Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
НазваУкладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
Сторінка6/7
Дата конвертації03.03.2014
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Заява

Прошу атестувати мене у черговому (позачерговому) порядку на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) з встановленням (8,9,10,11,12) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «__» ________ 20 __р.

Результати попередньої атестації: ________________________________

__________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.

^ Дата Підпис
Атестація бібліотекаря може проводитися за ініціативи керівника закладу освіти за відповідним поданням

Зразок:

До атестаційної комісії

Закладу освіти

Подання

Адміністрація закладу освіти порушує клопотання про атестацію бібліотекаря (прізвище, ім’я, по батькові) на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) з встановленням (8,9,10,11,12) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «__» ________ 20 __р.

Результати попередньої атестації: ________________________________

__________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.

^ Дата Підпис керівника закладу освіти
Після розгляду на засіданні атестаційної комісії закладу освіти заяви від бібліотекаря або подання керівника закладу видається наказ про атестацію бібліотекаря:
зразок

Назва навчального закладу

НАКАЗ
від «__»_______200__р. №_______
Про атестацію бібліотекаря
Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:

 1. Провести атестацію бібліотекаря закладу освіти (П.І.Б.) у такі терміни:______________________________________________________

 2. Затвердити план-графік проведення атестації бібліотекаря.

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

^ Керівник закладу Підпис
Наказ про атестацію бібліотекаря разом з затвердженим планом-графіком атестації доводиться до відома бібліотекаря, що атестується, не пізніше як за місяць до початку атестації.

План-графік атестації бібліотекаря може мати такий вигляд.

Зразок:
^ Погоджено Голова Затверджено керівник

Органу профспілки навчального закладу
План-графік атестації бібліотекаря
з/п

Зміст роботи

Терміни

Відмітка про виконання

1.

Порушення питання про атестацію бібліотекаря (заява бібліотекаря чи наказ керівника закладу освіти)

Дата
2.

Ознайомлення бібліотекаря із Положенням про проведення атестації працівників

Дата
3.

Вивчення системи і досвіду роботи бібліотекаря, що атестується

Дата


Проведення бібліотекарем відкритого заходу для учнів навчального закладу

Дата


Організація бібліотекаркм тематичної виставки: (тема)

Дата


Виступ бібліотекаря на педагогічній раді: (тема)

Дата


Вивчення нормативності ведення бібліотечної документації

Дата
4.

Ознайомлення бібліотекаря з характеристикою та оцінкою виконання посадових обов’язків

Дата
5.

Розгляд питання про атестацію бібліотекаря на засіданні атестаційної комісії

Дата

Дата______

Бібліотекар закладу освіти Підпис
Відповідно до п. 4.2 Положення про проведення атестації характеристика бібліотекаря, що підлягає атестації, складається і підписується керівником закладу освіти або його заступником. У характеристиці висвітлюється всебічна і об’єктивна оцінка результатів професійної діяльності з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також надаються рекомендації щодо підвищення ефективності роботи.

З характеристикою та атестаційним листом бібліотекар повинен ознайомитись (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до засідання атестаційної комісії.

Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа:

Атестаційний лист

1. Прізвище, ім’я, по батькові (заповнюється повністю)

__________________________________________________________________

2. Рік народження __________________________________________________

3. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення (визначається рівень освіти (загальна середня, середня спеціальна, базова вища, вища), назва навчального закладу (навчальних закладів у разі наявності декількох освіт), рік закінчення навчального закладу)

4. Спеціальність за освітою (заповнюється спеціальність та присвоєна кваліфікація згідно з дипломом (дипломами у разі наявності декількох освіт)

__________________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________

6. Загальний трудовий стаж___________________________________________

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду ( вибрати відповідну посаду : «бібліотекар», «бібліотекар ІІ категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар»)_______________________________________________________

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності) (заповнюється у разі наявності рекомендацій, які були зроблені під час попередньої атестації і оформлюється згідно з попереднім атестаційним листом) __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування (записується одне з рішень атестаційної комісії)

 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря);

 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря) за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

 • не відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря)

10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів рекомендацій) адресовані керівнику закладу і можуть стосуватися:

 • питання заохочення працівника, у разі його якісної роботи;

 • умов, які мають бути виконані протягом року, уразі атестації за умови повторної атестації через рік : підвищення кваліфікації, фахова перепідготовка працівника, конкретні вимоги щодо покращення якості роботи;

 • переведення працівника на іншу посаду, або звільнення з роботи у разі невідповідності працівника займаній посаді.

11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується (заповнюється працівником, який проходив атестацію)

Голова атестаційної комісії__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата проведення атестації___________________________________________

З атестаційним листом ознайомився/лась (дата ознайомлення з атестаційним листом, особистий підпис працівника, який проходить атестацію).
При оформленні атестаційних листів та інших документів слід враховувати, що «бібліотекар», «бібліотекар ІІ категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар» - це назви посад, а не кваліфікаційні категорії. Бібліотекарі атестуються на відповідність посаді, яку займають. Атестаційна комісія приймає одне з рішень :

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

не відповідає займаній посаді;
Виконання рішень атестаційної комісії

Відповідно до розділу 5 Положення про проведення атестації матеріали атестації передаються керівнику закладу для прийняття рішення. Термін прийняття рішення – не пізніше двох місяців. Документом, що затверджує результати атестації бібліотекаря, є відповідний наказ керівника закладу освіти :

Зразок:

Назва навчального закладу

НАКАЗ

Від «__»__________200__ р. № _____

Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.).

 2. Встановити (підтвердити) відповідний тарифний розряд.

 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


^ Керівник закладу Підпис
У разі успішного проходження атестації у цьому наказі також вирішується питання щодо заохочення бібліотекаря (преміювання, нагородження, висловлювання подяки, тощо).

У окремих випадках атестації бібліотекаря за умови виконання рекомендацій, наказ може бути таким :

Зразок:

Назва навчального закладу

НАКАЗ

Від «__»__________200__ р. № _____

Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.) за умови виконання рекомендацій, визначаються конкретні рекомендації, які належить виконати бібліотекарю, терміни їх виконання.

 2. Підтвердити відповідний тарифний розряд.

 3. Провести позачергову (повторну) атестацію бібліотекаря (П.І.Б.)через рік.

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Керівник закладу Підпис
При атестації з рішенням «не відповідає займаній посаді» вирішується питання про переведення бібліотекаря на іншу посаду чи роботу. Це відбувається лише за письмовою згодою працівника і також відображається у наказі. У разі незгоди працівника з пониженням посади або зміни роботи, працівник звільняється з роботи за дотриманням законодавства України про працю.

Таблиця 1

Відповідність між рішенням атестаційної комісії та рішенням керівника закладу, прийнятого за результатами атестації бібліотекаря

Рішення атестаційної комісії

Рішення керівника закладу, що визначаються наказом

Відповідає займає посаді «бібіліотекаря»

Встановити (підтвердити) 8-9 тарифний розряд

Відповідає займає посаді «бібліотекаря ІІ категорії»

Встановити (підтвердити) 8-10 тарифний розряд

Відповідає займає посаді «бібліотекаря І категорії»

Встановити (підтвердити) 8-11 тарифний розряд

Відповідає займає посаді «провідного бібліотекаря»

Встановити (підтвердити) 9-12 тарифний розряд

Відповідає займає посаді за умови виконання рекомендацій
Прописати рекомендації до бібліотекаря і терміни їх виконання
Не відповідає займаній посаді

Перевести на іншу посаду (визначається на яку посаду переводиться працівник)

Порушити питання про звільнення з роботи
Примітка. Такі рішення приймаються обов’язково за дотриманням законодавства України про працю
Орієнтовна тематика бібліотечних уроків

1 клас

Основні завдання:

-сформувати в учнів загальне уявлення про бібліотеку;

- дати початкові знання про основні елементи книги(обкладинка, корінець, сторінка);

-пробуджувати інтерес школярів до читання, формувати читацький досвід.

 1. Видача підручників першокласникам ( свято проводиться 1 вересня після святкової лінійки).

 2. Анкета для виявлення читацьких інтересів, умінь та навичок учнів 1-го класу.

 3. Мандрівка книжковим містом (екскурсія до бібіотеки).

 4. Правила спілкування з книжкою. Правила гігієни читання.

 5. Твій друг – підручник.

 6. Художнє оформлення дитячо книги.

 7. Структура книги.

 8. Газети та журнали для дітей.

2 клас

Основні завдання:

-ознайомити з правилами користування бібліотекою;

- сформувати вміння самостійно вибрати книги в бібліотеці4

- закріпити знання про елементи книги;

-дати початкові знання по теорії літератури;

- ознайомити з правилами ведення читацького щоденника.

 1. Екскурсія до бібліотеки.

 2. Твій друг - підручник.

3-4.Читач у бібліотеці( вибір книг у бібліотеці).

5. Глядач у бібліотеці.

6. Слухач у бібдіотеці.

7. Структура різних джерел інформації.

8. Періодичні видання для молодших школярів.

9. Підсумкова творча гра „Подорож у Країну Книг”.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconУкладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconУкладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу...
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету Наголюк Н. М
Визначає мету та головні напрями роботи з педагогічними кадрами; планує її на основі даних діагностування
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету Пастернак О.І
Визначає мету та основні напрями роботи з учителями математики та фізики, в тому числі планує її на основі діагностичних даних про...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету – Міщук І. С
Здійснює контроль за законністю, правильністю та своєчасним виданням наказів з кадрових питань у відділі освіти та подання їх у ЦБ...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconСхвалено погоджено
Укладач: Дубик А. О. – гол методист кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconКількість годин
Укладач: І. О. Аношкіна – гол методист кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету Баліцька Н. К
Визначає мету та основні напрями роботи з учителями хімії, біології, географії, образотворчого мистецтва, в тому числі планує її...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconСхвалено затверджую
Укладач: І. О. Аношкіна, гол методист з української мови та літератури кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії України та
Укладач методичних рекомендацій: доктор історичних наук, вчитель-методист Левітас Ф. Л
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка