І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці
НазваІ. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці
Дата конвертації31.01.2014
Розмір98.4 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
«Затверджую»

Директор школи Л.С. Шаповал

«_____»______________________20 р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ
п/п

Назва заходу

Термін виконання

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці

1.

Забезпечення дотримання в кабінеті державних санітарних правил і норм ДСанПіН 5.5.6.009-98 «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах»

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи
2.

Сприяння затвердженню санітарного паспорта кабінету

Щорічно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи
3.

Забезпечення дотримання в кабінеті режиму праці на персональних комп’ютерах

Постійно

Зав. кабінетом4.

Забезпечення дотримання в кабінеті правил безпечної експлуатації електротехнічного та іншого обладнання

Постійно

Зав. кабінетом5.

Забезпечення дотримання в кабінеті правил протипожежної безпеки

Постійно

Зав. кабінетом6.

Контроль оснащення навчального кабінету протипожежним майном, медичними та індивідуальними засобам захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності

Постійно

Зав. кабінетом7.

Забезпечення дотримання в класі правил поведінки

Постійно

Зав. кабінетом8.

Проведення інструктажів учнів із безпеки праці на навчальних заняттях з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом9.

Організація вивчення учнями правил з охорони праці

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом10.

Розробка та періодичний перегляд інструкції з техніки безпеки під час проведення практичних та лабораторних робіт, подання їх на затвердження директору

Один раз на три роки

Зав. кабінетомІІ. Зміцнення матеріальної бази кабінету

1.

Сприяння поновленню та вдосконаленню матеріальної бази кабінету

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, спонсори
2.

Ведення інвентарної книги, занесення до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.

Постійно

Зав. кабінетом3.

Виявлення потреб та поновлення кабінету навчальною літературою, фаховими виданнями

Постійно

Зав. кабінетом4.

Виявлення потреб та сприяння поповненню кабінету засобами навчання

Постійно

Зав. кабінетом5.

Слідкувати за новинками програмного забезпечення підтримки викладання інформатики та інших предметів і сприяти його придбанню

Система-тично

Зав. кабінетом6.

Поновлення стендів

Систе-матично

Зав. кабінетом7.

Організація придбання інтернет-карток

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи
8.

Організація придбання вазонів

Постійно

Зав. кабінетом

Учні, батьки
9.

Організація ремонту та налаштування комп’ютерів

За потреби

Зав. кабінетом10.

Сприяння придбанню мультимедійного проектора для кабінету інформатики

При можливості

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, спонсори
11.

Участь у встановленому порядку в інвентаризації та списанні майна кабінету

Щорічно

Зав. кабінетомІІІ. Виготовлення роздавального (дидактичного) матеріалу по класах (за темами)

1.

Поновлення та виготовлення нових завдань для практичних робіт у 9-11 класах

Періодич-но

Зав. кабінетом2.

Поновлення та виготовлення нових завдань для проведення робіт контролюючого характеру з інформатики для 9-11 класів за темами

Періодич-но

Зав. кабінетом^ IV. Забезпечення кабінету електронними засобами навчального призначення

1.

Сприяння придбанню сучасних педагогічних програмних засобів навчання з різних предметів, пошук еквівалентних вільних програм

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, спонсори
2.

Сприяння придбанню сучасних програм, які забезпечують повноцінне використання кабінету інформатики, пошук еквівалентних вільних програм

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, спонсори
3.

Організація роботи по створенню шкільного Веб-сайту і періодичному його поповненню

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, педколек-тив, учні
^ V. Робота з обдарованими дітьми

1.

Підготовка учнів до участі в олімпіадах

Жовтень-листопад

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
2.

Участь у Всеукраїнському конкурсі з інформатики «Бобер»

Жовтень

Зав. кабінетом

Учні 5-11 класів
3.

Організація виставок учнівських розробок

Постійно

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
4.

Випуск стінної газети

Системати-чно

Зав. кабінетом

Учні 5-11 класів
5.

Залучення учнів до створення шкільного Веб-сайту і періодичного його поповнення

Системати-чно

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
6.

Організація позакласних заходів з інформатики

Системати-чно

Зав. кабінетом

Учні 5-11 класів
^ VІ. Робота з педагогічним колективом

1.

Проведення консультацій для вчителів школи щодо викладання предметів з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
2.

Пропаганда впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес школи

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
3.

Вивчення та ознайомлення вчителів школи з новинками передового педагогічного досвіду щодо використання комп’ютерних засобів навчання

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
4.

Надання допомого вчителям школи в освоєнні навичок роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
5.

Навчання вчителів школи навичок роботи в мережі Інтернет

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
6.

Залучення педколективу школи до поповнення інформацією шкільного Веб-сайту

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
^ VІІ. Робота з батьками

1.

Проведення консультацій для батьків учнів школи щодо вимог до організації роботи учнів на комп’ютерах за межами школи (тривалість занять, гігієна зору, правильне сидіння за комп’ютерним столом тощо)

Постійно

Зав. кабінетом2.

Пропаганда інформаційно-комунікаційних технологій

Постійно

Зав. кабінетом
Схожі:

І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconПерспективний план роботи мультимедійного кабінету на 2013-2018 рр
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconПлан роботи кабінету інформатики на 2012-2013 навчальний рік
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconПам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації...
Наявність завіреного санепідемстанцією акту-дозволу на експлуатацію кабінету комп’ютерної техніки
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconПам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог до організації...
Наявність завіреного санепідемстанцією акту-дозволу на експлуатацію кабінету комп’ютерної техніки
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти
Безпечних умов навчання І праці, запобігання виробничого І шляхово-транспортного травматизму, дотримання норм І правил промсанітарії...
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconРозроблення заходів щодо ергономіки, забезпечення охорони праці та...
Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в Центральному Ялтинському відділенні тов «Райффайзен банк Аваль»
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconЗакону України «Про дошкільну освіту»
Створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення...
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconЗ охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних...
До роботи на пк допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдіяльності)
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconШахтарська районна державна адміністрація
Узяти під особистий контроль неухильне дотримання вимог чинного законодавства до організації харчування дітей та санітарно-протиепідеміологічного...
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці iconЗакон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних І лікувально-профілактичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка