Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В
НазваМелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В
Дата конвертації31.01.2014
Розмір67.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4

ДоповідьПідготовлено:

вчителем географії

спеціалістом І категорії

Руденко Ю.В.

м. Мелітополь, 2011

Однією із найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, а тому питання інформатизації всіх сфер суспільного життя є одним із пріоритетних завдань держави.

До найважливіших стратегій розвитку суспільства відноситься, зокрема, інформатизація освіти, підготовка майбутнього покоління до життя у інформаційному суспільстві і створення умов до безперервної освіти.

Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти зумовлена сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють, з одного боку, розвивати систему накопичення і поширення наукових знань науковій та педагогічній спільноті, а з другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення.

Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології.

Визначення стратегічних пріоритетів учителя географії передбачає широкий пошук нових підходів, педагогічних технологій, адекватних динаміці розвитку суспільства, нових інформаційних технологій, комп’ютерну підтримку викладання предмету, використання освітніх комп’ютерних програм.

Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження медіа культури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в освітньому просторі. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді.

Медіа освіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, оволодіння способами спілкування на основі сучасних інформаційних технологій, уміння критично осмислювати інформацію.

Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) відкриває людству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові вимоги до навчання. Розвиток так званого «інформаційного простору» вимагає від сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які вже не задовольняють усіх потреб інформаційного суспільства.

Використання ІКТ дозволяє нам змінити зміст освіти. На мій погляд комп’ютерні технології сприяють:

  • засвоєнню і учнем і учителем нових важливих знань, умінь, навичок;

  • самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;

  • ідеально підходять для вивчення й викладання географії;

  • можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної діяльності.

Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість географічної освіти, залучитися до світового інформаційного простору. І у цьому середовищі наголос робиться не на вивчення фактологічного матеріалу, а більше на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин і творчості.

Які ж основні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії:

^ Напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії:


ІКТ на уроці географії
Етапи уроку
Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Мотивація навчальної діяльності

Вивчення нового матеріалу

Закріплення знань та вмінь учнів

Контроль знань та вмінь учнів

Випереджу-вальні вправи

Незакінчений фрагмент фільму про явища або процеси; демонстрація учнівських робіт з заданої тематики, слайдів


^ Демонстрація схем, малюнків, процесів, явищ, фільмів; наочних посібників, карт, слайдів


Тести; схеми, таблиці, карти, що містять в собі проблемні питання


^ Тести, проблемні питання, створення власних розробок

учнями


Сьогодні необхідне переосмислення того, як організовувати процес навчання і тим самим усвідомлювати проблеми світу.

Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально - виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, дає можливість для випробування власних ідей та проектів.

До того ж, одною з найголовніших переваг використання цих новітніх педагогічних технологій у процесах навчання та викладання є можливість задовольнити індивідуальні потреби учнів, а не середні потреби класу. Інші переваги в тому, що ІКТ значно поліпшують доступ до інформації, збільшують можливості спілкування для учнів зі спеціальними навчальними потребами та фізичними вадами (дистанційне навчання), підвищують ефективність та мотивацію навчання, забезпечують нові шляхи подання інформації, які полегшують її розуміння, дають можливість для випробування власних ідей та проектів, роблять учнів більш впевненими та здатними вирішувати проблеми самотужки.

Електронні засоби навчання дозволяють продемонструвати процеси або змоделювати явища, за якими неможливо спостерігати протягом одного уроку або які несуть небезпеку для здоров’я та життя людини. І тут нам на допомогу приходять мультимедійні засоби навчання, які позбавляють нас цієї небезпеки та дають змогу учням більш глибоко зрозуміти природу досліджуваного явища чи процесу.

З метою активізації пізнавальної діяльності та мислення учнів використовуються прийоми порівняння, аргументації і відстоювання своєї точки зору. В умовах засвоєння великої кількості інформації, особливої ваги набуває прийом виділення головного в навчальному матеріалі, оскільки він допомагає знайти «ядро» нової інформації.

Використання комп’ютера на уроці також дає змогу учителю складати тести нового покоління, логічні ланцюжки, тренувальні вправи, головоломки, діаграми, графіки, супроводжувати лекційні заняття слайдами, виконувати практичні роботи та презентації тощо.

Для розвитку логічного мислення учнів, можно скласти невеличкі головоломки та логічні ланцюжки, які записуються не на дошці, а на диску, а потім, за допомогою комп’ютера, використовуються на уроці.

Про чесноти інформаційних технологій можна говорити довго. Але не слід забувати про «зворотній бік медалі».

При використанні комп’ютера, учителю треба пам’ятати про негативний вплив випромінювання монітора на зір, симптом хронічної втоми та болі у спині, появу психічного стресу тощо, тому треба дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, передбачати спеціальні вправи на уроках для запобігання можливих небажаних наслідків.

Але ці недоліки не стануть на заваді все ширшого використання інформаційних та мультимедійних технологій на уроках географії. І завдяки інтерактивним формам навчання, учень з пасивного слухача перетвориться на активного учасника учбового процесу. А це є важливим елементом навчання і виховання майбутнього громадянина нашої держави з активною життєвою позицією.

До системи діяльності, де можуть також залучатися ІКТ, входять різноманітні форми і методи позаурочної та позакласної роботи, мета яких - національне виховання школярів, формування їх дослідницьких умінь та гармонійного розвитку.

Також інформаційно – комунікаційні технології можуть використовуватися для розробки навчальних проектів та відповідних навчальних, методичних та дидактичних матеріалів.

У ході роботи над навчальним проектом створюється портфоліо – цінний комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального проекту:

  • план проекту;

  • дидактичні матеріали;

  • методичні матеріали;

  • засоби оцінювання;

  • тести, графіки, діаграми тощо

  • презентації, публікації, веб-сайт;


Комп’ютерна підтримка уроків географії має позитивні наслідки тому що реалізується особистісно зорієнтований підхід до навчання; формуються уміння учнів самостійно здобувати знання, обирати необхідний матеріал, аналізувати, співставляти, обирати головне; розвиваються навички комп’ютерної грамотності.

Ця технологія розвиває не тільки учнів, а й учителя, робить його роботу приємною, успішною, результативною, полегшує працю, забезпечує професійне зростання.

У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає – вони необхідні і вдома і на робочому місці. Тому школа і, в тому числі, вчителі географії не можуть дозволити собі залишатись осторонь.

Схожі:

Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В iconМережа пунктів пробного тестування в м. Мелітополі в березні 2010 року
Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В iconПривовчанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Посада, місце роботи – учитель початкових класів, Привовчанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В iconПаспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної...
...
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В iconСлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Затвердити схему роботи з обдарованими учнями у Славутицькій зош І-ІІІ ступенів №2 (додаток 1)
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В iconСлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Затвердити схему роботи з обдарованими учнями у Славутицькій зош І-ІІІ ступенів №2 на 2012-2013 н р. (додаток  1)
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В icon«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської...
«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В iconЧорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
На основі тарифікаційного списку Чорноморської зош І-ІІІ ступенів на 2012-2013н р та з метою забезпечення зайнятості учнів у позаурочний...
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В iconІ. Загальні положення
Славутської міської ради 23 скликання від 27. 07. 2001 року “Про реорганізацію зош №2 І-ІІІ ступенів у навчально-виховний комплекс...
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В iconПравила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Зеленівська...
Кз «Зеленівська зош І-ІІІ ступенів природничо-математичного напряму» Приморської районної ради
Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4 Доповідь Підготовлено: вчителем географії спеціалістом І категорії Руденко Ю. В iconПастирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Смілянської районної...
Керівник: Степаненко Олена Іванівна, вчитель початкових класів Пастирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка