Паспорт шкільного методичного кабінету
Скачати 69.69 Kb.
НазваПаспорт шкільного методичного кабінету
Дата конвертації27.02.2013
Розмір69.69 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ПАСПОРТ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

1. Загальні положення
Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його завідувач, якого обирають терміном на 2 роки з числа досвідчених працівників (вчитель-методист, старший учитель). Він працює на громадських засадах.
Методичний кабінет діє під керівництвом заступника директора школи з науково-методичної роботи та методичної ради, яка спрямовує і координує всі напрями його діяльності.
Основною метою діяльності методичного кабінету є створення іннформаційно – методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.
Згідно з чинними нормативними документами, педагогічна рада школи періодично заслуховує на своїх засіданнях звіти про роботу методичного кабінету.
ІІ. Завдання діяльності методичного кабінету
1. Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби школи.
2. Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.
3. Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.
4. Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти спрямованих на підвищення педагогічної майстерності й вдосконалення фахової підготовки вчителів.
5. Задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації.
6. Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.
ІІІ. Основні напрями роботи методичного кабінету
. 1. Створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою.
2. Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та розвитку педагогічної творчості .
3. Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.
4. Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією .
5. Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів:

• науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо;

• презентація кращого досвіду роботи вчителів школи'

• здійснення наставництва, стажування молодих учит~лів;

• сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі.
6. Впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.
ІV. Перелік матеріалів, які зберігаються в методичному кабінеті
У методичному кабінеті закладу мають бути такі матеріали:
1. Нормативно-правові документи:
• Конституція України, закони України про освіту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти;

• документи з питань педагогіки та психології;

• положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;

• інформаційні збірники Міністерства освіти й науки України, регіонального обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, районного відділу освіти.
2. Шкільна документація:

• наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;

• навчальний план школи;

• перспективний та річний плани роботи школи;

• контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації (навчальні програми);

• графіки проведення контрольних робіт;

• розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

• документація з питань атестації педагогів;

• матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.
3. Програмно-методичне забезпечення навчально – виховного процесу:

• документація методичної ради школи (план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);

• документація методичних об'єднань (окрема папка на кожне методичне об'єднання): план роботи, протоколи засідань, методичні розробки;

• матеріали діяльності інших методичних підструктур (творчих

груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів), творчих звітів учителів тощо;

• документація школи молодого вчителя;

• матеріали вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду;

• тематичні папки (<<Профільне навчання», «Інноваційні педагогічні технології», «Технології проектної діяльності», з організації виховної роботи, загальної методики викладання, зразки оформлення шкільної документації, матеріали районного інформаційного центру, рекомендації обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів);

• робота профільних класів (положення про профільні класи, заяви батьків, накази про відкриття класів, списки учнів, моніторинги навчальних досягнень учнів тощо);

• банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій.
4. Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

• аналітичні матеріали шкільного моніторингу кожного з навчальних предметів (результати оцінювання знань, семестрових та річних контрольних робіт, державної підсумкової атестації);

• матеріали для організації контролю знань;

• матеріали роботи з обдарованими дітьми (план роботи з обдарованими дітьми, результати участі учнів у шкільному та районному етапах олімпіад і конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАНу, учнівські дослідницькі роботи тощо);

• інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

• анкети, схеми аналізу уроків (картки для аналізу, карти-схеми для самоаналізу);

• тексти контрольних робіт, зразки завдань до державної підсумкової атестації;

• зразки поурочних планів;

• методичні розробки вчителів;

• рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;

• критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з різних навчальних предметів;

• наказ про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;

• методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку

знань учнів;

• зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;

• матеріали проведення шкільних предметних тижнів;

• матеріали для оформлення шкільних предметних кабінетів.
5. Діагностичні матеріали:

• результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);
• моніторинг педагогічної діяльності вчителів (анкетування, результати самоаналізу уроків та аналізу уроків своїх колег);

• матеріали атестації вчителів, роботи з молодими спеціалістами.

6. Матеріали з позакласної роботи:

• плани роботи предметних гуртків, факультативів;

• орієнтовна тематика наукових учнівських робіт та вимоги до їх оформлення;

• матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;

• матеріали для роботи з батьками;

• матеріали на допомогу клас ним керівникам, вихователям груп подовженого дня.
7. Папки з матеріалами науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів (шкільних, районних, обласних). Наприклад:

• шкільні та районні педагогічні читання «Педагогічна спадщина Софії Русової та сучасна школа»;

• шкільні та районні педагогічні читання «Людина - проект свііту і смислу»;

• районний семінар педагогів-організаторів «Шкільна преса та їі роль у розвитку творчої особистості учнів»;

• районна екологічна конференція «Проблеми побутових відходів

у районі та можливі шляхи їх вирішення»). 8. Картотеки:

• статей періодичної преси на педагогічні теми;

• публікацій у фаховій періодиці та методичній літературі (з кожного предмета);

• обліку перспективного педагогічного досвіду.
V. Бібліотека методичного кабінету (предметно-тематичний розподіл)
• підшивки загально педагогічних газет і журналів (<<Освіта», «Освіта України», «Сільська школа України», «Шкільний світ», «Все для вчителя», «Рідна школа» та ін.);

• підшивки методичних газет і журналів (фахові журнали з усіх навчальних предметів; журнали «Початкова школа», «Психологія та соціологія у школі»);

• спеціальна, загально педагогічна література.

Схожі:

Паспорт шкільного методичного кабінету iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2009-2010 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2009-2010 навчальний...
Паспорт шкільного методичного кабінету iconВчитель – Білокура Н.І. Паспорт кабінету української мови та літератури

Паспорт шкільного методичного кабінету iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Паспорт шкільного методичного кабінету iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2010-2011 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2011-2012 навчальний...
Паспорт шкільного методичного кабінету iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Паспорт шкільного методичного кабінету iconДонецький навчально-виховний комплекс «корн» донецької міської ради...
Спланувати роботу шкільного методичного кабінету на розв`язання науково методичної проблеми «Консолідація зусиль педагогів, родини...
Паспорт шкільного методичного кабінету iconВідділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний...
Конституції України, законах України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", „Про дошкільну освіту", „Про позашкільну освіту",...
Паспорт шкільного методичного кабінету iconНаказ
Сто відсотків на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №494, з метою навчально-методичного,...
Паспорт шкільного методичного кабінету icon1 Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності...
Рвк "Звіт про кількість дітей І підлітків шкільного віку" розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12. 04....
Паспорт шкільного методичного кабінету iconУніфікований паспорт
Екскурсійна група працює зі школярами та педагогами району. В грудні 2004 року на базі школи було проведено районний семінар заступників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка