Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни
Скачати 250.67 Kb.
НазваРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
Сторінка1/2
Дата конвертації31.01.2014
Розмір250.67 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

« Затверджую »

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________________________

« ___ » ___________ 2013р.

Робоча навчальна програма

з навчальної дисципліни

« КТ та програмування »

для студентів спеціальності № 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

Аудиторні заняття, год.

Самостійна робота

Курсове проектування

Залік

Іспит

всього

теорет.

лаб.

практ. і семінар


год

год.

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

денна

2

3

78

38

32

8
40
4

84

42

28

12
42+

Всього :162

80

60

20
82Програму склав викладач ____________ Назарчук О.М.

На підставі навчальної програми дисципліни затвердженої

Новоград-Волинським промислово-економічним технікумом
Розглянута на засіданні циклової комісії комп’ютерних дисциплін
«___» _______ 2013 р. протокол № 1
Голова циклової комісії ______________ Пекарський Б.Г.


^ Тематичний план


Розділи, теми

Кількість годин

^ Форма контролю

Всього

В тому числі

Теорія

Практ. і

семінар.

Лбор.

робот.

СР
1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1 . Засоби обчислювальної техніки1.1 Основні компоненти ПК, їх призначення та  характеристики.

14

6
2

6

С.р., тест, захист л.р.

^ Розділ 2. Сервісні операції.2.1 Настройка ОС Windows XP   

16

8
2

6

С.р., захист л.р.

2.2 .Архівування файлів засобами WinZip та WinRar .

4


4

С.р.,тест

Розділ 3. Програмне забезпечення ПК.3.1 Текстовий процесор Microsoft Word

18

8
2

10

С.р., захист л.р.

3.2 Системи обробки табличної інформації Microsoft Excel

18

8
2

10

С.р., захист л.р.

3.3 Програми-перекладачі.

4


4

С.р.

3.4 Cтворення креслень електричних схем засобами MS Visio.

10

4
2

4

С.р., захист л.р.

Розділ 4. Засоби зв’язку між ЕОМ.4.1 Засоби зв’язку між ЕОМ за допомогою локальних мереж та мережі Internet.

14

6
2

6

С.р., тест, захист л.р.

^ Розділ 5. Формульний редактор MathCad.5.1 Основи роботи в MathCad.

6

24

С.р.

5.2 Розв’язок математичних рівнянь в MathCad. Побудова графіків.

12

4
2

6

С.р., захист л.р.

5.3 Програмування в MathCad.

16

4
2

10

С.р., тест, захист л.р.

Розділ 7. Система моделювання Electronic Workbench.7.1 Основи роботи в Electronic Workbench.

6

24

С.р.

7.2 Технологія підготовки схем у програмі Electronic Workbench.

10

4
2

4

С.р., захист л.р.

7.3 Бібліотека компонентів та моделювання схем у Electronic Workbench.

8

2
2

4

С.р., тест, захист л.р.

7.4 Перспективи розвитку інформаційних технологій

6

2


С.р.


ВСЬОГО

162

60
20

82


Розділ 1. Засоби обчислювальної техніки


Тема 1.1 Основні компоненти ПК, їх призначення та  характеристики.
1

Лекція

Вступ. Типова архітектура персонального комп'ютера. Склад, призначення та характеристики основних компонентів.

[11],ст.8-13

2

Лекція

Периферійні пристрої ПК: класифікація, призначення, характеристики.

[11],ст. 13-25

3

Лекція

Програмне забезпечення ПК. Рівні ПЗ. Застосування засобів OT у розв’язанні прикладних задач за фахом.

[11],ст. 26-28

4

Лаб. робота

Лабораторна робота № 1. Дослідження характеристик апаратного та програмного забезпечення комп’ютера.

Інструкція до роботиРозділ 2. Сервісні операції.


Тема 2.1 Настройка ОС Windows XP.
5

Лекція

Настройка Windows XP. Настройка регіональних параметрів. Керування живленням. Настройка аудіосистеми.

[ 3 ], c. 156-168

6

Лекція

Установка і настройка обладнання. Диспетчер пристроїв.

[ 3 ], c. 195-214
7

Лекція

Робота з программами у Windows. Установка і зміна складу компонентів. Службові програми Windows.

[ 3 ]c. 277-280,

8

Лекція

Керування задачами і процесами. Робота з обліковими записами користувачів Windows. Аварійне відновлення системи.

[ 3 ], c. 277-280, 620-626

9

Лаб.

Лабораторна робота № 2 . Настройка ОС Windows XP.

Інструкція
робота
до роботиРозділ 3. Програмне забезпечення ПК.


Тема 3.1 Текстовий процесор Microsoft Word
10

Лекція

Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word. Об'єкти текстового документу та їх властивості. Форматування сторінки документу. Вставка колонтитулів. Вставка та редагування математичних формул. Попередній перегляд та друк документів.

[12],ст.46-54

11

Лекція

Створення та форматування списків. Використання стилів в текстових документах. Теми документів та їх застосування. Робота із структурою документа. Автоматичне створення змісту.

[12],ст.5-17

12

Лекція

Таблиці. Створення та введення даних у таблицю. Форматування таблиць та їх об’єктів. Виконання обчислень у таблицях. Створення макросів в автоматичному режимі

та їхнє використання.

[12],ст.25-38

13

Лекція

Робота з графікою в текстових документах. Вставка та редагування графічних об’єктів. Зміна заливки та контуру. Групування та зміна порядку накладання. Підпис графічних об’єктів.

[12],ст.68-78

14

Лаб. роб

Лабораторна робота № 3 . Робота з документами в текстовому процесорі Microsoft Word

Інструкція до роботиТема 3.2 Системи обробки табличної інформації. Microsoft Excel.
15

Лекція

Системи опрацювання числових даних. Табличний процесор Microsoft Еxcel. Уведення і редагування даних в Excel. Робота із рядками і стовпцями ЕТ. Приховування та показ елементів. Робота із листами Книги Microsoft Еxcel.

[ 11 ],134-138, c. 146-148

16

Лекція

Робота із діапазонами клітинок. Іменування діапазонів. Тривимірні діапазони. Копіювання, вставка та переміщення діапазонів клітинок. Автозаповнення.

[ 11 ], c. 149-159

17

Лекція

Функції та формули в електронних . Введення та редагування формул . Абсолютні, відносні та змішані посилання. Майстер функцій. Створення та форматування діаграм.

[11], c. 172-187

18

Лекція

Списки в Microsoft Еxcel. Створення структури списку. Використання форм для введення,редагування, пошуку даних. Перевірка, фільтрація, сортування списків.

[11], c.189-196

19

Лаб. робота

Лабораторна робота № 4 . Робота з табличною інформацією в Microsoft Excel

Інструкція до роботиТема 3.4 Cтворення креслень електричних схем засобами MS Visio.
20

Лекція

Концепція MS Visio, інтерфейс програми. Створення та редагування проектів на основі шаблонів. Підготовка схем до друку.
21

Лекція

Форматування фігур. Групування та зміна порядку накладання об’єктів. Надписи. Настройка MS Visio
22

Лаб. робота

Лабораторна робота № 5 . Cтворення креслень електричних схем засобами MS Visio.

Інструкція до роботиРозділ 4. Засоби зв’язку між ЕОМ.
23

Лекція

Компоненти комп’ютерних мереж, їх склад та характеристика. Типи мереж. Правила передачі інформації в мережі.
24

Лекція

Глобальна мережа Internet. Сервіси мережі Internet: служба гіпертекстових документів, пошук інформації, обмін повідомленнями, електронна комерція, навчальні та інформаційні ресурси, веб - спільноти. Правила реєстрації та використання.

[12], c.272-288

25

Лекція

Спільна робота з документами. Системи колективної взаємодії. Організація спільної роботи в Microsoft Office Groove. Служби онлайнового документообігу

[12], c.289-300

26

Лаб. робота

Лабораторна робота № 6. Робота з сервісами мережі Internet

Інструкція до роботиРозділ 5. Формульний редактор MathCad.


Тема 5.1 Основи роботи в MathCad.
27

Лекція

Загальні характеристики математичного пакета Math-CAD. Головне меню та панель Математика. Оформлення документів. Основи роботи в у MathCAD.Тема 5.2 Розв’язок математичних рівнянь в MathCad. Побудова графіків.
28

Лекція

Розв’язок математичних рівнянь в MathCad. Розв’язок алгебраїчних систем та рівнянь.
29

Лекція


Побудова графіків в MathCad. Дво – та трьохмірна графіка в MathCAD. Інтерполяція даних.
30

Лаб. робота

Лабораторна робота № 7. Обчислення та розв’язок математичних рівнянь в MathCad. Побудова графіків.

Інструкція до роботиТема 5.3 Програмування в MathCad.
31

Лекція


Створення програм у MathCAD. Панель інструментів Programing. Створення програми (Add Line). Редагування створених програм. Локальне присвоєння .
32

Лекція


Оператори умови (if, otherwise). Оператори циклу. Повернення значення (return).
33

Лаб. робота

Лабораторна робота № 8. Програмування розв’язування задач в MathCad.

Інструкція до роботи^ Розділ 7. Система моделювання Electronic Workbench.


Тема 7.1 Основи роботи в Electronic Workbench.
34

Лекція


Основні відомості про макети математичного моделювання з використанням персонального комп’ютера. Структура вікна та система меню макету Electronic Workbench. Основи роботи.


Тема 7.2 Технологія підготовки схем у програмі Electronic Workbench.
35

Лекція


Технологія підготовки схем. Допоміжні, пасивні, активні компоненти. Польові транзистори, комутаційні прилади та керовані джерела. Гібридні компоненти. Розміщення, властивості.

36

Лекція


Группа індикаторних приладів. Логічні елементи та комбіновані цифрові компоненти, тригери, цифрові мікросхеми Правила розміщення та редагування
37

Лаб. робота

Лабораторна робота № 9. Створення електричних схем засобами Electronic Workbench.


Тема 7.3 Бібліотека компонентів та моделювання схем у Electronic Workbench.
38

Лекція


Бібліотека компонентів EWB 5.0. Мультиметр, функціональний генератор, осцилограф, вимірювач АЧХ и ФЧХ . Розміщення та правила моделювання виробничих ситуацій.

39

Лаб. робота

Лабораторна робота № 10. Моделювання та вимірювання характеристик схем засобами Electronic Workbench.


Тема 7.4 Перспективи розвитку інформаційних технологій
40

Лекція


Основні тенденції розвитку сучасного апаратного та програмного забезпечення. Закон Мура. Огляд новітніх апаратних засобів. Можливості сучасного програмного забезпечення.  1   2

Схожі:

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія» розроблена для студентів Економіко-правового технікуму при мауп І складається...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
«Теорія ймовірності та математична статистика» для студентів спеціальності №05010201
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
«Архітектура комп’ютерів» для студентів спеціальності №05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем І мереж»
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”...
Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальностей – 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємниц-тво»...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу медичного
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Пропедевтика педіатрії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка