Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
НазваУкладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
Сторінка7/7
Дата конвертації03.03.2014
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7

3 клас

Основні завдання:

-закріпити вміння самостійно вибирати книги в бібліотеці;

-дати первинні відомості про довідкову літературу;

-ознайомити з періодичними виданнями;

-навчити заповнювати „Щоденник читача”

1. Вересневі зустрічі в бібліотеці.

2. Структура книги.

3. Твій друг – підручник.

4. Самостійний вибір книг у біюліотеці.

5. Довідково-бібліографічний апарат.

6. Довідкова книга. Ділова гра.

7.Художні та науково-художні джерела інформації.

8. Періодичні видання для молодших школярів.

9. Літературна гра „Бібліотека –книжчин дім”.

4 клас

Основні завдання:

-закріпити уміння школярів користуватися довідковою літературою;

-дати початкові знання про науково-популярну літературу;

-навчити розрізняти та визначати доступні твори за жанровими ознаками.

1. Вересеві зустрічі в шкільні бібліотеці.

2. Структура книги.

3. Твої помічники у виборі книг.

4. Самостійний вибір книг у бібліотеці.

5. Твої друзі – словники.

6. Мої улюблені книги.

7-8. Талант читача, глядача. слухача.

9. Літературно-бібліографічна гра „Нитка Аріанди”

5клас

Основні завдання:

- вивчити основні правила користування бібліотекою;

- розрізняти основні елементи книги. уміти ремонтувати книги;

-визначати зміст книги за анотацією, змістом, предмовою;

- орієнтуватися в розстановці книг у бібліотеці, уміти самостійно вибрати книгу з даної теми у відповідному відділі фонду;

-вчитися користуватися рекомендаційними списками літератури, книжковими виставками та тематичними полицями;

- знати основні відомості про алфавітний та систематичний каталоги.

1. Бібліографічні покажчики, використання їх при виборі книг.

2.Систематичний каталог.

3.Знайомство з Дитячою енциклопедією, словниками.

4. Щоденник читача.

5.Відгук про книгу.

6. Робота з довідковою літературою.

7.Дитячі газети та журнали.

6 клас

Основні завдання:

-самостійно відвідувати бібліотеку, знати правила користування нею;

- знати правила користування нею;

-розрізняти всі елементи книги , уміти роботи ремонт книги;

--у загальних рисах знати ББК, що таке авторський знак та його призначення;

- читати в читальному залі бібліотеки, орінтуватися в побудові дитячої енциклопедії;

- уміти користуватися алфавітним каталогом.

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Вибір книги.

3. Які книги допомагають мені вчитися.

4. Мої улюблені книги.

5. Як читати, розуміти і записувати прочитане.

6. Дискусія „Книга у твоїх руках”

7. Періодичні видання. Принципи організації матеріалу і зміст.

8. Альбоми, карти і атласи.

9. Театрілізоване свято „Як берегти книгу”

7 клас

Основні завдання:

- уміти працювати з довідковим ааратом книги;

-володіти технікою роботи з довідковими виданнями різних типів: словниками, довідниками, енциклопедіями;

-уміти користуватися систематичним каталогом, систематичною картотекою.

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Книги і бібліотеки. Їх роль та значення.

3. Усвідомлене читання. Вміння працювати з книгою.

4. Самостійний вибір книги.

5. Як користуватися енциклопедичною і довідковою літературою.

6. Каталоги і картотеки.

7. Підсумкова літературна гра-конкурс бібліотечних ерудитів

„Уважні і начитані”.

8 клас

Основні завдання:

- працювати з бібліографічним апаратом бібліографічної інформації, володіти правилами бібліографічного опису;

- уміти читати бібліографічні описи;

- використовувати коментарі: авторські, перекладача, редактора;

-застосовувати довідковий апарат книги;

- працювати з літературою з питань науки, техніки та мистецтва ;

-готувати доповіді та виступати з ними перед однокласниками;

-робити нотатки, уміти використовувати різні способи цитування;

-самостійно складати список літератури для індивідуального плану навчання.

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Публіцистична література та її жанри.

3. Як вибрати книги. Довідково-бібліографічний апарат.

4. Використання різних типів бібліотечних посібників при виборі літератури.

5. Вміння бути читачем.

6. Мої улюблені книги.

7. Книги з науки і техніки.

8. Книги з мистецтва.

9. Підсумкова конференція „Книги в моєму житті”

9 клас

Основні завдання:

-уміти писати рецензію на самостійно прочитану книгу;

-володіти способами роботи з критичною літературою, уміти знаходити її в каталогах і картотеках, використовувати списки літератури;

-готувати реферат з різних тем за одним-двома джерелами;

- володіти технікою роботи з періодичними виданнями;

-володіти навичками роботи з електронними каталогами

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури.

3. Робота з словниками, довідниками, енциклопедичною літературою.

4. Як берегти книгу!

5. Як мені допомагає книга вчитися

6.Робота з джерелами інформації.

7. Книги з митсецтва і про мистецтво.

8.Книги в моєму житті.

9. Підсумкова конференція „Книги – морська глибина”.

10 клас

Основні завдання:

-володіти техікою самоосвітньої діяльності, раціональноми прийомами читання і самостійно підбирати літературу відповідно до своїх індивідальних потреб;

-формувати інформаційні потреби і запити;

-складати різні види конспектів прочитаного і почутого, готувати тези,

доповіді;

-володіти правилами бібліографічного опису документа та його частини;

-уміти складати список літератури з теми;

-рекомендувати літературу для вивчення учнями молодшого віку;

-володіти методикою підготовки і захисту реферату.

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Методи самостійної роботи з книгою.

3. Комп'ютерна бібліотека.

4. Дискусія „Про книгу і бібліотеку”.

5. Робота з джерелами інформації.

6. Критична література.

7. Мистецтво бути читачем.

8. Читач в науковій бібліотеці.

9. Підсумкова конференція „Мистецтво бути читачем”.

11 клас

Основні завдання:

- навчити вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, визначати свої інформаційні потреби і формувати інформаційні запит;

-володіти системою сформованих навичок читання, самостійно визначати мету читання, вибирати вид читанняі його темп4

-уміти користуватися довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, швидко підбирати необхідну літературу;

-вільно працювати з будьяким видом каталогів;

-складати списки літератури за темою.

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці „Книги та бібліотека в моєму житті”

2.Словник – інструмент пізнання світу.

3. Науково-популярна і науково-пізнавальна література та форми роботи з нею.

4. Критико-літературознавчі видання та робота з ними.

5.Сучасне комп'ютерне забезпечення в бібліотечній справі.

6. Мистецтво бути читачем.

7. Читач в науковій бібліотеці.

8. Підсумкова конференція „Книга – джерело народної мудрості”.

Список використаних джерел:

1. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу: Затв. Наказом М-ва освіти України від 14.05.99р. №139 // Інформ. зб. МОН

України. - 1999. - №12. - С.6-11.

2. Про внесення змін і доповнень до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу: Наказ М-ва освіти України від 04.08.99р. №277 // Інформ. зб. МОН України. - 1999. -№18. – С.30.

3. Про організацію та проведення Всеукраїнської акції „Живи, книго!”: Наказ М-ва освіти України від 10.02.99. - №32 // Інформ. зб. МОН України. - 1999. - №6. -С.29-30.

4. Положення про Всеукраїнську акцію „Живи, книго!” // Інформ. зб. МОН України. - 1999. - №6. - С.30- 32.

5. Про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури: Інструкція М-ва освіти України від 15.06.95р. №1/9-217 // Інформ. зб. МОН України. - 1995. - №15. - С.26-31.

6. Типові правила користування бібліотеками України: Зі змінами і допов., затв. Наказом М-ва культури і мистецтв України від 25.05.2001р. №319 і зареєстрованими у М-ві юстиції України від 22.06.2001р. №538/5729 //

Бібл. планета. - 2002. - № 1. - Вкл. арк. - С.1-3.

7. Інструкція про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України: Затв. Наказом М-ва культури і мистецтв України від 18.07.96р. №385 // Законодавство - бібліотекам України. - Вип.1. - К.,

2000. - С.172-174.

8. Інструкція з обліку, організації і збереження бібліотечних фондів України: (Проект) // Бібл. планета. - 2000. - №2. - Вкл. арк.

9. Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Наказ М-ва культури і мистецтв України від 19.04.2001р. №204.

10. Про внесення змін та доповнень до „Інструкції про порядок плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах”: Наказ М-ва освіти і науки України від 08.01.02 №4 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2002. - №5-6. - С.59-60.

11. Про реалізацію комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999-2005рр.: Наказ М-ва освіти від 17.05.2000р. №141 // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 2000. - №11. - С.7-8.

12. Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти: Наказ МОН України та АПН України від 04.09.2000р. №428/48 // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 2000. - №19. - С.28-32.

13. Про затвердження Комплексної програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді „Творча обдарованість” // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1992. - №3. - С.13- 22.

14. Декларація прав дитини // Права дитини: Зб. док. -Л.: Оксарт, 1995. - С.25-29.

15. Національна доктрина розвитку освіти України: Затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 47 // Освіта. - 24 квіт. - 1 трав. (№26). - С.2-4.

16. Про Концепцію становлення мережі середніх закладів для творчої обдарованості: Рішення колегії М- ва освіти України від 26.06.96р. №9/5-4 // Інформ. зб. М- ва освіти України. - 1996. - №17-18. - С.48-64.17. Концепція Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл: (Проект) // Комп'ют. у шк. та сім'ї. - 2000. - №3. – С.З-9.

18. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Затв. Держказначейством України від 17.07.2000р.,

зареєстровано в М-ві юстиції України 31 лип. 2000р. №459/4680 // Законодавство - бібліотекам України. - Вип.1, ч.2. - К., 2001. - С.68-85.

19. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Затв. наказом Держ. казначейства України та М-ва економіки України від 10.08.2001 №142/181 // Офіц. вісн. України. - 2001. - №38 - С.159-165. 20. Статут Української бібліотечної асоціації: Затв. М- вом юстиції України 1 серп. 1995р. №675 // Українська бібліотечна асоціація: Док. і матеріали /Нац. парлам. б-а України. - К., 1996. - С.4-10.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconУкладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011
У збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconУкладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу...
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету Наголюк Н. М
Визначає мету та головні напрями роботи з педагогічними кадрами; планує її на основі даних діагностування
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету Пастернак О.І
Визначає мету та основні напрями роботи з учителями математики та фізики, в тому числі планує її на основі діагностичних даних про...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету – Міщук І. С
Здійснює контроль за законністю, правильністю та своєчасним виданням наказів з кадрових питань у відділі освіти та подання їх у ЦБ...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconСхвалено погоджено
Укладач: Дубик А. О. – гол методист кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconКількість годин
Укладач: І. О. Аношкіна – гол методист кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодист райметодкабінету Баліцька Н. К
Визначає мету та основні напрями роботи з учителями хімії, біології, географії, образотворчого мистецтва, в тому числі планує її...
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconСхвалено затверджую
Укладач: І. О. Аношкіна, гол методист з української мови та літератури кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії України та
Укладач методичних рекомендацій: доктор історичних наук, вчитель-методист Левітас Ф. Л
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка