І. Наукове обґрунтування обраної теми
Скачати 206.7 Kb.
НазваІ. Наукове обґрунтування обраної теми
Дата конвертації31.01.2014
Розмір206.7 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ОПИС ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
з проблеми «ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ»

вчителя початкових класів Артемівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 18 Артемівської міської ради Донецької області
ЯБЛОКОВОЇ ТЕТЯНИ ВІКТОРІВНИ
Не роби ніколи того, що не знаєш.

Але вчись усьому, що потрібно знати,

І тоді будеш вести спокійне життя.

Піфагор
І. Наукове обґрунтування обраної теми:

 • актуальність проблеми, її відповідність сучасним умовам;

 • місце, роль і значення роботи в діяльності школи, автора.


На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини. Тому мета сучасної школи – підготовка дітей до життя, наповненого великим обсягом інформації.

Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті» та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти. В основу нової редакції цього важливого документа покладено компетентнісний підхід до освіти молодших школярів. Зокрема, одним з ключових завдань початкової освіти визначено формування компетентності учнів із питань інформаційно-комунікаційних технологій.

Раніше інформацію дитина могла отримати з різних каналів: підручник, довідкова література . Але сьогодення вимагає вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації, використовуючи комп’ютерні та освітні онлайн – технології.

Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є комп'ютер. Таким чином, інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність педагогічних методів і технічних засобів, направлених на реалізацію навчальної мети шляхом використання інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж, що максимально забезпечує ефективність навчального процесу. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання.

Теоретичні питання використання інформаційно - комп’ютерних технологій (ІКТ) навчання на різних рівнях освіти висвітлено в працях науковців: І.Булах, А.Гуржія, М.Жалдака, Ю.Жука, О.Ляшенка, Ю.Машбиця, Н.Морзе, І.Роберта, С.Сисоєвої та ін. Результати дослідження учених свідчать про те, що впровадження ІКТ навчання створює передумови поглиблення змісту освіти, розвиває особистість, стимулюючи пізнавальну активність школяра, сприяє інтенсифікації процесу навчання.

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним. Розглянемо, що дає впровадження ІКТ для учнів початкової школи.

Дитина приходить до школи у 6-7 років. Вона має необхідний для навчання рівень психічного розвитку: розвинену пам’ять, гостре та свіже сприйняття, допитливість, яскравість уяви, уміння керувати увагою тощо. Це об’єктивний бік психологічної готовності. А як щодо суб’єктивної психологічної готовності – бажання і прагнення вчитись у школі? З приходом дитини до школи різко змінюється не тільки уклад її життя, але й соціальний статус, ігрова діяльність відходить на другий план, провідною стає діяльність навчальна - серйозна і важка справа, яка вимагає від молодшого школяра великих вольових зусиль. На жаль, інтерес до навчальної діяльності в дитини поступово починає знижуватися. Психологи вбачають декілька цьому причин. Вони можуть мати особистісний характер - недоліки в розвитку пізнавальної діяльності або в розвитку особистості (мотивація учіння, самоорганізація, самодисципліна). Та спричинити знищення інтересу до навчання може й обрані вчителем методика та технології навчання.      

Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна «прикрасити» відео, звуком, анімацією, розвиваючими комп’ютерними іграми, он лайн освітніми технологіями, що зрозуміло та цікаво для сучасної малечі. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів, що робить навчання результативним. Тим більше, що молодші школярі уже готові до роботи з ІКТ: вони знають, що таке комп’ютер, у більшості випадків уміють ним користуватися, у них відсутній психологічний бар’єр.

За результатами анкетування батьків учнів 1-А класу виявлено, що 90% учнів класу мають вдома комп’ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет.Актуальність обраної теми обумовлена тим, що наукою та багаторічною практикою переконливо доведено, що інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати дослідницькі уміння на навички роботи з інформацією, розвивати комунікативні здібності та соціальну компетентність. Це забезпечить швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.

Об’єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи є процес навчання молодших школярів в умовах сучасних загальноосвітніх закладів.

Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.

Таким чином, з точки зору дидактики ІКТ дозволяють:

 • Забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;

 • Зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

 • підвищити унаочненість навчального процесу;

 • забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;

 • індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття.

 • моделювати досліджувані процеси або явища;

 • організувати колективну й групову роботи;

 • здійснювати контроль навчальних досягнень;

 • створювати сприятливу атмосферу для спілкування.
В цьому особисто переконалася в результаті багаторічної тісної співпраці з Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. В основі – досвід роботи під керівництвом завідувача відділу початкової освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Н.М.Сєдової в обласному експериментальному майданчику з теми «Організаційно-технологічні основи психолого-педагогічного моніторингу процесу формування ключових компетентностей молодших школярів», який саме займався проблемами формування інформаційної компетентності учнів початкових класів. Протягом року очолювала обласну творчу групу з питань апробації педагогічних програмових засобів навчання «Математика. 1-4 класи» та «Трудове навчання. 1-4 класи», яка працювала на базі початкової ланки школи.
ІІ. Розкриття динаміки і стану розробки даної проблеми на основі аналізу особистого досвіду:

 • що було і що змінилось у роботі протягом періоду розробки проблеми;

 • чим конкретно визначаються досягнення;

 • як усі заходи, зміни в діяльності учителя позначились на кількісних і якісних результатах;

 • які труднощі довелося подолати і яким шляхом.


Новим поштовхом до системного запровадження ІКТ у навчально - виховний процес стали курси підвищення кваліфікації за очно – дистанційною формою для педагогічних працівників, які бажають оволодіти основами використання інформаційних технологій у навчальному процесі при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в 2011р.

Основною метою своєї діяльності вважаю максимальне підвищення якості навчання завдяки підвищенню ефективності уроку та мотивації навчання учнів. Намагаюся знайти такі шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, які сприяли б особистісно-цілісному ставленню учнів до навчання, формуванню здатності до самоосвіти й саморозвитку, вміння критично мислити, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язування проблем, опрацьовувати різноманітну інформацію. Цей підхід сприяє інформаційному збагаченню мислення й почуттів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних аспектів пізнати явища, поняття, досягти цілісності знань.

Поряд з цим, комп’ютер, як засіб навчання, допомагає удосконалювати комунікативні та соціальні компетентності учнів. Працюючи в групі, діти вчаться домовлятися між собою, поступатись один одному, брати відповідальність за інших.

Практикую інтеграцію ІКТ в усі навчальні предмети, що дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи, сприяє активному, цікавому і повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже складного матеріалу, і тим самим сприяє значному скороченню навчального часу для успішного засвоєння теми.Для роботи в демонстраційному режимі використовую на уроці комп’ютер і телевізор, за допомогою якого потрібна інформація виводиться на великий екран. Цими приладами, завдяки адміністрації школи та батьківській громадськості, на початку нового навчального року було обладнано класну кімнату.Для організації індивідуальної та групової роботи учні мають бути забезпечені персональними комп’ютерами. Цю проблему дозволяє вирішити комп’ютерний клас.Сучасний урок в початковій школі спрямований на пізнання навколишнього світу. Одним з основних його завдань є формування уявлень про навколишній світ, засвоєння основних математичних, мовних, природничих тощо понять і термінології; формування здатності використовувати набуті знання та вміння; розвиток математичних, мовних, логічних, художніх тощо здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання різнопланових інтересів, смаків і потреб. Саме на вирішення цих завдань спрямовую уроки із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, тестових запитань тощо.

У своїй діяльності використовую ІКТ на таких етапах уроку або позакласного заходу, починаючи з 1 класу:При цьому комп'ютер виконує такі функції:

 1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

 • джерело навчальної інформації;

 • наочний посібник, в якому будь - який візуальний ряд можна підібрати в колекціях мультимедійних ресурсів або створити самостійно за допомогою заготовлених шаблонів, іконок і кліпартів;

 • тренажер;

 • засіб діагностики і контролю.

 1. У функції робочого інструменту:

 • засіб підготовки текстів, їх каталогізація та зберігання;

 • графічний редактор;

 • засіб підготовки виступів;

 • обчислювальна машина великих можливостей.Застосування ІКТ дозволяє здійснювати інтенсифікацію навчального процесу і організовувати різні види діяльності учнів:Впроваджуючи ІКТ на певному етапі уроку, є можливість застосовувати такі методи:

- пояснювально-ілюстративний, який передбачає використання ілюстрацій, таблиць, малюнків, схем у супроводі розповіді вчителя. Допомагає у цьому програма презентацій Power Point, яка сприяє розвитку пізнавальної активності учнів, передачі додаткової цікавої інформації, забезпечення принципу наочності;

- метод контролю, зокрема тестування, як метод швидкого виявлення рівня знань, умінь та навичок учнів на різних етапах навчального процесу;

- практичний метод, який забезпечується використанням графічних програм, зокрема графічний редактор Paint, що сприяє розвитку творчих здібностей, мислення, підвищує інтерес школярів до предметів;

- проблемно-пошуковий метод на етапах повідомлення теми та мети уроку, мотивації навчальної діяльності, сприймання нового матеріалу з використанням відео програм, що створює проблемну ситуацію, сприяє зацікавленню учнів та розвитку їх мислення і мовлення;

- репродуктивний метод також забезпечує використання відеопрограм. Наприклад, подивитися уривок із мультфільму «Колосок» і переказати, що було спочатку або відтворити, що трапиться далі;

- ігрові методи.

У своїй роботі надаю перевагу впровадженню таких технологій:Я розумію, що комп’ютер на уроці – це інструмент, а не предметна область. Рухаюся не від програмного забезпечення та сервісів, а від освітніх цілей, під які підбираю або створюю необхідні засоби. Тому підготовка й проведення уроків із використанням ІКТ включають такі етапи:

 • ретельний аналіз теми, що вивчається, з точки зору можливостей використання ІКТ;

 • добір до теми необхідного матеріалу;

 • визначення, з якою метою будуть застосовуватися ІКТ;

 • визначення етапу уроку, на якому доцільно використати ІКТ.

Значну частину навчального матеріалу накопичено мною до уроків російської та української мов та читання, які викладала останнім часом. Джерелами матеріалу для створення уроків служать: матеріали з Інтернет - ресурсів; матеріали, створені власними руками або руками учнів та батьків; програмно педагогічні засоби.

Я вважаю, що однією з найбільш вдалих форм підготовки і подання навчального матеріалу до уроків у початковій школі є створення мультимедійних презентацій. Як писав великий педагог К.Д.Ушинський: «Якщо ви входите у клас, від якого важко добитися слова, почніть показувати картинки, і клас заговорить, а головне, заговорить вільно...».

На уроках читання за допомогою презентацій знайомлю дітей із творчістю видатних українських письменників, таких як Т.Г.Шевченко, Л.Українка, під час різних видів словникової роботи, тощо. За допомогою ІКТ я проводжу справжні віртуальні подорожі галереями та виставковими залами, в яких ми переглядаємо репродукції робіт видатних художників. Для створення позитивного настрою використовую тиху музику, щебіт птахів, шелест листя. Дуже цікаво вчитися порівнювати, коли це текст підручника й відеоматеріал. Вивчаючи українські народні казки: «Івасик – Телесик»», «Лисичка та Журавель», «Рукавичка» (1 клас), «Ходить гарбуз по городу», «Кривенька качечка», «Зайчикова хатка» (2 клас), учні спочатку дивляться однойменний мультфільм, а після читання казки за підручником вони знаходять розбіжності. Діти із задоволенням працюють вдома над казкою, із зацікавленістю переказують її на наступному уроці.

Використовую презентації і на уроці математики під час усного рахунку, математичних диктантів, роботи з геометричним матеріалом, тестуванні, логічних вправах і задачах тощо; на уроках «Природознавства», «Основ здоров’я» - під час навчально-пізнавальних ігор, розгляді малюнків, фото, схем, ілюстрацій, ребусів, кросвордів, тестуванні тощо; на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання – під час розгляду картин, малюнків, схем, обговоренні технологічних карт тощо.

Використання презентацій допомагає урізноманітнити різні етапи уроку. На етапі актуалізації знань запитання є можливість ілюструвати графічними об’єктами, анімацією, звуковим супроводом, подати кілька слайдів із попередніх уроків, з кросвордами, ребусами тощо.

На етапі пояснення нового матеріалу використовую фото-, аудіо-, відеофрагменти, що дає змогу акцентувати увагу на найскладніших та важливіших моментах уроку.

На етапі закріплення знань пропоную ілюстровані запитання, завдання для групового або індивідуального виконання, пропоную учням самостійно прокоментувати вже показані слайди (які демонструвалися на етапі пояснення нового матеріалу).

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволяє за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скорегувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.

З цією метою використовую вже готові тести та різноманітні комп'ютерні програми для створення тестів.

Досвід роботи показав, що використання інформаційних технологій надає можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео), компонувати та використовувати її в зручному виді.

Найбільшого поширення на сьогодні набули ППЗ, які забезпечують безпосередню взаємодію з учнем. Для цього використовую у своїй роботі навчальні комп’ютерні програми із різних предметів (ППЗ «Математика», «Образотворче мистецтво», «Трудове навчання»), де пояснення нового матеріалу діти чують не від учителя, а від казкових персонажів. Так, наприклад, матеріал з математики дітям подають у цікавій формі Равлик та Сонечко (ППЗ «Математика»), з образотворчого мистецтва Пані Фарба та Пан Олівець. Учні із захопленням слухають, про що їм розповідають улюблені герої уроку. Це стимулює роботу вихованців, заохочує до праці.

Навчальна програма «Незнайка на містку» вимагає міцних знань словникових слів; «Куди податись вояку» - закріплює знання антонімів та синонімів; «Поштовий голуб» допомагає у важливій проблемі з наголосом.

Те, про що сказано вище, лише частина уроків, на яких я застосовую ІКТ. Такі уроки сприяють розвитку творчих здібностей, активізації розумової та пізнавальної діяльності. ІКТ вносить в урок пожвавлення, активізує діяльність дітей.

На даний час, я вважаю, відбуваються позитивні зміни завдяки тому, що як кількість, так і якість навчальних програмних засобів, які випускають на ринок, зросли. Презентації, Інтернет, навчальні комп’ютерні програми стали зовсім природним засобом пізнання навколишнього світу.

Але практика використання комп’ютерів на сучасному етапі показала, що недостатньо розглядати його лише в якості чергового технічного засобу навчання, розташувавши поряд з магнітофоном, слайд-проектором, телевізором і відеомагнітофоном, а в якості ключового компонента освітнього простору нового покоління. Визначальним поштовхом до створення повноцінних умов для інформатизації молодшої школи виявився широкий доступ до ресурсів мережі Інтернет, яка є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Учні з раннього дитинства вже користуються можливостями мережі Інтернету.

Інтернет надав можливість використання великої кількості презентацій, відеоуроків, ілюстрацій, таблиць тощо, які розроблені або підібрані вчителями для забезпечення потреб конкретного уроку в конкретному класі.

Дозволив користуватися основними навчальними засобами: електронними мережевими підручниками; навчальними й контрольними завданнями; інформаційними ресурсами; дистанційними олімпіадами і конкурсами; спілкування online.

Освітні сайти допомагають впровадити в навчальний процес інноваційні технології, вирішити проблему вибору електронних засобів навчання, ознайомитися з методичними розробками уроків, організувати ефективну роботу з обдарованими дітьми, дізнатися цікаві факти.

Зараз мене вже більше цікавить перехід до нових сучасних форм організації навчально – виховного процесу, які виведуть його за рамки класно – урочної системи.

З часом виникла потреба у створенні власного блогу: http://yablokova.blogspot.com/.У професійному сенсі блог – це і спосіб роздуму вголос, і інструмент спілкування з учнями та їхніми батьками. Він дозволяє долучатися до мережевої культури, задавати формат мережевої взаємодії в інформаційному просторі. Блог дозволяє вирішувати цілий спектр освітніх завдань:

• обговорювати з учнями та їх батьками проблемні питання;

• вбудовувати в блозі навчальні фільми, аудіо файли для перегляду та прослуховування вдома;

 • публікувати слайд-шоу, репортажі про події в класі і на уроці;

• обмінюватися з колегами корисними посиланнями на ресурси Інтернету;

• розміщувати в блозі інтерактивні освітні додатки;

• публікувати корисні поради батькам, надавати їм оперативну інформацію.

Вважаю, що позитивним результатом впровадження ІКТ в навчально – виховний процес, є підвищення результатів навчальних досягнень учнів за підсумками моніторингових досліджень та ДПА (діаграми додаються).

Неодноразово досвід роботи з питання впровадження ІКТ висвітлювала на різних методичних рівнях.

Протягом п’яти років входила до складу обласної творчої групи, очолювала роботу обласного експериментального майданчика з проблеми «Організаційно-технологічні основи психолого-педагогічного моніторингу процесу формування ключових компетентностей молодших школярів», який працював на базі початкової ланки школи. У грудні 2009р. досвід роботи групи був узагальнений та презентований на обласному рівні. Матеріали роботи експериментального майданчика були розміщені на сайті Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Досвід творчої групи отримав високу оцінку та був схвалений на обласному рівні в журналі «Педагогічна скарбниця Донеччини» (журнал №1 за 2011р. додається).

У 2009р. очолювала обласну творчу групу з апробації електронних засобів навчального призначення «Математика. 1-4 класи» та «Трудове навчання. 1-4 класи», до складу якої входили вчителі початкових класів школи. Наказом управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 03.09.2009р. №470 відзначено, що електронні портфоліо, які підготували педагоги за результатами апробації, вміщують якісні і змістовні матеріали.

У 2012р. брала участь у підготовці та проведенні зонального семінару з теми «Організаційне та науково-методичне забезпечення переходу початкової школи на новий Державний стандарт». На методичній виставці, яка працювала в межах семінару, презентувала матеріали з досвіду роботи.

У 2012р. співпрацювала з завідувачем відділу «Школознавства» Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Н.О.Аніскіною. Результатом співпраці стала розробка студії Технопарку з використанням роботи на базі платформи Wiki Wall, яку надруковано на сторінках журналу «Управління освітою» (додається).

У квітні 2013р. презентувала досвід роботи з теми «Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій в урочний та позаурочний час на базі початкової ланки школи» на курсах підвищення кваліфікації вчителів, які викладатимуть предмет «Сходинки до інформатики», при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. У червні 2013р. презентувала досвід роботи з впровадження інформаційно- комунікаційних технологій на базі початкової школи під час обласного рейду – огляду готовності щодо впровадження нової редакції Державних освітніх стандартів.

Матеріали презентації зацікавили слухачів та мали схвальні відгуки.

У серпні 2013р. входила до складу міської творчої групи з підготовки та проведення секції дискусійного майданчика з теми «Організація роботи з обдарованими дітьми на першій сходинці навчання». Проводила практичну частину з ознайомлення вчителів з роботою на базі платформи Wiki Wall.

Протягом останніх років підготувала та провела засідання педагогічних рад з використанням інформаційно- комунікаційних технологій: у 2010р. – з теми «Про попередження неуспішності учнів та підвищення рівня навчальних досягнень школярів», у 2011р. - з теми «Роль особистості вчителя в сучасному освітньому процесі», у 2012р. – з теми «Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти», який проходив в межах освітнього округу.

Матеріали з досвіду роботи розміщувала на Інтернет – ресурсах, що засвідчено відповідними сертифікатами.
ІІІ. Оцінка напрямів удосконалення роботи, план подальшої розробки цієї теми.

Я вважаю, що засоби ІКТ виправдовують себе у всіх відносинах: підвищують якість знань, просувають дитину в загальному розвитку, допомагають подолати труднощі, вносять радість у життя дитини, створюють сприятливі умови для кращого взаєморозуміння вчителя і учнів та їх співпраці у навчальному процесі.

Уроки з комп’ютерною підтримкою дають відчутні результати в розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів: вносять у звичайну систему уроків новизну, знімають суворі кордони предметного викладання, допомагають дітям активно сприймати важливі поняття та явища цілісно й водночас різнобічно.

Як показує практика, без нових інформаційних та освітніх онлайн технологій вже неможливо уявити сучасну школу. Уроки з використанням ІКТ стають звичними для учнів початкової школи, а для вчителів стають нормою роботи - це, на мій погляд, є одним з важливих результатів інноваційної роботи в практиці вчителя початкових класів.

План подальшої розробки теми впровадження ІКТ бачу в широкому використанні освітніх онлайн технологій в таких основних варіантах:

 1. Стимулювання до соціальної і творчої діяльності учнів з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій, а саме:

  • участь у мережі олімпіад та конкурсів,

  • національних та міжнародних телекомунікаційних проектах, у вікторинах, диспутах,

  • випуск електронних газет і журналів;

  • використання електронних мережевих підручників.

 1. Представлення інформації про свій навчальний заклад в Інтернет,

створення та презентація в мережі власного web-фоліо.

 1. Спілкування на відстані за допомогою електронного листування, чатів, форумів, SKYPE.

 2. Використання соціальних сервісів (мережеві суспільства).

 3. Використання Інтернету з виховною метою:

  • подорожі у віртуальні дво- і тривимірні музеї, що створює відчуття проходження по залах музею і дозволяє подивитися на експонати під різними кутами зору музеї (сервер Ермітажу, сервер Києво-Печерської лаври, віртуальна екскурсія по Києву початку минулого століття тощо);

  • обмін думками у віртуальних клубах – діалогові сторінки, де відвідувачі можуть обмінюватися думками з проблем, що їх цікавлять.

  • використання народознавчого матеріалу.

Таким чином, освітні можливості Інтернету широкі та необмежені: зберігання великих обсягів різноманітної (текст, відео-, аудіо-) інформації з можливістю її передачі, пошуку, виводу на різноманітні носії; миттєвий зворотній зв’язок між користувачем та ресурсами мережі; спілкування на будь-якій відстані – все це дає можливість для удосконалення, підвищення ефективності та урізноманітнення навчально-виховного процесу в початковій школі, сприяє реалізації принципу наочності за допомогою візуалізації навчальної інформації, автоматизації процесів обчислювальної, інформаційно-пошукової діяльності та методичного забезпечення, територіально незалежному отриманню знань тощо.

Проте розумію, що застосування можливостей у мережі Інтернет в освіті вимагає широкого та досконального науково-методичного обґрунтування і дослідження, умілого практичного впровадження, що є перспективами недалекого майбутнього.

Очікуваний результат від впровадження освітніх онлайн технологій:

- одержання доступу до сучасних оригінальних навчальних матеріалів;

- посилення індивідуалізації навчання;

- забезпечення інформаційної діяльності вчителя та учнів;

- розвиток у школярів мотивації та інтересу до навчання;

- розширення дидактичного потенціалу навчального процесу;

- підвищення ефективності та якості навчання.

Список використаних джерел:


 1. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”(від 9 січня 2007 року 
  № 537-V). // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 12.

 2. Закон України «Про освіту».

 3. «Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті» (від 17 квітня 2002 року N 347/2002).

 4. Державний стандарт початкової загальної середньої освіти // Початкова освіта. – 2011. - № 18.

 5. Олефіренко Н.В. Вимоги до електронних дидактичних ресурсів для початкової школи. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.

 6. Примакова В.В. Інноваційні технології навчання в сучасній початковій школі. Таврійський вісник освіти. – 2011. - №4 (36). С. 19-24.

 7. Кравчук Л.В. Використання інформаційних технологій у практиці початкової школи. Матеріали семінару в дистанційному форматі ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Січень.2010.

 8. Дидактичні аспекти впровадження в школі інформаційно – комунікаційних технологій. З досвіду роботи вчителів Катеринівської ЗШ І – ІІІ ступенів Кіровоградської райдержадміністрації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Internet-konferencia/title-34

 9. Левшин М., Прохур Ю., Муковіз О. Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення // Вища освіти України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2007.- №1.- С.60-67

 10. Марченко В.И. Радуга в компьютере. Компьютерные игры в начальной школе / В.И. Марченко // - Начальная школа, - 2007.-№10.-С.35.

 11. Перші кроки на ниві наукових досліджень. Збірник наукових праць.- Умань: ФОП Жовтий О.О., 2012 – 173 с.

 12. Петлюшенко М.І. Упровадження комп’ютерних технологій у початковій школі // «Початкове навчання та виховання», - 2012, №1 (293), - с. 12-13.

 13. Таргоній О. Використання інформаційних технологій на уроках у початкових класах / О.Таргоній, Т.Чабанюк // Сучасна школа України. – 2011. - № 2. – С. 42 – 44.

 14.  Халілова Ф.С. Інформаційні технології в професійній діяльності вчителя початкової школи./Під редакцією Н.В. Апатової. – Сімферополь, «ДОЛЯ», 2009. – 240 с.

 15.  Шакотько В.В. Комп’ютер у початковій школі: навч.-метод. посібник / В.В. Шакотько. – К.: ТОВ Редакція "Комп’ютер", 2007. – 128 с.

 16. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804/

 17. Intel «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): Учеб. пособие. - 9-е изд. исправленное и дополненное – М.:Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007.

 18. Гевал П. Інформаційні технології в навчальному процесі // Завуч (1 вересня) – 2002. – № 10. – С. 7-9.

 19. Использование в учебно-воспитательном процессе средств ИКТ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/

 20. Вопросы Интернет образования – [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_5_7.htm

 21. Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій в початковій школі. Методичний посібник, рекомендований до друку радою методкабінету відділу освіти Шепетівської райдержадміністрації

(протокол №1 від 24. 02. 2009 р.).

 1. Науково – методичний супровід самостійної та самоосвітньої діяльності педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: Практико зорієнтований методичний посібник/ Бухлова Н.В., Коновалова Л.М. – Донецьк: Каштан, 2007.

 2. Науково – педагогічна майстерня: Науково – методичний посібник/ За заг. ред.. О.І.Чернишова, Т.Б.Волобуєвої. - Донецьк: Витоки, 2008.

 3. Вєтрова І. Перше слово "мама”, друге "комп’ютер”: Вплив комп’ютера на психологічний розвиток молодшого школяра/ Відкритий урок розробки технології досвіду. – К., 2004. № 1–2. – С.49–51.

 4. 26. Дистанційні курси для молодших школярів. - [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/distantsiini-kursi-dlya-molodshikh-shkolyariv.html

 5. Ярмахов Б. Б. «1 ученик : 1 компьютер» — образовательная модель мобильного обучения в школе. Москва, 2012 .

Схожі:

І. Наукове обґрунтування обраної теми iconОзнаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру
При написанні роботи слухач має не лише систематизувати матеріал з обраної теми, але й зробити спробу узагальнити практичний досвід,...
І. Наукове обґрунтування обраної теми iconП. М. Слободянюк Вінницький національний медичний університет ім....
Засади та наукове обґрунтування принципів І підходів щодо формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності
І. Наукове обґрунтування обраної теми iconПлан роботи творчої групи по науково-методичній проблемі «Креативна...
Наукове обґрунтування моделі креативного освітнього закладу, розробка відповідних проектів на рівні конкретних освітніх установ,...
І. Наукове обґрунтування обраної теми iconПовинна бути актуальною та відзначатися новизною. Формулювання теми...
Наукова робота це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру,...
І. Наукове обґрунтування обраної теми iconВпровадження інформаційно-комунікаційних
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є обов’язковою передумовою формування інформаційного суспільства у...
І. Наукове обґрунтування обраної теми iconГлобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст
Актуальність обраної теми полягає у тому, що в умовах глобалізації головним за­вданням самостійної держави є створення сприятливих...
І. Наукове обґрунтування обраної теми iconТ е з и до творчої роботи Всеукраїнського конкурсу
На фоні цих подій актуальність обраної мною теми безперечна, так як козацька доба залишила незабутній слід в історичній пам’яті українців,...
І. Наукове обґрунтування обраної теми iconЗатверджено
Наукове товариство «Інтелектуал» гімназії №3 (далі – Наукове товариство) є філією основного рівня Дніпропетровського відділення Малої...
І. Наукове обґрунтування обраної теми iconНаукове товариство Стенятинської зш І-ІІІ ступенів

І. Наукове обґрунтування обраної теми iconДипломна робота
Релігійний досвід І наукове знання: історичний контекст й актуальні проблеми взаємодії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка