Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться
Скачати 75.68 Kb.
НазваКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться
Дата конвертації31.01.2014
Розмір75.68 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Інформатика > Конкурс
Затверджено наказами

Головного управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації

Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівського національного медичного університету ім.Д.Галицького
№ від " " 2008

№ від " " 2008
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення П етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Львівської обласної Малої академії наук у 2008 році

1. Мета та завдання

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться з метою якісного оновлення змісту, форм і методів позашкільної освіти, пошуку та створення умов для підтримки талановитої молоді, задоволення потреб дітей та підлітків у професійному та суспільному самовизначенні.

^ 2. Місце, час та порядок проведення

Конкурс-захист проводиться в два етапи: І етап проводиться:

 • у секціях Львівської обласної МАН з 4 до 15 лютого 2008 року.

 • у районних та міських МАН, наукових товариствах учнів на місцях з 4 до 15 лютого 2008 р.

^ Час проведення І етапу визначається оргкомітетами районних та міських МАН, науковими товариствами учнів та обласної Малої академії наук.

П етап проводиться 23, 29 лютого, 1, 2 березня 2008 року у м.Львові. Початок конкурсу о 10 год. Реєстрація учасників за місцем проведення з 9 год. до 10 год.

^ На П етапі конкурсу-захисту з обчислювальної техніки та програмування буде використо­вуватись комп'ютерна техніка типу ІВМ РС - Реппшп-133 (операційна система \Уігкіо\У5 ТЧТ, \Уіпсіо\У5-95).

^ 3. Організатори конкурсу

Головне управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації.

Львівська обласна Мала академія наук.

Львівський національний університет імені І. Франка.

Львівський національний медичний університет ім.Д.Галицького.

До проведення конкурсу можливе залучення спонсорів: фондів, банків, товариств, організацій та ін.

^ 4. Учасники конкурсу

У конкурсі-захисті беруть участь учні 9-11 класів, які є членами Львівської обласної МАН, районних та міських МАН, наукових товариств - переможці (як виняток призери) І етапу конкурсу науково-дослідницьких робіт.

До участі у П етапі конкурсу допускається не більше трьох учасників від районних та міських МАН, наукових товариств (І, П, Ш місця на кожну секцію). Від Львівської обласної МАН- не більше 15 учасників на кожну секцію.

За попереднім письмовим узгодженням з оргкомітетом у межах обумовленого кількісного складу можлива заміна представництва по секціях (не більше чотирьох чоловік на секцію (І, П, Ш місця).

5. Документація П етапу

Оргкомітетові до 15.02.2008р. надсилаються такі документи:

 1. Підсумковий наказ управлінь, рай/міськ/во "Про результати проведення І етапу Всеукра­їнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наукУкраїни у 2008 році ".

 2. Підсумковий наказ обласної МАН „Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Львівської обласної Малої академії наук у 2008 р.".
 1. Протоколи засідань секцій за профілями.

 2. Попередні заявки на участь у конкурсі за формою (додаток 1).

 3. Науково-дослідницькі роботи за формою (додаток 2).

 4. Відгуки наукових керівників або вчителів.

6. Умови проведення

6.1. Програма роботи кожної секції передбачає три етапи:

 1. етап - конкурс науково-дослідницьких робіт

 2. етап - виконання контрольних завдань з базової дисципліни

 3. етап - захист науково-дослідницьких робіт.

Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу-захисту становить 100 балів.

6.2. Конкурс науково-дослідницьких робіт.

Робота журі конкурсу з оцінки науково-дослідницьких робіт проводиться з 18.02.2008 до 27.02.2008.

Під час конкурсу оцінюється:

 • складність, науковість, актуальність - 8 балів

 • системність і повнота у розкритті теми - 6 балів

 • аргументованість висновків - 4 бали

 • актуальність та елемент творчості

 • грамотність викладу та культура оформлення - 4 бали
  Максимальна кількість балів - 22.

Роботи, що надійшли після встановленого терміну подання (15.02.2008), у цьому конкурсі участь не беруть і журі не оцінюються.

6.3. Виконання контрольних завдань.

Контрольні завдання готуються заздалегідь і передбачають 9 завдань за трьома рівнями складності та виконуються протягом 1 - 2-х годин.

 1. рівень - 3 завдання по 2 бали за кожне;

 2. рівень - 3 завдання по 4 бали за кожне;

3 рівень - 3 завдання по 7 балів за кожне.
Максимальна кількість - 39 балів.

6.4. Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Всі члени
секції можуть брати участь як опоненти. Для захисту надається до 8 хвилин та 3 хв. для

відповідей на запитання журі.

Під час конкурсу оцінюється:

- аргументація вибору теми та розкриття дослідження з
з урахуванням власного вкладу дослідника -14 балів

- логічність, послідовність, лаконічність викладення

матеріалу дослідження, використання наочних матеріалів - 12 балів

- компетентність, етика і культура учасника - 9 балів

- активна кваліфікована участь у веденні дискусії - 4 бали
^ Максимальна кількість - 39 балів.

6.5. Оцінки за результатами всіх етапів конкурсу виголошуються після його закінчення.
Керівники команд можуть бути присутні на захисті робіт з дозволу голови оргкомітету

без права втручання.

7. Визначення переможців та нагородження

 1. Конкурс-захист носить особистий характер. Кількість призових місць визначається з
  орієнтовним розподілом 1 : 2 : 3.

 2. Переможці конкурсу визначаються відповідними оргкомітетами на основі рекомендації
  журі за сумою балів, одержаних в усіх розділах програми конкурсу.

Необхідна кількість балів для визначення переможців:

^ ПЕРШЕ МІСЦЕ присуджується, якщо учасник набрав понад 80 балів; ДРУГЕ МІСЦЕ присуджується, якщо учасник набрав понад 75 балів; ТРЕТЄ МІСЦЕ присуджується, якщо учасник набрав понад 70 балів.

При рівності балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням результатів виконання контрольних завдань з базових дисциплін. Для секції журналістики враховується творчий доробок кожного з учасників.

7.3.Переможці та призери П етапу конкурсу-захисту нагороджуються дипломами Головного управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації та призовим подарунком.

7.4. Переможці П етапу конкурсу-захисту (як виняток призери) мають право брати участь у Ш етапі конкурсу-захисту.

Виконуючи завдання із математики, не дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами, логарифмічною лінійкою та іншими обчислювальними засобами.

На практичних турах із основ інформатики дозволяється користуватися лише обладнанням і програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом. Ігрові програми не повинні викликати агресивності і мають бути спрямовані на розвиток здібностей учнів.

Захист наукових робіт на секціях іноземних мов здійснюється мовою, яка відповідає секції. Якщо протягом години після ознайомлення з оцінками конкурсантів не буде подано офіційних апеляцій, всі отримані оцінки вважаються остаточними. Розгляд апеляцій проводиться членами журі безпосередньо з учасником конкурсу, втручання керівників команди та інших сторонніх осіб забороняється. Апеляції подаються на ім'я голови журі.

Наукові роботи готуються у двох примірниках. Один здається в оргкомітет під час реєстрації, другий - залишається в доповідача. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, не оцінюються. Титульна сторінка оформляється згідно з вимогами. Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати ЗО сторінок друкованого тексту.

Рішенням Президії обласної МАН конкурсантам присвоюються звання кандидата в дійсні члени МАН та дійсного члена МАН. Кращі роботи учасників конкурсу-захисту можуть бути відзначені спеціальними грамотами або призами.

Журі та оргкомітет

Склад журі та оргкомітету затверджується наказом Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації. Склад журі виголошується на відкритті конкурсу-захисту.
9. Фінансування

Фінансові витрати на проведення П етапу конкурсу-захисту відносяться за рахунок Головного управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації відповідно до затвердженого кошторису.

Заступник начальника ^ Головного управління Б.Біляк

Розклад

проведення ІІ етапу

конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів МАН


№ з/п


Назва секції

Дата проведенняВиконання контрольних завдань

Дата проведення


Захист

1

Прикладна математика

01.03

ауд. 377

вул. Університецька, 1

02.03

ауд. 377, 379

вул. Університецька, 1

2

Обчислювальна техніка та програмування

01.03

ауд. 377

вул. Університецька, 1

02.03

ауд. 118, 270, 273

вул. Університецька, 1

Схожі:

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconКонкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових...
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проводиться з метою виявлення,...
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconГоловне управління освіти І науки
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (далі – Конкурс)
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconНаказ 29
Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconДиплом ІІ ступеня
Результати участі учнів у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconНазва відділення Секція Базова дисципліна
Вимоги до робіт учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницької районної філії Малої академії наук...
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconУмови проведення
...
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconВідділ освіти
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2011-2012 н році” 21 грудня...
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук проводиться iconНазва відділення Секція
Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012/2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка