Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Національного плану розвитку системи-охорони здоров'я на період до 2010 року
Скачати 233.41 Kb.
НазваПро затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Національного плану розвитку системи-охорони здоров'я на період до 2010 року
Дата конвертації18.03.2013
Розмір233.41 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
МОЗ україни

13.08.2007 наказ

475

Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Національного плану розвитку системи-охорони здоров'я на період до 2010 року

На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України під 13.06.07 р. № 815 "Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи Міністерства охорони здоров'я України з реалізації
Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до
2010 року (далі - Заходи), що додаються.

2. Першим заступникам Міністра, заступникам Міністра' охорони
здоров'я України забезпечити організацію виконання зазначених Заходів.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, урядових органів
державного управління у складі МОЗ України, начальникам управлінь
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій забезпечити виконання:

3.1. Заходів та подання щоквартально до 5 числа місяця, що настає за
звітним періодом, інформації про хід їх реалізації в паперовому та
електронному вигляді (e-mail: infodep@moz.gov) до Відділу інформаційно-
аналітичного забезпечення, зв'язків з Верховною Радою України та
фомадськістю.

3.2. Запитів основних виконавців Заходів щодо участі в розробці
проектів законодавчих та нормативних актів, їх доопрацювання та
погодження, наданні уточнень до звітної інформації тощо.

4. Начальнику Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення,
зв'язків з Верховною Радою України та фомадськістю забезпечити
узагальнення наданої інформації та її подання до 20 числа місяця, що настас
за звітним кварталом, до Кабінету Міністрів України.

5 Кхштроль. за виконанням наказу покладаю на Першого заступника

міністра Орду О.М.
ІО.О. Гандасв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від -/3. О^.тас-/ ґ/?-5~

ЗАХОДИ

Міністерства охорони здоров'я України з реалізації

Національного плану розвитку системи охорони здоров'я

на період до 2010 рокуСтратегічний напрям

І, Зміцнення фінансової 5ази та забезпечення :талого фінансування алузі охорони здоров'я


Завдання

Шляхи виконання

створення правових умов для: заоезпечити розрооку та
запровадження подати до Кабінету Міністрів

загальнообов'язкового України законопроекти:


медичного страхування
державного соціального про загальнообов'язкове

державне соціальне медичне

страхування

2007

зідповшальні за виконання

Мінпраці, МОЗ.

Мінекономіки,

Мін'юст

Відповідальні за виконання в МОЗ

Відділ медичного страхування

Структурні підрозділи МОЗ


удосконалення порядку організації медичного обслуговування населення та діяльності закладів охорони здоров'я

про заклади охорони здоров я та медичне обслуговування населення

МОЗ. Мінфін. Мінекономіки. Мінпраці. Мін'юст

Урядові органи державного управління у сі МОЗ України

Український інститут громадського здоров'я

Департамент розвитку медичної


Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання

і Строк І виконання, роки

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗ

допомоги

підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних асигнувань, виділених для галузі охорони здоров'я, оцінка обсягу щорічних реальних витрат на охорону здоров'я з усіх джерел фінансування, запровадження постійного моніторингу таких витрат

запровадження державного

забезпечити підготовку та подати в Кабінет Міністрів України пропозиції щодо:

внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині чіткого розмежування бюджетних асигнувань, виділених для надання медичної допомоги первинного, вторинного та третинного рівня, екстреної медичної допомоги, запровадження цільового фінансування високоспеціалізованої медичної допомоги

внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, шо передаються до державного бюджету) між­державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195. в частині опгимізації надання медичної допомоги населенню

забезпечити підготовку та

2007

МОЗ. Мінфін.

Мінекономіки.

Мін'юст

МОЗ. Мінфін. Мінекономіки.

Мін'юст

Департамент розвитку медичної допомоги

Український інститут

громадського здоров'я

Департамент економіки і фінансів

Департамент економіки і фінансів
Строк

І виконання.

і

І роки
Стратегічний напрям


'

Завдання

Шляхи виконання

замовлення у сфері медичного подати в Кабінет Міністрів
обслуговування України пропозиції щодо:

удосконалення порядку надання медичної допомоги за кошти державного та місцевого бюджету в рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою

розробки проектів примірних договорів про державну закупівлю медичних послуг для надання населенню медичної допомоги на первинному, вторинному та третинному рівні, екстреної медичної допомоги

затвердження типових положень про відділ охорони здоров'я рандержадміністрації. внести зміни до Типового положення про управління охорони здоров'я обласної. Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

Відповідальні за виконання

2007-2008 МОЗ. Мінфін. Мінекономіки, Держкомстат. Мін'юст

МОЗ, Мінфін. Мінекономіки. Мін'юст

2007

Відповідальні за виконання в VIО З

Департамент розвитку медичної допомоги

Управління

державних

закупівель

Департамент кадрової політики, освіти і науки

Департамент розвитку медпч. допомоги

Департамент інспектування та контролю якості медичних послуг


Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання

Строк ! виконання. | роки

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗ


2.Забезпечення надання населенню безоплатної медичної допомоп: є обсягах, гарантованих

перехід до фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров'я залежно від обсягу та якості медичних послуг, які вони надають

обгрунтування правових підстав для досягнення балансу між обсягом

державних гарантій надання

від 20 грудня 2000 р. № 1845. в частині закріплення за ними права на здійснення закупівлі медичних послуг

створення уніфікованого класифікатора медичних послуг

підготовити та подати до Кабінету Міністрів України пропозиції шодо запровадження фінансування постачальників медичних послуг на основі методів. спрямованих на формування в закладах охорони здоров'я стимулів до підвищення якості та економічної ефективності медичної допомоги

підготовити та подати до Кабінету Міністрів України пропозиції шодо законодавчого врегулювання

2007-2008 МОЗ. Академія медичних наук. Мінфін. Мінекономіки. Мін'юст

МОЗ, Мінфін. Мінекономіки. Мін'юст. Академія медичних наук

2008

МОЗ. Мінфін.

Мінекономіки.

Мін'юст

Департамент інспектування та контролю якості медичних послуг

Український інститут громадського здоров'я

Департамент розвитку медичної допомоги

Український інститут громадського здоров'я

Департамент розвитку медичної допомоги

Департамент економіки і фінансів

Український інститут громадського здоров'я

Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання

Строк

виконання. |

роки

відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗ


державою

населенню безоплатної питань, пов'язаних з

медичної допомоги та обсягом визначенням обсягу

фінансування галузі охорони державних гарантій надання

здоров'я: інформування населенню безоплатної

населення про державні медичної допомоги
гарантії надання безоплатної
медичної допомоги

Департамент розвитку медичної допомоги

Департамент економіки і фінансів

Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності


3. Оптимізація мережі закладів охорони здоров'я відповідно до потреб населення

визначення нормативів надання населенню медичної допомоги усіх рівнів, першочергове забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, функціональна диференціація стаціонарної медичної допомоги та реорганізація державних і комунальних закладів охорони здоров'я

підготовити та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:

затвердження нормативів надання населенню медичної допомоги первинного, вторинного і третинного рівня

формування єдиного медичного простору під управлінням МОЗ

2007-2009 МОЗ. Мінфін. Мінекономіки. Мін'юст. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010 МОЗ. Академія медичних наук. Мінфін. Мінекономіки. Мін'юст. Мінпраці. Мінтрансзв'язку. Рада міністрів Автономної

Департамент розвитку медичної допомоги

Департамент розвитку медичної допомоги

Департамент кадрової політики. освіти і науки


Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання

Строк

виконання.

роки

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗ


Республіки Крим разом з органами місцевого самоврядування

Структурні підрозділи відповідно в профілю заю. передаються


розроблення та затвердження в установленому порядку регіональних програм:

формування мережі лікарських амбулаторій на засадах сімейної медицини

зміни господарського статусу державних і комунальних закладів охорони здоров'я шляхом їх реорганізації в державні (комунальні) некомерційні підприємства та забезпечення чіткого функціонального розподілу стаціонарних лікувально-профілактичних закладів вторинного та третинного рівнів на заклади для надання допомоги у разі гострих захворювань, заклади для лікування хронічних захзооювань ~а заклади, шо

2007 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2007-2009 МОЗ. Академія медичних наук. Мінекономіки. Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Департамент розвитку медичної допомоги

Департамент кадрової політики, освіти і науки

Департамент розвитку медичної допомоги

Департамент економіки і фінансів

Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання


Строк
Відповідальні за

виконання.виконання

роки
Відповідальні за виконання в МОЗ

надають медико-соціальну допомогу

формування Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров'я

2007-2008 МОЗ. Академія

медичних наук. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Департамент кадрової політики, освіти і науки


-. Формування ефективної забезпечення надання
истеми контролю та високоякісної медичної

правління якістю медичної допомоги населенню юпомогн
розроонти та затвердити:

порядок контролю та управління якістю медичної допомоги

концепцію розвитку системи управління якістю медичної допомоги населенню України

критерії та індикатори якості надання медичної допомоги в охороні здоров'я

2007-2008 МОЗ. Академія медичних наук. Мінекономіки. Мін'юст

2008

2008
Департамент інспектування та контролю якості медичних послуг Український інститут громадського здоров'я

Департамент інспектування '. контролю якості медичних послуг

Департамент інспектування та контролю якості медичних послуг

Департамент

Стратегічний напрям

Шляхи виконання

Строк

|виконання.

роки

іідповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗ


галузеву програму стандартизації медичної допомоги, зокрема утворення загальнодержавного центру розроблення та моніторингу дотримання медичних стандартів

МОЗ. Академія медичних наук

кадрової політики, освіти і науки

Департамен-

рОЗВИТКу МЄі. .ЛОЇ

допомоги

Управління материнства, дитинства та санаторної справи

Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Департамент розвитку медичної допомоги

Український інститут громадського здоров'я

Департамент інспектування та контролю якості медичних послуг

Управління материнства, дитинства та санаторної справиІ

ч

Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання

Строк

виконання.

роки

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗуніфіковану методику та клініко-організаційні настанови з розроблення медичних стандартів з урахуванням досвіду іноземних держав


розробку нових та оновлення постійно існуючих медичних стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги на

Департамент кадрової політики, освіти і науки

Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Департамент економіки і фінансів

Департамент розвитку медичної допомоги

Український інститут громадського здоров'я

Департамент інспектування та контролю якості медичних посл;

Управління материнства, дитинства та санаторної справи

Департамент розвитку медичної допомоги

Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання

Строк іпконання.

РОКИ

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗ


основі доказової медицини

Український інститут громадського здоров'я

Департамент інспектування та контролю якості медичних послуг


заоезпечити перегляд умов і критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров'я та ліцензування медичної практики

підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо визначення порядку проведення диспансеризації населення

посилити контролю за здійсненням заходів, передбачених у Програмі "Здоров'я нації", затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р.№ 14. і подання МОЗ

2007

2008 МОЗ. Академія медичних наук.

Мінпраці.

Мінекономіки.

Мін'юст

щороку до центральні органи 1 березня виконавчої влади. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська га Севастопольська

Управління материнства, дитинства та санаторної справи

Департамент інспектування та контролю якості медичних послуг

Департамент розвитку медичної допомоги

Український інститут громадського здоров'я

Департамент розвитку медичної

стратегічний напрям

Строк

Шляхи виконання | виконання,

роки

відповідальні за Відповідальні за

виконання ; виконання в МО'і


5. Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

узагальненої інформації

інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання Програми "Здоров'я наиії"

створення матеріально-технічних умов для надання високоякісної медичної

допомоги населенню

розробити та впровадити табелі матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я

матеріально-технічне розрооити та затвердити

забезпечення закладів охорони галузеві і регіональні
здоров'я відповідно до табелів програми матеріально-
матеріально-технічного технічного забезпечення
забезпечення закладів охорони здоров'я на

період до 201 1 року

міські держадміністрації

моз

щороку до ! квітня

2007-2008 МОЗ. Мінекономіки. Мін'юст. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2008 МОЗ. Мінекономіки.

Рада міністрів

Автономної

Республіки Крим.
обласні. Київська та

Севастопольська

допомоги

Український

інститут

громадського

здоров'я

Департамент розвитку медичн >ї

допомоги

Управління

материнства, дитинства та санаторної справи

Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду

ДУО "Політехмед"

Департамент інспектува' га контролю якості медичних послуг

Департамент розвитку медичної допомоги

Управління материнства.Шляхи виконання
Стратегічний напрям

Строк і виконання. ■ роки

Відповідальні за виконання

міські держадміністрації

Відповідальні за виконання в МОЗ

дитинства та санаторної справи

Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Міністру АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій. Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я

Севастопольської міських державних адміністрацій


Проведення раціональної забезпечення доступності та

]рмацевтичної політики

раціонального використання лікарських засобів і виробів медичного призначення, стимулювання розвитку їх вітчизняного виробництва, підвищення ефективності державного контролю за

підготовити та подати Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:

внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

щороку

МОЗ. Мінфін. Мінекономіки. Мін'юст

Державна служба лікарських засобів та виробів медичного призначення
Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання

Строк виконання.

роки

Відповідальні за виконання

Відповідальні " а виконання в МОЗ
МОЗ. Академія

медичних наук.

Мінфін.

Мінекономіки.

Мін'юст.

Держспоживстандарт

2008 МОЗ. Академія медичних на\'к

МОЗ. МОН. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації
якістю зазначених засооїв і виробів

7. Удосконалення кадрової задоволення потреби закладів
політики охорони здоров'я у медичних.

фармацевтичних та управлінських кадрах. формування державного замовлення на підготовку медичних кадрів з урахуванням потреби

удосконалення системи 2007-2009

державного контролю за

цінами на лікарські засоби і

вироби медичного

призначення, що

закуповуються за бюджетні

кошти: започаткування

державного моніторингу цін

на зазначені засоби і вироби

удоскоказення системи державного контролю за якістю лікарських засобів 'і виробів медичного призначення на всіх етапах їх виготовлення та обігу відповідно до європейських стандартів

затвердження методики створення формулярів і забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та виробами медичного призначення

2007

розроблення довгострокових прогнозів потреби і планів підготовки медичних, фармацевтичних та управлінських кадрів у галузі охорони здоров'я

Державна служба лікарських засобі:» -виробів медичного призначення

Державна служба лікарських засобів' виробів меличног призначення

Департамент розвитку медичної допомоги

Українськиї інститут громадського здоров'я

Департамент кадрової політики освіти і науки


Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання

Строк

виконання.

роки

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗ


населення у медичній визначення кількості

допомозі: підвищення медичних працівників різної

професійного рівня медичних кваліфікації, необхідної для

та фармацевтичних закладів охорони здоров'я

працівників, удосконалення

системи безперервного

підвищення їх кваліфікації

розроолення та затвердження перспективного плану підготовки лікарів загальної практики/сімейної медицини з урахуванням фактичної потреби

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції медичної освіти

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.00 № 1845 ..Про затвердження Типового положення про управління


щороку

МОЗ. МОН. Мінс] Мінекономіки.

Мінпраці

Український інститут

громадського здоров'я

Департамент кадрової політики, освіти і науки

Департамент інспектування та контролю якості медичних послуг

2007

МОЗ. МОН

Департамент кадрової політики, освіти і наVкн

2007 МОЗ. МОН. Мінфін. Департамент

Мінекономіки. Рада кадрової політики.

міністрів Автономної освіти і науки

Республіки Крим.

обласні. Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації

І! півріччя Міністерство охорони Департамент
2007 здоров'я України кадрової політики.

освіти і науки Управління правового

Стратегічний напрям

Завдання

Шляхи виконання

Строк

зпконання. роки

ІЛПО

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗ


рограмно-цільові і і'і ;ід ло розвитку галузі зони здоров'я

налагодження ефективної взагмодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у забезпеченні ефективного функціонування галузі охорони здоров'я та розв'язанні її нагальних проблем

охорони здоров я ооласноі. Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації" відповідно до постанови

забезпечити розробку та подання до Кабінету Міністрів України, в установленому порядку, заходів програмно-цільового характеру та проектів державних цільових програм, в тому числі: Програма розвитку донорства крові та її компонентів на 2008-2012 роки: проект Програми ..Про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку системі! надання лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2008-2012 роки", якою передбачено, зокрема, відкриття районних, міжрайонних та міських центрів нефрології та діалізу

забезпечити виконання та подати в повном) обсязі завдань, передбачених

заоезпечення та

міжнародної

діяльності

керівники

структурних

підрозділів МОЗ

України

МОЗ. інші центральні органи виконавчої влади у межах компетенції

Перші заступники Міністра.

заступники Міністра - керівники державних цільових програм

постійно N103. інші центральні Перші заступники
органи виконавчої Міністра.

влади у межах заступники Міністра

Стратегічний напрям !

Завдання

Шляхи виконання

С грек

[ виконання. поки

Вілповілальні за виконання

Вілповілальні за виконання в М'~<3


загальнодержавними та галузевими державними програмами у галузі охорони здоров'я

компетенції

- керівники державних цільокнх програм


9. Удосконалення

інноваційної політики та підвищення ефективності використання наукового потенціалу

заоезпечення наукового супроводження вирішення питань розвитку галузі охорони здоров'я

підготовити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо проект} програми профілактики і боротьби з неінфекціГіннми хворобами

підготувати розробку та забезпечити впровадження сучасних інформаційних технологій на різних рівнях управління галуззю охорони здоров'я

підготовити та заоезпечити видання довідника з організації та управління галуззю охорони здоров'я

2009 МОЗ. Академія медичних наук. Мінфін. Мінекономіки. Мінюст

остійно МОЗ. Академія

медичних наук. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2008 МОЗ. Академія медичних наук

Департамент розвитку медичної допомоги

Управління материнства, дитинства та санаторної справи

Координаційна ра за з питань інформатизації системи охорони здоров'я МОЗ України

Департамент кадрової пс ки. освіти і наук..

Структурні підрозділи відповідно до профілю закладів, шо передаються


вжиття долаї ліх заходів для підготувати розробку та

іОЗ. Академія

Департамент


.тратепчнпи напрям

Завдання

Шляхи виконання

Строк зиконання. | роки ;

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання в МОЗ


поліпшення інформування населення з питань розвитку галузі охорони здоров'я, зокрема через мережу обласних, міських та районних центрів здоров'я

затвердження типового положення про обласний, міський та районний центр здоров'я з урахуванням вимог до впровадження нових методів роботи з населенням

медичних наук. Рада розвитку медичної

міністрів Автономної допомоги

Республіки Крим.

обласні. Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації

начальник Відділу

іформаиійно-аналітичного забезпечення, і'язків з Верховною Радою та громадськістю

Р.И. Лихотоп

Схожі:

Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я...
Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Закону України "Про порядок проведення...
Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\План заходів щодо реалізації проведення Національної кампанії «Стоп...
Міністерства Внутрішніх справ України, Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 16. 01. 2004...
Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\Відділ охорони здоров’я Теребовлянської рда спільне рішення колегії...
С. А. колегія та медична Рада відмічає, що впродовж І кварталу заклади охорони здоров’я району забезпечили реалізацію плану заходів...
Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни наказ
Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах
Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України, Профспілка працівників охорони здоров'я України
У зв'язку з надходженням численних запитів щодо порядку виплати допомоги на оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам державних...
Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\Регламент Доповідь про дослідження триває 10 хвилин І супроводжується...
«Економіка, соціологія, теорія та практика охорони здоров’я» 12-13 квітня 2012 року. Запрошуємо до участі представників академічних...
Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров\Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях...
Дей, їх творчого довголіття, усунення причин захворювань, в т ч поліпшення умов праці, побуту та відпочинку населення, охорони навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка