Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України
Скачати 66.24 Kb.
НазваПорядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України
Дата конвертації19.03.2013
Розмір66.24 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 588/2006Про внесення змін до Указу Президента України від 27 березня 2001 року №215

Внести зміни до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України», виклавши в новій редакції:

Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства (додається);

Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень (додається).

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

27 червня 2006 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 березня 2001 року № 215
(в редакції Указу Президента України
від 27 червня 2006 року № 588/2006)

Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв і подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України

Дипломатичне представництво чи консульська установа України, до якої подано документи щодо прийняття особи до громадянства України або виходу особи з громадянства України, перевіряє відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України та підтвердження ними виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України.

Якщо документи оформлені належним чином і підтверджують виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України, дипломатичне представництво чи консульська установа України готує висновок про можливість задоволення клопотання заявника і не пізніш як у місячний строк з дня надходження документів надсилає цей висновок разом із поданими документами до Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України перевіряє відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України, підтвердження документами виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України.

Документи щодо прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України Міністерством закордонних справ України надсилаються до Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України для перевірки підстав, за наявності яких прийняття до громадянства України або вихід з громадянства України не допускається. Міністерство внутрішніх справ України та Служба безпеки України про результати перевірки повідомляють Міністерство закордонних справ України не пізніш як у двомісячний строк з дня одержання документів.

Якщо документи оформлені належним чином і підтверджують виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України, а також відсутні підстави, за наявності яких прийняття до громадянства України або вихід із громадянства України не допускається, Міністерство закордонних справ України затверджує висновок дипломатичного представництва чи консульської установи України про можливість задоволення клопотання заявника та надсилає його разом із поданими документами до Комісії при Президентові України з питань громадянства.

Загальний строк розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами чи консульськими установами України заяв і подань з питань громадянства, рішення за якими приймає Президент України, не повинен перевищувати восьми місяців з дня їх надходження.

Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства Комісією при Президентові України з питань громадянства

Попереднє опрацювання та підготовку матеріалів з питань громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства здійснює Служба забезпечення діяльності Комісії при Президентові України з питань громадянства Секретаріату Президента України.

Комісія при Президентові України з питань громадянства перевіряє:

відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України;

підтвердження документами виконання умов прийняття особи до громадянства України та виходу особи з громадянства України, а також наявності підстав для втрати особою громадянства України;

відсутність підстав, за наявності яких прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства України не допускається.

За результатами розгляду Комісія при Президентові України з питань громадянства приймає рішення про внесення пропозицій Президентові України щодо задоволення заяв про прийняття до громадянства України, про вихід з громадянства України, подань про втрату громадянства України та документів про припинення громадянства України за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства України або припинення громадянства України не повинен перевищувати одного року з дня їх надходження.

Прийняття Президентом України рішень з питань громадянства України:
Рішення про прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства України приймає Президент України.

Прийняття до громадянства України або припинення громадянства України здійснюється шляхом видання указів Президента України.

Рішення Президента України про прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства України надсилається Міністерству внутрішніх справ України та Міністерству закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України надсилає повідомлення про прийняті Президентом України рішення дипломатичним представництвам чи консульським установам України за місцем постійного проживання осіб, щодо яких прийнято рішення.

Дипломатичні представництва чи консульські установи України у тижневий строк повідомляють у письмовій формі відповідну особу про прийняте Президентом України рішення.

У разі припинення особою громадянства України , дипломатичні представництва чи консульські установи України вживають заходів до вилучення у цих осіб документів, які підтверджують громадянство України.

Таким особам , дипломатичні представництва чи консульські установи України видають довідку про припинення громадянства України.

Загальний строк виконання рішень з питань громадянства не повинен перевищувати одного місяця.

Контроль за виконанням рішень з питань громадянства, прийнятих Президентом України, здійснюється Комісією при Президентові України з питань громадянства.

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство закордонних справ України один раз на півріччя подають Комісії при Президентові України з питань громадянства інформацію про виконання рішень Президента України з питань громадянства.

Комісія при Президентові України з питань громадянства:
1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань;
2) повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України.
3) контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства.
^ Контактна інформація: Тел: + 380 (44) 255-71-84; факс: +380 (44) 255-64-97.
Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи

^ України здійснюють повноваження у сфері громадянства щодо осіб, які постійно проживають за кордоном.
Контактна інформація: тел.: 238-17-14
питання громадянства в Міністерстве закордонних справ України - тел.: 238-17-19; e-mail: cons_vpg@mfa.gov.ua;

Щоденно (крім вихідних та святкових днів) - надання консульсько-правових консультацій за телефонами та електронною поштою:
захист прав та інтересів громадян України за кордоном - тел.: 238-16-01, 238-16-09, 238-17-37; e-mail: vkz_ae@mfa.gov.ua, vkz_atr@mfa.gov.ua, vkz_sbs@mfa.gov.ua;
Центр допомоги громадянам України за кордоном - тел.: 238-16-79;
Цілодобово
опрацювання службою оперативних чергових звернень громадян України по телефону 238-16-57, факсимільним зв'язком за номерами 253-11-24, 253-94-93 та електронним зв'язком: cons_vor@mfa.gov.ua;
виконання завдань, пов’язаних з розглядом у терміновому порядку звернень громадян України та її юридичних осіб щодо захисту їх прав та інтересів, надання роз’яснень щодо порядку отримання віз в консульських установах іноземних держав в Україні, правил перебування в іноземних державах, попередження торгівлі людьми, надання довідкової інформації щодо розташування, телефонних номерів консульських установ України за кордоном та іноземних держав в Україні CALL-центром по телефону 238-15-50.

Схожі:

Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconЗакон україни
України, підстави І порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань...
Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconПостанова №3 пленуму вищого спеціалізованого суду україни з розгляду...
Закону України «Про судоустрій І статус суддів», пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних...
Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconЛекція з правознавства Тема. Сутність громадянства України
Мета. Розкрити сутність громадянства України; ознайомити з підставами набуття громадянства України
Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconНаказ
...
Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconВихід з громадянства України
Пмп, слід стати на консульський облік у Відділенні Посольства. Лише після цього та за наявності підготованих комплектів документів...
Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconЗакону України "Про громадянство України"
Затвердити Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства (додається)
Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconУхвал а іменем України
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ у складі
Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconКодекс адміністративного судочинства україни
Кодекс адміністративного судочинства України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції,...
Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconПам'ятка для громадян та юридичних осіб про порядок звернення до
Суду України, громадяни, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи повинні знати: межі повноважень Конституційного Суду;...
Порядок розгляду Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України заяв І подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України iconПро Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих...
Закону України "Про вибори народних депутатів України", частин першої, четвертої статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка