Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу
Скачати 126.19 Kb.
НазваКрім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу
Дата конвертації19.03.2013
Розмір126.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Завдання на контрольну роботу студентів 4 курсу (7семестр)

1. Номер варіанту контрольної вибирати за двома останніми цифрами номера залікової книжки.

Якщо передостання цифра парна, то її треба замінити на 1, а якщо непарна - на 0. Останню цифру залишити без змін.

Наприклад,

якщо остання цифра - 41, то номер варіанту - 11;

якщо остання цифра - 96 то номер варіанту – 06,

якщо остання цифра - 10, то номер варіанту 00

Контрольна робота складається з двох частин: у першій – потрібно висвітлити тему згідно завдань за варіантами; у другій – описати схему обробки зображень на до друкарській стадії за місцем праці студента (або на будь якому іншому підприємстві, де реалізуються схеми відтворення кольорових оригіналів).
^ Підручник керівника курсу: Барановський І. В., Яхимович Ю. П. Поліграфічна переробка образотворчої інформації, 2000 р.

Запитання: на форумі цього сайту або e-meil ihbar@ukr.net
Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти і відповідності знайденого матеріалу.


 1. Висвітлити і узагальнити оригінальні науково-технічні матеріали на задану тему, знайдені самостійно в Інтернеті, в друкованих та інших джерелах інформації . Посилання на джерела пронумерувати згідно прийнятих стандартів.

 2. Завершити матеріал підрозділом ”Узагальнення і підсумки”, де розкрити перспективи і подати рекомендації до вдосконалення технологічних рішень. Усі питання висвітлити усесторонньо: з наукової, технологічної і економічної точок зору.

 3. Контрольна робота – це не збір будь яких відомостей рекламного характеру (як це досить часто подається у статтях з Інтернету), а матеріал єдино концептуального самостійного аналізу, що засвідчує глибоке розуміння проблеми та навики критичного творчого інженерного підходу до вирішення важливих проблемних питань галузі. 1. Контрольну роботу оформити і представити у вигляді паперового і електронного видання

 2. Формат 60х84 /16; 61/2 х10 кв з к/т без к/ц

 3. Основний текст “Таймс” 10/12 світл., прям. , норм., абз. відст. 11/2 кр.

 4. Заголовки:

 5. 1 рівень: “Таймс” 12/14 п/ж., прям. , норм., проп. по центру

 6. 2 рівень: “Таймс” 10/12 п/ж., прям. , норм., проп. по центру зверху -- 2 стр.; знизу – 1стр

 7. 3 рівень: “Таймс” 10/12 п/ж., прям. , норм., проп. по центру зверху -- 1 стр.; знизу – 1стр

 8. Обов’язкові приклади верстки ілюстрацій декоративного, відкритого, закритого і блочного характеру.

 9. Палітурку і титульну сторінку і її оборот оформити згідно прийнятих норм з зазначенням УДК, ISBN, анотації та відомостей про автора. На кінцевій шпальті вивести вихідні дані, які вказуються для цього типу видання.

 10. Решта параметрів вибрати самостійно.

 11. Носій електронного видання – CD ROM. Формат файлу рdf. Застосувати гіпертекстові виділення, зв’язок нумерації розділів зі змістом, нумерацію рисунків і таблиць з посиланнями на них в основному тексті та ключові терміни з їх коротким означенням (глосарій).


^

Теми завдань за варіантами


0. Обробка зображення за допомогою систем Workflow (робочий потік) І.

  1. Мета, суть, призначення і принцип дії робочого потоку.

  2. Устаткування та технології для обробки зображення за допомогою систем Workflow.

  3. Програмне забезпечення і формати файлів workflow: PDF , СІР 3, СІР4, JDF.

  4. Організаційно-економічні питання запровадження і функціювання робочого потоку.

Л-ра: Чак Гехман Рабочий поток М.: МГУП, 2004

http://www.rudtp.ru
^ 1. Обробка зображення за допомогою систем Workflow (робочий потік) ІІ.


 1. Засоби і методи кольороподілу. Управління кольром, кольроподіл і кольропроба в системі Workflow.

 2. Прийом та перевірка файлів (preflighting), управління шрифтами, стискання файлів, вимоги до растрових та векторних файлів.

 3. Під'єднання до телекомунікацій, інтегрування в інтернет .

Л-ра: Чак Гехман Рабочий поток М.: МГУП, 2004

http://www.rudtp.ru
2 Системи управління кольором (Color Menegement System - CMS) I.

1. Мета, суть, призначення, історія і учасники Міжнародного консорціуму кольору (ІСС).

 1. Мета, суть, призначення і принцип дії CMS.

 2. Калібрування і характеризація системи сканер-монітор-кольропроба- друкарська машина.

 3. Принципи побудови ICC – профілів ввідних і вивідних присттроїв.


Л-ра: 1. Брюс Фрэзер та ін. Управление цветом К.: ООО “ТИД”ДС”, 2003 ч. 2

2. http://www.rudtp.ru

3. М.Д. Фершильд МОДЕЛИ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ (русский перевод)


^

3 Принципи, методи і засоби формування цифрових зображень


 1. Принципи оцифровування ділянок площі, тону і кольору. Зв’язок між ними.

 2. Закономірності сприйняття дрібних деталей та врахування їх при оцифровуванні площі зображення.

 3. Параметри відтворення дріних деталей і звязок між ними

 4. Закономірності кольорового сприйняття та узгодження їх з оцифровуванням кольорових зображень.

 5. Залежність оцифровування від гами кольорового охоплення

 6. Закономірності сприйняття тональних відтінків та врахування їх при тональному оцифровуванні.

 7. Залежність оцифровування від максимальної оптичної густини зображення.

 8. Характеристичні криві.

Л-ра:

1. Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

2. Брюс Фрэзер та ін. Управление цветом К.: ООО “ТИД”ДС”, 2004 ч.1;

3. Шлихт Г. Ю. Цифровая обработка цветных изображений. М.: Издательство Эком, 1997

4. Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003.

5. http://www.rudtp.ru

4 Застосування модельних оригіналів (тестових шкал) для оцінки якості відтворення зображеннь

 1. Застосування цифрових і аналогових тест-шкал для калібрування сканерів, принтерів, друкарських машин/

 2. Теорія і практика застосування цифрових і аналогових тест-оригіналів для оптимізації кольорового процесу виготовлення репродукції.

 3. Роль тестової шкали в стандартах технології і поліграфії.

 4. Використання тестових шкал для визначення режимів обробки при виготовленні друкарських і фото– форм.

Література: http://www.rit.edu/~rycppr/new/Research%20&%20Publication/TT20.pdf

Знайти на сайті http://www.rit.edu/ файл TT20.pdf

Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003.,

http://www.rudtp.ru

^ 5. Використання спектросенситометрів для контролю додрукарських процесів

 1. Призначення, принцип дії і будова спектрофотометра та денситометра.

 2. Типи цих приладів та їх виробники.

 3. Показники, які можна обрахувати на основі вимірювань: оптична щільність, кольорові характеристики, розмір і розтискування точки, показники трапу, контраст друку, кольорові відхилення. Суть цих явищ і формули, за якими здійснюється їх обрахунок.

Література:

1. Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

2. Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003., http://www.rudtp.ru
^

6. Цифрова фотографія


 1. Призначення, принцип дії і будова і класифікація цифрових фотоапаратів

 2. Історія винайдення і розвитку, подальші перспективи.

 3. Переваги і недоліки цифрових фотоапаратів у порівнянні з аналоговими

 4. Оптичні властивості об’єктивів, світлофільтрів і світлоприймачів.

 5. Технічні показники: пам'ять, спектральна чутливість, швидкодія, число пікселів

 6. Стандартний кольоровий просторовий sRGB

 7. Цифрова обробка сигналу фотоапарата

Література: Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003., http://www.rudtp.ru  1. Засоби і методи проби і кольропроби

 1. Призначення, принцип реалізації і класифікація засобів проби і кольропроби.

 2. Види і типи одноколірної проби і кольорової проби і сфери їх застосування.

 3. Цифрова кольоропроба.

 4. Аналогова кольропроба: експонування через фотоформи, метод ламінування та ін.

 5. Принтерна кольоропроба.

 6. Порівняння застосування аналогових і цифрових проб у друкарському виробництві

 7. Контроль виробництва за виготовленою пробою: кольорова корекція, кольороподіл, регулюваня експозиції, зміна процедури обробки і. д.

Література: http://www.rudtp.ru та інші аналогічні сайти

Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ


  1. Зображенння: види, одержання, обробка і ретушування І

 1. Класифікація та специфікація поліграфічних оригіналіві згідно стандартів ISO, ДСТУ, ОСТ.

 2. Пошук тематичних (історичних, індустріальних, комерційних та ін.) зображень у мережі Інтернет та комплектах CD i DVD; особливості їх відтворення. Правові засади щодо їх використання.

 3. Розробка робочого плану побудови зображення з окремих складових елементів згідно опису замовника.

 4. Оцінка якості аналогових і цифрових зображень, узагальнення видів дефектів і пошкоджень і засобів їх ретушування.


Література: ОСТ 29.106-90; 29.129-96;Оригиналы изобразительные для полиграфического репродуцирования. Общие технические условия

http://www.rudtp.ru та інші аналогічні сайти
^ 9. Зображенння: види, одержання, обробка і ретушування ІІ

 1. Методи і засоби проведення тонової корекції зображень.

 2. Методи і засоби проведення кольорової корекції зображень.

 3. Застосування фільтрів (різкості та ін.) для поліпшення зображень.

 4. Умови сканування оригіналів для забезпечення співвідношень розмірів, маштабу та роздільної здатності.

Література: ОСТ 29.106-90; 29.129-96;Оригиналы изобразительные для полиграфического репродуцирования. Общие технические условия

Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
http://www.rudtp.ru та інші аналогічні сайти

^ 10. Принципи графічної векторної ілюстрації І

 1. Основні поняття. Переваги і недоліки растрової і векторної графіки

 2. Малювання. Базові точки і інструменти, палітри, градієнтів для малювання векторної графіки.

 3. Переміщення, видалення, обертання обєктів і осей x і y.

 4. Групування і розгрупування обєктів

 5. Модифікація форми і застосування спеціальних нструментів перетворення (обертання, масштабування відображення, і т.п.)

Література:

1. Навчальні матеріали програм векторної графіки

http://www.rudtp.ru та інші аналогічні сайти


^ 11. Принципи графічної векторної ілюстрації ІІ

 1. Застосування спеціальних функцій до растрової об'єктів графіки , робота з
  складовими шляхами і масками

 2. Імпортування стилів з інших документів

 3. Робота з шарами

 4. Робота з шрифтами і їх модифікація

 5. Відкриття і імпорт та експорт художніх кольорових зображень


Література:

1. Навчальні матеріали програм векторної графіки

http://www.rudtp.ru та інші аналогічні сайти
^ 12. Принципи формування зображення растрової графіки І.

 1. Основи растрової графіки. Переваги і недоліки растрової і векторної графіки

 2. Навігація інструментів і палітр і робочого столу.

 3. Виділення і замасковування зображень засновані: на інструментах виділення області; тону і кольору; через інструменти кривої Безьє та за допомогою масок і каналів.

 4. Створення і редагування, збереження, запамятовування і відновлення виділень

Література:

1. Навчальні матеріали програм растрової графіки

http://www.rudtp.ru та інші аналогічні сайти

^ 13. Принципи формування зображення растрової графіки ІІ.

 1. Динамічні ефекти і перетворення зображення. Відображення і обертання, масштаб, ухил і перспектива

 2. Шрифти у растрових зображеннях. Текст як виділення. Формати.

 3. Роздільна здатність і розмір. Розмір зображення і полотна.

 4. Обробка зображення. Регулювання тону і густини. Негостре замасковування.

 5. Етика. Авторські права і обов'язки художника і фахівця

Література:

1. Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

2. http://www.rudtp.ru

 1. Принципи одержання зображення

 1. Суть і порядок сканування зображень. Параметри роздільної здатності PPI, LPI, SPI, і DPI.

 2. Використання програмного забезпечення для обробки і одержання зображення з заданими вихідними вимогами.

 3. Сканування фотоплівок

 4. Photo CD додатки і процедури.

 5. Експорт та імпорт зображень зображення для використовування на WWW.

 6. Авторські права і обов'язки художника і фахівця

Література:

Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003.,

http://www.rudtp.ru


 1. Принципи цифрового виведення

   1. Технічні засоби і програмне забезпечення для виведення (PostScript, nonPostScript,з та без використання мережі, передача файлів з використанням серверів, спулери, черги, програмного і апаратного растрового процесора).

   2. Друкування з допомогою PostScript: а) на лазерному пристрої; б) у PostScript-файлі з завантаженням в)у апаратному RIPі та іміджсеттері г) у програмному RIP.

   3. Друк за допомогою non-PostScript пристрою QuickDraw та експортування растрових даних зображення до принтераЛітература:

1.Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

2. Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003.,

http://www.rudtp.ru

 1. Трап і спуск шпальт при компонуванні зображень

    1. Проблема трапу: причини виникнення при друкуванні та особливості зображень: критерії і змінні

    2. Порівняння традиційного і цифрового вирішення проблеми трапу у додрукарській підготовці

    3. Програмне забезпечення для трапу: застосування засобів DTP та спеціалізованих додатків.

    4. Порівняння традиційного і цифрових вирішення проблеми спуску шпальт у до друкарській підготовці.

    5. Програмне забезпечення для спуску шпальт: застосування засобів DTP та спеціалізованих додатків.


Література:

1. Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

2. Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003.,

3. http://www.rudtp.ru


 1. Чорно-біла і кольорова растрова репродукція

 1. Технологічний процес одержання чорно-білої і кольорової растрової репродукції

 2. Традиційне, стохастичне й інші технології растрування поліграфічних зображень .

 3. Селективне кольорове виправлення, ретушування і обробка зображення в PhotoShop.


Література: 1. Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003.,

2. http://www.rudtp.ru

3. Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 1. Принципи кольорового репродукування І

 1. Основні елементи зображень і їх репродукцій. Закономірності сприйняття. Оцінка якості відтворення.

 2. Основні статистичні обмеження: за роздільною здатністю, розподілом оптичної густини і кольоровим охопленням.

 3. Трихроматична адитивна і субтрактивна репродукціяЛітература: Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003.,

http://www.rudtp.ru .

Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ


^ 19. Принципи кольорового репродукування ІІ

  1. Типи оптимальні репродукції

  2. Особливості відтворення кольору і тону за допомогою поліграфічної, фотографічної та елетрофотографічної систем і кольорового телебачення

  3. Кольоровий друк: фотомеханічні принципи формування, сканування, підготовка і проба

Література: 1. Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003.

2. http://www.rudtp.ru

3. Підручник Роберта Ханта http://shadrin.rudtp.ru/Personal/ROC/The-Reproduction-of-Colour_RUS.zip або ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Схожі:

Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconЗавдання для контрольної роботи студентів 3 курсу (6семестр)
Висвітлити І узагальнити оригінальні науково-технічні матеріали на задану тему, знайдені самостійно в Інтернеті, в друкованих та...
Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconВідділ освіти, молоді та спорту
Умов проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості «Наш пошук І творчість-тобі, Україно!» та з метою підтримки...
Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconЗбір та опрацювання інформації для видання. Підготовка авторських матеріалів
Здійснити пошук ілюстративного матеріалу та текстової інформації за допомогою пошукових систем
Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconБудь-яка система, що виробляє повідомлення чи містить інформацію,...
...
Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconПлан-конспект уроку на тему: Пошук інформації в Internet. Пошукові...
Гів та пошукових систем; навчити стратегії пошуку інформації; розвивати логічне мислення, пізнавальні інтереси, пам'ять, вміння грамотно...
Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconКонкурс науково- технічної творчості "Наш пошук І творчість тобі,...

Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconУкраїнський центр наукової медичної інформації та патентно-лщензійної роботи
Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації («Укрінтеі»),...
Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconУгода про співробітництво та організацію взаємовідносин
Сторони у відповідності до Даної Угоди виходять з того, що інтересам кожної з них від­повідає реалізація проектів у сфері науково-технічної...
Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconЗарецька І. Т. Колодяжний Б. Г. Інформатика. Навчальний посібник: в 2 ч
Організація самостійно-дослідницької творчої роботи над методичною проблемою «Формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти...
Крім вказаної літератури студент самостійно здійснює пошук джерел. Оцінка контрольної роботи залежить від науково-технічної цінності інформації, повноти І відповідності знайденого матеріалу iconЗавдання контрольної роботи за темою
Написати програму на мові|язиці| програмування Java| 2, яка здійснює аналіз алгоритмів відповідно до варіанту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка