Закон України "Про освіту". Закон України «Про професійно-технічну освіту»
Скачати 153.56 Kb.
НазваЗакон України "Про освіту". Закон України «Про професійно-технічну освіту»
Дата конвертації30.01.2014
Розмір153.56 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Інформатика > Законз\п
ЗАСІДАННЯ

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІI1.
Аналіз роботи методичної комісії за минулий рік
Фурман В.А.

2.
Опрацювання нормативно-правових документів щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, програми для професійно-технічних навчальних закладів, ознайомлення з наказом про «Організацію методичної роботи в училищі»

29.08.13 р.


Чекригіна Г.Б.

3.
Визначення головних завдань методичної комісії на наступний навчальний рік, коректування навчальних планів та програм
Фурман В.А.

4.
Затвердження навчальних планів та програм5.
Опрацювання нормативної бази:

 • Закон України "Про освіту".

 • Закон України «Про професійно-технічну освіту».

 • Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

 • Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ.

 • Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 р. № 582.

 • Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020 роки).

 • Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011 -2015 роки.

 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки.

 • Концепція впровадження медіаосвіти в Україні

 • Положення про інформаційну службу ПТНЗ.Викладачі комісіїРобота поза засіданнями.1.
Надання допомоги учням І-х курсів в адаптації до умов навчання в училищі.2.
Проведення діагностування викладачів методичної комісії з метою внесення коректив до професійної майстерності педагогів

вересень

Викладачі комісії

3.
Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності учнів4.
Методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у 2013-2014 н.р., перевірка відповідності навчальних аудиторій викладанню відповідного предмета.

II1.
Міжпредметні зв'язки та їх професійна спрямованість при вивченні загальноосвітніх предметів.


26.09.13 р.

Фурман В.А.

2.
Інформаційно-комунікаційні технології як основа сучасного уроку літератури

Щегельська А.М.

3.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмету «Захист Вітчизни»
Сошинський М.В.

4.
Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних коректив у робочу навчально - плануючу документацію (з фіксацією у протоколах засідань)

Робота поза засіданнями1.
Підготовка та апробація науково - методичних рекомендацій, посібників,
підручників, дидактичних матеріалів на основі ІКТ;
2.
Керівництво домашньою роботою учнів.

вересень

Викладачі комісії

3.
Обмін досвідом роботи з удосконалення навчально - виховного процесу засобами впровадження ІКТ (взаємовідвідування уроків)


III1.

Питання адаптації учнів І-го курсу до специфіки викладання дисциплін суспільно-гуманітарного циклу в умовах ПТНЗ.
Чекригіна Г.Б.

2.

Використання ІКТ на уроках фізкультури та в позаурочний час

16.10.13 р.

Бурденюк М.В.

3.

Аналіз форм проведення індивідуальної роботи з учнями, питання раціонального використання навчального часу під час уроку.4.

Методика навчання учнів самоконтролю та взаємоконтролю


Робота поза засіданнями1.

Самоосвіта викладачів комісії, обмін перспективним досвідом.2.

Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів за допомогою ІКТ;


жовтень

Викладачі комісії

3.

Інтернет-тренінги , огляд і опрацювання фахової та методичної літератури.
IV1.

Використання інформаційних технологій та технічних засобів навчання на уроках історії14.11.13р.

Спігер Л.В.

2.

Робота творчих групи у ході підготовки до підсумкової конференції, як підсумок
роботи педагогічного колективу над проблемною темою.

Викладачі комісії

3.

Методика використання електронних тестів при викладанні іноземної мови у ПТНЗ

Фурман В.А.
Робота поза засіданнями1.

Підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах.

листопад

Викладачі комісії

2.

Робота над створенням або удосконаленням комплексно - методичного забезпечення викладання предметів із використанням ІКТ;
3.

Взаємовідвідування уроків


V1.

Особливості впровадження комп’ютерної технології на уроках світової літератури


19.12.13р.

Щегельска А.М.

2.

Обговорення питань, які висвітлюють роботу з обдарованими учнями і такими, що мають суттєві прогалини у знаннях3.
^

Системний підхід та методи навчання при вивченні іноземної мови мови

Чекригіна Г.Б.
Робота поза засіданнями1.

Обговорення питань організації позаурочної роботи з учнями у розрізі предмета2.

Участь педагогів в індивідуальній науково - дослідницький роботі;

грудень
3.

Підготовка педагогами матеріалу для методичного бюлетеня «Використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі - переваги
та недоліки» як результат роботи над єдиною науково-методичною проблемоюVI1.

Метод проектів на уроках предмета «Захист Вітчизни»

Сошинський М.В.

2.

Інтерактивні методи навчання. Поняття інтерактивності та функції інтерактивної гри

17.01.14 р.

Фурман В.А.

3.

Інтерактивне навчання із використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів як шлях розвитку особситісних компетентностей учнів на уроках історії


Спігер Л.В.

4.

Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів за допомогою ПСТ


Робота поза засіданнями1.

Обмін перспективним досвідом

січень

Викладачі комісії

2.

Консультації педагогів щодо роботи над індивідуальною методичною темою3.

Обмін досвідом роботи з удосконалення навчально - виховного процесу засобами впровадження ПСТ (взаємовідвідування уроків);VII


1.

Використання опорних схем і конспектів на уроках української мови

13.02.14р.


Щегельська А.М.

2.

Технології колективно-групового навчання
Чекригіна Г.Б.

3.

Циклічність на уроках фізичної культури

Бурденюк М.В.

Робота поза засіданнями

1.

Робота над вдосконаленням КМЗ предметів2.

Розробка власних науково - методичних рекомендацій, посібників


лютий

Викладачі комісії

3.

Організація та проведення роботи зі створення засобів навчання із використанням ОСТ;
4.

Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами виховання (проведення тематичних виховних годин, загально училищних заходів).


VIII


1.

Формування в учнівської молоді готовності до захисту Вітчизни
Сошинський М.В.

2.

Використання мультимедійних технологій на уроках історії

17.03.14р.

Спігер Л.В.

3.

Технологія сучасного уроку мови
Фурман В.А.

Робота поза засіданнями

1.

Розробка роздаткового матеріалу міжпредметного характеру2.

Проведення загально училищних тематичних виховних заходів.

березень

Викладачі комісії

3.

Проведення профорієнтаційної роботи викладачами комісії


IX


1.
^

Технологія інтерактивного навчання писемного мовлення

Чекригіна Г.Б.

2.

Типологія уроків літератури з мультимедійною підтримкою


24.04.14 р.

Щегельська А.М.

3.

Обговорення питань організації позаурочної роботи з учнями у розрізі предмета
Викладачі методкомісії

Робота поза засіданнями

1.

Підготовка і рецензування творчих робіт учнів
Викладачі комісії

2.

Проведення профорієнтаційної роботи

квітень
3.

Обмін досвідом


X1.

Педагогічний вернісаж педагогічних ідей з тем у рамках проведення методичного тижня:

 • Сучасний урок-спільна творчість педагога й учнів;

 • Самоосвіта педагогів як складова системи внутрішньої методичної роботи;

 • Провести огляд - конкурс методичних розробок, посібників, підручників комплексно — методичного забезпечення.Викладачі методкомісії

2.

Особливості методики фізичного виховання учнів, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах

23.05.14р.

Бурденюк М.В.

3.

Затвердження екзаменаційних білетів до державних іспитів4.

Обговорення питань, які висвітлюють роботу з обдарованими учнями і такими, що мають суттєві прогалини у знаннях5.

Проведення тижня методичної комісії викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу
Викладачі комісії

Робота поза засіданнями

1.

Проведення консультацій з іспитових дисциплін
Викладачі методкомісії

2.

Робота із невстигаючими учнями

травень
3.

Проведення державної підсумкової атестації


ХІ1.

Підведення підсумків роботи методичної комісії за навчальний рік

червень

Фурман В.А.

2.

Звіт творчої групи
Методична комісія працює над загальною методичною проблемою:

« Ефективне використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі у контексті оновлення ПТО»

Схожі:

Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconПро утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих,...
Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про фізичну культуру...
Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconПоложення про мережу освітянських бібліотек
Положення розроблено відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну...
Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconПро затвердження Положення про порядок затвердження та погодження...
На виконання Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту" (ст,21) наказую
Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconПро затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №979 "Про затвердження зразків документів про професійно-технічну...
Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconПосадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі І нормативно-правові...
Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconПосадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconЗакону України Про освіту
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconПосадові обов'язки вчителя хімії
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconПосадові обов'язки вчителя біології
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України \"Про освіту\". Закон України «Про професійно-технічну освіту» iconЗакону України "Про освіту" 1060-12
Закону України "Про професійно-технічну освіту" (103/98-вр ), частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" (2984-14)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка