Комп’ютерні системи та мережі" та 091502 "Системне програмування" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008
НазваКомп’ютерні системи та мережі" та 091502 "Системне програмування" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008
Сторінка1/5
Дата конвертації31.01.2014
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ

“КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ”
(для студентів спеціальностей 7.091501 “Комп'ютерні системи та мережі” і 7.091502 „Системне програмування”.

Напрямок підготовки - 6.0915 “Комп'ютерна інженерія”)

ДОНЕЦЬК, ДонНТУ -2008р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ

^ “КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ”
(для студентів спеціальностей 7.091501 “Комп'ютерні системи та мережі” і 7.091502 „Системне програмування”.

Напрямок підготовки - 6.0915 “Комп'ютерна інженерія”)

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії спеціальностей

7.091501 "Комп’ютерні системи та мережі" та 7.091502 "Системне програмування"

Протокол № 7 від 07.02.2008р.

Донецьк , ДонНТУ - 2008

УДК 681.142Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Комп’ютерні системи” (для студентів спеціальностей 7.091501 “Комп'ютерні системи та мережі” та 7.091502 „Системне програмування”. Напрям підготовки - 6.0915 “Комп'ютерна iнженерiя”) / Співст.: В.М.Струнілін .- Донецьк: ДонНТУ, 2008.- 23с.

Курсова робота орієнтована на синтез та дослідження функціонування комп’ютерних систем (КС), застосування засобів аналізу трудомісткості обчислювальних алгоритмів, засобів забезпечення заданої якості функціонування комп’ютерних систем реального часу шляхом раціонального вибору дисципліни обслуговування заявок, засобів планування робіт в КС, придбання студентами навиків розрахунку і цифрового моделювання КС за відсутності обмежень на час перебування задачі в системі при мінімально можливій вартості проектованої системи, засвоєння методики синтезу КС з заданим часом перебування при мінімально можливій вартості обчислювальної системи та КС заданої вартості при максимально можливій продуктивності, засобів планування робіт в КС.

Міститься необхідний методичний матеріал, завдання, порядок виконання курсової роботи і приклади.


Укладачі: В.М.Струнілін, ст.викл.

Вiдп. за випуск: В. А. Святний, проф.

Мета курсової роботи: Засвоєння засобів аналізу і вибору дисципліни обслуговування заявок у цифровій керуючій системі (ЦКС), визначення швидкодії процесора, що забезпечують задану якість функціонування системи реального часу, придбання студентами навиків розрахунку і цифрового моделювання систем оперативної обробки за відсутності обмежень на час перебування задачі в обчислювальній системі при мінімально можливій вартості проектованої системи, засвоєння методики синтезу систем оперативної обробки (КС) з заданим часом перебування при мінімально можливій вартості обчислювальної системи, засвоєння методики синтезу систем оперативної обробки заданої вартості при максимально можливій продуктивності.
Для математичного опису процесів, що протікають в ЦКС, використають апарат теорії масового обслуговування. В курсовій роботі вимагається виконати аналіз і синтез ЦКС з відносними обмеженнями на час ждання заявки в обчислювальній системі.

^ 1 ВИБІР ВХІДНИХ ДАНИХ

1. n =5 кількість потоків заявок різноманітного типу;

2. Номери заявок згідно варіанту (табл.1).

3. Логічні схеми заявок (табл.2).

4. Ймовірності переходу в заявках (табл.3).

5. Кількість процесорних операцій в операторах заявок (табл.4).

6. Характеристики заявок (табл.5):

i (i=1.2,..., n) - інтенсивність надходження заявок i-го потоку;

i (i=1.2,..., n) - коефіцієнт варіації часу обслуговування i-й заявки;

i (i=1.2,..., n) - гранично допустимий середній час очікування i-й заявки.

7. Число звернень заявки до файлів (табл.6).

8. Характеристики файлів (табл.7).

9. Характеристики зовнішніх приладів (табл.8).  1. ^ РОЗРАХУНОК ТРУДОМІСТКОСТІ ЗАЯВОК


Для розрахунку трудомісткості заявок необхідно намалювати для кожної заявки схеми алгоритмів, графи алгоритмів і мінімальні графи алгоритмів заявок. Після цього визначити середню трудомісткість алгоритмів заявок засобами теорії марківських ланцюгів або за допомогою мереженого підходу.


^ 3 ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ШВИДКОДІЇ ПРОЦЕСОРА
Визначення мінімальної швидкодії процесора здійснюється на основі закону збереження часу ждання:

(1)

де i - коефіцієнт завантаження процесора з боку i-го потоку заявок;

i - середній час ждання заявок i-го потоку.
Закон збереження часу ждання (1) справедливий для будь-якої дисципліни обслуговування. Обмеження на час ждання i i* повинно виконуватися для будь-якої конкретної дисципліни, в якості якої виберемо безпрiоритетну дисципліну обслуговування. З урахуванням цього повинно виконуватися умова:
(2)
де - коефіцієнт завантаження ЦКС всіма потоками заявок;

0 - середній час ждання заявок при беспрiоритетної дисципліні

обслуговування.
Враховуючи, щоЗ умови (2) слідує:
(3)

Вирішуючи остання нерівність відносно швидкодії процесора B, отримаємо:
(4)
де

^ 4 ВИБІР ДИСЦИПЛІНИ ОБСЛУГОВАННЯ ЗАЯВОК
При виборі дисципліни обслуговування заявок в ЦКС припускається дисципліна обслуговування зі змішаними пріоритетами. Останню будемо задавати матрицями пріоритетів Q розміром (n x n). Елементами qij даної матриці можуть бути тільки числа з безлічі {0.1, 2}. Якщо qij=0, те i-я заявка не має пріоритету перед j-й заявкою. Якщо qij=1, те i-я заявка має відносний пріоритет перед j-й заявкою. Якщо qij=2, те i-я заявка має абсолютний пріоритет перед j-й заявкою. Очевидно, що елементи qij, розташовані на головній діагоналі матриці пріоритетів, рівні 0. Якщо qij=1 або qij=2, те qji=0.

Не всяка матриця, складена з елементів безлічі {0.1, 2}, є матрицею пріоритетів з коректною дисципліною обслуговування. Прикладом матриці з некоректною дисципліною обслуговування є матриця вигляду:
1

2

3
1

0

2

0

Q=

2

0

0

2
3

2

0

0


Некоректні дисципліни обслуговування звичайно призводять до того, що час перебування заявок в ЦКС прагне до нескінченності.

Коректні дисципліни обслуговування легше всього призначити в тому випадку, якщо матриця пріоритетів є канонічною. Для отримання канонічної матриці пріоритетів потоки заявок повинні бути перенумерованими таким чином, щоб заявки з більш високим пріоритетом мали менший номер. В цьому випадку всі елементи ,що значать будуть зібрані над діагоналлю матриці.

Канонічна матриця з коректною дисципліною обслуговування володіє наступними властивостями:

Правило рядки - при перегляді рядка матриці ліворуч праворуч після елементів ,що значать не можуть стояти нульові елементи;
  1   2   3   4   5

Схожі:

Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconРобоча навчальна програма дисципліни "Комп’ютерні системи" для спеціальності: 091500
«Комп`ютерні системи та мережі». Дисципліна «Комп’ютерні системи» щільно пов'язана з такими дисциплінами, як «Системне програмування»,...
Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Комп‘ютерні системи” для студентів спеціальності 091501 «Комп‘ютерні системи...
Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconМіністерство освіти І науки україни Донецький Національний Технічний Університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи по курсу "Web-технології" (для студентів спеціальності 091502)....
Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconУрок №18. Тема
Тема: Комп’ютерні мережі. Принципи побудови та основні поняття локальних мереж. Основні поняття комп’ютерних мереж. Локальна та глобальна...
Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconУрок по темі «Комп'ютерні мережі. Internet»
Узагальнюючий урок по темі «Комп'ютерні мережі. Internet» рольова гра «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?»
Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconЗагальні поняття про комп'ютерні мережі
Абстрак­тне поняття мережі означає сукупність вузлів, поєд­наних між собою зв'язками, тобто мережею може бути як реальна система,...
Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconСпособи передачі даних в мережі Internet (на прикладі електронної пошти)
Комп’ютерні мережі відкрили зовсім нові І значно ширші можливості використання комп’ютерів. Тепер комп’ютери – це не тільки засоби...
Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconТест-залік з теми «Комп’ютерні мережі»
Як називається обладнання та середовище розповсюдження, за допомогою яких комп’ютери об’єднано в мережу та які забезпечують передавання...
Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconСучасні комп ' ютерні мережі
Крім того, приділена увага таким перспективним технологіям як дистанційна освіта в Internet, мови програмування для Internet, Web-дизайн...
Комп’ютерні системи та мережі\" та 091502 \"Системне програмування\" Протокол №7 від 07. 02. 2008р. Донецьк, Доннту 2008 iconКомп’ютерні мережі. Всесвітня мережа Інтернет. Комп’ютерна мережа
Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (телефонних ліній або радіоканалів),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка