Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ
НазваИсс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ
Сторінка1/16
Дата конвертації20.03.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ
Проектування та монтаж

Загальні вимоги

(ISO 6183:1990, MOD)

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДСТУ 4578:2006


Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: ^ В. Орел, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Откідач, канд. техн. наук;
С. Пономарьов; В. Дунюшкін, канд. техн. наук

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 р. № 161 з 2007-01-01

  2. Національний стандарт відповідає ISO 6183:1990 Fire protection equipment – Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises – Design and installation (Протипожежна техніка. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю для захисту приміщень. Проектування та монтаж), крім 2, 4, 23.2, 25.3.1 та 25.4, де є відхили

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)
Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 4

ВСТУП 5

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 6

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 6

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 6

4 ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ 8

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 8

6 СИГНАЛИ ОПОВІЩУВАННЯ 8

7 ЗАСОБИ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 9

8 АВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ ТИСКУ 9

9 ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ 9

10 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО НИЗЬКО РОЗТАШОВАНИХ ЧАСТИН ЗАХИЩУВАНИХ ПРОСТОРІВ 9

11 ЗНАКИ БЕЗПЕКИ 9

12 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБІТ ІЗ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 10

13 ВИПРОБОВУВАННЯ З ПОДАВАННЯМ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ ЗА УМОВИ МОЖЛИВОЇ НАЯВНОСТІ ВИБУХОВИХ СУМІШЕЙ 10

14 ОСНОВИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ 10

15 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ОБ'ЄМНИМ СПОСОБОМ 10

16 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО ЗАСТОСОВУВАННЯ 14

17 КІЛЬКІСТЬ НЕОБХІДНОГО ЗАПАСУ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 17

18 КІЛЬКІСТЬ ДЮКСИДУ ВУГЛЕЦЮ, ЯКА МАЄ БУТИ ПРИЄДНАНА ДО СИСТЕМИ ЯК РЕЗЕРВ 17

19 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 17

20 ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 17

21 РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 18

22 РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ 19

23 ТРУБОПРОВІДНА МЕРЕЖА 19

24 НАСАДКИ 20

25 МЕХАНІЗМИ ЗАДІЮВАННЯ 21

26 ОБСТЕЖЕННЯ І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТУВАННЯ 22

27 ФУНКЦІЙНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 22

28 ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 22

ДОДАТОК А 23

ВИПРОБОВУВАННЯ З ВИЗНАЧАННЯ МІНІМАЛЬНИХ ВОГНЕГАСНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ДЛЯ ГОРЮЧИХ РІДИН І ГАЗІВ 23

ДОДАТОК В 25

ВИЗНАЧАННЯ РОЗМІРІВ ТРУБ І ОТВОРІВ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ 25

ДОДАТОК С 34

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ЙОГО ЗАСТОСОВУВАННЯ 34

ДОДАТОК D 35

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ 35

ДОДАТОК НА 37

ПЕРЕЛІК ЗМІН ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ 37

ДОДАТОК НБ 39

ДАНІ ПРО ПОТРЕБУ ПЕРЕВІРЯННЯ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ СТАНДАРТІВ ПІД ЧАС ОКРЕМИХ ВИДІВ ВИПРОБОВУВАННЯ 39

ДОДАТОК НВ 42

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 42


^

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП


Цей стандарт є переклад ISO 6183:1990 Fire protection equipment – Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises – Design and installation (Протипожежна техніка. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю для захисту приміщень. Проектування та монтаж) з окремими технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

  • змінено назву стандарту на: «Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги». Така зміна назви стандарту пов'язана з приведенням її у відповідність до назв чинних стандартів України;

  • замінено «цей міжнародний стандарт» на «цей стандарт»;

  • змінено познаки одиниць фізичних величин:
Познаки в ISO 6183:1990

bar

m

mm

s

Pa

kg

J

min

Познаки в цьому стандарті

бар

м

мм

с

Па

кг

Дж

хв

– виправлено помилки, допущені в ISO 6183:1990:

а) у 15.2 у поясненні до формули знак «=» замінено на «+»;

б) у 15.3 посилання на додаток С замінено на додаток А;

в) у 20.2 посилання на таблицю 3 замінено на таблицю 2;

г) у В.2 посилання на таблицю В.8 замінено на таблицю В.7;

д) у В.3 у формулі змінено розмірність «мм1,25» на «м/мм1,25»;

е) у D.1.5 у формулі змінено розмірність «кг хвилина на кубічний метр» на «кг/хв·м-3»;

– структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

До стандарту внесено окремі зміни, введення яких необхідне на перехідний період для проведення робіт із модернізації і створення нової випробовувальної бази, необхідної для забезпечення виконання випробовувань із перевіряння вимог цього стандарту, розробляння нових та коригування чинних в Україні нормативних документів із ним взаємопов'язаних. Технічні відхили і додаткову інформацію долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та виділено в тексті рамкою із заголовком «Національний відхил» або «Національне пояснення». Повний перелік технічних відхилів разом з обґрунтуванням наведено у додатку НА.

Дані про потребу перевіряння систем газового пожежогасіння на відповідність технічним вимогам стандарту під час окремих видів випробовувань наведено у додатку НБ.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), інших нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті наведено у додатку НВ.

Копії документів, на які є посилання, можна отримати в Головному фонді нормативних документів
ДП «УкрНДНЦ».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

^ Проектування та монтаж
Загальні вимоги


СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ДВУОКИСЬЮ УГЛЕРОДА

Проектирование и монтаж
Общие требования

CARBON DIOXIDE
EXTINGUISHING SYSTEMS

Design and installation
General requirements

Чинний від 2007-01-01
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ iconЮ неско VІІ міжнародний
Благодійної організації „Паростки”, що відбудеться 09 вересня 2006 року о 10-00 в приміщенні Солом’янського районного у м. Києві...
Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ iconПрем’єр-міністр України                                                   М. Азаров інд. 26
Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. №999 (Офіційний...
Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 27 квітня 2006 р. N 244-р Київ
Схвалити Концепцію Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки", що додається
Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ iconПро внесення змін до Порядку проведення  індексації грошових доходів населення
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. №1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., №29, ст. 1471; 2006 р., №20, ст. 1484;...
Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ iconДсту 4092-2002
...
Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ iconЗвертаємо вашу увагу на правильність оформлення використаної літератури...
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ iconМісто Токмак Запорізької області Герб міста Токмака Прапор міста...
«Дсту гост 1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.»
Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ iconКабінет міністрів україни постанова від 7 березня 2007 р. №410 Київ...
Затвердити Державну цільову програму протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки (далі -програма), що додається
Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ iconЗаконодавство України
Ввр, 2005, n 52, ст. 566 n 3538-iv ( 3538-15 ) від 15. 03. 2006, ввр, 2006, n 35, ст. 295 n 3550-iv ( 3550-15 ) від 16. 03. 2006,...
Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ icon4. Закон України про захист інформації ст. 11
Тзі встановлює дсту 3396. 0-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення", вимоги до порядку проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка