Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок»
Скачати 53.02 Kb.
НазваУрок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок»
Дата конвертації03.02.2014
Розмір53.02 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
11 клас (рівень стандарт) урок№17 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна

Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (СКБД). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок».

Мета: Навчальна. сформувати: поняття моделі даних; поняття бази даних; поняття систем керування базами даних;

розглянути: призначення й можливості систем керування базами даних;

ознайомитися з реляційною моделлю даних, моделлю «сутність-зв’язок».

Розвиваюча. Розвивати інформаційну культуру учнів; Розвивати логічне мислення.

          Виховна. Виховувати ціннісне ставлення до праці, культуру оформлення табличних даних.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

План уроку:

 1. Організаційний момент.

 2. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація.

 3. Подання нової теми.

 4. Підсумки уроку.

 5. Домашнє завдання.

Хід уроку

 1. Організаційний момент. (перевірка присутності учнів та готовність їх до уроку)

 2. Повідомлення теми і мети уроку.

Тема, яку ми розпочинаємо вивчати, має назву «Бази даних. Системи керування базами даних». На вивчення цієї теми за програмою відведено 9 годин.

На уроках ми вивчатимемо теоретичний матеріал, виконуватимемо різноманітні практичні завдання. У результаті ви повинні набути певні знання, вміння та навички.

Отже тема нашого уроку:^ Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (СКБД). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Вчитель каже мету уроку.

^ Мотивація навчальної діяльності.

Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує відомості про довкілля. До появи обчислювальної техніки всю інформацію зберігали в письмовому або друкованому вигляді. Однак зі збільшенням обсягів інформації загострювалося питання зберігання інформації та її обробки. Нагадаємо, що інформацію для обробки називають даними.

Під час вивчення цієї теми ми вивчатимемо, як об'єднати інформацію згідно з певними критеріями та як працювати зі структурованою інформацією.

 1. ^ Подання нової теми.

Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, вона має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації в комп'ютері, а й будь-якої інформації про об'єкти реального світу. Скажімо, зручно знаходити потрібну книгу в бібліотеці, користуючись каталогом. Легко відшукати в газеті оголошення, що вас цікавлять. Така легкість пошуку можлива завдяки тому, що дані в каталозі або газеті мають структуру, або, інакше, є структурованими.

Загальна термінологія

База даних (БД ) — це систематизоване сховище структурованої і взаємопов’язаної інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм.

Приклади подібних сховищ інформації: телефонний довідник, бібліотечний каталог, прайс-лист.

Але якщо зберігання й обробляння даних відбувається за допомогою комп'ютера, то для цього нам погрібні певні програмні засоби — системи керування базами даних.

Система керування базами даних (СКБД) — це програмні засоби для створення, введення і використання БД. Усі наявні системи задовольняють, як правило, таким вимогам:

 • можливість маніпулювати даними;

 • можливість пошуку і формування запитів;

 • забезпечення цілісності (узгодженості) даних;

 • забезпечення захисту і таємності.

Існує кілька послідовних етапів розробляння бази даних, кожен з яких використовує певну модель даних. На практиці ми застосовуємо різні моделі. Фізичні моделі дають змогу вивчати закони фізики (наприклад, закон всесвітнього тяжіння); математичні - призначені для опису будь-яких процесів і явищ; економічні - відображають закони економічного розвитку. Моделі баз даних призначені для однакового подання будь-яких даних, що містить
способи опису даних і маніпулювання ними.

Модель даних – це опис об’єкта дослідження, виділення окремих параметрів (атрибутів) цього об’єкта, підготовка до добору та внесення конкретних даних (значень атрибутів).

За структурою організації інформації в БД розрізняють такі моделі баз даних:

 • реляційна;

 • ієрархічна;

 • мережна.

Ієрархічна модель БД — зберігає інформацію, організовану послідовно: один елемент вважається головним, інші йому підпорядковуються ;

Мережна модель БД — має складові структури, як і реляційна, але відрізняється характером відношень між ними: існує можливість встановлення додаткових зв'язків;

Реляційна модель БД — побудована на взаємовідношеннях між складовими структури: складається з сукупності взаємопов'язаних двовимірних таблиць.

Оскільки реальний світ складається із сутностей та зв’язків, модель сутність-звязок можна розглядати як універсальний спосіб подання даних. Основна мета побудови моделі сутність-звязок – забезпечення найбільш природного для людини способу збирання та подання даних і відомостей, які будуть зберігатися у базі даних. Сутність – будь-який відокремлюваний об’єкт (який ми можемо відрізнити від інших), відомост про який є потреба зберігати у базі даних. Зв'язок – асоціювання двох або більше сутностей.

Ми вивчатимемо теми на прикладі СКБД Access, яка належить до складу пакету Місrosoft Оffiсе. База даних СКБД Access є реляційною базою даних, яка складається із взаємопов'язаних двовимірних таблиць.

СКБД Access дає змогу:

 • проектувати табличні об'єкти бази даних;

 • встановлювати зв'язки між таблицями;

 • вводити, зберігати, переглядати, сортувати, модифікувати дані;

 • створювати й використовувати об'єкти БД.

Створення бази даних

Створення бази даних відбувається зазвичай у кілька етапів.

Проектування (на папері або в спеціальних програмах) є найважливішим етапом, у ході якого потрібно:

 • визначити проблему;

 • вибрати та проаналізувати інформацію, яку отримуватиме конкретна база даних;

 • дібрати об'єкти, які міститиме база даних;

 • встановити зв'язки між об'єктами бази даних;

 • ввести інформацію в базу даних.

Програмна реалізація — технологія створення бази даних. Експлуатація БД.

 1. Підсумки уроку.

Учням пропонуємо дати відповіді на запитання, при цьому зволяється попарне обговорення (в межах парти).

 1. Як взаємопов'язані поняття БД та СКБД?

 2. Яка з моделей баз даних є провідною?

 3. Які основні завдання СКБД?

 4. Які вимоги до сучасних СКБД?

 5. Яке призначення моделей баз даних?
  Наприкінці учні визначають основні функції СКБД.

Визначення даних — можна визначити, яка саме інформація буде зберігатися в базі даних, задати структуру даних та їх тип (наприклад, максимальну кількість цифр або символів), а також указати, як ці дані зв'язані між собою. У деяких випадках ви можете також задати формати та критерії перевірки даних.

^ Обробляння даних – дані можна обробляти в найрізноманітніші способи. Можна об’єднувати дані з іншою зв’язаною з ними інформацією та обчислювати підсумкові значення.

Керування даними – можна вказувати, кому дозволено ознайомлюватися з даними, корегувати їх або додавати нову інформацію. Можна також визначати правила колективного користування даними.

 1. Домашнє завдання.

1.Опрацювати конспект і розділ 3 п.17.1, 17.2, п.18.1 з підручника.

2. Приготувати власні приклади баз даних із різних предметних галузей (2-3 приклади)/

Схожі:

Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Поняття баз даних. Моделі баз даних....
Зберігання інформації – одна з найважливіших функцій комп’ютера. Одним з самих найпоширеніших способів такого зберігання інформації...
Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» iconПлан Поняття про концептуальну модель. Поняття датологічної моделі даних
Проектування інформаційних систем, що включають бази даних, здійснюється на фізичному І логічному рівнях. На логічному рівні проектується...
Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» iconУроку
Тема уроку Бази даних. Фактографічні І документальні бази даних. Ієрархічна, мережевна, реляційна модель бази даних. Основні об’єкти...
Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» iconУрок №19 Тема урока Бази даних (БД). Призначення та функції систем...
Тема урока Бази даних (БД). Призначення та функції систем управління базами даних (субд). (Урок №2)
Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» icon3 Проектування реляційної бази даних
Проектування зазвичай доручається людині (або групі осіб) – адміністратору бази даних (абд). Адміністратором бази даних може бути...
Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» iconТема : База даних Access. Створення бази даних
Мета: Ознайомитись з базою даних І навчитись створювати таблиці І здійснювати зв'язок між ними
Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» iconПрограмне забезпечення для роботи з базами даних використовується...
Другий тип – файли електронних таблиць, які об’єднані в групи по характеру їх використання. Щоб керувати даними, які розкидані по...
Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» iconКалендарно-тематичний план секції інформатика на 2007-2008 н р. вчитель: В. Царинський №
Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі. Визначення вхідних даних та результатів. Їх співвідношення
Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» iconТема системи управління базами даних
Система управління базами даних (субд) це пакет прикладних програм І сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
Урок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв ’ язок» iconСучасні бази даних та інтелектуальний аналіз даних”
Сучасні бази даних та інтелектуальний аналіз даних” для студентів спеціальності 080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка