Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст
Скачати 154.54 Kb.
НазваОпис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст
Дата конвертації03.02.2014
Розмір154.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Опис досвіду

Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 1. Характеристика педагогічного, учнівського колективу.

Швидкий розвиток інформаційної, соціальної, наукової сфер життя суспільства потребує змін у навчально-виховному процесі, оновлення його змісту, форм і методів, вимагає широкого впровадження в шкільний педагогічний процес інформаційних технологій, які виступають своєрідними акумуляторами й водночас трансляторами динамічно розвивального потоку новітніх знань. Упровадження сучасної моделі навчального закладу - «Школи інформаційного суспільства» дає змогу закласти невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні, надає широкі можливості для розвитку особистості учнів і реалізації їх здібностей. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє розв’язувати вирішувати складні й актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Модель використання комп’ютерних технологій в нашій школі є такою:

 • ведення і оформлення внутрішкільної документації;

 • складання розкладу уроків;

 • створення і використання бази даних учителів та учнів школи;

 • моніторинг діяльності вчителів;

 • пошук і збір інформації за допомогою Internet (від нормативно-правової до придбання підручників);

 • використання електронної пошти для зв’язку, наприклад, з відділом освіти;

 • налагодження творчих зв’язків з іншими навчальними закладами;

 • психологічне тестування працівників школи і дітей.

У навчальній діяльності:

 • обов’язкове вивчення комп’ютерних та інформаційних технологій;

 • комп’ютерне тестування і контроль знань;

 • користування каталогами і замовлення книг у публічних бібліотеках через Internet;

 • використання учнями матеріалів, опублікованих в Internet, для підготовки доповідей та рефератів;

 • користування електронними текстами художніх творів;

 • використання електронних енциклопедій.

Над реалізацією цих завдань наполегливо працюють 15 педагогічних працівників та бібліотекар.

Вищу освіту мають 15 (100%) педпрацівників, бібліотекар – середню спеціальну освіту. За наслідками атестації педагогічних працівників:

спеціаліст І категорії - 9

спеціаліст ІІ категорії - 2

спеціаліст – 4

Аналіз складу педколективу за стажем роботи свідчить також про досить ґрунтовний досвід наших колег:

стаж більше 20 років мають 8 педагогів,

від 10 до 20 років – 4 педагога,

менше 10 років – 3 педагога.

Директор та заступник директора з навчально-виховної роботи володіють базовими навичками з ІКТ, мають достатній рівень користувацьких навичок.

В школі із 15 педагогічних працівників 2 вчителів мають сертифікати «Intel® Навчання для майбутнього», 2 - «Учителі в онлайні»; 1 вчитель – сертифікат «Intel® Шлях до успіху». На базі шкільного комп’ютерного класу вчителем інформатики були організовані курси, де всі педпрацівники та бібліотекар школи пройшли навчання. Таким чином, 100% педагогічних працівників школи пройшли навчання з ІКТ.


Розподіл вчителів за рівнями користування ПК

10 вчителів мають власні ноутбуки, які використовують для роботи в класі. Але нажаль ці ноутбуки не підключені до локальної мережі закладу. Домашній комп’ютер мають 15 (94%) педагогічних працівників: підключення до Інернет вдома мають 7 педпрацівників.

Забезпеченість комп’ютерами учнів школи та можливість користування Інтернетом (при середній кількості учнів – 72)
Всі члени педколективу, а також учні мають можливість в школі користуватися послугами мережі Інтернет в позаурочний час

2. Організаційно – методичний аспект впровадження ІКТ до діяльності навчального закладу.

На педагогічну раду від 30.08.2007р. для обговорення було винесено питання впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес. Серед завдань, які були поставлені на педраді, зазначена необхідність впровадження ІКТ.

Мета впровадження ІКТ:

 1. Удосконалення професійної майстерності вчителів-предметників у сфері розширення освітнього простору засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

 2. Стимулювання вчителів та учнів до самостійного розширення знань шляхом вивчення сучасних технологій.

 3. Залучення педагогів до створення інформаційного освітнього простору, що об’єднує педагогів, учнів та їхніх батьків.

З урахуванням фінансових можливостей школи, кадрового забезпечення була прийнята Програма інформатизації та комп’ютерізації Розівської ЗОШ на 2007-2010 роки. Виконання програми було розраховано на п’ять років, так як її реалізація виконується власними коштами школи.

Наказом по школі №28 від 30.09.2007р. заступника директора з навчально-виховної роботи було призначено відповідальним за роботу з інформатизації школи.

Також у 2007-2008 навчальному році розпочата робота з апробації електронних педагогічних програмних засобів (наказ №32 від 18.09.2007)

Адміністрація школи спрямувала роботу методичних структур колективу на впровадження ІКТ шляхом:

 1. Визначення рівня володіння медпрацівниками ІКТ.

 2. Навчання вчителів роботі на комп’ютері.

 3. Навчання вчителів методиці впровадження ІКТ.

 4. Організація роботи творчої групи «Впровадження ІКТ в НВП».

 5. Організація обміну досвідом впровадження ІКТ (практичні семінари, круглі столи).

 6. Аналіз стану впровадження ІКТ у навчально-виховний процес адміністрацією школи та його подальшим обговоренням на педрадах, нарадах при директорі.

У 2008-2009 н.р. створено творчу групу вчителів, яка працювала над темою «Вивчення методики використання ІКТ в навчально-виховному процесі». В наступному навчальному році була продовжена робота творчої групи з теми «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі». Питання використання ІКТ розглядається на нарадах, на засіданнях методичних об’єднань щорічно.

На педагогічній раді від 24.08.2011р. були проаналізовані результати виконання попередньої програми та затверджена нова шкільна Програма інформатизації на 2011-2013 роки.

Педколективу мотивувалась необхідність оволодіння ІКТ, адже ефективність навчання з використанням комп’ютерів пояснюється значним унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє краще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння та навички. У період переходу до інформаційного суспільства необхідно підготувати людину до швидкого сприйняття й опрацювання значних обсягів інформації, оволодіння сучасними засобами, методами й технологією роботи. Крім того, нові умови роботи створюють залежність однієї людини від інформації, отриманої іншими людьми.

3. Кількісні показники комп’ютерізації закладу та їх динаміка за останні роки:

- кількість комп’ютерів у школі - 8; + 10 вчителів мають власні ноутбуки

- скільки НКК має заклад -1

- в закладі існує локальна мережа, яка об’єднує всі комп’ютери, та підключена до мережі Інтернет;

- НКК придбаний за рахунок бюджетних і спонсорських коштів

Кількість:

принтерів - 1

МФУ – 2

мультимедійних проекторів – 2

Всі педпрацівники школи можуть користуватися технікою.

В школі немає посади лаборанта.

Нагляд та профілактичний ремонт обладнання здійснює вчитель інформатики.

Швидкість підключення до мережі Інтернет 1мбіт/с

Наявні ліцензовані програмні засоби з географії, фізики, хімії, історії, математики, біології, літератури – 5-9 класи, для початкових класів. Ведеться робота із придбання електронних програмних засобів для 10-11 класів.

4.Модель використання ІКТ в роботі навчального закладу, її відповідність меті та завданням діяльності навчального закладу:

^ ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАН РОБОТИ, ТАБЕЛЬ, ЗАМІНИ, ЗВІТИ

ВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВНУТРІШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ, АДМІНІСТРАЦІЇ УЧИТЕЛЯ, УЧНЯ^ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ

І Н Т Е Р Н Е Т

СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ


КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

в Розівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів


^

СА Й Т Ш К О Л И

А Й Т Ш К О Л И

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

БЛОГИ ВЧИТЕЛІВ

АЗА ДАНИХ УЧНІВ

ДИСТАЦІЙНА ОСВІТА

БАЗА ДАНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

^

База даних БІБФОНДУ

БАЗА ДАНИХ УЧИТЕЛІВ

АЗА ДАНИХ УЧНІВ

БАЗА ДАНИХ УЧНІВ

АЗА ДАНИХ УЧНІВ

^ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕ-ДІЙНОГО КЛАСУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ


КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, ЕЛЕКТРОНИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙКолір в схемі означає: напрямки які вже реалізовано, а які в стадії підготовки.

5. Зміст поточної роботи в зазначених напрямах

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у НВП сприяє:

 • індивідуалізації навчального процесу;

 • високій ступені наочності під час викладання предметів;

 • пошуку необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

 • можливості моделювання природних процесів і явищ;

 • організації групової роботи;

 • забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;

 • ефективному контролю та перевірці засвоєння навчального матеріалу.

При використанні ІКТ вчитель самостійно, використовуючи Microsoft Power Point, створює нові мультимедійні лекції, доповнюючи їх анімаційними ефектами, звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання. Це дозволяє використовувати також анімацію, слайди, фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об’єктів і явищ, що формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – наукові поняття.

Мультимедійні засоби, як джерело нових знань, вчителі використовують перед вивченням навчального матеріалу як вступ до теми або під час вивчення теми в поєднанні з розповіддю чи бесідою.

Перевагою застосування ІКТ на уроках є те, що завдяки фактичній достовірності та сконцентрованості викладу матеріалу учні дістають значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час. Це звільняє вчителя від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння навчального матеріалу.

Використання програми Intel® «Навчання для майбутнього» дозволяє реалізувати проблемний підхід до вивчення предмета за допомогою методу проектів. При цьому вчителі та учні використовують ресурси Інтернету, матеріали підручників, енциклопедій тощо, гіперпосилання на ресурси Інтернету. Значна увага приділяється створенню дидактичних матеріалів з різних курсів – тестів, діаграм тощо.
6.Спосіб організації навчально-виховної роботи в закладі з використанням ІКТ

Педагогічні працівники школи використовують ІКТ під час уроків. Уроки з комп’ютерною підтримкою проводять учителі початкових класів, географії, математики, фізики, хімії, біології, української та світової літератури, трудового навчання. Найбільш інтенсивно використовуються ІКТ на уроках природничо – математичного циклу (географія, математики), що обумовлено районною Програмою __________________. Уроки математики проводяться в комп’ютерному класі (розклад навчальних занять скориговано відповідно графіка навантаження кабінету інформатики), уроки географії вчитель проводить в кабінеті географії з використанням мультимедійного проектора.

Також ІКТ використовуються і в позаурочній діяльності. Класні керівники проводять класні години на базі комп’ютерного класу. Використовувались ІКТ і під час проведення предметних тижнів, під час проведення загальношкільних заходів. Адміністрація здійснює заохочення працівників, які використовують ІКТ шляхом оголошення подяк, при визначенні кваліфікаційної категорії під час атестації. Вивчався досвід роботи з використання ІКТ вчителя географії Петрюк Є.А., вчителя математики Грюкач Є.В. (2010-2011р.р.). Під час Місячника методичної роботи, засідань МО проводяться відкриті уроки та позакласні заходи з використанням ІКТ , на які запрошуються педпрацівники школи. На шкільних методичних об’єднаннях здійснювався обмін досвідом з впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.

Досвід роботи школи з використання ІКТ буде розглянуто в березні на районному семінарі директорів шкіл.

7. Створення банку даних про наявність у загальноосвітньому навчальному закладі електронних засобів навчання.

Вчителі школи використовують ліцензовані програмні засоби:

 • з географії (6-9 класи);

 • з біології;

 • з математики:

 • Математика, 5 клас. Програмно – методичний комплекс навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Математика, 6 клас. Програмно – методичний комплекс навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Математика, 7-9 клас. Програмно – методичний комплекс навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

 • хімія:

 • віртуальна хімічна лабораторія для учнів 8-11 класів;

 • програмно – методичний комплекс навчального призначення «Органічна хімія, 10-11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • хімія, 9 клас;


8. Створення в навчальному закладі банку власних електронних розробок вчителів

Робота зі створення банку власних електронних розробок вчителів розпочалася у 2007-2008 н.р. Банк власних розробок вчителя містить різні документи: текстові документи, презентації, тести. (Деякі власні розробки вчителів представлені на шкільному сайті). У кожного вчителя є медіатека. В школі створена електронна бібліотека власних електронних розробок вчителів

Назва

Кількість

розробки уроків

35

розробки позакласних заходів

15

методичні розробки

8

матеріали для батьківського всеобучу

10

дидактичні матеріали

25

Зібрані матеріали використовуються під час проведення уроків, позакласних заходів, методичних заходів. Електронна бібліотека поповнюється по мірі проведення відповідних заходів з використанням ІКТ.

9. Використання ЕПЗ в діяльності адміністрації навчального закладу, для автоматизації роботи тощо

У 2010 році заклади освіти нашого району розпочали роботу із впровадження програми зі створення системи автоматизації управлінської діяльності. Комп'ютерна програма «КУРС: Школа» призначена для ведення єдиної бази даних загальноосвітнього навчального закладу, управління шкільними процесами, розрахунку навантажень вчителів, складання розкладу занять, обліку дітей шкільного віку та генерації звітів ЗНЗ-1, 77-РВК та 83 -РВК. Наказом по школі №109 від 13.09.2010 «Про призначення відповідального за інформатизацію та роботу в програмі «КУРС: Школа» призначено відповідальним заступника директора з НВР.

10. Заходи та результати щодо організації єдиного інформаційного простору навчального закладу.

Учасники навчального процесу, а саме вчителі, учні та батьки спілкуються за допомогою зборів колективів, сайту (на якому розміщений, наприклад, розклад занять). Також батьки можуть знайти інформацію по школі на обласній інформаційній системі управління освітою. Також за допомогою електронної почти адміністрація школи має змогу спілкуватися із членами батьківського комітету.

11. Стан навчання з інформатики та інформаційних технологій

Учні школи навчаються інформатиці та інформаційним технологіям шляхом :

  • вивчення інформатики в 5-6 класах

  • факультатив Intel® «Шлях до успіху» - 7-8 класи

  • вивчення інформатики в 9, 10, 11 класах

  • вивчення курсу «Інформаційні технології» в 10, 11 класах.

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя сучасної людини. Комп’ютерні технологій істотно впливають на форми й методи навчання, роблять процес пізнання творчим, стимулюють заняття самоосвітою.

У школі викладання курсу інформатики у поточному навчальному році забезпечує вчитель інформатики Сазонова О.О. Наслідки вивчення системи роботи свідчать про те, що вчитель інформатики має достатню науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмета, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов'язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Активне використовує різноманітні форми і методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці: робота з алгоритмічно-інструктивними картками, тестами, створення презентацій та комунікативних проектів. Учитель запроваджує елементи інтерактивних технологій у власній педагогічній практиці: захист учнями власних проектів, комп’ютерних презентацій.

^ Результати навчальних досягнень учнів з інформатики

Навчальний рік

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

2010-2011

9 клас -

8 учнів
1 (12%)

5 (63%)

2 (25%)

10 клас –

13 учнів
1 (8%)

9 (69%)

3 (23%)

11 клас –

7 учнів
1 (14%)

2 (29%)

4 (57%)

2011-2012

9 клас -

10 учнів
1 (10%)

5 (50%)

4 (40%)

10 клас –

7 учнів
1 (14%)

3 (43%)

3 (43%)

11 клас -

13 учнів
1 (8%)

9 (69%)

3 (23%)


Учениця школи Голякова Ірина у 2009 році була лауреатом районного конкурсу «Моя перша книжка» (Інтершкола)

Учні школи брали участь у районних олімпіадах з інформаційних технологій.

12. Інтеграція до інформаційного середовища допоміжних шкільних служб : бібліотеки, психологічної служби та ін..

Бібліотекар школи Ясинецька О.І., класні керівники використовують матеріали Інтернету для підготовки позакласних заходів, батьківських зборів. Так, бібліотекар школи при підготовці виставок літератури, заходів до пам’ятних дат використовувала краєзнавчу літературу, відомості з Інтернету; зібраний матеріал узагальнювала у вигляді комп’ютерної презентації.

Класний керівники широко використовують під час проведення виховних годин інформаційні комп’ютерні технології: Мамонтова Н.А. – «Цінуйте дружбу», Пєнєва Т.В. – «Свято Покрова»Ю, Волошина О.В. – «Чорнобильська балада», Петрюк Є.А. – «Як бути вихованим», Сухоленцева Л.Д. – «Не спалюй свого майбутнього», Голякова Н.В. – «Хліб-усьому голова». (Дані матеріали розміщені на сайті школи).

Заступник директора, керівники шкільних методичних об’днань використовують ІКТ під час підготовки та проведення методичних оперативок, педагогічних рад школи, засідань шкільних методоб’єднань, засідань школи молодого вчителя.

13.Використання мережі Інтернет в житті закладу.

Вчителі школи використовують освітні Інтернет – ресурси України та інших країн під час підготовки до занять.

Вчителі Сазонова О.О., Грюкач Є.В у 2012 році навчалися за курсом «Учителі в онлайні». За результатами навчання отримали сертифікати.

Всі педагогічні працівники школи зареєстровані на Заповікі.

На базі школи протягом 2008-2010 років працював гурток «Інтершкола».

У поточному навчальному році учениця 9 класу Абросімова І. навчається у Школі сучасних знань.

Третій рік учні школи навчаються за курсом «Комп’ютерні технології та майбутня професія» (Intel® Шлях до успіху)

Створений власний сайт школи вчителем інформатики. На сайті представлені навчальна робота, виховна робота, методична робота. Інформаційний зміст сайту постійно поповнюється. Розпочата робота над створенням блогів вчителів (На даний час вчитель географії Петрюк Є.А. створила власний блог).

14. Діяльність навчального закладу в районі як Школи інформаційного суспільства.

В школі вивчено досвід вчителів – «Використання ІКТ на уроках математики», «Використання ІКТ на уроках географії». Комп’ютерні презентації були представлені на педагогічній раді.

Заступник директора, керівники шкільних методичних об’єднань доводять до відома педпрацівників школи здобутки, досвід навчальних закладів району (з якими вони знайомляться на засіданні районних семінарів для директорів та заступників директорів та районних методоб’єднаннях вчителів-предметників ) районних навчальних закладів та навчальних закладів України.

Члени педколективу на засідання районних методичних об’єднань ділились досвідом впровадження ІКТ у навчально – виховний процес

Схожі:

Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconПрограма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Характерною рисою сучасного етапу розвитку суспільства є проникнення інформаційно комунікаційних технологій в усі сфери громадського...
Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconПоложення про офіційний сайт Маловільшанської загальноосвітньої школи...
Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Білоцерківського району
Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconУрок географії у 6 класі Підготувала вчитель І категорії Розівської...
Мета: формування знань про повітряні маси, закономірності їх переміщення; розвиток первинних практичних навичок розрізняти постійні...
Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconТ. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи
Вербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенського району Черкаської області
Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconПедагогічних працівників Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, які атестуються в 2013 році
Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconПланробот и маловодянської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Маловодянської загальноосвітньої школи І ііі ступенів (2006 – 2007 навчальний рік)
Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconЗ 1987 по 1997 рік Диканську середню школу очолював випускник цієї школи
Року школі надано статус загальноосвітньої школи ліцею ІІ-ІІІ ступеня ім. М. В. Гоголя
Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconЛюботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Опис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст iconЧорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка