План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури
Скачати 155.45 Kb.
НазваПлан роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури
Дата конвертації18.03.2013
Розмір155.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
План

роботи методичного об’єднання вчителів

української мови та літератури

ГЗОШ I-III ступенів №41

на 2011-2012 навчальний рік

Вступ
У минулому навчальному році члени методичного об’єднання працювали над розв’язанням першочергових завданнь:


 • усіма засобами й методами сприяти росту якості знань учнів;

 • покращити якість роботи вчителів із обдарованими дітьми;

 • через позакласні заходи підвищувати мотивацію учнів до вивчення української мови;

 • сприяти розвитку методичної обізнаності вчителів української мови та літератури зособами самоосвіти;

 • впроваджувати в практику нові педагогічні технології.


Завдання на новий навчальний рік
Одним із стратегічних завдань освіти, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, є формування творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір за різних життєвих обставин. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість. А формування компетентностей відбувається в процесі різноманітних видів діяльності на уроках та в позаурочний час. Тому методична робота вчителів української мови та літератури в новому навчальному році буде спрямована на реалізацію таких завдань: • вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;
 • виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;
 • ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок; • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому;
 • зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова; • підняття загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань, необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях;
 • формування читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, вміння розрізняти явища класичної і масової культури; • сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти;
 • формування гуманістичного світогляду, розвиток духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів; • розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку;
 • вироблення вміння застосовувати здобуті знання, навички у практичному житті; • розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможність учитися.У 2011-2012 навчальному році члени ШМО з української мови та літератури працюватимуть над методичною темою:
« Науково-методичне забезпечення формування компетентної особистості шляхом особистісно - орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах»,

підпорядкувавши їй виховну тему:

Створення умов для формування особистості учня , як патріота своєї держави й народу”.


Добір навчального змісту й організація навчання української мови будуть здійснюватися на основі поєднання особистісно-орієнтованого, комунікативно-діяльнісного, соціокультурного підходів із врахуванням нових методичних систем, які культивуються нині в Україні: методика вивчення мови на комунікативній основі й методика укрупненого структурування.

^ Основне завдання – навчити учнів спілкуватися, сформувати в кожного школяра уміння самостійно задовольняти власні естетичні потреби, цінувати прекрасне, використовувати його для формування себе як особистості.

Цьому сприятимуть сучасні педагогічні технології, де учень є активним співтворцем уроку, адже саме тоді створюються повноцінні умови для його творчого самовираження, самопізнання, саморозвитку.

Організаційна робота

з/п


Зміст роботи


Термін


Виконавці


1
2
3

4


5


6


7


8

9


Вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів, методичних рекомендацій на 2010-2011 нав. рік.
Планування роботи з предмета в новому навчальному році, затвердження календарно-тематичного планування з української мови та літератури.
Проведення діагностичних контрольних робіт з української мови, складання звітної документації.
Складання графіка роботи з обдарованими дітьми (підготовка до олімпіади).
Організація заходів до проведення тижня слов’янської писемності.
Розробка завдань до проведення I етапу Конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.
Підготовка й проведення підсумкових контрольних робіт за I півріччя. Аналіз. Довідка.
Складання графіка взаємовідвідування уроків („Школа педагогічної майстерності”).
Самоосвітня робота учителів, практичні заняттяСерпень 2011 р.

Серпень – вересень 2011 р.


Вересень – жовтень 2011 р.

Вересень – жовтень 2011 р.
Жовтень – листопад 2011 р.
Листопад 2011 р.

Грудень 2011 р.

Січень – лютий

2012 р.

Упродовж року


Керівник МО
Керівник МО
Керівник МО, учителі


Керівник МО, учителі

Керівник МО, учителі

Керівник МО, учителі

Учителі


Керівник МО

Керівник МО


Тематика засідань методичного об’єднанняз/пЗміст роботи


Форма роботи


Відповідальні


Термін


1Серпень 2011р.


 • Аналіз роботи кафедри української мови та літератури, результатів ЗНО за 2010 -2011н.р.;
 • Обговорення й затвердження плану роботи МО на 2011-2012 нав. р.; • Розгляд метод. рекомендацій з української мови та літератури на 2010 - 2011 р. • Складні питання календарного планування на 2010-2011 нав. р. • Огляд пам’ятних дат.
 • Вивчення рідної мови та літератури в 11 кл.
 • Методичні рекомендації щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови.
 • Завдання на наступне засідання.Повідомлення

Доопрацювання

Повідомлення

Інформування, обговорення

Інформування

Інформування

Обговорення

Інформування


Керівник МО

Керівник МО, учителі


Керівник МО

Керівник МО


Керівник МО

Керівник МО

Керівник МО, учителі
Керівник МО, учителі


Серпень

Серпень

Серпень

Упродовж року

Вересень – грудень
Серпень

Серпень

Вересень - жовтеньз/п


Зміст роботи


Форма роботи


ВідповідальніТермін


2


Жовтень 2011 р.
ТЕМА. Розвиток творчих здібностей на уроках словесності як засіб формування мовної компетентності. • Творчість як прояв обдарованості. • Створення умов для активізації творчої діяльності учнів на уроках.
 • Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках української мови та літератури. • Використання інноваційних технологій для розвитку творчого мислення учнів
 • Обговорення часу проведення відкритого уроку за темою МО • Про підготовку та проведення шкільної та районної олімпіад з української мови та літератури та конкурсу знавців рідної мови

 • ім. П.Яцика. Обговорення завдань до шкільної олімпіади та конкурсу.

Повідомлення

Повідомлення

Повідомлення
Обговорення

Повідомлення


Ганза С.І.

Загребель -

на О.В.

Учителі кафедри
Зініч І.М.
Учителі

Зініч І.М.


Жовтень

Жовтень


Жовтень

Жовтень
Жовтень - березень


Жовтень
з/пЗміст роботи


Форма роботи


Відповідальні


Термін


3


Січень 2012 р.
ТЕМА. Текстоцентричний підхід до вивчення рідної мови. • Текстоцентричний підхід до вивчення рідної мови і формування навчальних компетентностей учнів. • Лінгвістичне дослідження у формуванні навчальних компетентностей учнів. • Комунікативна компетенція учнів: формат уроків рідної мови. • Використання методу проектів на уроках словесності.
 • Обговорення результатів ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури.
 • Обговорення часу проведення відкритого уроку за темою МО

Доповідь


Доповідь
Повідомлення
Обговорення


Аналіз роботи, висновки, усунення помилок


Загребель -

на О.В.

Гаврило -

ва В.Я.

Зініч І.М.


Зініч І.М.

Учителі кафедри


Січень


Січень
Січень
Січень


Січень

Січень - березень


з/п


Зміст роботи


Форма роботи


Відповідальні


Термін


4


Березень 2012 р.
ТЕМА. Інноваційний урок літератури: координати творчості. • Моделювання уроку літератури як творчий процес.


 • Творча лабораторія словесника. • Комп’ютерні технології на уроках літератури. • Проведення Шевченкового тижня • Добір матеріалу та стан підготовки до підсумкових контрольних робіт з української мови та ЗНО
Доповідь з елементами обговорення


Коплектування


Обговорення


Обговорення, комплектування


Ганза С.І.
Гаврило -

ва В.Я.

Зініч І.М.


Керівник МО, учителі


Березень
Березень


Березень


Березеньз/п


Зміст роботи


Форма роботи


Відповідальні


Термін


5


Червень 2012 р.


 • Про підсумки роботи кафедри у сфері наукової

та інноваційної діяльності над проблемою

«Науково-методичне забезпечення

формування компетентної особистості шляхом

особистісно - орієнтованого підходу

до організації навчально-виховного

процесу в сучасних умовах» та завдання на новий

навчальний рік.


 • Стан виконання навчальних програм.


 • Використання передового педагогічного досвіду

в діяльності вчителів кафедри. • Зернини передового педагогічного досвіду.

Презентація вчителями власних педагогічних ідей.

Захист інновацій. • Завдання на новий навчальний рік.


Звіт

Звіт

Презентація


Керівник МО

Учителі

Учителі

Червень

Червень
Червень

Червень
^ РОБОТА КАФЕДРИ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
Вересень – жовтень
Інструктивно-методична нарада.


 1. Огляд новин методичної літератури.

 1. Ознайомлення з інформацією про наявність

 2. методичної літератури. Налагодження обміну.

 3. 2.Обговорення матеріалів Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика.
 1. Оновлення банку даних обдарованих дітей.
 1. Дотримання єдиного орфографічного режиму на уроках української мови та літератури.Листопад


 1. Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури , І туру Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.
 1. 2. Участь у роботі міських комісій під час проведення міської олімпіади з української мови.

 2. Проведення Тижня слов’янської писемності. Складання звіту.Грудень
Інструктивно-методична нарада.


 1. Обговорення результатів олімпіади.

 2. Обговорення результатів навчальних досягнень учнів у І семестрі з української мови та літератури.

 3. 3. Складання графіку відкритих уроків у II семестрі.

Січень – лютий


 1. Оновлення та придбання стендів у кабінетах.

 2. Взаємовідвідування уроків.

 3. Провести предметний тиждень з української мови та літератури.


Березень


 1. Взаємоперевірка зошитів з метою усунення недоліків у дотриманні єдиного орфографічного режиму учнями.

 2. Провести Шевченківські дні.


Квітень – травень


 1. Робота по зміцненню матеріальної бази кабінетів.

 2. Опрацювання матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури – 2010.

 3. Визначення сформованості предметних компетентностей учнів з української мови та літератури. Складання звіту всіма

 4. членами кафедри.

 5. Підготовка до ДПА, ЗНО, опрацювання інструкцій.

Схожі:

План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів української мови І літератури (2010-2011 н р.)
«Заслужений учитель України», 12-«Відмінник освіти України», 4-вчителі-методисти, 10-старші вчителі, 35 педагогів мають вищу кваліфікаційну...
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів української мови І літератури (2012-2013 н р.)
«Заслужений учитель України», 12-«Відмінник освіти України», 5-вчителі-методисти, 12-старші вчителі, 45 педагогів мають вищу кваліфікаційну...
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconПлан роботи методичного об’ єднання вчителів початкових
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів гзош І- ііі ступенів №41 на ІІ семестр 2011-2012 навчального року
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconСклад районного методичного об’єднання вчителів російської мови,...

План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconКомунальна установа попаснянський районний методичний центр
Уся робота методичного об’єднання вчителів української мови та літератури Попаснянського району підпорядкована головній меті – допомогти...
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів світової літератури
Звання «Старший учитель» мають 7 педагогів, «вчитель-методист» – 2, а відмінників освіти України – 9
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconП  Л  А  н роботи  методичного  об’єднання учителів  української ...
У  сучасних  умовах  зростає  роль  мовних  умінь  і  навичок,  які  сприяють  формуванню  інтелектуальних  здібностей  учнів  та ...
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2010 2011 н р
В 2009-2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів хімії продовжило роботу над проблемою «Використання інтерактивних форм...
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів географії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 27 чоловік, серед яких 17 чоловік мають вищу...
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів хімії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 20 чоловік, серед яких 13 чоловік мають вищу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка