Запит на інформацію
Скачати 69.03 Kb.
НазваЗапит на інформацію
Дата конвертації19.03.2013
Розмір69.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Розпорядник інформації – Державне агентство водних ресурсів України

 

Запитувач ___________________________________________________________

        (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

_____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб
_____________________________________________________________________

та громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи

_____________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_____________________________________________________________________

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити та зміст документа

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу_____________________________________________________

                                       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

_____________________________________________________________________

(будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу__________________________________________________

 

факсом______________________________________________________________

 

за телефоном_________________________________________________________

 

         ________                                                                                      _____________

     дата                                                                                                   підпис

 

 

 

Запит (заповнена форма) на отримання публічної інформації можна надіслати:
- поштою на адресу:

01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 8, Державне агентство водних ресурсів України (на конверті вказувати "Щодо публічної інформації");
- факсом за номером (044) 246-71-40 (відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ);
- електронною поштою на e-mail: scwm@scwm.gov.ua
Усно звернутися можна за телефоном (044) 246-71-40 (відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 У Державному агентстві водних ресурсів України визначено спеціальним місцем для роботи запитувачів інформації із документами, що містять публічну інформацію (їх копіями), громадську приймальню, яка розташована на І поверсі адміністративної будівлі Держводагентства України (м. Київ, вул. Червоноармійська, 8).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
                                                                                                                                                                                                
ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                 Наказ Міністерства екології

                                                                                                                                                                                                 та природних ресурсів України

                                                                                                                                                                                                 11.11.2011 N 444
                                                                                                                                                                                                 Зареєстровано в

                                                                                                                                                                                                 Міністерстві юстиції України

                                                                                                                                                                                                 29 листопада 2011 р. за N 1363/20101

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство екології та природних ресурсів України або центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через

Міністра екології та природних ресурсів України
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 (547/2011) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 (583-2011-п) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі (2939-17).
1.3. Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна екологічна інспекція України, Державна служба геології та надр України, Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство екологічних інвестицій України (далі – центральні органи) є розпорядниками публічної інформації, яка отримана або створена ними в процесі здійснення своїх повноважень та яка перебуває у їх володінні.
Кожний з центральних органів не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
1.4. Доступ до публічної інформації центральних органів забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
1.5. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян" (393/96-ВР).
II. Складення та подання запитів на публічну інформацію
2.1. Запитувач має право звернутися до центрального органу із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до центрального органу в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
2.4. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату за умови подання письмового запиту.
2.5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - Форма запиту), затверджену наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.11.2011 № 444.
2.6. Форма запиту розміщується на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах центральних органів.
2.7. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.
2.8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є центральний орган.
2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, або посадова особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є центральний орган, із зазначенням в запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування центрального органу, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

 

Довідково:

Стаття 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

  

Схожі:

Запит на інформацію iconДо наказу дп «Шепетівський лісгосп» 02. 09. 2011 р. №165  порядок
Запит на інформацію це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні
Запит на інформацію iconДо Центрально-Міського районного суду
Криворізького му юстиції я надіслав інформаційний запит (копія в додатках) у порядку Закону України «Про інформацію». В цьому запиту...
Запит на інформацію iconДо Центрально-Міського районного суду
Криворізького му юстиції я надіслав інформаційний запит (копія в додатках) у порядку Закону України «Про інформацію». В цьому запиту...
Запит на інформацію iconДо Центрально-Міського районного суду
Криворізького му юстиції я надіслав інформаційний запит (копія в додатках) у порядку Закону України «Про інформацію». В цьому запиту...
Запит на інформацію icon3 розробка проекту створення комплексної системи захисту інформації на підприємстві
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про інформацію», за режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію...
Запит на інформацію iconПеред створенням запиту спочатку потрібно проаналізувати завдання,...
Створити запит за допомогою майстра (відбір таблиць та полів)основі декількох таблиць створити наступні запити
Запит на інформацію iconПерелік відомостей, що становить службову інформацію
Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до...
Запит на інформацію iconФорма запиту на інформацію
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): 
Запит на інформацію iconПримірна форма запиту на інформацію
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): 
Запит на інформацію iconФорма запиту на інформацію до Кобеляцької міської ради
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка