Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3
Скачати 458.15 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3
Сторінка1/7
Дата конвертації01.02.2014
Розмір458.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». Вип. 8, № 3. – Кривий Ріг, 2013. – 28 с.

В Інформаційному бюлетені представлено інформацію про нові надходження до книжкового фонду Наукової бібліотеки за період

з 1 липня по 30 вересня 2013 року (ІІІ квартал).


Укладачі: Л. В. Головко, завідувач відділу комплектування

та наукової обробки літератури;

Г. П. Ростальна, завідувач сектора каталогізації;

Бібліографічний редактор: О. А. Дікунова, завідувач

інформаційно-бібліографічного відділу;

^ Загальна редакція Г. М. Віняр, директор Наукової бібліотеки;

Відповідальна за випуск: О. М. Кравченко, заступник директора Наукової

бібліотеки КПІ ДВНЗ «КНУ»

ЗМІСТ

Передмова

5

0

Загальний відділ

6

016

Галузеві бібліографії

6

02

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

6

030

Довідкові видання загального типу

6

1

Філософія. Психологія

7

13

Філософія розуму і духу. Метафізика духовного життя

7

14

Філософські системи та погляди

7

159.9

Психологія

7

3

Суспільні науки

8

316

Соціологія

8

32

Політика

8

33

Економіка. Економічні науки

8

34

Право. Юриспруденція

9

35

Державне адміністративне управління. Військова справа

9

37

Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

10

37.01

Основи виховання. Теорія. Політика тощо

10

37.04

Освіта та виховання з урахуванням індивідуальних особливостей виховуваних. Консультування

10

37.09

Організація навчання та виховання

10

373

Види загальноосвітніх шкіл

11

373.2

Дошкільна освіта і виховання

11

373.3

Початкова школа. Початковий рівень. Підготовчі школи

11

373.5

Середні школи

12

376

Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб. Спеціальні школи

13

378

Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів

14

39

Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

14

5

Математика та природничі науки

14

519.2

Ймовірність. Математична статистика

14

57

Біологічні науки в цілому

14

58

Ботаніка

14

6

Прикладні науки. Медицина. Техніка

15

62

Машинобудування. Техніка в цілому

15

641

Продукти харчування. Приготування їжі. Страви

15

65

Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії, бухгалтерська справа, рахівництво, паблікрилейшнз

15

657

Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво

15

7

Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво

15

76

Графічні мистецтва. Графіка

15

778

Спеціальні галузі застосування та техніка фотографії

15

796

Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура

15

8

Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство


16

80

Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія


16

81

Лінгвістика. Мовознавство. Мови

16

81’1

Загальне мовознавство. Лінгвістика загалом

16

81’271

Вживання та чистота мови

16

811.111

Англійська мова

17

811.161.1

Російська мова

17

811.161.2

Українська мова

17

82.09

Літературна критика. Літературні дослідження

18

821.09

Світове літературознавство

18

821.161.2

Українська література

18

821.161.2.09

Українське літературознавство

20

9

Географія. Біографії. Історія

20

908

Краєзнавство

20

91

Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

21

911

Загальна географія. Окремі галузі географії(географічні дисципліни). Теоретична географія

21

913

Регіональна географія

21

93/94

Історія

21

930

Історична наука. Історіографія

21

94(430)

Історія Німеччини

21

94(47)

Історія СРСР

21

94(470)

Історія Російської Федерації

21

94(477)

Історія України

22

Іменний покажчик

23ПЕРЕДМОВА

Мета інформаційного бюлетеня – систематичне інформування користувачів Наукової бібліотеки про нові надходження наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури.

Бібліографічні записи в бюлетені групуються відповідно до схеми класифікації, яка розроблена на основі таблиць УДК. У межах кожного розділу, за умови наявності документів, виділяються відповідні типологічні рубрики. Розташування бібліографічних записів у межах розділу – алфавітне (за зведеним російсько-українським алфавітом авторів і назв). Інформаційний бюлетень має суцільну нумерацію.

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Для зручності користування й ефективнішого використання інформаційного бюлетеня розроблено допоміжний апарат, що включає:

  • іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, укладачів, редакторів;

  • передмову;

  • схему групування (зміст).

Електронна версія інформаційного бюлетеня розміщена на веб-сайті

Наукової бібліотеки: http://kdpu-library.ucoz.ru.

Інформаційний бюлетень розраховано на викладачів, студентів, аспірантів, здобувачів, співробітників Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».
^

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

016 ГАЛУЗЕВІ БІБЛІОГРАФІЇ016:37(092)

Д 85

^ Духовний простір В. М.Хайрумної: біобібліографічний покажчик/  упоряд. Н. В. Горшкова, О. В. Осмоловська,Н. Є. Шолохова; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 128 с. – ("Ювіляри НАПН України"; вип. 32).


1016:37(092)

К 79

Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : бібліографічний покажчик / упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк. – 3-є вид., доп. – К. : Знання України, 2012. – 295 с. – (Академіки АПН України; вип. 20).


1016:374

П 47

Позашкільна освіта України (2007-2011рр.): науково-допоміжний бібліографічний покажчик /  упоряд. А. М. Доркену ; наук. ред. Л. М. Заліток. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 137 с.


1


^ 02 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
025.4

І-60

Індексування документів ключовими словами: методичні рекомендації / уклад. І. Г. Лобановська. – К. : Нілан-ЛТД, 2011. – 53 с.–

(На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек; вип. 9).


1025.8

П 27

Перевірка бібліотечних фондів. Методичні рекомендації / упоряд. А. М. Доркену; наук. ред. І. Г. Лобановська. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 48 с. – (серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек"; вип. 11).


1026.08:027.7

Е 45

Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів : колективна монографія /  наук. ред. В. Ю. Биков, М. П. Шишкіна. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 176 с.


21


^ 030 ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ
03

У 59

Универсальная энциклопедия школьника. 5-11 классы / уклад. С. А. Мирошниченко. – Донецк : БАО, 2009. – 560 с.


103(477)

Е 68

Енциклопедія Сучасної України. Т. 12 : Кал-Киї / гол. ред. колег. І. М. Дзюба, А. І Жуковський, О. М. Романів. – К. : НАН України, 2012. – 711 с.


2
^
1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ13 ФІЛОСОФІЯ РОЗУМУ І ДУХУ. МЕТАФІЗИКА ДУХОВНОГО ЖИТТЯ
130.3

Ч-63

Чинмой, Ш. (Чинмой, Шри) Земля – наш дом единства. Философия мира и постоянного самопревосхождения /  Ш. Чинмой. – М. : Рефл-бук, 2001. – 368 с.


1  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconДвнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 9, № – Кривий Ріг, 2013....
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconИчного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconСторичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький державний...
Криворізького педагогічного інституту. Він складається з 2 розділів І містить 38 н.І. за період з 2001 по 2012 рік. Рекомендаційний...
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №2, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова...
Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за період з 1 квітня по 30 червня 2013 року
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова...
Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за період з 1 січня по 31 березня 2013 року
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут
«Фінансовий аналіз» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Студіювання наукових джерел І практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до...
Інформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, №3 iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка