Закон України "Про освіту"
Скачати 65.03 Kb.
НазваЗакон України "Про освіту"
Дата конвертації19.03.2013
Розмір65.03 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Інформатика > Закон
Кабінет інформатики
ПЕРЕЛІК

НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ
І. Загальна нормативно-правова база

1. Закон України "Про освіту"

2. Закон України "Про загальну середню освіту"

3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Проект.

4. Національна доктрина розвитку освіти

5. Конвенція про права дитини

6. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

7. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

8. Про використання мобільних телефонів під час навчально

ІІ. Документація кабінету

1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів-N 601

2. MON_407 Положення про кабінет інформатики

3. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення каб. інформатики

Наказ Міністерства освіти і науки від 21.06.2010 № 614

4. Правила використання комп'ютерних програм.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2004р.№903.

5. Методичнi рекомендацii щодо облаштування та використання кабiнету iнформатики - № 111-1927

6. Правила роботи учнів у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційнитх технологій

7. Акт введення в експлуатацію кабінету інформатики - Зразок

8. Акт введення в експлуатацію кабінету інформатики - Шаблон

9. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення

10. Рекомендації щодо заземлення кабінету інформатики

11. Акт передачі НККТ іншому вчителю

12. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики у поточному році

13. Паспорт кабінету інформатики

14. Паспорт навчального комп'ютерного комплексу

15. Паспорт забезпеченості кабінету інформатики - Зразок

16. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики - Зразок

17. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики - Шаблон

18. Про інноваційну діяльність

19. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

20. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів

21. Положення про Реєстр комп'ютерних програм

22. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)

23. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей

24. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів

25. Інвентарна книга кабінету інформатики

26. Матеріальна книга кабінету інформатики

27. Річний план роботи кабінету інформатики - Зразок

28. Річний план роботи кабінету інформатики - Шаблон

29. Перспективний план роботи кабінету інформатики - Зразок

30. Перспективний план роботи кабінету інформатики - Шаблон

31. Графік роботи кабінету інформатики - Зразок

32. Графік роботи кабінету інформатики - Шаблон

33. Схема НККТ - Зразок

34. Схема ЛОМ - Зразок

35. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики - Зразок

36. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу-Зразок

37. Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи-Зразок

38. Анкета по комп'ютерам-Шаблон
ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

1. ДСанПіН 5.5.2.008-01-утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки

3. Санітарний паспорт кабінету інформатики - Зразок

4. Санітарний паспорт кабінету компю’терної техніки

5. Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог

6. ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно- обчислювальних машин

7. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98

8. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

9. Правила користування електричною енергією
ІV. Техніка безпеки та охорона праці

1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04

2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05

3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу

4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті інформатики

5. Акт про нещасний випадок у кабінеті інформатики з учнем

6. Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті інформатики

7. Правил пожежної безпеки для закладів

8. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки

9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98

10. Посадова інструкція учителя

11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики

12. Посадова інструкція вчителя інформатики

13. Посадова інструкція лаборанта

14. Посадова інструкція-керівника гуртка

15. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників

16. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

17. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики

18. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів

19. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті інформатики

20. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті інформатики

21. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики

22. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті інформатики

23. Інструкція користування вогнегасником

24. Інструкція роботи ПЕОМ

25. Інструкція з електробезпеки у кабінеті інформатики

26. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом

27. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті інформатики

28. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті інформатики

29. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навч. закладі

30. Журнал адміністративно-громадського контролю у кабінеті інформатики

31. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми

32. ПЛАН евакуації у випадку аварійних ситуацій у кабінеті іформатики

33. СХЕМА евакуації з кабінету інформатики

34. Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті інформатики

35. Посвідчення про перевірку знань з ТБ

36. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів-Зразок

37. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

1. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики на 2011/2012 н.р.

2. Перелік посібників у кабінеті інформатики на 2011/2012 н.р.

3. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України

4. Програми з інформатики:

• 9-11 класи

• для поглибленого вивчення інформатики

• програми для факультативів, курсів, гуртків

5. Календарне планування з інформатики

> для 9 класу

> для 10 класу рівень Стандарт

> для 10 класу рівень Академічний

> для 11 класу рівень Стандарт

6. Поурочні плани-конспекти з інформатики: зразки окремих уроків + презентації

7. Підручники з інформатики

8. Посібники з інформатики:

• Тести з Інформатики

• Інтерактивні вправи

• Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

• Збірник практичних робіт з інформатики

9. Матеріали з інформатики:

• Реферати учнів

• Реєстр навчальних комп’ютерних програм

• Орієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики

• Створення шкільного веб-сайту та оптимізація його роботи у мережі Інтернет з скрінами

• Критерії оцінювання освітніх Інтернет сайтів

10. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень

11. Критерії оцінювання навчальних досягнень з нформатики

12. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)

13. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті

14. Наказ МОН N 496 від 03.06.2008 - Міністерство освіти і науки ...

Інструкція з ведення класного журналу

15. Матеріали до атестації

16. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці
Стенди

Постійної експозиції

• Державна символіка

• Портрети видатних вчених галузі

• Правила поведінки учнів у кабінеті

• Розклад роботи кабінету

• Вправи для очей для зняття втоми

• Правила безпеки життєдіяльності

• Правила протипожежної безпеки

• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки

• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

Змінної експозиції

• Матеріали до тем, що вивчаються

• Матеріали про вчених

• Матеріали про новітні розробки у галузі

• Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів

• Кращі роботи учнів (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)

17. Науково-методичні і науково-популярні журнали з інформатики

18. Матеріали педагогічного досвіду з інформатики
VI. Оплата праці

1. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

2. Про доплати за завідування кабінетами інформатики та ІКТ

3. Роз'яснення щодо доплати за завідування кабінетом та його обслуговування (консультація юриста)

4. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп (Інструкція про розподіл учнів на групи для занять)

5. Оплата заміни
VII. Позаштатні ситуації

1. Як діяти в позаштатних ситуаціях, що виникають при роботі на комп'ютері

2. Порядок надання першої допомоги при одержанні травм у кабінеті інформатики
VIII. Контроль

Акт про відповідність кабінету інформатики та НККТ вимогам Положення про навчальні кабінети ЗНЗ

Схожі:

Закон України \"Про освіту\" iconПосадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі І нормативно-правові...
Закон України \"Про освіту\" iconПосадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України \"Про освіту\" iconПосадові обов'язки вчителя біології
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України \"Про освіту\" iconПосадові обов'язки вчителя хімії
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України \"Про освіту\" iconПосадові обов'язки вчителя фізики, інформатики
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України \"Про освіту\" iconУчителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України "Про дошкільну освіту"
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України "Про освіту". Закон України «Про професійно-технічну освіту»
Опрацювання нормативно-правових документів щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, програми для професійно-технічних навчальних...
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон иукра ї н и «Про позашкільну освіту» м. Київ 22 червня 2000...
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього...
Закон України \"Про освіту\" iconЗразок плану самоосвітньої роботи вчителя
Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. Національна доктрина розвитку освіти. Закон 'Про освіту" Закон "Про загальну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка