Робоча навчальна програма з предмету
Скачати 342.3 Kb.
НазваРобоча навчальна програма з предмету
Сторінка1/2
Дата конвертації31.01.2014
Розмір342.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

« Затверджую »

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________________________

« ___ » ___________ 2013р.

Робоча навчальна програма

з предмету

« Обчислювальна техніка та програмування »

для студентів спеціальності № 5.05050201 «Технічне обслуговування устаткування підприємств машинобудування»

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

Аудиторні заняття, год.

Самостійна робота

Курсове проектування

Залік

Іспит

всього

теорет.

лаб.

практ. і семінар


год

год.

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

денна

2

5

164

48

26

22
116
6

52

16

8

8
36+

Всього :216

64

34

30
152Програму склав викладач ____________ Назарчук О.М.

На підставі навчальної програми дисципліни затвердженої

Новоград-Волинським промислово-економічним технікумом
Розглянута на засіданні циклової комісії комп’ютерних дисциплін
«___» _______ 2013 р. протокол №
Голова циклової комісії ______________ Пекарський Б.Г.


^ Тематичний план


^ Розділи, теми

Кількість годин

Форма контролю

Всього

В тому числі

Теорія

Практ. і

семінар.

Лбор.

робот.

СР

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1 . Засоби обчислювальної техніки1.1 Основні компоненти ПК, їх призначення та  характеристики.

14

4
2

8

С.р., тест, захист л.р.

^ Розділ 2. Операційні системи2.1 Настройка ОС Windows XP   

24

4
2

18

С.р., тест, захист л.р.

Розділ 3. Сервісні програми3.1 Сервісні програми

12

2
2

8

С.р., тест, захист л.р.

Розділ 4. Офісні програми4.1 Текстовий процесор Microsoft Word

26

4
4

18

С.р., захист л.р.

4.2 Система обробки табличної інформації Microsoft Excel

26

4
4

18

С.р., захист л.р.

4.3 Cтворення креслень електричних схем засобами MS Visio.

12

2
2

8

С.р., захист л.р.

^ Розділ 5. Засоби зв’язку між ЕОМ.5.1 Засоби зв’язку між ЕОМ за допомогою локальних мереж та мережі Internet.

24

4
2

18

С.р., тест, захист л.р.

^ Розділ 6. Основи програмування6.1Основні принципи розробки алгоритмів і програм

26

2
4

20

С.р., тест, захист л.р.

^ Розділ 7. Формульний редактор MathCad.7.1 Основи роботи в MathCad.

14

2
2

10

С.р., захист л.р.

7.2 Розв’язок математичних рівнянь в MathCad. Побудова графіків.

22

2
2

18

С.р., захист л.р.

7.3 Програмування в MathCad.

16

4
4

8

С.р., захист л.р.

ВСЬОГО

216

34
30

152


Розділ 1. Засоби обчислювальної техніки
Тема 1.1 Основні компоненти ПК, їх призначення та  характеристики.


1

Лекція

Вступ. Застосування засобів OT у розв’язанні прикладних задач за фахом. Типова архітектура персонального комп'ютера. Склад, призначення та характеристики основних компонентів.

[10],ст.8-132

Лекція

Периферійні пристрої ПК: класифікація, призначення, характеристики. Програмне забезпечення ПК. Рівні ПЗ.

[10],ст. 13-253

Лаб. робота

Лабораторна робота № 1. Дослідження характеристик апаратного та програмного забезпечення комп’ютера.

Інструкція до роботи

Розділ 2. Операційні системи
Тема 2.1 Настройка ОС Windows XP.


4

Лекція

Настройка Windows XP. Настройка регіональних параметрів. Установка і настройка обладнання. Диспетчер пристроїв.

[ 3 ], c. 156-1685

Лекція

Робота з програмами у Windows. Установка і зміна складу компонентів. Керування задачами і процесами. Робота з обліковими записами користувачів Windows. Аварійне відновлення системи.

[ 3 ], c. 195-214


6

Лаб.

Лабораторна робота № 2 . Настройка ОС Windows XP.

Інструкціяробота
до роботи

Розділ 3.Сервісні програми


7

Лекція

Програми обслуговування дисків. Архіватори. Антивірусні програми.


8

Лаб. робота

Лабораторна робота № 3. Обслуговування дисків комп'ютера. Архівація даних. Перевірка ПК на наявність вірусів.

Інструкція до роботи

Розділ 4. Офісні програми.
Тема 4.1 Текстовий процесор Microsoft Word


9

Лекція

Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word. Об'єкти текстового документу та їх властивості. Форматування сторінки документу. Вставка колонтитулів. Вставка та редагування математичних формул. Попередній перегляд та друк документів.

[12],ст.46-5410

Лекція

Таблиці. Створення та введення даних у таблицю. Форматування таблиць та їх об’єктів. Виконання обчислень у таблицях. Робота з графікою в текстових документах. Вставка та редагування графічних об’єктів. Зміна заливки та контуру. Групування та зміна порядку накладання. Підпис графічних об’єктів.

[12],ст.5-1711-12

Лаб. роб

Лабораторна робота № 4 . Робота з документами в текстовому процесорі Microsoft Word

Інструкція до роботи

Тема 4.2 Система обробки табличної інформації. Microsoft Excel.


13

Лекція

Системи опрацювання числових даних. Табличний процесор Microsoft Еxcel. Уведення і редагування даних в Excel. Робота із листами Книги Microsoft Еxcel. Робота із діапазонами клітинок. Іменування діапазонів. Автозаповнення.

[ 9 ], 134-138, c. 546-54814

Лекція

Функції та формули в електронних таблицях. Введення та редагування формул . Абсолютні, відносні та змішані посилання. Майстер функцій. Створення та форматування діаграм.

[ 9 ], c. 149-15915-16

Лаб. робота

Лабораторна робота № 5 . Робота з табличною інформацією в Microsoft Excel

Інструкція до роботи

Тема 4.3 Cтворення креслень електричних схем засобами MS Visio.


17

Лекція

Концепція MS Visio, інтерфейс програми. Створення та редагування проектів на основі шаблонів. Форматування фігур. Групування та зміна порядку накладання об’єктів. Надписи.


18

Лаб. робота

Лабораторна робота № 6 . Cтворення креслень електричних схем засобами MS Visio.

Інструкція до роботи

Розділ 5. Засоби зв’язку між ЕОМ.
Тема 5.1 Засоби зв’язку між ЕОМ за допомогою локальних мереж та мережі Internet.


19

Лекція

Компоненти комп’ютерних мереж, їх склад та характеристика. Типи мереж. Правила передачі інформації в мережі. Глобальна мережа Internet. Сервіси мережі Internet

[12] ст. 263-28020

Лекція

Спільна робота з документами. Системи колективної взаємодії. Служби онлайнового документообігу

[12] ст. 289-30021

Лаб. робота

Лабораторна робота № 7. Робота з сервісами мережі Internet

Інструкція до роботи

Розділ 6 .Основи програмування
Тема 6.1 Основні принципи розробки алгоритмів і програм


22

Лекція

Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Блок – схеми. Базові керуючі структури: слідування, розгалуження, цикл.

[10] ст. 10-2323-24

Лаб. робота

Лабораторна робота № 8. Створення лінійних, розгалужених, циклічних алгоритмів.

Інструкція до роботи

Розділ 7. Формульний редактор MathCad.
Тема 7.1 Основи роботи в MathCad.


25

Лекція

Загальні характеристики математичного пакета Math-CAD. Головне меню та панель Математика. Оформлення документів. Основи роботи в у MathCAD.26

Лаб. робота

Лабораторна робота № 9. Проведення математичних розрахунків в MathCAD.

Інструкція до роботи

Тема 7.2 Розв’язок математичних рівнянь в MathCad. Побудова графіків.


27

Лекція

Розв’язок математичних рівнянь в MathCad. Розв’язок алгебраїчних систем та рівнянь. Побудова графіків в MathCad.


28
Лабораторна робота № 10. Розв'язування математичних рівнянь та систем в MathCad. Побудова графіків.

Інструкція до роботи

Тема 7.3 Програмування в MathCad.


29

Лекція


Створення програм у MathCAD. Панель інструментів Programing. Створення програми (Add Line). Редагування створених програм. Локальне присвоєння .


30

Лекція


Оператори умови (if, otherwise). Оператори циклу. Повернення значення (return).


31-32

Лаб. робота

Лабораторна робота № 11. Програмування розв’язування задач в MathCad.

Інструкція до роботи


  1   2

Схожі:

Робоча навчальна програма з предмету iconРобоча навчальна програма з предмету
«Техніка користування еом» для студентів спеціальності №06010113 «Обслуговування устаткування систем газопостачання»
Робоча навчальна програма з предмету iconРобоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія» розроблена для студентів Економіко-правового технікуму при мауп І складається...
Робоча навчальна програма з предмету iconРобоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство
Робоча навчальна програма з предмету iconРобоча навчальна програма дисциплiни

Робоча навчальна програма з предмету iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Робоча навчальна програма з предмету iconГ. О. Черніченко робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Робоча навчальна програма з предмету iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
«Теорія ймовірності та математична статистика» для студентів спеціальності №05010201
Робоча навчальна програма з предмету iconРобоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма з предмету iconРобоча програма
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050109 “Управління персоналом І економіка праці”. Укл.: С. О....
Робоча навчальна програма з предмету iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка