Міністерство освіти І науки україни
Скачати 262.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка5/5
Дата конвертації31.01.2014
Розмір262.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5
^

Додаток Б

Бланк технічного завдання на курсовий проект

^ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет

ІОТ

Кафедра

КСМ

Спеціальність

6.091501 “Комп‘ютерні системи та мережі”


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри КСМ

_________ доц. Р.К. Кудерметов

“____” ___________ 2011 р.

ЗАВДАННЯ


на курсовий проект з дисципліни «Комп‘ютерні системи"

студент:

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи


2. Термін здачі слухачем закінченого проекту (роботи)
3. Вихідні дані до роботи
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

Вступна частина (титул, завдання, реферат, зміст, перелік умовних скороч.)

Основна частина (вступ, спеціальні розділи)

Заключна частина (висновки, перелік посилань)
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових рисунків)Керівник ____________________________________
Завдання прийняв до виконання __________________

^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Пор.№

Назва етапів курсового проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітка

1

Отримання завдання на курсовий проект2

Дослідження літератури та матеріалів на задану тему3

Виконання пояснювальної записки


Вступна частина


Основна частина


Заключна частина4

Представлення закінченого проекту на перевірку5

Захист курсового проекту


^

Додаток В

Приклади оформлення бібліографічного опису у переліку посиланьМонографія (один автор)

Буров Є. Комп’ютерні мережі / Буров Є. – Львів: БаК, 1999. – 468 с.

Монографія (два автори)

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : –Києво-Могилян. акад., 2005. – 397 с.

Монографія (три автори)

Меликов А.З. Математические модели многопотоковых систем обслуживания / Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. – К.: Техніка, 1991. – 265 с.

Монографія (чотири автори)

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.

Монографія (п’ять і більше авторів)

Формування здорового способу життя молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.

Монографія (без автора)

Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

Довідники

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

Складові частини (статті) з:

книги

Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення / Н. Черниш // Львівщина на порозі XXI століття: Соціальний портрет. – Львів, 2001. – С. 324-351.

збірника

Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин / А. Хоронжий // Трансформація економічної системи в Україні: Наук. зб. / За ред. З.Г.Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2000. – С.382-384

журналу

Коржанський М.Й. Про принципи кримінального права України / М.Й. Коржанський // Право України. – 1995.– №11. – С.69.

іноземного журналу

Cunningham L.E. On the computation of the spherical harmonic terms needed during the numerical integration of the orbital motion of an artificial satellite / L.E. Cunningham // Celestial mechanics. — 1970.— Vol. 2, № 2. — Р.207—216.

Тези доповідей

Кудерметов Р.К. Стан і задачі підготовки спеціалістів щодо побудови кластерних систем для паралельних обчислень / Р.К. Кудерметов, А.В. Притула, Н.Д. Піза // Матеріали Міжнародної конференції "Розробка систем програмного забезпечення: Виклики часу та роль у інформаційному суспільстві", Київ, 27-28 січня 2005 р. С. 62-63

Дисертації та автореферати дисертації

Іванов І.І. Дослідження обладнання для захоплення, переміщення і фіксації при обробці пористих будівельних виробів: дис. канд. техн. наук: 05.05.04 / Іванов Іван Іванович – К., 1997. – 214 с.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с.

Патенти

Пат.4601572 США, МКИ G 03 B 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting: Пат.4601572 США, МКИ G 03 В 27/24/ D.S.Wise (США); McGraw-Hill Inc. – № 721205; заяв.09.04.85; опубл.22.06.86; НКИ 355/68. – 3с.

Відомості з Інтернету (рекомендовано)

Львiвcький yнiвepcитeт. – Львiв, 2000. – [Цит. 2001, 5 ciчня]. –Дocтyпний з: .

Li S., Crane N. Electronic Souгces: MLA Style of Citation. – 1996. – [Cited 2000, 12 June]. – Available from: .

1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка