Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів
Скачати 99.93 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів
Дата конвертації31.01.2014
Розмір99.93 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи.
Тема: Створення і форматування текстових документів

Мета: Навчитися створювати і форматувати документи в середовищі текстового редактора Microsoft Word .

Обладнання: ПК, операційна системаWindows ХР, пакет MS Office.

План.

 1. Інструктаж з техніки безпеки.

 2. Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою.

 3. Ознайомлення з правилами і прийомами роботи.

 4. Самостійне виконання завдань студентами.

 5. Складання звіту викладачу про виконану роботу.

 6. Підсумки заняття, задання домашнього завдання.

Питання для підготовки до лабораторної роботи.

  1. Призначення текстового процесора MS Word.

  2. Засоби редагування MS Word.

  3. Можливості форматування текстових документів у MS Word.

  4. Робота з графікою засобами MS Word.

  5. Настройка MS Word.

Теоретичні відомості.

Текстовий редактор (інший термін – процесор) MS Word призначений для створення, редагування і форматування текстових документів.

Створення документа. При створенні нового документа слід подати команду Файл/Создать. або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. При цьому відкривається панель Создание, вибираємо команду Новый документ.

Для створення документу на основі шаблону на панелі Создание обираємо в розділі Шаблоны команду На моем компьютере… У вікні Шаблоны, що з'явилося, на вкладках вибираємо вид і тип шаблону (Наприклад, Записки→Изысканная записка) .

Збереження документів. Для збереження тексту документа слід виконати команду Файл/Сохранить або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. Якщо документ новий і ця команда виконується для нього вперше, то відкривається вікно діалогу Сохранение документа. В цьому вікні можна вказати диск, папку, ім'я, під яким документ буде збережений, і після цього натиснути кнопку Сохранить.

Для нумерації сторінок документа необхідно виконати такі дії:

 • виконати команду Вставка →Номера страниц..., що зумов­лює появу діалогового вікна «Номера страниц», яке дозволяє визначити, де саме повинні розташовуватися колонцифри. Для цього використовують списки Положение и Выравнивание. Якщо клацнути по кнопці Фор­мат, то це дозволить вибрати метод нумерації.

Робота з примітками.

Щоб добавити примітку у документ, необхідно:

 • перемістити курсор у те місце, де буде знаходитися посилання на виноску;

 • виконати команду Вставка -> Сноска..., за якою викликається вікно «Сноски» для вибору типу, виду виноски, їх автоматичної нумерації. За кнопкою <Параметры> можна визначити місце розміщення виносок, формат нумерації;

 • після <^ ОК> курсор переводиться у те місце, з якого має розпочинатися текст примітки (для режиму Разметка страницы) А у режимі Обучный з'являється допо­міжне вікно вводу тексту виноски;

 • після вводу виконати <3акрыть>.

Для того, щоб відредагувати примітку необхідно відкрити вікно виносок (Вид → Сноски); знайти у ньому потрібну виноску і відреда­гувати її, як звичайний текст.

Для того, щоб перемістити/вилучити виноску, необхідно у документі виділити маркер посилання на неї та перемістити/вилучити його.

Створення та використання елементів автотексту і автозаміни.

Активація режимів автотексту і автозаміни: Сервис- Параметры автозамены.

Зявляється системне вікно Автозамена: (мова документу). Вікно має чотири вкладки: Автозамена, Автоформат при вводе, Автотекст, Автоформат.

Щоб створити елемент автозаміни потрібно: у поле Заменить ввести слово, що буде замінятись, а у поле на - слово, яким воно буде замінено.

Елементи автотексту поміщені на вкладку Автотекст.

Автоматична розстановка переносів відбувається, при виборі пункту Расстановка переносов підменю Язык меню Сервис. Для того, щоб автоматично виставлялися знаки переносу, коли слово не поміщається в рядок, досить проставити прапорець в полі Автоматическая расстановка переносов.

Для розбиття тексту на колонки виконуємо Формат\Колонки, при цьому відкривається вікно, в якому можна встановлювати параметри для форматування колонок. В полі Тип можна вибрати одну, дві чи три рівні колонки чи дві нерівні із зміщенням вліво чи вправо. В полі Число колонок можна вказати довільну кількість колонок, яка нам потрібна.

Поле Ширина и промежуток призначене для встановлення розмірів кожної з колонок. Щоб вирівняти колонки встановлюємо прапорець Колонки одинаковой ширины. Якщо встановлено прапорець Разделитель, то між колонками встановлюється вертикальна лінія.

Одним із методів створення списків може бути послідовність таких дій:

 • елементи списку розділити абзацами;

 • виділити весь список

 • виконати ко­манду Формат → Список або вибрати в контекстному меню пункт Спи­сок. При цьому відчиняється діалогове вікно «Список».

Вкладки Нумерованный і Маркированный вікна Список дозволяють вибрати вид маркера або спосіб нумерації списку. Якщо стандартне оформлення списку не підходить, то можна натиснути кнопку <Изменить> і задати як вид, так і положення маркерів або номерів, пунктів списку.

Щоб створити новий стиль відформатуйте абзац тексту належним чином і:

 1. Виділите фрагмент тексту, що має потрібний формат.

 2. У меню Формат виберіть команду Стили и форматирование і у однойменній панелі натисніть кнопку Создать стиль… У вікні що відкрилось в поле Имя введіть ім'я нового стилю поверх імені Стиль(№).

 3. Натисніть клавішу ОК.

Щоб встановити фігурні границі для сторінок, потрібно:

1. В меню Формат вибрати команду Границы и заливка і відкрити вкладку Страница.

2. У списку Рисунок вибрати один зі стилів фігурної границі.

 1. У полі Ширина можна вказати ширину малюнка границі.

 2. У списку Применить к вказати область застосування границь: весь документ, поточний розділ, весь текст крім першої сторінки, поточний розділ, тільки на першій сторінці.

Примітка. Границі сторінки відображаються тільки в режимі розмітки.
^

Робота із змістом документа.


Загальна мета при створенні змісту — зв'язати стилі заголовків у документі з елементами списку в змісті. Створення змісту починається з застосування до заголовків, які варто включити в зміст, вбудованих стилів заголовків ("Заголовок 1 — 9"), рівнів структури (1 — 9) чи користувальницьких стилів.

Далі потрібно:

 1. Вказати позицію в документі, де потрібно розмістити зміст.

 2. У меню Вставка вибрати команду Ссылка→ Оглавление и указатели і від­крити вкладку Оглавление.

 3. При виборі одного з доступних оформлень у списку Форматы у вікні Образец печатного документа можна відразу бачити, як буде виглядати стиль змісту.

Зміст зручно використовувати для швидкого переміщення по документу при перегляді його на екрані. Для переходу до будь-якого заголовка в тексті документа досить клацнути відповідний йому пункт чи номер сторінки в змісті. Після першого такого щиглика з'являється панель інструментів Web, за допомогою кнопок якої можна, зокрема, повернутися до змісту чи ще раз пройти по вже переглянутих місцях.

Для малювання, форматування і керування графічними об'єктами в Word призначені засоби, розташовані на панелі інструментів Рисование та Настройка изображения..

Панель Рисование можна вивести на екран, клацнувши будь-яку панель інструментів Word правою кнопкою миші і вибравши Рисование у контекстному меню або клацнувши кнопку Рисование в стандартної панелі інструментів Word. При натисканні на панелі інструментів кожної з кнопок зі стрілкою з'являється меню, у якому маються додаткові вибори до даної теми.

Word поставляється з набором готових фігур, призначених для швидкого створення в документах малюнків. Для фігур допускаються наступні дії: зміна розмірів і кольору фігури, обертання, відображення, а також комбінування фігур один з одним для складання більш складних фігур.

Для створення графічного об'єкта в документі можна:

 • в меню Вставка вибрати команду Рисунок;

 • із випадаючого меню вибираємо один із видів графічних об’єктів: Картинка, Из файла, Автофигура, объект WordArt, тощо.

Для створення формул і рівнянь у Word призначений редактор формул Equation Editor. Ця надбудова надає цілий ряд стандартних шаблонів символів рівнянь і формул, що дає можливість розробляти рівняння будь-якої складності.

Для запуску Equation Editor потрібно установити в документі позицію введення й у меню Вставка вибрати Объєкт. Відкриється вікно діалогу, у якому потрібно вибрати тип об'єкта Microsoft Equation 3.0 і натиснути ОК. У місці введення утвориться основа уведення, рядок меню Word змінюється і з'являється панель інструментів Equation. Документ цілком передається у владу редактора і тепер можна створювати рівняння.

У верхньому рядку панелі інструментів Equation (Формула) розташовуються кнопки для вставки більш ніж 150 математичних символів, багато хто з який у стандартному шрифті Symbol недоступні.

Щоб вставити символ у рівняння, потрібно клацнути кнопку у верхньому рядку панелі інструментів і потім вибрати визначений символ з палітри, що з'являється під кнопкою.

Щоб приховати і показати панель інструментів, потрібно:

 1. У меню Сервис вибрати команду Параметры або клацнути будь-яку панель інструментів чи рядок меню правою кнопкою миші й у контекстному меню вибрати команду Настройка.

 2. Щоб показати панель інструментів, на вкладці Панель инструментов у вікні діалогу Настройка установити прапорець поруч з необхідною панеллю інструментів. Щоб сховати панель інструментів, зняти її прапорець.

Щоб створити користувальницьку панель інструментів, потрібно:

1.У меню Сервис вибрати команду Настройка або клацнути будь-яку панель інструментів чи рядок меню правою кнопкою миші й у контекстному меню вибрати команду Настройка.

Можна також у меню Вид вибрати команду Панель инструментов і далі вибрати команду Настройка.

 1. На вкладці Панель инструментов у вікні діалогу Настройка на­жати кнопку Создать.

 2. У вікні діалогу Создание Панели инструментов ввести ім'я нової панелі інструментів (за замовчуванням панель створюється з деяким ім'ям).
^

Додавання кнопок до панелей інструментів і команд у меню


Кнопки до Панели инструментов можна додати або через вкладку Команды вікна Настройка, або перенести чи скопіювати їх з існуючої Панели инструментов.

Для відновлення стандартної Панели инструментов потрібно:

 1. Відкрити вкладку Панель инструментов вікна діалогу Настроювання.

 2. У списку Панели инструментов виділити ім'я Панель инструментов, на якій потрібно відновити вихідні кнопки і меню.

 3. Натиснути кнопку Сброс.

 4. У вікні діалогу Сброс панели вибрати шаблон чи документ, у якому потрібно відновити панель інструментів.


Завдання до виконання

 1. Створити текстовий документ на основі шаблону.

 2. Створити документ згідно індивідуального завдання. Передбачити автоматичну розстановку переносів. Виконати перевірку правопису.

 3. Відпрацювати режими відображення тексту у вікні MS Word.

 4. Виконати форматування сторінки документу (розмір, поля, орієнтація).

 5. Пронумерувати сторінки документу.

 6. Додати до документу дату його створення.

 7. Як примітку, до назви документу додати ім'я та прізвище автора.

 8. Додати до документу математичну формулу згідно індивідуального завдання за допомогою редактора MS Equation 3.0.

 9. Створити елемент автозаміни:

  1. ПІП замінити на Прізвище Ім'я По батькові, наприклад, ЗМП на Завальнюк Микола Петрович;

  2. Виправити помилку слова, наприклад, завзятя на завзяття.

 10. Розмістити один абзац тексту в колонки.

 11. Створити в документі нумерований список предметів, що вивчаєте на курсі та маркований список своїх захоплень. Вивчити можливості форматування списків.

 12. Створити стиль, використати такі параметри форматування як шрифт, розмір, підкреслення, колір символів, вирівнювання, відступи, відстань між рядками і абзацами. Назвати його своїм прізвищем. Застосуйте стиль до абзацу тексту. Ознайомтесь з можливостями зміни та видалення стилю.

 13. Оформити документ фігурними границями.

 14. Створити зміст документу. Виконати навігацію по документу за допомогою змісту.

 15. Ознайомитись з панелями інструментів Рисование та Настройка изображения.

 16. Розмістити в документі малюнок із колекції, із файлу, автофігуру.

 17. Для автофігури змінити тип та колір абрису, заливку, додайте об’єм/тінь. Підписати фігуру.

 18. Додати текст WordArt.

 19. Виконати попередній перегляд та друк документу.

 20. Виконати виведення та приховування панелей інструментів.

 21. Створити власну панель інструментів, назвіть своїм прізвищем.

 22. Додати кнопки до власної панелі інструментів (чотири на вибір).

 23. Відновити стандартні панелі інструментів.


Контрольні запитання.

 1. Які режими відображення текстових документів має МS Word?

 2. Якими стандартними шаблонами документів можна користуватися у МS Word?

 3. Які параметри форматування можна використати для списків?

 4. Яким чином перевірити правопис в текстовому документі?

 5. Які кнопки входять до панелі інструментів Форматирование?

 6. Які параметри можна задати для фігурних границь в текстових документах?

 7. Яким чином вставляють в текстовий документ формулу?

 8. Як відмінити автозаміну?

 9. Для чого призначена програма WordArt?

 10. *Як створити і помістити Автотекст?

 11. *Які нетекстові об’єкти можна помістити в текстовий документ?

 12. *Яким чином створюють багаторівневі списки?

Література.

 1. Комиссаров Д.А., Станкевич С.И. Персональный учитель по персональному компьютеру. М:, Солон-Р, 2001.

 2. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики. К: Фенікс, 1999.

 3. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. – К.:Каравела, 2003.


Домашнє завдання.

Повторити тему: «Таблиці в МS Word»

Підготуватися до лабораторної роботи з теми «Створення і використання таблиць в текстових документах»

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема : Настройка ос windows xp
Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторної роботи. Тема: Пошук...
ПР. Існує декілька моделей, на яких заснована робота пошукових систем, але історично дві моделі придбали найбільшу популярність це...
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconТема. Тема. Робота з таблицями І зображеннями у текстових документах
Мета роботи. Відпрацювати навики створення документів з таблицями та зображеннями
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconПрактична робота робота з текстовими файлами
Ціль: відпрацювання навиків з підготовки текстового редактора до роботи І створення текстових файлів; відпрацювання основних навичок...
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconМетодичні рекомендації до лабораторної роботи „
Ознайомлення з будовою та принципами роботи растрового електронного мікроскопа (рем)
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconТема: Створення документів, що містять теги форматування
Папка „Мій сайт” з малюнками знаходиться на Робочому столі. Можна використовувати фото І малюнки учителя
Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення І форматування текстових документів iconУрок №24. Тема
Тема: Основи роботи з текстом. Програмні засоби готування текстових документів: призначення та класифікація. Знайомство з текстовим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка