Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій
Скачати 46.12 Kb.
НазваВикористання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій
Дата конвертації03.02.2014
Розмір46.12 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій ( з досвіду роботи учителя фізики вищої кваліфікаційної категорії ЗОШ І-ІІІ ст. №97 м. Донецька - Л. М. Возняк).

  Роль діяльності вчителя у навчальному процесі, на мою думку, полягає перш за все в тому, щоб навчитися поєднувати спеціальні знання з предмету з впровадженням та використанням педагогічних нововведень у власні педагогічній діяльності.

Вимогою часу є впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) без яких неможливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Тому використання комп’ютерних програм в своїй роботі я розглядаю, як один із шляхів удосконалення уроків фізики з метою формування ключових компетенцій. Адже раціональна організація навчальної діяльності учнів є обов’язковою умовою формування їх ключових компетенцій.

На думку експертів, нові комп'ютерні технології навчання дозволяють підвищити ефективність занять з природничих дисциплін у середньому на 30%. Використання комп'ютерних програм на уроках фізики сприяє розвитку інтересу учнів до предмету, підвищує ефективність їх самостійної роботи і навчального процесу в цілому, дозволяє вирішити завдання індивідуалізації та диференціації процесу навчання.

Сьогодні сучасному вчителю пропонується дуже великий вибір інтерактивних ресурсів для успішної організації навчального процесу. Правильне структурування уроку із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій є запорукою успішності сучасного вчителя.

        У рамках викладання фізики використання ІКТ може бути представлено в різних формах:

1. мультимедійні презентації;

2. відеофільми;

3. комп'ютерне тестування;

4. віртуалізація фізичного експерименту;

5. моделювання фізичних процесів.

Розглядаючи кожну з форм застосування ІКТ можна відзначити, що найбільш привабливими на уроках фізики є віртуалізація фізичного експерименту та моделювання фізичних процесів. Так, до моделювання процесів зручно вдатися розглядаючи розділи фізики, де «руками не помацати» і «оком не побачити», «часом не охопити».

Перший досвід використання комп'ютерного моделювання, мультимедійних матеріалів показав те, наскільки розширюється освітній простір. «Імплантація» ІКТ в освітній процес дозволяє збільшити обсяг досліджуваного матеріалу. І здійснюється це не за рахунок розширення предметного матеріалу, а за рахунок укладання його в компактні форми - модельні схеми, малюнки, графіки тощо. Тим більше, що під час пояснення навчального матеріалу вчителю часто доводиться розповідати про будову різних фізичних приладів, робити графічні ілюстрації залежностей одних фізичних величин від інших і т.д.

Досліджуючи деякі природні явища, закони розвитку фізичної картини світу, можна уявити величезну кількість їх проявів, використовуючи комп'ютерні програми.  Велику допомогу вчителю можуть надати комп'ютерні програми, що дозволяють оперативно продемонструвати необхідний експеримент на комп'ютері, змоделювати досліджуваний процес, побудувати графіки наявних величин під час комп'ютерного експерименту.

Таким чином, комп'ютерні програми, які використовуються на уроках фізики, можна розділити на такі типи:

1. ^ Демонстраційний віртуальний експеримент (демонстрація фізичних явищ, будова приладів, машин, різних пристроїв) - надає учням можливість візуально познайомитися з досліджуваним явищем і з'ясувати будову та принцип дії приладів, машин і різних пристроїв. Сьогодні існують демонстраційні моделі з усіх розділів фізики. У вчителя є можливість на уроках продемонструвати перетворення механічної енергії, принцип виникнення механічних хвиль, гідростатичний тиск в рідині, конвекцію, плоский конденсатор, досліди Ерстеда, принцип Гюйгенса і багато іншого.

2. ^ Моделюючий віртуальний експеримент (заміна натурального експерименту комп'ютерним експериментом) - надає учням великі можливості для стимулювання розумових здібностей, робить засвоювані знання глибше і міцніше. Використання моделей у навчальному процесі обумовлено завданням наочності і науково-теоретичного рівня викладу матеріалу. На мій погляд, моделювати у фізиці можна практично все. Прикладом використання моделей може служити цифровий ресурс моделювання газових законів, моделювання циклу Карно, рух заряду в електричному полі. Безліч ресурсів є з моделювання руху заряду в магнітному полі, електромагнітної індукції, вільних електромагнітних коливань, системи лінз, дифракції та інтерференції світла, досвіду Резерфорда, ядерного реактора та ін.

3. ^ Графічний віртуальний експеримент (створення і дослідження графіків залежності фізичних величин) - дозволяє перетворити учня в хорошого графічного дослідника. У механіці можна досліджувати графіки швидкості, координати та шляху рівномірного руху, руху тіла по похилій площині, перетворення потенційної і кінетичної енергії при гармонічних коливаннях. У молекулярній фізиці можна досліджувати розподіл Максвелла за швидкостями молекул, ізотерми реальної пари. У електростатиці, приміром, можна за допомогою графіка досліджувати залежність напруженості або потенціалу електричного поля точкового заряду, залежність ємності плоского конденсатора від його параметрів (геометрії). У темах «Постійний струм» і «Струм у середовищах» можна досліджувати вольт-амперні характеристики (ВАХ) металів, напівпровідників, вакууму, рідини і газів.

4. ^ Обчислювальний віртуальний експеримент (створення математичних моделей реальних фізичних процесів) - дозволяє учням планувати експеримент, створювати експериментальні установки, проводити випробування, серійні досліди, обробляти отримані дані. Роль експериментальної установки виконує обладнаний спеціальною програмою комп'ютер. Переваги обчислювального експерименту очевидні. Він, як правило, дешевше фізичного. У нього можна легко і безпечно втручатися. Його можна перевірити і перервати в будь-який момент. Можна моделювати умови, які не виходять в лабораторії.

Досвід роботи з комп'ютерними програмами показав, що в рамках викладання фізики в більшій мірі використовуються демонстраційні і моделюючі віртуальні експерименти. При проведенні пошуково-дослідницької роботи доцільніше використовувати графічний і обчислювальний віртуальні експерименти.

Основними джерелами інтерактивних ресурсів є:

- Internet (колекції цифрових освітніх ресурсів);

- Офіційна мультимедійна бібліотека, енциклопедії (CD DVD - продукція);

- Власні розробки вчителя.

На закінчення хочу сказати, що основною метою застосування ІКТ на уроках фізики є посилення мотивації учня шляхом залучення його в освітній процес. При цьому провідною функцією вчителя стає організація взаємодії з учнями, створення умов для розвитку самостійності в діяльності учнів.
Схожі:

Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій iconВикористання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів
Вже кілька років я працюю над науково-методичною проблемою «Використання інтерактивних технологій для розвитку комунікативних компетенцій...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій iconВпровадження інформаційно-комунікаційних
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є обов’язковою передумовою формування інформаційного суспільства у...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій icon«погоджено» «затверджую» Заступник директора з нвр директор школи
«Формування ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективу на основі використання інтерактивних технологій у навчально-виховному...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій iconКонкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням...
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій icon«Використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення...
Однією з тенденцій сучасного освітнього процесу в Україні є інтеграція в світовий освітній простір, що потребує змістовних змін як...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій iconПрограмне забезпечення
Призначення кабінету – для формування інформаційно-освітнього І культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій iconПро використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення...
Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка