13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ
Скачати 367.45 Kb.
Назва13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ
Сторінка4/4
Дата конвертації31.01.2014
Розмір367.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4


^ 7. РОЗДІЛ. РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПОВІТРОЗБІРНОЇ ЗАВИТКИ

Повітрозбірна завитка (див. рис.2, дільниця 4-5) застосовується для збирання повітря, яке виходить з кільцевої щілини попередньої ділянки. Якщо узяти довільну точку на вихідному діаметрі дифузора (рис. 16, точка а) і почати утворювати від неї збірну камеру, в якій точка а є початком збору повітря (кут θ = 0), а кінець збору відповідає умові замикання кола (кут θ = 360°), то через переріз а с такої камери буде виходити усе зібране по колу повітря. За цим перерізом до камери приєднується тангенціальний патрубок, який може бути водночас вихідним дифузором. Місце з'єднання цього патрубка та збірної камери має назву язика завитки або розділювального ребра. Переріз а-с на розглянутій схемі відповідає перерізу 5'-5', а переріз k-k перерізу 5-5 на рис. 2. Відповідно перший переріз є виходом із завитки, а другий - виходом з компресора.

Незалежно від форми зовнішнього контуру такої камери або закону зміни перерізу камери від кута θ розхід повітря через щілину дифузора у секторі з довільним кутом θ буде пропорційним значенню цього кута, тобто

(35)

Якщо у кожному перерізі завитки забезпечити середню інтегровану швидкість потоку, яка дорівнює швидкості на виході з дифузора, то у такому випадку зміна тиску в завитці не відбудеться і вона працюватиме просто як повітрозбірник. Якщо ж забезпечити зменшення цієї швидкості, то згідно з законом збереження енергії, тиск у завитці зростатиме. В обох випадках доцільно забезпечувати однакові швидкості по всіх точках кола навкруги дифузора. Коловий потік з такою особливістю має назву симетричного відносно осі обертання або вісесиметричного. У ньому тис повітря з усіх боків дифузора буде однаковим, отже радіальне навантаження на колесо від цього тиску буде відсутнім.

Закон руху повітря в завитці дуже складний. Розподіл швидкостей для завитки у меридіональному перерізі та у плані залежить від форми перерізів завитки. Для перерізу у плані закон зміни швидкостей наближається до cuR = const, якщо переріз мас прямокутну форму з шириною b4 і вплив тертя відсутній. Цей закон суттєво порушується у реальних каналах з різними формами перерізів через впливи тертя та відриву потоку на стінках. У меридіональному перерізі спостерігається вихрова течія з різною мірою впорядкованості руху. Для симетричної форми перерізу каналу невпорядкований рух більш розвішений. Для каналу, поверненого набік, рух набагато більше впорядкований, втрати тертя відповідно набагато менші. Варто звернути увагу на різницю структур потоків на схемах. Видно, що наявність козирка позитивно впливає на впорядкування меридіонального руху. Всі розглянуті вище особливості руху потоку в завитках характеризують його як надто складний за структурою, тому зрозуміла велика складність визначення середніх інтегрованих швидкостей довільних перерізах з достатньою точністю, відповідно важко встановити необхідний закон зміни площ перерізів, який обґрунтовано відповідав би бажаним змінам інтегрованих швидкостей.

Звичайно забезпечують бажані значення швидкостей потоку в перерізах завитки приблизно через встановлення обраної швидкості с'5 у вихідному перерізі завитки (θ = 360°), причому розраховують її як середньорозхідну; далі визначають через рівняння розходу необхідну площу цього перерізу ( f5 '), а площі інших розраховують пропорційно куту охоплення з урахуванням (35):

(36)

Середньорозхідні швидкості сср, нормальні площам перерізів завитки, при такому підході мають бути однаковими для будь-яких кутів охоплення θ. Таке проектування має назву "розрахунок за законом сср = const". Крім нього застосовують більш складний спосіб проектування завитки, що забезпечує приблизне дотримання розподілу швидкостей по paдіусу в перерізах завитки за законом Rсu = const. В існуючій літературі відсутня переконлива аргументація відносно доцільності застосування цього способу проектування завиток транспортних компресорів замість більш простих методів.

Геометричні параметри меридіонального перерізу каналу кільцевої камери можуть мати такі значення: ;:; ;; .

При розрахунках кінцевих параметрів потоку повітря за повітрозбірником можна застосувати ті ж рівняння, що й при розрахунках дифузорів, якщо планується зміна швидкості у перерізі порівняно з попереднім перерізом. Згідно з викладеним вище цю швидкість слід обирати рівною . У такому разі кінцева температура визначається за формулою (17), тиск - за (13), показник політропи - за (15) або (19). При застосуванні (19) значення політропного ККД . Найбільші значення відповідають конструкціям з найменшими ξ5. Можна визначати η5 за залежністюГустина повітря розраховується за формулою (12), площі перерізу - за (11).

У випадку незмінної швидкості в завитці можна приблизно вважати, що при цьому буде спостерігатися падіння тиску за рахунок тертя, а температура лишиться незмінною. Приблизну втрату тиску можна визначити за формулою

Параметр

Позначення та одиниці вимірювання

^ Джерела інформації, формули

Значення

50

Комплекси показника політропи в ЛД


51

Температура повітря на виході з ЛД ( перше наближення)
52

Швидкість повітря на виході з ЛД

м/с


53

Температура повітря на виході з ЛД
54

Тиск повітря за ЛД
55

Радіус дуги середньої лінії лопатки
56

Радіус кола центрів дуг середньої лінії лопаток
57

Швидкість повітря на виході з компресора

С5, м/с
58

ККД завитки

η5


59

Комплекс показника політропи у завитці
60

Зміна тиску повітря у завитці (при )

, Па


61

Тиск повітря за завиткою

Р5, Па


62

Температура повітря за завиткою()

Т5, К


63

Тиск повітря за завиткою

, Па


64

Адіабатний ККД компресора

ηад7.090210.4227Т.008. КП ПЗ
Зм.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Розроб.

ШалапкоЗМІСТ

Літера

Аркуш

Аркушів

Перевір.

Цвікліс
ХФ НУК

Н.контр.


Затв.1   2   3   4

Схожі:

13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ iconРеферат пз : 61 с, 11 рисунків, 6 таблиць, 2 додатки, 13 джерел
Виконано розрахунок І конструювання механічного привода у складі одноступеневого редуктора, пасової передачі, що забезпечує частоту...
13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ icon«палац дітей та юнатцтва» Ознайомлення з технікою конструювання із...
Укладач: Демірчян Людмила Сергіївна. Ознайомлення з технікою конструювання із сірників в гуртку «Початкове технічне моделювання»....
13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ icon3 3 Розрахунок раціональних швидкостей руху робітничих середовищ в теплообмінних апаратах
Розрахунок конвективного пучка№2 Аналіз та вибір теплообмінного апарату
13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ iconНака з
Луцької міської ради на 2012-2013 н р та на виконання наказу управління освіти Луцької міської ради від 04. 04. 2013 №234-од «Про...
13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ iconОснови математичного моделювання в матеріалознавстві
Частина Розрахунок статистичних оцінок Таблиця Розрахунок статистичних оцiнок
13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ iconВсіх юридичних І фізичних осіб
Тобто суб’єкти господарської діяльності – фізичні особи – подають розрахунок до органу дпс за своєю податковою адресою. Уточнюючий...
13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ icon“Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом”
Вступ
13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ iconЕкзаменаційні питання по дисципліні «Математичні методи оптимального конструювання еоз»

13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ iconДипломний проект тема: « »
«Конструювання, виробництво І технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»
13 Розрахунок та конструювання лопатного дифузора компресора. 14-15 Розрахунок та конструювання повіт розбірної завитки. 16-18 вступ iconДо практичних занять
З дисципліни «основи конструювання» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка