Міністерство освіти І науки україни
Скачати 262.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/5
Дата конвертації31.01.2014
Розмір262.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університетМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового проекту з дисципліни

“Комп‘ютерні системи”

для студентів спеціальності 6.091501 «Комп‘ютерні системи та мережі»

напрямку 6.50102 «Комп‘ютерна інженерія»

всіх форм навчання2010


Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Комп‘ютерні системи” для студентів спеціальності 6.091501 «Комп‘ютерні системи та мережі» напрямку 6.50102 «Комп‘ютерна інженерія» всіх форм навчання. / Укл. С.Д. Точилін, Т.С. Драмашко, Т.О. Паромова - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.Укладачі:

С.Д. Точилін, доцент, к.ф-м.н.

Т.С. Драмашко, асистент

Т.О. Паромова, ст. викл.


Рецензент: Р.К. Кудерметов, доцент, к.т.н.

Відповідальний за випуск: С.Д. Точилін, доцент, к.ф-м.н.
Затверджено

на засіданні кафедри

«Комп’ютерних систем та мереж»
Протокол № 1 від 31.08.2010

ЗМІСТ


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 1

Запорізький національний технічний університет 1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 1

до курсового проекту з дисципліни 1

“Комп‘ютерні системи” 1

для студентів спеціальності 6.091501 «Комп‘ютерні системи та мережі» 1

напрямку 6.50102 «Комп‘ютерна інженерія» 1

всіх форм навчання 1

2010 2

ЗМІСТ 4

ВСТУП 5

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

1.1 Мета курсового проектування 5

1.2 Тематика курсових проектів 5

1.3 Організація курсового проектування 6

2 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 8

2.1 Загальні вимоги до курсового проекту 8

2.2 Склад курсового проекту 8

2.3 Зміст розділів пояснювальної записки 9

2.4 Склад графічної частини курсового проекту 9

^ 3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 10

3.1 Вимоги до оформлення пояснювальної записки 10

Приклади оформлення бібліографічного опису переліку посилань, які відповідають сучасним вимогам, для різного типу посилань, наведені в додатку В. 18

3.2 Вимоги до оформлення графічних матеріалів 18

Додаток A
19

Перелік тем курсових проектів 19

Додаток Б
20

Бланк технічного завдання на курсовий проект 20

Додаток В
22

Приклади оформлення бібліографічного опису у переліку посилань 22ВСТУП


Методичні вказівки визначають мету, задачі та основні напрямки в проведенні курсового проектування студентами спеціальності 6.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” з дисципліни "Комп‘ютерні системи" усіх форм навчання, а також вимоги до тематики курсових проектів, їх змісту, обсягу та структури пояснювальної записки й графічної частини цих проектів.

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Мета курсового проектування

Курсове проектування та захист курсового проекту – це важливий етап у навчанні за програмами вищих навчальних закладів України. Курсовий проект підлягає захисту на засіданні комісії.

Метою курсового проектування є:

  • узагальнення, закріплення та поглиблення існуючих теоретичних та практичних знань з конкретної дисципліни;

  • використання цих знань для обґрунтованого прийняття проектних рішень та для вирішування конкретних задач;

  • практичне закріплення навичок комплексної розробки комп’ютерних і інформаційних систем в цілому та їх базових компонентів: апаратного, програмного, інформаційного забезпечення;

  • придбання досвіду в розробці, проектуванні та оформленні проектної документації, пояснювальних записок.

В процесі виконання та захисту курсового проекту виявляються загальноосвітній та професійний рівні студента.

^ 1.2 Тематика курсових проектів

Теми курсових проектів визначаються кафедрою згідно визначеної дисципліни та спеціалізації студента. Теми курсових проектів повинні бути актуальними, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку науки та техніки.

Приблизний перелік тем курсових проектів з дисципліни "Комп‘ютерні системи" наведено в додатку А.

^ 1.3 Організація курсового проектування

В організаційному відношенні процес курсового проектування можна розподілити на наступні етапи:

  • визначення теми курсового проекту та отримання технічного завдання;

  • розробка курсового проекту відповідно завданню;

  • підготовка проекту до захисту;

  • захист курсового проекту комісії.

1.3.1 Визначення теми курсового проекту


Загальний перелік тем курсових проектів визначається випускаючою кафедрою.

Студент має право запропонувати для курсового проекту власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності та можливості її технічного виконання. При виборі теми слід враховувати реальні потреби та інтереси підприємств, на яких студент буде проходити переддипломну практику.

1.3.2 Розробка технічного завдання


У відповідності до теми керівник видає технічне завдання на курсовий проект.

В завданні повинно бути чітко визначено такі данні: назва теми, призначення системи, що розробляється, вихідні данні до проектування та умови експлуатації, техніко-економічні показники, перелік питань, що розробляються та відображуються в проекті.

Календарний графік виконання курсового проекту, який складається студентом (за допомогою керівника) і затверджений завідувачем випускаючої кафедри до початку виконання курсового проекту, повинен відповідати етапам розробки, вивченню та аналізу загальних питань стосовно до всього об'єкту проектування в цілому.

Приклад технічного завдання на курсовий проект наведено в додатку Б.

1.3.3 Розробка курсового проекту


Розробка теми курсового проекту здійснюється у відповідності з календарним графіком її виконання. Курсовий проект має бути виконаний у відповідності з технічним завданням. Під час роботи студент має вивчити та узагальнити спеціальну літературу за визначеною темою, виконати необхідний аналіз, обробити отримані результати, скласти пояснювальну записку та розробити необхідні креслення та плакати.

1.3.4 Захист курсового проекту


Порядок захисту курсових проектів передбачає:

  • доповідь студента про хід виконання курсового проекту та головні отримані результати;

  • відповіді на запитання членів комісії.

У випадку незадовільного захисту комісія постановляє, чи може студент надати той же проект з доробками або повинен розробити нову тему за вказівкою керівника.

1.3.5 Доповідь про виконання курсового проекту


Тривалість доповіді з курсового проекту встановлюється приблизно 3-5 хвилин.

Доповідь або докладні тезиси до курсового проекту студент готує завчасно. Під час доповіді студент повинен обов’язково сказати про поданий графічний матеріал.

В доповіді з курсового проекту повинні чітко бути сформульовані: тема курсового проекту, актуальність розробки, вихідні (початкові) дані та мета проектування, імовірні варіанти рішень та їх порівняння, стислі пояснення роботи основних частин структурних схем, перелік розроблених частин, особливості розробленої системи, висновки. В висновках наводяться основні наукові та практичні результати.

Студент повинний добре знати свій курсовий проект та бути готовим відповідати на будь-яке питання за змістом доповіді та текстом пояснювальної записки, а також на питання, що відносяться до загальних принципів роботи основних частин системи.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка