Тема: Мультимедійні презентації
Скачати 172.04 Kb.
НазваТема: Мультимедійні презентації
Дата конвертації31.01.2014
Розмір172.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Лабораторна робота № 11,12

Тема: Мультимедійні презентації

I. Здійснити логіко-дидактичний аналіз теми в ШКІ за схемою:

1) Тема вивчається в 5, 8, 10 класах.

Календарне плануванняНазва розділу

Класи і кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

1

Створення та опрацювання мультимедійних презентацій

9

612

5 клас

Учень

пояснює призначення:

 • комп‘ютерних презентацій;

 • редактора презентацій;

 • фотоальбому;

 • шаблону презентації;

описує:

 • складові середовища редактора презентацій (робоче поле, інструменти роботи з об’єктами слайду, інструменти роботи зі слайдами, інструменти роботи з презентацією);

 • основні складові комп’ютерної презентації;

 • послідовність дій щодо створення презентацій засобами редактор презентацій;

 • послідовність дій роботи з редактором комп’ютерних презентацій;

наводить приклади:

 • об’єктів слайда;

 • використання презентацій у процесі навчання;

розрізняє:

 • текстові та графічні об’єкти слайду презентації;

 • режими роботи в середовищі редактора презентацій;

уміє:

 • створювати та зберігати фотоальбом і презентації на основі шаблону;

 • розробляти план створення презентації;

 • здійснювати перегляд презентації та впорядкування слайдів;

 • виділяти слайди та виконувати над ними прості операції: відкривати контекстне меню, переміщувати, вилучати;

 • виділяти об’єкти слайду та виконувати над ними прості операції: відкривати контекстне меню, переміщувати, змінювати значення властивостей, вилучати;

 • вводити текст і редагувати його;

 • форматувати текстові об’єкти на слайдах: зміна шрифту, розміру, кольору, накреслення, вирівнювати;

 • вставляти зображення до слайду презентації;

 • форматувати графічні об’єкти на слайдах: зміна розміру, перефарбування;

 • відкривати файл, що містить презентацію;

 • демонструвати презентацію з усним супроводом слухачам.

Зміст навчального матеріалу з теми:

Редактор презентацій (9 год)

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів.

Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів. Збереження презентацій

Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону.

Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому.

Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом.

^ IV. Дібрати завдання для проведення поточного і тематичного контролю знань учнів, застосовуючи різні форми перевірки:

1) Тести

I рівень (початковий)

Виберіть правильну відповідь

1. Для чого виконують таку послідовність команд:

Основне → Слайди → Макет

a) зміна шаблону;

b) зміна слайдів;

c) зміна макету;

d) зміна титульного слайда?

2. Яку послідовність команд треба виконати, щоб обрати потрібний шаблон:

a) Основне → Слайди → Макет;

b) Дизайн → Теми → Шаблон;

c)Основне → Теми → Шаблон;

d) Основне → Слайди → Шаблон?

II рівень (середній)

1. Вибери ті дії, які можна виконувати зі слайдами:

 • збереження, впорядкування, переміщення;

 • створення, збереження, перегляд;

 • видалення, приховування, вставлення;

 • планування, застосування шаблонів, оновлення.

2. Пронумеруй порядок дій, які виконують при створенні презентації:

скласти сценарій;

підібрати шаблони;

визначити мету створення презентації;

розробити структуру;

підібрати матеріал;

врахувати аудиторію для показу.

^ III рівень (достатній)

Скласти план створення фотоальбому (паперовий варіант) і створити презентацію на вільну тему.

VI рівень (високий)

Склади алгоритм створення слайдів2) Вправи

1. Створи слайдиЗапитання

1. Для чого призначені редактори презентації та які вони мають можливості?

2. У яких режимах можна переглянути презентацію? Поясни особливості кожного з них.

3. Що є основними об’єктами презентацій?

4. Які бувають графічні (текстові) об’єкти на слайдах презентацій?

^ 5. Як вставити та видалити графічний (текстовий) об’єкт зі слайда?

6. З яких етапів складається план створення презентації? Охарактеризуй кожен з них.

^ 7. Як створити презентацію на основі шаблону?

IV Конспект уроку

Тема: Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону. Збереження презентацій

Навчальна мета: Познайомити учнів з редактором презентацій та основами роботи з ним.

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати.

Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Засвоєння знань. Формування умінь і навичок

Структура уроку

 1. Організаційний момент

 2. Етап орієнтації

 3. Етап проектування

 4. Етап навчальної діяльності

 5. Гра

 6. Контрольно-оцінювальний етап

 7. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти!

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону. Збереження презентацій».

ІІ. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку познайомитися з редактором презентацій та роботою з ним.

ІІІ. Етап проектування

План уроку

 1. Повторення

 2. Поняття шаблону презентації.

 3. Створення презентацій на основі шаблону.

 4. Робота за ПК

 5. Домашнє завдання 1. Етап навчальної діяльності

Повторення

 1. Якими способами можна створити на слайді графічні об’єкти?

 2. Назвіть способи додавання графічних об’єктів до слайда?

 3. Значення яких властивостей графічних об’єктів можна змінювати при їх форматуванні?

 4. Як змінити кольори ліній та заливки окремих елементів зображення?

 5. Які ви знаєте способи зміни розмірів зображення?

 6. Якими способами можна створити на слайді графічні об’єкти?

 7. Назвіть способи додавання графічних об’єктів до слайда?

 8. Значення яких властивостей графічних об’єктів можна змінювати при їх форматуванні?

 9. Як в програмі Microsoft Word встановити потрібний шрифт?

 10. В чому можуть бути відмінності між шрифтами?

Поняття шаблону презентації.

Ви вже знаєте, що презентація створюється з окремих об’єктів – слайдів. Кожен слайд містить більш прості об’єкти – текст, графіку, мультимедіа

Слайд, як об’єкт презентації, характеризується:

 1. макетом;

 2. дизайном оформлення;

 3. звуковими ефектами;

 4. ефектами анімації.

Макет слайда

Макет слайда визначає структуру (спосіб розміщення, послідовність) об’єктів на слайді, тобто місце розташування заголовка, підзаголовків, списків, малюнків, таблиць, відео- та аудіофрагментів.

^ Макет містить спеціальні рамки, всередині яких можуть бути розташовані текст, графічні та мультимедійні об’єкти.

Вибір конкретного макета залежить від виду інформації, що буде розміщуватися на слайді. Якщо на слайді планується розмістити лише текст, то макет потрібно вибирати серед елементів списку Макети тексту області завдань Розмітка слайдаЯкщо жоден із розроблених макетів вас не влаштовує, виберіть макет Порожній слайд у списку Макети вмісту і сформуйте свою власну структуру розміщення об’єктів на слайді.

Застосування розмітки слайду: (записати)

 1. У меню Формат виберіть команду Розмітка слайду.

 2. У звичайному режимі в області Слайди виберіть слайди, до яких потрібно застосувати розмітку.

 3. В області завдань Розмітка слайду виберіть потрібний макет.^ Дизайн слайда. Шаблон оформлення

Дизайн – це художнє оформлення зовнішнього вигляду об’єкта, яке надає цьому об’єкту індивідуальності та покращує його візуальне сприйняття.

^ При розробці дизайну слайда слід звертати увагу на композицію (розташування окремих елементів) та кольорову палітру. Все це дозволяє правильно розставити смислові акценти на слайді.

^ Шаблон оформлення визначає фоновий малюнок та кольорову палітру слайдів, стиль оформлення таких елементів як заголовки, підзаголовки, розмір і колір шрифту та інші деталі оформлення.

^ Для оформлення презентації PowerPoint пропонує набір шаблонів з різноманітних тем. Для оформлення слайда стандартним чином слід:

 1. Вибрати команду Конструктор слайдів меню Формат.

 2. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати потрібний шаблон у списку Застосувати шаблон оформлення

Даний шаблон буде застосований до поточного слайда.

^ Для того, щоб застосувати шаблон оформлення до всіх слайдів, необхідно відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована справа від вибраного шаблону оформлення, та вибрати команду Застосувати до всіх слайдів.

^ У процесі роботи над презентацією шаблони оформлення можна змінювати та підбирати дизайн слайдів за власними вподобаннями. Для зміни шаблону оформлення слід вибрати потрібні ескізи слайдів і новий варіант шаблону.

Якщо жоден зі стандартних шаблонів оформлення вас не влаштовує, ви можете створити оригінальний фон як для окремого слайда, так і для презентації в цілому. Для цього потрібно:

 1. Вибрати команду Фон меню Формат.

 2. У вікні Фон, що відкрилося, необхідно відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована справа від поля вибору кольору та способу заливки 1. Вибрати команду Інші кольори в разі зміни кольорової палітри фону слайда. У вікні Кольори, що відкрилося, вибрати потрібний колір із запропонованих та вибрати кнопку ОК.

 2. Вибрати команду Способи заливки в разі використання візерунка, градієнтної заливки або зображення для фону слайда. У вікні Способи заливки, що відкрилося, установити потрібні значення параметрів та вибрати кнопку ОК (рис. 32).

^ Колірна схема – набір кольорів, які використовуються при оформленні фону слайда, тексту заголовка та основного тексту, заливок, тіней, гіперпосилань.

За допомогою колірної схеми слайда можна збільшити й урізноманітнити варіанти оформлення презентації. Шаблон оформлення включає колірну схему, яка задається по замовчуванню, а також додаткові колірні схеми на вибір. Якщо жодна із запропонованих колірних схем не підходить, ви можете створити власну.

Для зміни колірної схеми слід вибрати потрібні ескізи слайдів та новий варіант колірної схеми.

Фізкультхвилинка

Хто здоровим хоче буть,

Про зарядку не забудь!

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись,

Руки вгору, руки в боки,

І зроби чотири кроки,

Дерева високі-високі,

Травичка низенька-низенька,

Вітер дерева колише, гойдає,то вниз пригинає.

Птахи з дерев летять, відлітають,

А учні тихенько на місця сідають.

 1. Робота з ПК

 1. Ввімкніть комп’ютер

 2. Відкрийте програму для створення презентацій

 3. Відкрийте презентацію, яку ви виконували на минулому уроці

 4. Встановіть оформлення для кожного слайда презентації окремо, а саме шаблон оформлення та колірну схему

 5. Створіть новий слайд та оберіть для нього макет. На даному слайді буде текст «Мій перший макет» та зображення з колекції зображень

 6. Покажіть виконану роботу вчителю

 7. Закрийте програму.

 8. Вимкніть комп’ютер 1. Контрольно-оцінювальний етап

Вчитель виставляє оцінки за роботу на уроці

 1. Домашнє завдання

V Практична робота

Тема: Практична робота № 1. Створення презентацій, зокрема фотоальбому

Навчальна мета: Перевірити на практиці вміння учнів щодо створення презентацій

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю.

Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Урок практичного застосування знань та вмінь.

Структура уроку

 1. Організаційний момент

 2. Етап орієнтації

 3. Етап проектування

 4. Етап навчальної діяльності

 5. Гра

 6. Контрольно-оцінювальний етап

 7. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти!

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Практична робота № 5. Створення презентацій, зокрема фотоальбому».

ІІ. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку перевірити на практиці Ваші знання щодо роботи з редактором презентацій.

ІІІ. Етап проектування

План уроку

 1. Повторення

 2. Інструктаж з ТБ

 3. Практична робота № 1. Створення презентацій, зокрема фотоальбому

 4. Робота за ПК

 5. Домашнє завдання

 1. Етап навчальної діяльності

Повторення

 1. Що таке презентація? Де використовуються презентації?2. Які дії можна виконати із даною картинкою?3. Що відбудеться із презентацією, якщо ви натиснете кнопку *ок*?4. Чи входять елементи картинки до поняття мультимедіа?5. Розгляньте картинку і скажіть, які зміни можна зробити в презентації?6. За допомогою картинки скажіть, що потрібно зробити по завершенні роботи в презентації?7. Чи можна внести змінити тільки в однин слайд презентації?Практична робота № 1. Створення презентацій, зокрема фотоальбому

Учні створюють презентацію свого життя на основі своїх фотографій та опису подій, коли вони виконані були. А школярі, які не мають фотографій виконують наступні завдання (за бажанням):

Завдання1. Створіть фотоальбом *Герої казок*, використовуючи дані картинки, так щоб презентація складалася з 4-ох сладів, і обов’язково була присутня назва казки. Запишіть в зошит план створення презентації

Завдання 2. Створіть фотоальбом *Жителі моря*, використовуючи дані картинки, так щоб презентація складалася із 5-ти слайдів, а тварини були підписані і розташовувалися в алфавітному порядку.

Завдання 3. Створіть фотоальбомУлюблені музиканти та їх найпопулярніші пісні*

Завдання 4. Створіть фотоальбом *Банкноти України*. Використовуючи дані картинки, за бажанням можна добавити інші.

Завдання 5. Створіть фотоальбом *Сучасні мобільні телефони*.

Завдання 6. Створіть фотоальбом *Замки України*. Використовуючи зображення, які подані нище.

Фізкультхвилинка

Буратіно потягнувся,

Раз нагнувся, два нагнувся.

Руки в сторону розвів –

Мабуть, ключик загубив.

А щоб ключик відшукати,

Треба нам навшпиньки стати

 1. Робота з ПК

 1. Ввімкніть комп’ютер

 2. Відкрийте програму для створення презентацій

 3. Створіть презентацію на тему Моє життя(презентація - фотоальбом)

 4. Продемонструйте презентацію вчителю

 5. Закрийте програму.

 6. Вимкніть комп’ютер

 1. Випереджувальне завдання

Завдання № 1. Підготуйте план презентації про ваш клас. Продумайте сценарій, проаналізуйте, які об’єкти необхідно розмістити на слайдах. Роботу представте у вигляді таблиці.

№ слайда

Заголовок слайда

Що необхідно розмістити
 1. ^ Контрольно-оцінювальний етап

Вчитель виставляє оцінки за роботу на уроці

 1. Домашнє завдання

VI

Мультимедійні технології в освіті

Сьогодні мультимедіа-технології - один із перспективних напрямів у інформатизації навчального процесу. Мультимедіа- та гіпермедіа-технології інтегрують у собі потужні розподілені освітні ресурси, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку ключових компетентностей, до яких відносяться в першу чергу інформаційна й комунікативна.

Мультимедіа- та телекомунікаційні технології відкривають принципово нові методичні підходи до організації педагогічного процесу в системі загальної освіти. Не менш важливим є й те, що інтерактивні технології на основі мультимедіа дозволять розв’язати проблему "провінціалізму" сільської школи як на базі Інтернет-комунікацій, так і за рахунок інтерактивних СD-курсів і використання супутникового Інтернету у школах.

Мультимедіа   це система комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, фото, відео тощо в одному цифровому відтворенні.

Гіпермедіа – це комп’ютерні файли, що зв’язані за допомогою гіпертекстових посилань для переміщення між мультимедійними об’єктами.

^ Використання мультимедіа-технологій

Можна порекомендувати такі основні підходи до організації навчання сучасного школяра:

 • уроки із застосуванням мультимедійних презентацій;

 • закріплення за кожним школярем персонального комп’ютера, на якому створюється особиста тека;

 • паралельне та концентричне вивчення основних розділів навчальної програми;

 • реалізація індивідуального підходу, що включає широке використання на практичних заняттях навчальних індивідуальних програм, банка різнорівневих завдань тощо;

 • проведення значної частини занять у формі ділових ігор;

 • широке використання методу проектів;

 • системне використання проблемного підходу в навчанні.

Упровадження в педагогічний процес мультимедіа-технологій виявило ряд позитивних чинників і низку важких моментів і утруднень. Так, організація занять із використанням мультимедіа-технологій і спеціальний медіапроектор дає можливість наочно демонструвати можливості програмного забезпечення та економити час, інтенсифікуючи тим самим вивчення навчального матеріалу. У той же час з’являються додаткові вимоги до підготовки мультимедійних матеріалів учителем і організації самого уроку.

Включення інформаційних мультимедійних технологій робить процес навчання більш технологічним і більш результативним. Так, на цьому шляху є труднощі, є помилки, не уникнути їх і в майбутньому. Але є головний успіх    інтерес учнів, їх готовність до творчості, потреба в одержані нових знань і відчуття самостійності. Комп’ютер дозволяє робити уроки не схожими один на інші. Це відчуття постійної новизни сприяє розвитку в учнях інтересу до навчання.

Використання мультимедіа на уроці через інтерактивність, що здатна структурувати та візуалізувати інформацію, підсилює мотивацію учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості.

Зі всіх інформаційних каналів візуальний    наймогутніший, тому його використання в галузі освіти засобами мультимедіа більш розроблено. Проте це не відміняє важливості та значення інших медіа. Наприклад, ефективність засвоєння матеріалу значно підвищує створення для кожного мультимедійного продукту своєї ритмічної домінанти за допомогою оптимального підбору музичного супроводу. Продумана взаємодія клавіатури та мишки в мультимедійних підручниках у поєднанні з іншими медіа додає ще одну перевагу даній освітній технології. Вона заснована на тому, що мануальні вправи істотно розвивають пам’ять. Не випадково раніше в колишніх гімназіях контурні карти малювали щоб "набити" руку та щоб у такий спосіб краще їх запам’ятати.

Окремі продукти індивідуальної авторської свідомості (текст, зображення, звуковий ряд, відео тощо) об’єднуються в нову систему. Взаємодіючи один з одним вони втрачають самостійність уже на стадії розробки сценарію, прорахунку всіх функціональних можливостей, очікуваних від продукту відповідно до його цільового призначення. Мультимедіа-продукт у результаті цієї взаємодії одержує якості, яких немає в окремо взятих складових.

Річ у тому, що наука (лінгвістика, мистецтвознавство і т.  д.) накопичила знання про ці окремо взяті форми інформації, а властивості мультимедійного середовища тільки починають вивчатись. У решті-решт, мультимедіа в освіті ефективні настільки, наскільки при їх використанні розв’язується конкретна навчальна задача – навчити чомусь, виробити навички роботи з чимось.

Згідно, Р. Кирмайеру, при використанні інтерактивних мультимедійних технологій у процесі навчання частка засвоєного матеріалу може сягати 75 %. Цілком можливо, що це, швидше за все, явно оптимістична оцінка, але про підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, коли до процесу сприйняття залучаються зорова та слухова складові, було відомо задовго до появи комп’ютерів.

Схожі:

Тема: Мультимедійні презентації iconПоняття про мультимедійні дані. Додавання мультимедійних даних до слайдової презентації

Тема: Мультимедійні презентації iconУрок №13. Тема
Тема: Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення порожньої презентації, а також однієї...
Тема: Мультимедійні презентації iconУрок №12. Тема
Тема: Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних...
Тема: Мультимедійні презентації iconУрок №3. Тема
Тема: Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Мультимедійні курси вивчення іноземних мов
Тема: Мультимедійні презентації iconУрок №16. Тема
Подати матеріал про демонстрацію презентації у різних програмних середовищах, керування показом презентації та настроювання його...
Тема: Мультимедійні презентації iconЗдати готові презентації на вільну тему!
Об’єктом обробки PowerPoint є файл презентації, який має довільне ім’я та розширення ppt. В цей файл входять структурні елементи...
Тема: Мультимедійні презентації iconУрок №14. Тема
Тема: Створення текстових написів І вставлення графічних зображень на слайди презентації
Тема: Мультимедійні презентації iconУроку інформатики Дата: 15. 04. 2009 Тема
Тема: Практична робота. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах презентації
Тема: Мультимедійні презентації iconУрок 9-10 Тема. Налаштування параметрів показу електронної презентації....
Тема. Налаштування параметрів показу електронної презентації. Створення інтерактивних презентацій
Тема: Мультимедійні презентації icon«Комп’ютерні презентації»
Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка