовнішніх контактів та джерел інформації, що саморозвиваються і надають інформацію та послуги 1. Управлінська роль «лідер» описується як:

177.Офіційний символ, уособлення юридичної особи у виконанні обов’язків соціального чи правового характеру

178.Мотивація та активізація підлеглих, підбір та підготовка персоналу

179.Забезпечення діяльності мережі зовнішніх контактів та джерел інформації, що саморозвиваються і надають інформацію та послуги

180.Відповідальний за представництво організації на всіх значних переговорах


3. Задача

Практичне завдання
^ 3. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання 1. Вправа Приклади виконання ролей за Мінцбергом
Відтворіть у робочих зошитах таблицю 1. Розгляньте приклади діяльності менеджера і класифікуйте їх за всіма ознаками, а також визначте, які ролі за Мінцбергом ілюструє кожен приклад (можна фіксувати у таблиці тільки номер приклада).

Задача має три варіанти. Варіант визначається за останньою цифрою номера заліковки: 1,3,5 – І варіант; 0,2, 4 – ІІ варіант; 6,7,8,9 – ІІІ варіант

Приклади:

І варіант

 1. наймання на роботу завідувача магазином,

 2. складання бізнес-плану,

 3. доповідь на річних зборах акціонерів,

 4. приймання відвідувачів з особистих питань,

 5. розгляд пошти,

 6. подання річного балансу,

 7. надання відпустки на дипломну сесію бухгалтеру,

 8. бесіда з порушником трудової дисципліни,

 9. реклама виставки-продажу у пресі,

 10. підписання квартального статистичного звіту,

 11. реагування на аварію опалювальної системи на складі,

 12. укладання колективного договору,

 13. розподіл партії закуплених компютерів;

 14. лист-відповідь до університету – згода на стажування магістрів;

 15. затвердження посадової інструкції економіста,


ІІ варіант

 1. видання наказу про преміювання працівників за результатами роботи у минулому кварталі.

 2. підписання річного балансу,

 3. укладання угоди з постачальником,

 4. доповідь на річних зборах акціонерів,

 5. бесіда з порушником трудової дисципліни,

 6. розгляд пошти,

 7. зустріч з іноземною делегацією з питань можливого товаропостачання,

 8. лист до постачальника,

 9. участь у презентації фірми-постачальника;

 10. звіт у податкову інспекцію,

 11. ремонт складу,

 12. проведення інвентаризації на складі,

 13. розподіл партії закуплених компютерів;

 14. проведення зборів у філії з приводу конфліктної ситуації у колективі;

 15. видання наказу про преміювання працівників за результатами роботи у минулому кварталі.


ІІІ варіант

 1. проведення наради апарату управління

 2. складання річного балансу,

 3. складання річного плану роботи підприємства

 4. складання номенклатури справ

 5. підготовка до проведення піар-компанії

 6. розгляд пошти,

 7. зустріч з іноземною делегацією з питань можливого товаропостачання,

 8. лист-відповідь до постачальника,

 9. звіт у податкову інспекцію,

 10. ремонт складу,

 11. проведення інвентаризації в магазині

 12. придбання комп’ютерів для працівників апарату управління

 13. проведення зборів у філії з приводу конфліктної ситуації у колективі;

 14. видання наказу про звільнення бухгалтера

 15. участь у презентації фірми-постачальника;


^ Таблиця 1.1

Ролі менеджера за Г.Мінцбергом.


Р о л ь

О п и с

Характер діяльності

Прик-

лади

1

2

3

4
М і ж о с о б и с т і с н і р о л іГолов­ний керів-ник

Офіційний символ, уособлення юридичної особи у виконанні обов'язків соціального чи правового характеру

Церемоніали, дії, до яких зобов'язує становище, різні звернення і прохання.

.... наве-діть прикла-ди

Лідер

Мотивація та активізація підлеглих, підбір та підготовка персоналу

Фактично всі управлінські дії з участю підлеглих

....

З’єдну-вальна ланка

Забезпечення діяльності мережі зовнішніх контактів та джерел інформації, що саморозвиваються і надають інформацію та послуги.

Листування, участь у зовнішніх нарадах та контакти зі сторонніми організаціями та особами.

....
І н ф о р м а ц і й н і р о л іПрий-мач інфор­мації

Розшукує, приймає і накопичує різноманітну інформацію спеціалізованого характеру (в основному поточну), яку успішно використовує в інтересах своєї справи, виступає як нервовий центр зовнішньої та внутрішньої інформації.

Обробка пошти, здійснення контактів, пов’язаних переважно з одержанням інформації (періодичні видання, ознайомлювальні поїздки)

....

Розпов­сюджу­вач інфор-мації

Передає інформацію, одержану із зовнішніх джерел або від інших підлеглих, членам органі­зації. Частина цієї інформації носить суто фактичний характер, інша потребує інтерпретації окремих фактів для формування поглядів організації

Передача пошти підлеглим, вербальні контакти для передачі інформації, внутрішні збори та наради тощо.

....

Пред-ставник

Передає інформацію для зовнішніх контактів організації стосовно планів, політики, дій, результатів роботи організації, діє як експерт у даній галузі діяльності

Участь у засіданнях, звернення через пошту, усні виступи, включаю-чи передавання інформації у зовнішні організації та іншим особам.

....

Р о л і, п о в’ я з а н і з п р и й н я т т я м р і ш е н ь

Підпри-ємець

Вишукує можливості як у самій організації так і за її межами, розроблює і здійснює проекти удосконалення, контролює розробку певних проектів


Бізнес-планування, розробка стратегії, впровадження інновацій. Огляд ситуацій, що включають ініціювання і розробку проектів відносно вдосконалення діяльності.

....

Ліквіда­тор пору­шень

Відповідає за коригування дій коли організація стикається з необхідністю важливих і несподіваних порушень

Обговорення стратегічних і поточних питань, включаючи проблеми і кризи

....

Розподі­лювач ресурсів

Відповідальний за розподіл усіх можливих ресурсів організації, що фактично зводиться до прийняття чи схвалення всіх значних рішень в організації.

Складання бюджетів та графіків, контроль за їх виконанням, програмування роботи підлеглих

....

Веду-чий перего­вори

Відповідальний за представництво організації на всіх значних переговорах

Ведення переговорів

....

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік»
Перший варіант контрольної роботи виконують студенти, прізвища котрих починаються з літери: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І; другий:...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Мета контрольної роботи: побудова цифрових автоматів із програмною та схемною реалізацією алгоритмів керування за заданими алгоритмами...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМікроекономіка методичнi вказiвки по підготовці контрольних робiт...
Метою контрольної роботи є поглиблення, систематизація І закріплення теоретичних знань, напрацювання навичок застосування інструментарію...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconЗавдання до комплексної контрольної роботи №1
Визначити товщину стінки труби, якщо відомі: внутрішній діаметр трубопроводу – 159 мм, тиск робочого середовища – 14 мпа, температура...
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconПлан. Вступ Порядок звільнення з роботи Оформлення звільнення з роботи
Для працівника – тому, що встановлена законодав­ством формальна процедура звільнення захищає його від незаконного звільнення
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи iconМетодичні матерІалИ з виконання модульної контрольної роботи та проведенню...
Б. Співвідношення між оцінками традиційної та кредитно-модульної системами навчання
1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи icon1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості...
Методично-навчальний посібник призначено для самостійної роботи І підготовки до іспитів студентів заочного відділення технічних спеціальностей,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка