Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет
Скачати 197.18 Kb.
НазваМіністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет
Дата конвертації30.01.2014
Розмір197.18 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Факультет інженерії та комп'ютерних технологій

Кафедра прикладної геометрії та інфор- маційних технологій проектування

ім. В.М. Найдиша
ЗВІТ

з ознайомчої практики
«ПРОМИСЛОВА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА»
Студента Ніколаєнка Віктора Вікторовича
11 КН групи І курсу напряму підготовки комп’ютерні науки

Оцінка практики: _______________

Керівник практики: ____________________________ Мацулевич О.Є.

____________________________ Щербина В.М.

____________________________ Росоха С.В.

Оцінка практики: _____________________________________ Дата _____________________________________
Мелітополь 2012

ЗМІСТ
1.Вступ………………………………………………………...3

2. Створення 3D моделей деталей.

3. Створення складального механізму для трактора.

4.Основна частина - створення анімації в Компас 3D …4

4.1.Загальні відомості.......................................................4

4.2.Настроювання параметрів відтворення……………5

4.3.Настроювання параметрів руху…………………….6

4.4.Кроки анімації……………………………………….7

4.5.Робота з компонентами……………………………..9

4.6.Робота з «рухами» компонентів…………………...10

4.7.Створення власної анімації………………………...16

5.Висновок…………………………………………………….5

6.Список літератури………………………………………….6

7.Щоденник практики………………………………………..8

8.Висновок керівника практики від кафедри……………….9

ВСТУП

Бібліотека анімації працює в середовищі КОМПАС-3D версій від 8.0 і вище.

Бібліотеку анімації можна застосовувати як у процесі проектування виробів, так і в рекламних цілях. У процесі проектування можна оцінити взаємний рух різних ланок механізмів, а також проконтролювати траєкторії для виявлення колізій, викликаних недоліками проектування.

Анімація руху складових частин виробів допомагає співробітникам ремонтно-експлуатаційних відділів підприємств швидко розібратися в структурі виробу й навчитися порядку його збирання-розбирання.

Бібліотека анімації призначена для наступних цілей:

 • імітування рухів різних машин, пристроїв, механізмів і приладів, змодельованих у системі КОМПАС-3D,

 • імітування процесів складання-розбирання виробів,

 • перевірка можливих колізій (зіткнень) компонентів у процесі руху деталей,

 • створення відеороликів, що демонструють роботу ще не існуючих пристроїв, для презентацій або для інтерактивних технічних керівних документів,

 • створення двомірних кінограм (послідовних кадрів) для докладного дослідження руху механізмів

Мета практики включає в себе наступне:

 • закріплення теоретичних та практичних знань студентів;

 • ознайомлення з підключенням, запуском та прийомами роботи з прикладними бібліотеками системи КОМПАС;

 • здобуття практичних навичок створення сценарію анімації у системі КОМПАС, відеоролика та керування станом збірки.


2. Створення 3D моделей деталей.
Відповідно завданню (рис.1) створюємо за допомогою програмного пакету компас 3D моделі, які вказані в специфікації наведені на сторінці 7.

Рисунок. 1 Завдання 1 запропоноване кафедрою

Деталі позиції: 1,2,3,4,6,8,9,10 –виконується операцією видавлювання.

Приклад побудови деталі позиція 8 наведений на рисунку 2


Рисунок 2а. Ескіз для побудови деталі.


Рисунок 2б 3D модель деталі 15ПГР.018.401.008


Деталі позиції: 5,7 – виконується операцією обертання.


Рисунок 3а. Ескіз для побудови деталі.Рисунок 3б. 3D модель деталі 15ПГР.018.401.007

3. Створення складального механізму для трактора.
Створення власної збірки

1. Починаємо побудову з формування збірки деталей вказаних в специфікації.

2. Першим етапом буде добавлення в збірку основу з необхідного файла. (Треба пам’ятати, що перша деталь, яка добавлена в збірку, повністю фіксується відносно системи координат. Про це свідчить літера (ф) в дереві побудови).


Рисунок4Рисунок 4

3. Наступним етапом додаємо в збірку наступну деталь і, за допомогою команди «Сопряжения» фіксуємо положення нової деталі відносно «осі»Рисунок 5

Примітка. Слід пам'ятати про те, що, за допомогою «Сполучення» необхідно зафіксувати лише положення деталей і, ні в якому разі, не обмежувати свободу необхідного переміщення однієї деталі щодо іншої).

4. Аналогічним чином додаємо в збірку і фіксуємо такі деталі
Рисунок 6


Рисунок 7Рисунок 8
4.Основна частина - створення анімації в Компас 3D
4.1. Загальні відомості

Для роботи з Бібліотекою анімації необхідно спочатку відкрити документ КОМПАС-3D - тривимірну модель збірки (*.a3d). (Бібліотека не працює з іншими документами системи). Після відкриття документа потрібно запустити Бібліотеку анімації. З'явиться головне вікно Бібліотеки анімації (рис.1)

Рис. 1
Спочатку необхідно зробити деякі настроювання системи, виконавши команди меню «Анімація» - «Настроювання» (рис.2).


Рисунок. 21
^ 4.2. Настроювання параметрів відтворення
- «Кадри за секунду».

Можна настроїти частоту відтворення (кадрів/сек) при імітації руху механізму. За замовчуванням установлена частота відтворення 24 к/с. Можна встановити величину з визначеного списку (1,5,10,15,24,30), а також ввести її «вручну» у відповідне поле;
- «Пауза після кроку».

Можна настроїти паузу між послідовними рухами (кроками) різних частин виробу. За замовчуванням установлена тривалість паузи 0 сек.
- «Включити перебудування».

Якщо в збірці є компоненти, які потребують виконання команди «Перешикувати» (наприклад, елементи, побудовані в контексті складання), то необхідно включити дану опцію;
- «Циклічне відтворення».

Ця опція дозволяє включити безперервне відтворення анімації, при якому цикл буде повторюватися автоматично, поки його примусово не зупинить користувач;
- «Створити відеоролик».

Опція дозволяє підключити програми запису анімації у вигляді AVI-Файлів. Вибір конкретного кодека і його настроювання виконується в момент початку відтворення анімації на екрані.

Примітка. Ця опція автоматично відключається після запису відеоролика. При повторному запуску відтворення відеоролик не записується;
- «Зупиняти при зіткненні».

При включеній опції відтворення буде зупинено, якщо при русі механізму відбулося зіткнення деталей (п. 3.2.6);
- «Автоповорот і автомаштабування».

При включеній опції буде встановлюватися орієнтація збірки, що відповідає поточному кроку, масштаб відображення буде автоматично встановлюватися рівним 1.
- «Створити кінограму».

При включенні опції в папці із тривимірною збіркою буде створена нова папка «Кінограма». У неї будуть поміщені окремі «кадри» анімації, виконані як фрагменти КОМПАС. Окремі настроювання дозволяють вибрати вигляд (Попереду, Ліворуч і т.п.), а також встановити частоту отримання кадрів. Рекомендується встановлювати невисоку частоту отримання кадрів, тому, що при цьому істотно зростають ресурси комп'ютера, затрачувані на дану операцію.
^ 3.3. Настроювання параметрів руху


Рисунок 22
У поточній версії Бібліотеки анімації реалізована можливість задавати 2 основні рухи компонентів, а також їхні параметри:
- «Завдання переміщення» - послідовних просторових положень – компонентів за допомогою траєкторій - ламаних. При цьому початок координат компонента переміщається із крапки в крапку поступально. Параметри переміщення - напрямок (пряма або зворотне), швидкість (м/с, мм/з, км/год, вузли) або час переміщення уздовж траєкторії (сек, хв, година).
- «Завдання обертового руху компонента навколо осей». Параметри обертання - напрямок (по- або проти- годинниковий стрілці), частота обертання (Гц, об/хв) або час обертання (секунд, хвилин, годин);
Примітка. Всі ці рухи можна задавати як послідовно (на різних кроках анімації), так і паралельно один з одним (на одному кроці).


Завантаження створення анімації
Щоб завантажити раніше збережений сценарій анімації, необхідно виконати наступні операції:

 • відкрити в КОМПАС-3D модель збірки, для якої створювався сценарій анімації;

 • запустити Бібліотеку анімації;

 • у вікні Бібліотеки анімації виконати команди «Анімація» - «Завантажити»;

 • у вікні вибору файлів знайти відповідний XML-Документ анімації й натиснути кнопку «Відкрити».

Для створення нового сценарію у вікні Бібліотеки анімації виконати команди «Анімація» - «Створити»
^ Збереження анімації
Сценарій анімації зберігається у вигляді XML-Документа (файл із розширенням *.xml). Щоб зберегти сценарій анімації, необхідно виконати наступні операції:

 • створити сценарій анімації (див. далі);

 • у вікні Бібліотеки анімації виконати команди меню «Анімація» - «Зберегти»;

 • вибрати папку на диску для збереження сценарію анімації, у поле «Ім'я файлу» набрати ім'я XML-Документа анімації й потім натиснути кнопку «Зберегти»^ 4.4. Кроки анімації
Послідовність всіх окремих переміщень механізму (анімацію) можна розбити на кілька кроків. На кожному кроці можна комбінувати ті або інші принципи руху ланок (див. п.3.1.2). При запуску Бібліотеки анімації у вікні анімації завжди присутня команда «Крок №1».

Кроки анімації можна міняти місцями, переміщаючи обраний крок нагору (команда меню «Крок» - «Перемістити нагору») або долілиць (команда меню «Крок» - «Перемістити долілиць»). Після переміщення кроки можна перенумерувати один по одному зростання номерів, використовуючи команду меню «Крок» - «Пронумерувати по зростанню».

Примітка: Переміщення кроків може викликати некоректну роботу Бібліотеки анімації в процесі відтворення, тому що кожний наступний крок є продовженням попереднього і зміна їхньої послідовності може привести до порушення логіки роботи механізму.
^ Додавання й видалення кроків
Для створення чергового кроку траєкторії необхідно виконати команди меню «Крок» - «Додати крок» або використовувати відповідну команду в контекстному меню. У дереві сценарію анімації з'явиться новий крок.

Якщо необхідно видалити крок траєкторії, необхідно виділити його мишею в дереві сценарію й виконати команди меню «Крок» - «Видалити крок» або використовувати відповідну команду в контекстному меню.

^ Примітка: Крок №1 завжди є присутнім у поточній анімації, видаляти його не можна. Видаляти інші кроки можна тільки з кінця послідовно «знизу-нагору».
Копіювання кроків
Копіювання кроку дозволяє створити в сценарії анімації новий крок, що повністю успадковує все компоненти й рухи, що втримуються в копійованому кроці. Щоб скопіювати крок, виділите його в дереві анімації й виконаєте команди меню «Крок» - «Копіювати крок» (або використовуйте відповідну команду в контекстному меню).

Цей механізм можна використовувати при створенні кроків «зворотного» руху компонентів, якщо «прямий» рух створений на певному кроці. Для створення «зворотного» руху необхідно в скопійованому кроці змінити параметри руху на протилежні (переміщення в «прямому» або «зворотному» напрямку, обертання «за» або «проти» годинниковий стрілки).Примітка 1: Докладніше про редагування параметрів руху див. п. 3.2.5.Примітка2: Скопійований крок завжди додається після останнього наявного в дереві кроку.
Коментарі до кроку
Для контролю над створенням і подальшим використанням сценарію анімації можна кожний крок сопроводити текстовим коментарем. Для цього виділите крок у дереві анімації й виконаєте команди меню «Крок» - «Коментар» або використовуйте відповідну команду в контекстному меню.


Рисунок 23
^ 3.5. Робота з компонентами
Вибір і видалення компонентів
На кожному кроці анімації необхідно вибрати ті компоненти збірки, які повинні рухатися на даному кроці. У поточних версіях Бібліотеки анімації та КОМПАС-3D можна вибрати деталь основної збірки або підзбірки, що входять в основну збірку.Примітка. Вибір компонентів, що входять до складу підзбірок, поки ще неможлив.
Щоб вибрати компонент, виконаєте команди меню «Компоненти» - «Вибрати компоненти» або використовуйте відповідну команду в контекстному меню. Вибір компонентів з Дерева збірки або безпосередньо в просторі моделі виконуєтся при виконанні опції «У дереві збірки». Якщо потрібно вибрати компонент, уже присутній у сценарії анімації, необхідно вибрати опцію «У дереві анімації». Вибір компонента здійснюється клацанням миші на відповідному місці.

Обраний компонент відображається у вікнах вибору (рис. 3).

Рисунок.24.
Якщо необхідно вибрати всі компоненти збірки для руху на даному кроці, можна виконати команди меню «Компоненти» - «Додати всі компоненти».

Якщо компонент (або всі компоненти) на даному кроці обрані неправильно, можна виключити їх з руху на даному кроці, виконавши команди меню «Компоненти» - «Виключити компонент» (також доступний у контекстному меню) або «Компонент» - «Виключити все компоненти» .

Примітка: Якщо на даному кроці необхідно рухати кілька компонентів по тому самому законі руху, те спочатку такий закон задається для одного обраного компонента, а потім поширюється на інші (докладніше див. п.3.2.5.2 і 3.2.5.3).

^ 3.6. Робота з «рухами» компонентів
Види «рухів» компонентів
Як уже сказано в п. 3.1.2, є можливість задавати 2 основних види руху компонентів - обертання компонента навколо осей і переміщення компонента уздовж траєкторій - 3 D-ламаних.
^ Переміщення компонентів
Переміщення компонентів - зміна положення деталей у просторі збірки при їхньому прямолінійному русі. Траєкторія переміщення являє собою просторову ламану, котру можна задати двома способами:

 • траєкторію (ламану) можна побудувати заздалегідь стандартними засобами КОМПАС-3D, у дереві збірки вона відображається як «Ламана №…»... Щоб задати її як траєкторію руху компонента, виберіть цю ламану в дереві анімації, а потім виконаєте команди меню «Переміщення» - «Вибрати траєкторію» - «У дереві збірки» (або в «Дереві анімації», якщо ця траєкторія використовувалася раніше) або використовуйте відповідну команду в контекстному меню. Обрана траєкторія відображається в спеціальному вікні, завершення вибору необхідно підтвердити командою «Створити об'єкт» на Панелі властивостей;

 • траєкторію (ламану) можна побудувати й у процесі створення сценарію анімації. Для цього необхідно виконати команди меню «Переміщення» - «Побудувати траєкторію» або використовувати відповідну команду в контекстному меню. Установите обраний компонент у початкову позицію за допомогою стандартних команд КОМПАС-3D «Перемістити компонент» і «Повернути компонент», потім натисніть кнопку «Зчитати положення» у вікні «Побудова» (рис.4), потім, переміщаючи компонент вищевказаними командами, «зчитуйте» проміжні положення. Для закінчення побудови траєкторії натисніть кнопку «Завершити».Рисунок.25.
Примітка: Переміщення компонент відбувається прямолінійно уздовж обраної траєкторії. Зміна напрямку відбувається в крапках, по яких будувалися ламані або траєкторії. Сполучення, що виключають можливість переміщення компонентів, необхідно «Виключати з розрахунку».
Після визначення траєкторії переміщення можна задати швидкість або час переміщення. Для цього необхідно виділити в дереві анімації відповідну траєкторію й виконати команди меню «Переміщення» - «Редагувати параметри» або використовувати відповідну команду в контекстному меню.

У вікні параметрів (рис.5) необхідно ввести напрямок переміщення (пряме або зворотне), вибрати швидкість або час переміщення і ввести відповідні одиниці виміру та величину.

Рисунок.26.
На поточному кроці може переміщатися не один компонент, а декілька. Щоб включити інші компоненти в список переміщуваних, на даному кроці, необхідно, після завдання всіх параметрів переміщення для одного компонента, поширити їх на інші. Для цього необхідно виділити в дереві анімації відповідну траєкторію або ламану й виконати команди меню «Переміщення» - «Поширити на компоненти» або використовувати відповідну команду в контекстному меню. У дереві збірки або на моделі треба вибрати потрібні компоненти, які відображаються у вікні вибору компонентів (див. рис.3), де вже є присутнім перший, обраний на поточному кроці, компонент.

Будь-яке переміщення можна видалити зі сценарію анімації, вибравши команди меню «Переміщення» - «Видалити» або використовувати відповідну команду в контекстному меню. Обраний компонент, при цьому, не віддаляється зі сценарію

^ Обертання компонентів
Обертання компонентів здійснюється їхнім поворотом на заданий кут із заданою швидкістю або за заданий час навколо осей. Вісь будується в моделі збірки або в деталях стандартними засобами КОМПАС-3D (панель команд «Допоміжна геометрія»).

Щоб створити обертання компонента на поточному кроці, необхідно виділити його в дереві анімації й виконати команди меню «Обертання» - «Вибрати вісь обертання» - «У дереві збірки» (або в «Дереві анімації», якщо ця вісь використовувалася раніше) або використовувати відповідну команду в контекстному меню. Обрана вісь обертання відображається в спеціальному вікні, завершення вибору необхідно підтвердити командою «Створити об'єкт» на Панелі властивостей

Примітка: При створенні або при виборі осей необхідно враховувати наступне - якщо компонент обертається навколо осі, що буде переміщатися в просторі, те можлива некоректна робота бібліотеки анімації. Це не ставиться до тому случаю, коли компонент обертається навколо осей, створених у ньому самому.
Після визначення вісі можна задати частоту обертання або час переміщення. Для цього необхідно виділити в дереві анімації відповідну вісь і виконати команди меню «Обертання» - «Редагувати параметри» або використовувати відповідну команду в контекстному меню. У вікні параметрів (рис.6) необхідно ввести напрямок переміщення (пряме або зворотне), вибрати швидкість або час переміщення й увести відповідні одиниці виміру й величину.


Рисунок.27.
На поточному кроці навколо обраної осі може обертатися не один компонент, а декілька. Щоб включити інші компоненти в список тих, що обертаються на даному кроці, необхідно, після завдання всіх параметрів обертання для одного компонента, поширити їх на інші. Для цього необхідно виділити в дереві анімації відповідну вісь і виконати команди меню «Обертання» - «Поширити на компоненти». У дереві збірки або на моделі треба вибрати потрібні компоненти, які відображаються у вікні вибору компонентів (див. рис.3), де вже є присутнім перший, обраний на поточному кроці, компонент.

^ Примітка: Спряження, що виключають можливість обертання компонентів, необхідно «Виключати з розрахунку».
Будь-яке обертання можна видалити зі сценарію анімації, вибравши команди меню «Обертання» - «Видалити» або використовувати відповідну команду в контекстному меню. Обраний компонент при цьому не віддаляється зі сценарію
^ Зіткнення компонентів
Бібліотека анімації дозволяє «відслідковувати» колізії, тобто визначати зіткнення компонентів у процесі руху. Цей механізм буде корисний при кінематичному аналізі збірки.

Щоб включити опцію перевірки зіткнень, необхідно виконати команди меню «Зіткнення» - «Вибрати компоненти» і в дереві збірки або в просторі моделі вказати ті компоненти, для яких може знадобитися відповідна перевірка.

Щоб видалити невірно зазначені компоненти, необхідно виконати команди меню «Зіткнення» - «Виключити компоненти».

У настроюваннях системи (п.3.1.2) можна визначити, зупиняти чи ні, анімацію при виявленні зіткнень.
Відтворення
Після створення сценарію (дерева) анімації, можна відтворити рух механізму. Для цього треба виконати команду меню «Відтворення». У цій команді є опції:

 • «на поточному кроці» - буде відтворений рух тих компонентів, які обрані на поточному кроці (виділеному в дереві анімації);

 • «повне» - буде відтворена вся анімація.

Після виконання цих команд на екрані з'являється керуюча панель (рис.7) із кнопками «Пуск» («>»), «Стоп», «Пауза» («||») і «Створювати відеоролик».

Рисунок. 28
Бібліотека анімації виконує повно екранний запис відеоролика без стиску. Це дозволяє записати ролик з найвищою якістю. Надалі можливо виконати впакування відео файлу за допомогою спеціалізованих програм. Наприклад, у комплект Windows-XP входить програма Movie Maker.
Перегляд відеороликів здійснюється в стандартних медіа-плеєрах, що працюють під керуванням операційних систем сімейства MS WINDOWS.

Після закінчення відображення необхідно виключити керуючу панель. При цьому знову відкриється вікно Бібліотеки анімації.
^ Керування станом складання
При роботі Бібліотеки анімації компоненти збірки фізично переміщаються в просторі, також може мінятися стан спряжень. Щоб полегшити можливість повернення збірки в певні положення, можна запам'ятовувати в сценарії окремі стани на певному кроці. Рекомендується робити це на початку кроку, коли компоненти встановлені в деяке «вихідне положення». Щоб запам'ятати стан початку кроку, встановите курсор на потрібному кроці й потім виконаєте команди меню «Крок» - «Запам'ятати початковий стан». Для повернення в початковий стан після виконання сценарію анімації, можна послідовно «знизу» - «нагору» встановлювати курсор на кроці та виконувати команди меню «Крок» - «Установити в початковий стан».

Примітка. Щоб повернути збірку в стан, у якому вона перебувала в момент запуску Бібліотеки анімації, можна виконати команди меню «Анімація» - «Повернення у вихідний стан».

^ 5. Після створення збірки приступаємо до створення анімації переміщення складових вузла деталей.
6. Перед створенням анімації необхідно позначити траєкторії руху складових частин збірки.Рисунок 9


Рисунок 10

7. Коли все для створення анімації готово, запускаємо «Бібліотеку анімації» з «Менеджера бібліотек» і створюємо анімацію.Рисунок 11

8. У нашому випадку треба задати чотири кроки анімації . Для цього вибираємо компоненти в дереві збірки.

Примітка. Для успішного створення анімації компонент і траєкторію вибираємо послідовно.

9. Спочатку вибираємо деталь (в даному випадку «Шатун»).


Рисунок 12

10. Из дерева построений выбираем ось вращения


Рисунок 13
11. Устанавливаем необходимые параметры. и нажимаем кнопки «Ок» и «Создать объект».

Рисунок 14
12. Після виконання всіх необхідних умов створення анімації рекомендується зберегти всі дії.


Рисунок 15

13. Після виконання всіх необхідних операцій можемо приступати к відтворенню отриманого результату. (см. рис.7).Рисунок 16

14. Результат операції
Крок 1Рисунок 17
Крок 2Рисунок 18
Крок 3Рисунок 19

Крок 4Рисунок 2

Список літератури


 1. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. Введ. 01.07.97. ИПК Издательство стандартов, 1996. – 36 с. (Единая система конструкторской документации).

 2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

 3. Смелов А.А. Методические указания по оформлению дипломных и курсовых проектов (работ). – Мелитополь: ТГАТА, 1999. – 31с.: ил.

^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТФакультет інженерії та комп'ютерних технологій

Кафедра прикладної геометрії та інфор- маційних технологій проектування

ім. В.М. Найдиша

^ ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Студента___________________________________

(ПІБ)

факультету __________________ _____курсу групи_____

Виконав ___________________

Перевірив: _________________

Мелітополь

2012


Дата

Зміст виконаної роботи

Обсяг виконаної
роботи

Примітки

1

2

3

4

04.06.2012

Вивчення теоретичного матеріалу «Загальні відомості про бібліотеку анімації. Запуск і настроювання»


1 день

-

05.06.2012

Вивчення теоретичного матеріалу «Кроки анімації»

1 день

-

06.06.2012

Вивчення теоретичного матеріалу «Робота з компонентами. Робота з "рухами" компонентів»

1 день

-

07.06.2012

Вивчення теоретичного матеріалу «Зіткнення компонентів. Відтворення»

1 день

-

08.06.2012

Вивчення теоретичного матеріалу «Керування станом збірки»

1 день

-

11.06.2012

Створення анімації за заданою схемою

1 день

-

12.06.2012

Виконання індивідуального завдання

8 днів

-

20.06.2012

Оформлення звіту

2 дні

-

21.06.2012

Оформлення звіту

2 дні

-

22.06.2012

Захист звіту

1 день

-
ЩОДЕННИК

ПРОХОДЖЕННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ


Висновок керівника практики від кафедри______________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Оцінка за практику_________________________________________

Підпис керівника практики від кафедри________________________

“____” ____________________20___р.


Схожі:

Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconТаврійський державний агротехнологічний університет
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної науково-практичної конференції студентів та магістрів Таврійського державного агротехнологічного...
Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconМіністерство аграрної політики україни харківський національний аграрний...
Назва організації
Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconДержавний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва...
Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва І постанови Кабінету Міністрів України від 14...
Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни сумський...
З напряму підготовки 051701 «Харчові технології та інженерія» Галінського Петра Олександровича
Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconМіністерство аграрної політики України

Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconМіністерство аграрної політики україни українська академія аграрних наук
Вступ
Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconМіністерство аграрної політики україни міністерство охорони навколишнього...
Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів
Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconПрограма
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconМіністерство аграрної політики України
Виконала: Соколова Т. О. студентка групи п- 21 відділення „Правознавство заочна форма навчання
Міністерство аграрної політики україни таврійський державний агротехнологічний університет iconМіністерство аграрної політики України
Виконала: Табала а о студентка групи п- 21 відділення „Правознавство заочна форма навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка