Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах
Скачати 311.56 Kb.
НазваДіагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах
Сторінка1/4
Дата конвертації31.01.2014
Розмір311.56 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4
Діагностична контрольна робота з геометрії

у 10-х класах

Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів.

Пропонується 20 варіантів роботи.

Кожен варіант складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У І частині контрольної роботи запропоновано п’ять завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень указав тільки одну літеру, якою позначений правильний варіант відповіді.

Правильна відповідь за кожне із завдань ^ 1-5 – оцінюється одним балом.

ІІ частина контрольної роботи складається з двох завдань, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень учнів. Розв’язання повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

ІІІ частина контрольної роботи складається з одного завдання, що відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів, розв’язання якого повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання цього блоку оцінюється трьома балами.

Сума балів нараховується за правильно виконані учнем завдання відповідно максимально можливій кількості запропонованих балів для кожного блоку (5; 4; 3-всього 12балів).

Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Роботи виконуються у зошитах або на окремих аркушах. При виконанні роботи необхідно указати номер завдання, текст завдань переписувати не обов’язково.
Примітка. У тексти завдань можна вносити корективи: збільшити (зменшити) кількість завдань або посилити (послабити) ступінь складності. Корективи обов’язково обґрунтувати.

Зразок підпису роботи

Діагностична контрольна робота з геометрії

учня (учениці) ____10_____ класу
______________________________

назва навчального закладу
______________________________

прізвище ім’я в родовому відмінку
Варіант _____

^ Звіт з математики

ЗНЗ_________________________________________
Табл.1. Кількісний звіт

Кіл-ть

учнів

Писало

Результати

І рівня

ІІ рівня

ІІІ рівня

ІV рівня

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%
Табл.2. ^ Якісний звіт


Всього

учнів


Писало


Правильна відповідь завдань у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кіл-ть

%

1

2

3

4

5

6 завдання

7 завдання

8 завдання

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3
^ Аналітичний звіт.

Відзначити який матеріал засвоєно якісно.

Які допущені помилки. Причини виникнення та шляхи їх подолання.

Примітка. Якщо у тексти завдань були внесені корективи, необхідно надіслати текст з обов’язковим обґрунтуванням.
Директор підпис прізвище, ініціали
Печатка

Виконавець

Варіант 1

І частина (5 балів)

^ Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.
1. Дві сторони трикутника дорівнюють 7 м і 9 м, а кут між ними дорівнює 60º. Знайдіть третю сторону.

А)  м; Б)  м; В)  м; Г) визначити неможна.

2. Знайдіть площу ромба зі стороною 10 см та висотою 8 см.

А) 80 см²; Б) 40 см²; В) 18 см²; Г) 2 см²;

3. Знайдіть довжину відрізка РК, якщо Р (2; 8), К (−6; 2).

А) 8; Б) 10; В) −3; Г) 6.

M

N

K

a

4. За рисунком вкажіть, яке з наведених тверджень є вірним.

А) MN – похила до прямої а;

Б) MK – перпендикуляр до прямої а;

В) NK – проекція похилої MK на пряму а;

Г) MN – проекція похилої MK на пряму а.

5. Чому дорівнює довжина кола, якщо його діаметр 50 см?

А) 100π см; Б) 50π см; В) 25π см; Г) 625π см.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Вірне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.
6. Кути, утворені діагоналями ромба з однією з його сторін, відносяться як 1 : 4. Визначте кути ромба.

7. Сторони трикутника відносяться як 3 : 7 : 6. Менша сторона подібного йому трикутника дорівнює 18 см. Знайдіть сторони другого трикутника.
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.
8. Знайдіть косинус кута між векторами та

Варіант 2

І частина (5 балів)

Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.
1. Знайдіть сторону РК ΔКМР, якщо МР = 2 см, МК = 4 см, .

А) 2 см; Б) 4 см; В)  см; Г)  см.

2. Діагоналі ромба 6 см та 8 см. Знайдіть площу ромба.

А) 7 см²; Б) 48 см²; В) 24 см²; Г) 18 см²;

3. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А (4; 5), В (1; 1).

А) 4; Б) 5; В) −3; Г) 1.

C

P

D

a

4. За рисунком вкажіть, яке з наведених тверджень є вірним.

А) CD – похила до прямої а;

Б) CP – перпендикуляр до прямої а;

В) DP – проекція похилої CP на пряму а;

Г) CD – проекція похилої CP на пряму а.

5. Чому дорівнює довжина кола, якщо його діаметр 50 см?

А) 100π см; Б) 50π см; В) 25π см; Г) 625π см.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Вірне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.
6. Бісектриса одного з кутів паралелограма точкою перетину ділить сторону на 2 рівних відрізка довжиною 15 см. Знайдіть периметр паралелограма.

7. Сторони трикутника відносяться як 2 : 5 : 6. Менша сторона подібного йому трикутника дорівнює 6 см. Знайдіть сторони подібного трикутника.
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.
8. Знайдіть косинус кута між векторами й

Варіант 3

І частина (5 балів)

Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

C
1. . Чи будуть AOB і COD подібними?

А) так; Б) ні;

В) встановити не можна; Г) інша відповідь.

2. Зовнішній кут правильного многокутника при одній з його вершин дорівнює 60°. Скільки сторін має цей многокутник.

А) 3; Б) 6; В) 4; Г) 5.

3. Знайдіть площу трапеції з основами 4 см і 6 см та висотою 3 см.

А) 15 см2; Б) 72 см2; В) 9 см2; Г) 11 см2.

4. Відомо, що  (3; −2). Знайдіть координати точки С, якщо D (−5; 6).

А) (8; −8); Б) (−2; 4); В) (−8; 8); Г) (−2; −8).

5. Обчисліть довжину дуги кола, що відповідає центральному куту в 60°, якщо радіус кола дорівнює 3 м.

А) π м; Б)  м; В) 9π м; Г) 6π м.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Вірне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.
6. Сторона трикутника 28 см, а дві інші — утворюють між собою кут 60°. Їх різниця 20 см. Знайдіть сторони трикутника.

^ 7. Складіть рівняння кола з центром на прямій у = 4, що дотикається до осі х у точці (−1; 0).
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.
8. Медіана, проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, ділить прямий кут у відношенні 1 : 2 і дорівнює 16 см. Обчисліть сторони трикутника.

Варіант 4

І частина (5 балів)

Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.
K

P

N

O

1. . Чи будуть NMO і KPO подібними?

А) так; Б) ні;

В) встановити не можна; Г) інша відповідь.
2. Зовнішній кут правильного многокутника при одній з його вершин дорівнює 120°. Скільки сторін має цей многокутник.

А) 3; Б) 4; В) 6; Г) 5.

3. Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см та 7 см, а один з кутів при основі дорівнює 45º.

А) 12 см²; Б) 8 см²; В) 6 см²; Г) 13 см².

4. Відомо, що (−4; −9). Знайдіть координати точки N, якщо M (2; −5).

А) (6; 4); Б) (6; −4); В) (−6; −4); Г) (−2; −14).

5. Обчисліть довжину дуги кола, що відповідає центральному куту в 6°, якщо радіус кола дорівнює 30 см.

А) 10π см; Б) π см; В) 4π см; Г)  см.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Вірне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.
6. Сторона трикутника 28 см, а дві інші утворюють між собою кут 120°, їх сума — 32 см. Знайдіть сторони трикутника

^ 7. Складіть рівняння кола з центром на прямій х = −3, дотикається до осі у точці (0;2).
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.
8. Медіана, проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, ділить прямий кут на два кути, різниця між якими 30°. Радіус описаного кола дорівнює 18 см. Знайдіть сторони трикутника.

Варіант 5

І частина (5 балів)

Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.
  1   2   3   4

Схожі:

Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах iconДіагностична контрольна робота з геометрії
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 11-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах iconДіагностична контрольна робота з математики у 7–х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах icon6 клас. Діагностична контрольна робота з математики
За перший день туристи подолали 7,39 км, а за другий на 8,47 км більше. Скільки кілометрів туристи подолали за два дні?
Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах icon5 клас Математика Діагностична контрольна робота Варіант 1
За суботу Оленка прочитала 28 сторінок, а за неділю — на 14 сторінок більше. Скільки сторінок прочитала дівчинка за два дні? ( 2...
Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах iconПриродознавство 6 клас – 35 годин
Практична робота №3«Складання харчового ланцюга в екосистемі.» Контрольна робота
Діагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах iconМетодист, який відповідає за психологічну службу
Психологічна служба школи працювала згідно навчально-виховної проблеми роботи школи по навчанню І вихованню у дітей добра І людяності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка