Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року
Скачати 259.23 Kb.
НазваПро затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року
Сторінка1/3
Дата конвертації01.02.2014
Розмір259.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 13 квітня 2011 р. N 494

Київ

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству фінансів, іншим органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і заходів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки, молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2011 р. N 494

^ ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

^ Мета Програми

Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій.

^ Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу двох варіантів

Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

 • перший (обмежений) - вирішення питань на рівні місцевих органів управління освітою без відповідної підтримки держави;

 • другий (оптимальний) - розроблення і затвердження державної цільової програми з відповідною ресурсною та фінансовою підтримкою, виконання якої забезпечить послідовність, наступність, системність у вирішенні питань впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів нових технологій навчання.

Найбільш ефективнішим є другий варіант.

^ Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

 • розроблення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій;

 • оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета "Інформатика";

 • забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;

 • надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під'єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;

 • удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками;

 • створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

 • створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об'єднань;

 • формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.

Програма передбачена на період до 2015 року.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

 • удосконалення нормативно-правової бази;

 • оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

 • створення відкритої мережі освітніх ресурсів;

 • оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;

 • підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

 • забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів;

 • забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;

 • створити та використати у навчальному процесі сучасні електронні навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них через Інтернет;

 • створити умови для здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

 • сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, налагодити їх ефективний електронний зв'язок з провідними фахівцями та вченими;

 • забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

^ Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 781,37 млн. гривень, у тому числі 549,37 млн. - за рахунок державного бюджету, 100 млн. - за рахунок місцевих бюджетів та 132 млн. гривень за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722 (1722-2010-р) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2424).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494.

3. Державний замовник-координатор - МОНмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання Програми: 2011-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

549,37

110

110

109,95

110

109,42

Місцевий бюджет

100

20

20

20

20

20

Інші джерела

132

12

30

30

30

30

Усього

781,37

142

160

159,95

160

159,42


Додаток 3

до Програми

^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдань

Значення за показниками

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення нормативно- правової бази

кількість документів

19

14

2

32. Забезпечення навчально- виховного процесу засобами інформаційно- комунікаційних технологій

кількість учнів на один комп'ютер

21

27

25

24

22

21

3. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів з інформаційно- комунікаційних технологій

кількість вчителів, які володіють інформаційно- комунікаційними технологіями, відсотків

100

50

100

  1   2   3

Схожі:

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconПро план заходів щодо забезпечення виконання в області Державної...
Року» та з метою забезпечення виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів...
Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconДержавна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес...
Поліпшення якості освіти є необхідною умовою формування інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки
Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconСписок найновіших публікацій стосовно змін Державного стандарту базової...
Про Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...
Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconЗаходи щодо впровадження у навчально – виховний процес Любимівської...
Створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів
Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconНаказ
«Сто відсотків»; «Державної цільової програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року»; районної...
Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconКонкурсу є
Конкурс проводиться з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний  процес...
Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconНавчальна програма курсу Microsoft «Учителі в онлайні»
«Сто відсотків» цілями щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження...
Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання...
Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconКонкурсу є
Конкурс проводиться з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес дошкільних...
Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року iconПро затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу й оснащення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка