Тема. Методи контролю якості
Скачати 142.22 Kb.
НазваТема. Методи контролю якості
Дата конвертації02.02.2014
Розмір142.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


Лабораторно-практична робота №1

Тема. Методи контролю якості

Мета.Охарактеризувати сутність управління якістю.Назвати методи управління якістю

Обладнання: Роздатковий матеріал,конспект.

1.Охарактеризувати поняття і різноманітні види контролю за якістю продукції і на виробництві.

1.Під контролем якості розуміється перевірка відповідності кількісних чи якісних характеристик продукції або процесу, від якого якість продукції, встановленим технічним вимогам.

Контроль якості продукції є складовою виробничого процесу спрямовано перевірку надійності у її виготовлення, споживання чи експлуатації.

Суть контролю за якістю своєї продукції підприємстві залежить від отриманні інформації про стан об'єкту і зіставленні отриманих результатів із чітко встановленими вимогами, зафіксованими в кресленнях, стандартах, договорах поставки,ТЗ.НТД, ТУ та інших документах.

Контроль передбачає перевірку продукції на самому початку виробничого процесу під час експлуатаційного обслуговування, забезпечуючи у разі відхилення від регламентованих вимог якості, прийняття коригувальних заходів, вкладених у виробництво продукції належного якості, належне технічне обслуговування під час експлуатації і повний задоволення вимог споживача. Отже, контроль продукції включає у собі такі заходи дома її виготовлення чи місці її експлуатації, у яких допущені відхилення від норми необхідного рівня якості може бути виправлені ще до його того, як буде випущена дефектна продукція чи продукція, яка відповідає технічним вимогам. Недостатній контроль на етапі виготовлення серійної продукції веде до виникнення фінансових негараздів і тягне у себе додаткові витрати. Контроль якості включає:

• вхідний контроль якості сировини, основних та допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, інструментів, вступників на склади підприємства;

• виробничийпооперационний контролю над дотриманням встановленого технологічного режиму, котрий інодімежоперационную прийомку продукції;

• систематичний контролю над станом устаткування, машин, ріжучого і вимірювального інструментів,контрольновимірювальних приладів, різних засобів вимірювання, штампів, моделей випробувальною апаратури і вагового господарства, нові й що у експлуатації пристосувань, умов виробництва та транспортування виробів та інші перевірки;

• контроль моделей та досвідчених зразків;

• контроль готової продукції (деталей, дрібних складальних одиниць, вузлів, блоків, виробів).

^ 2 .Як здійснюється організація контролю за якістю продукції .

Особливе в управлінні якістю продукції займає контроль якості. Саме контроль як одна з ефективних методів досягнення поставленої мети і найважливіша функція управління сприяє правильному використанню об'єктивно існуючих, і навіть створених людиною передумов і умов випуску продукції високої якості. Від ступеня досконалості контролю за якістю, його технічного обладнання і організації великою мірою залежить ефективність виробництва, у цілому.

Саме в процесі контролю здійснюється зіставлення фактично досягнутих результатів функціонування системи з запланованими. Сучасні методи контролю за якістю продукції, дозволяють при мінімальних витратах досягти високої стабільності показників якості, мають дедалі великої ваги.

Контроль – це процес ухвали і оцінки інформацію про відхиленнях дійсних значень від заданих чи його збігу і результатах аналізу.

Предметом контролю може бути лише виконавча діяльність, а й робота менеджера. Контрольна інформація використовують у процесі регулювання. Так говорять про доцільності об'єднання планування і функцію контролю на єдину систему управління (Controlling): планування, контроль, звітність, менеджмент.

Контроль здійснюється особами, безпосередньо чи опосередковано залежними від процесу. Перевірка (ревізія) – це контроль особами, незалежними від процесу.

Процес контролю має пройти такі стадії:

1. Визначення концепції контролю (всеосяжна контроль «>Controlling» чи приватні перевірки);

2. Визначення мети контролю (рішення про доцільність, правильності, регулярності, ефективності процесу правління);

3. Планування перевірки:

а) об'єкти контролю (потенціали, методи, результати, показники тощо.);

б)проверяемие норми (етичні, правові, виробничі);

в) суб'єкти контролю (внутрішні чи зовнішні органи контролю);

р) методи контролю;

буд) об'єм і засіб контролю (повний, суцільний, вибірковий, ручний, автоматичний, комп'ютеризований);

е) строки й тривалість перевірок;

ж) послідовність, методи і допуски перевірок.

4. Визначення значень дійсних і запропонованих.

5. Встановлення ідентичності розбіжностей (виявлення, кількісну оцінку).

6. Вироблення рішення, визначення її ваги.

7.Документирование рішення.

8.Метапроверка (перевірка перевірки).

9. Повідомлення рішення (усне, письмовий звіт).

10. Оцінка рішення (аналіз відхилень, локалізація причин, встановлення відповідальності, дослідження можливостей виправлення, заходи для усунення недоліків).

^ 3.Назвати за якими розрізняють різні види контролю:

1. По приналежності суб'єкта контролю до підприємства: внутрішній; зовнішній;

2. По підставі щодо контролю: добровільний; згідно із законом; по Статуту.

3. По об'єкту контролю: контролю над процесами; контролю над рішеннями; контролю над об'єктами; контролю над результатами.

4. По регулярності: системний; нерегулярний; спеціальний.

Контроль якості повинен підтверджувати виконання заданих вимог до продукції, включаючи у собі:

· вхідний контроль (матеріали нічого не винні використовуватися у процесі без контролю; перевірка вхідного продукту має відповідати плану якості, закріпленим процедурам і може мати різноманітні форми);

· проміжний контроль (організація повинен мати спеціальні документи, здатні фіксувати процедуру контролю та випробувань всередині процесу, і здійснювати цей контроль систематично);

· остаточний контроль (призначений виявлення відповідності між фактичним кінцевим продуктом і тих, який передбачено планом за якістю; включає у собі результати всіх попередніх перевірок б і відбиває відповідність продукту з необхідними вимогами);

· реєстрація результатів контролю та випробувань (документи про результати контролю та випробувань надаються зацікавленим організацій та осіб).

Особливим виглядом контролю є випробування готової продукції. Випробування – визначення чи дослідження одній або кількох характеристик вироби з впливом сукупності фізичних, хімічних, природних чи експлуатаційних факторів, і умов. Випробування проводяться по відповідним програмам. Залежно від цілей існують такі основні види випробувань:

· попередні випробування – випробування дослідних зразків визначення можливості приймальних випробувань;

· приймальні випробування – випробування дослідних зразків визначення можливості їх постановки виробництва;·приемо-сдаточние випробування – випробування кожного вироби визначення можливостей його поставки замовнику;

· періодичні випробування – випробування, які проводять 1 разів у 3-5 років на перевірки стабільності технології виробництва;· типові випробування – випробування серійних виробів після внесення суттєвих змін у конструкцію чи технологію.

Точність вимірювального і випробувального устаткування впливає достовірність оцінки якості, тому забезпечення її якості особливо важливо.

З тих нормативних документів, що регламентують метрологічну діяльність, виділяють: Закон РФ про єдність вимірів й міжнародний стандартИСО 10012-1:1992 про підтвердженні метрологічної придатності вимірювального устаткування.

При управлінні контрольним, вимірювальним і випробувальним устаткуванням організація повинна:

· визначити, які виміру мають бути зроблені, якими коштами підприємців і з яким точністю;· оформити документально відповідність устаткування з необхідними вимогами;· регулярно проводити калібрування (перевірку ділень приладу);· визначити методику і періодичність калібрування;· документально оформляти результати калібрування;· забезпечити умови застосування вимірювальної техніки з урахуванням параметрів довкілля;· усувати несправні чи непридатні контрольно-вимірювальні кошти;· виробляти регулювання обладнання та програмного забезпечення з допомогою лише спеціально навчений персонал.

Проходження контролю та випробувань продукції має підтверджуватися наочно (наприклад, з допомогою етикеток, бирок, пломб тощо.). Ті продукти, які відповідають критеріям перевірки, відокремлюються від інших.

Слід також визначити фахівців, відповідальних при проведенні такого контролю та встановити їх повноваження.

У ринкових умов господарювання істотно зростає роль служб контролю за якістю продукції підприємств у забезпеченні профілактики поєднання у виробництві, посилюється їх відповідальність за достовірність і об'єктивність результатів здійснюваних перевірок, недопущення поставки споживачам продукції низьку якість.

Необхідність першочергового вдосконалення діяльності служб технічного контролю підприємств диктується їхнє особливим місцем виробничому процесі. Так, безпосередня близькість до контрольованих об'єктах, процесам і явищам (в часі та просторі) створює працівникам контрольних служб щонайсприятливіші умови наступного:

розробки оптимальних планів контролю, заснованих на виключно результатах тривалого спостереження, аналізу та узагальнення інформації якість вихідних компонентів готової продукції, точності устаткування, ролі інструменту та оснастки, стабільності технологічних процесів, ролі праці виконавців, і інших чинниках, надають безпосередній вплив якість продукції;

Операції контролю за якістю – невід'ємна складова частина технологічного процесу виробництва виробів, і навіть подальшою упаковки, транспортування, збереження і відвантаження споживачам. Без проведення працівниками контрольної служби підприємства (цеху, ділянки) необхідних перевірочних операцій на процесі виробництва виробів чи з завершенні окремих етапів їх опрацювання останні що неспроможні вважатися повністю виготовленими, тому не підлягають відвантаженні покупцям. Саме ця обставина визначає особливу роль служб технічного контролю.

Служби технічного контролю функціонують нині на всіх промислових підприємствах. Саме відділи та управління контролю за якістю мають найважливішими матеріально-технічними передумовами (випробувальним устаткуванням, контрольно-вимірювальними приладами, оснащенням, приміщеннями тощо. п.) щодо кваліфікована і всебічної оцінки якості виробів. Проте, достовірність результатів контролю за якістю, здійснюваного персоналом вони мають, нерідко викликає обгрунтовані сумніви.

На деяких підприємствах вимогливість і об'єктивність працівників технічного контролю під час приймання виготовленої продукції залишаються на низький рівень. Послаблення роботи з виявлення внутрішнього шлюбу практично повсюдно супроводжується збільшенням рекламацій на свою продукцію. У багатьох підприємствах спостерігається перевищення суми збитків від претензій і рекламацій продукції низьку якість над величиною збитків шлюбу виробництві.

Виявлення багатьох дефектів виробів лише споживачами продукції свідчить про незадовільну роботу служб технічного контролю підприємств і зокрема, про відсутність необхідної зацікавленості та фінансової відповідальності персоналу контролюючих підрозділів у повному виявленні шлюбу на обслуговуваних ділянках виробництва.

У структурі служб контролю за якістю продукції багатьох підприємств переважно присутні підрозділи, щоб забезпечити технічні і технологічні аспекти контролю за якістю. У цьому не досить розвинені організаційноекономічні і інформаційні функції відділів та управлінь технічного контролю. У багатьох підприємствах, у роботі названих підрозділів є такі проблеми освіти й недоліки, як:

низька пропускну здатність контрольних служб і недостатня кількість персоналу, що призводять спричиняє порушення ритмічності виробництва та реалізації продукції, невиконання окремих робіт з контролю якості, появі безконтрольних ділянок виробництва;

недостовірність результатів контролю;

низька вимогливість і суб'єктивізм щодо оцінки якості продукції;

слабка технічна озброєність й недоліки метрологічного забезпечення;

недосконалість методик вимірів, дублювання і паралелізм у роботі з оцінці якості;

щодо низька вести працівників служб контролю за якістю продукції підприємств;

вади на системах преміювання персоналу контрольних служб, що призводять до не зацікавленості у повному обсязі й своєчасному виявленні шлюбу;

невідповідність кваліфікації контролерів розряду виконуваних контрольних робіт, низький освітній рівень працівників ВТК підприємств.

Усунення згаданих недоліків у роботі служб технічного контролю, що перешкоджають досягненню високоїпрофилактичности, достовірності й об'єктивності перевірок, може різнобічніший позитивний вплив до процесів формування та оцінки якості виробів.

По-перше, технічний контроль, направлений замінити попередження розбалансованості виробничих процесів і відхилень від вимог, встановлених до якості виробів, сприяє профілактиці шлюбу, його виявлення найбільш ранніх стадіях технологічних процесів і оперативному усунення з мінімальними витратами ресурсів, що, безсумнівно, приводить до підвищення якості своєї продукції, зростанню ефективності виробництва.

По-друге, суворий і об'єктивний контроль якості виробів працівниками ВТК перешкоджає проникненню шлюбу за ворота підприємств-виготовлювачів, сприяє зменшенню обсягів недоброякісних виробів, поставлених споживачам, знижує можливість появи неминуче які виникають за поганому контролі додаткових непродуктивних витрат за виявлення й усунення різних недоліків у вже зібраних

виробах, зберігання, відвантаженні і транспортування неякісної продукції до споживачів, її вхідному контролю спеціальними підрозділами й поверненню дефектної продукції виготовлювачам.

По-третє, надійна робота служби контролю за якістю створює необхідні передумови усунення дублювання і паралелізму у роботі інших службах підприємства, зниження обсягів перероблюваної ними інформації, вивільнення багатьох кваліфікованих фахівців, зайнятихперепроверкой продукції, прийнятої службою технічного контролю підприємства, істотне зменшення кількості розбіжностей, що мають місце в оцінці якості продукції різними суб'єктами контролю, зниження витрат за технічний контроль і підвищення його ефективності.

Удосконалення діяльності відділів та управлінь технічного контролю підприємств має передбачати першу чергу створення, розвиток виробництва і зміцнення у межах контрольних служб тих підрозділів, які можуть ефективно вирішувати такі:

розробка та реалізація заходів із профілактиці шлюбу виробництві, запобіганню виникнення відхилень від затверджених технологічних процесів, попередження збоїв у роботі, що призводять до погіршення якості своєї продукції;

розробка і впровадження прогресивних методів і коштів технічного контролю, сприяють зростанню продуктивності іфондовооруженности праці контролерів ВТК, підвищенню об'єктивності перевірок і полегшенню роботи персоналу контрольних служб;

об'єктивне урахування і комплексна диференційована оцінка якості праці різних категорій персоналу контрольної служби, визначення достовірності результатів контролю;

підготовка необхідних даних для наступної централізованої обробки інформації про фактичний стан і зміні основних умов та їх передумов виробництва високоякісної продукції (якості поставлених для кооперації сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів тощо. п., якості праці працюючих, стану технологічної дисципліни в цехах і ділянках тощо. буд.), і навіть інформації про досягнутому рівні якості своєї продукції;

проведення робіт із розширення впровадження самоконтролю основних виробничих робочих (зокрема, формування переліку технологічних операцій, переданих на самоконтроль якості, оснащення робочих місць необхідними контрольно-вимірювальними приладами, інструментом, оснасткою і документацією, спеціальне навчання робочих, вибірковий контроль Діяльності виконавців, переведених працювати з особистим тавром, оцінка результатів впровадження самоконтролю у виробництві та т. буд.);

проведення спеціальних досліджень динаміки якості виробів на процесі їх експлуатації, які передбачають організацію ефективної інформаційної взаємозв'язку між постачальниками і споживачами з питань якості продукції;

планування і техніко-економічний аналіз різних аспектів діяльності служби контролю за якістю продукції;

координація всіх структурних підрозділів відділів та управлінь технічного контролю підприємства;

періодичне визначення абсолютної розміру й динаміки витрат за контроль якості продукції, впливупрофилактичности, достовірності й економічності технічного контролю на якість виробів й освоєно основні показники діяльності підприємства, оцінка ефективності роботи контрольної служби.

На невеликих підприємствах, у з низки об'єктивних причин створення кількох нових підрозділів у складі служби технічного контролю який завжди можливо. У разі перелічені вище функції можуть бути для постійного виконання не новоствореним підрозділам, а окремим фахівцям служби контролю за якістю, які входять у склад тих чи інших її структурних ланок.

В виробничих умовах досить швидке і запропонував ефективне підвищення об'єктивності контролю за якістю продукції буває у результаті зміни на підприємствах неправильної системи оцінки й стимулювання праці різних категорій персоналу контрольних служб, створення справжньої зацікавленості цих працівників у підвищенні якості своєї праці, забезпеченні достовірності здійснюваних перевірок.

^ 4.За якими ознаками та видами контролю здійснюється контроль якості продукції.

№ п п

Классифікаційна ознака

Види технічного контролю

1

За призначенням

Вхідний (продукції з постачальників);

виробничий;

інспекційний (контроль контролю).

2

По стадіям технологічного процесу

Операційний (у процесі виготовлення); приймальний (готової продукції).

3

За методами контролю

Технічний огляд (візуальний); вимірювальний; реєстраційний;

статистичний.

4

По повноті охоплення контролем виробничого процесу

Суцільний; вибірковий; летючий; безперервний; періодичний.

5

По механізації контрольних операцій

Ручний; механізований; напівавтоматичний; автоматичний.

6

За впливом перебіг обробки

Пасивний контроль (з зупинкою процесу оброблення і після обробки);

активний контроль (контроль під час оброблення і зупинка процесу під час досягнення необхідного параметра);

активний контроль з автоматичнимиподналадкой устаткування.

7

По виміру залежних і мільйонів незалежних допустимих відхилень

Вимірювання дійсних відхилень;

вимір граничних відхилень з допомогою прохідних і непрохідних калібрів.

8

Залежно від об'єкта контролю

Контроль якості продукції;

контроль товарної і супровідній документації;

контроль технологічного процесу;

контроль коштів технологічного оснащення;

контроль технологічної дисципліни;

контроль кваліфікації виконавців;

контроль проходження рекламацій;

контроль дотримання вимог експлуатації.

9

За впливом до можливості подальшого використання

Руйнівний;

>неразрушающий.

До неруйнуючих методів належать:

магнітні (магнитографічні методи);

акустичні (ультразвукова дефектоскопія);

радіаційні (дефектоскопія з допомогою рентгенівських і гама- променів);

Сенс статистичних методів контролю за якістю залежить від значному зниження витрат з його проведення порівняно органолептичні (візуальні, слухові й т.п.).

5. Охарактеризувати зірку якості продукції

6. Висновок:

Схожі:

Тема. Методи контролю якості icon"Управління якістю турпослуг (укр.)"
...
Тема. Методи контролю якості iconЗасоби з контролю якості знань студентів
Використання в освітніх закладах різних систем багатоступеневого контролю знань І умінь викликає необхідність розробки І апробації...
Тема. Методи контролю якості iconЗасоби з контролю якості знань студентів
Використання в освітніх закладах різних систем багатоступеневого контролю знань І умінь викликає необхідність розробки І апробації...
Тема. Методи контролю якості iconДержавна інспекція з контролю якості лікарських засобів в івано-франківській області
Доводимо до Вашого відома, що атестація спеціалістів буде проводитись атестаційною комісією при Державній інспекції з контролю якості...
Тема. Методи контролю якості iconЛекція 8 Довідковий матеріал Тема: Метод контролю І оцінки якості...
Зглянемо одновимірну шкалу s з 16 різних типів віртуальних з’єднань для одного фіксованого значення r середньої пропускної спроможності...
Тема. Методи контролю якості iconЛекція № контроль якості медичної допомоги
Третя обставина полягає в невідпрацьованості правової бази контролю якості медичної допомоги. Тут можна виділити два аспекти
Тема. Методи контролю якості iconЛекція 4 (26. 09. 2012) Довідковий матеріал тема: Методи забезпечення якості послуг на рівнях
В традиционных сетях ip, в общем случае, маршрутизация пакетов осуществляется на основе ip адреса назначения (destination ip address)....
Тема. Методи контролю якості icon1. Методи розподілу пам'яті без використання дискового простору
Усі методи керування пам'яттю можуть бути розділені на два класи: методи, що використовують переміщення процесів між оп І диском,...
Тема. Методи контролю якості iconТема: Методи запобігання інфікування віл
Мета: сформувати в учнів початкове поняття про бактеріальні та вірусні захворювання й імунну систему, яка захищає від них. Показати...
Тема. Методи контролю якості iconБатьківська рада стенятинської зш І-ІІІ ступенів Склад батьківської ради
Співпраця школи та батьків у підвищенні якості контролю за станом відвідування старшокласниками уроків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка