Міністерство транспорту та зв'язку україни дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
НазваМіністерство транспорту та зв'язку україни дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Сторінка5/6
Дата конвертації20.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6

рівні управління;

 • співробітники апарату управління;

 • структурні підрозділи.

  1. Які структури підприємства є утворюючими для організаційної структури управління:

  1. виробнича структура;

  2. інформаційна структура;

  3. професійно-кваліфікаційна;

  4. технологічна структура;

  5. структура апарату управління;

  6. економічна структура?

  1. Якими особливостями визначаються рівні управління організаційної структури управління:

  1. важливістю і значенням задач управління;

  2. роллю об’єктів управління;

  3. централізацією і децентралізацією управління;

  4. швидкістю і рухливістю чинників зовнішнього середовища?

  1. Посада в структурі апарату управління визначає:

  1. статус посадовця;

  2. склад задач управління, які властиві конкретній посаді;

  3. повноваження, якими наділяється посадовець;

  4. влада, якою володіє посадовець.

  1. Міжособові і міжгрупові зв’язки, які виникають на основі симпатій і антипатій, відносяться до:

  1. організаційній структурі управління;

  2. структурі апарату управління;

  3. інформаційній структурі;

  4. соціальній структурі.

  1. Який елемент організаційної структури управління дає відповідь на наступні питання:

  1. чим потрібно управляти? - виділення об’єкту управління;

  2. для чого потрібно управляти? - виділення цілі управління;

  3. за яких умов відбувається управління? - виділення допустимих впливів управління;

  4. яку одержує вигоду або які збитки може понести підприємство в результаті управління? - виділення критерію?

  1. Повноваження, якими наділяється посадовець, це:

  1. склад задач управління, які делегуються посадовцю керівником;

  2. обмежене право використовувати ресурси організації;

  3. делегована відповідальність за наслідки вирішення задач управління;

  4. влада, якою наділяється посадовець, приймаючи на себе повноваження.

  1. Розділення задач, які пов’язані з машинами, устаткуванням і інструментами в певній організаційній формі, є:

  1. технологічною структурою;

  2. виробничою структурою;

  3. соціальною структурою;

  4. структурою апарату управління.
  1. Технологія і методи менеджменту в організації


  Питання для практичних занять


  1. Дайте визначення технології.

  2. Назвіть відмітні особливості виробничої і управлінської технологій.

  3. Яка роль задачі управління в технології?

  4. Проведіть класифікацію управлінської технології.

  5. Чому не буває «кращої управлінської технології»?

  6. Дайте характеристику елементам управлінської технології.

  7. Чим відрізняються дані від інформації?

  8. Розкрийте зміст методів управління.

  9. Розкрийте основні характеристики інформації.

  10. Як функціонує управлінська технологія?


  Питання для аналізу


  1. Проведіть аналіз різних класифікацій технологій.

  2. Наведіть різні приклади посередницьких технологій.

  3. Вкажіть відмітні особливості методів управління, що використовуються в процесі ухвалення рішень.


  Тести


  1. Класифікація технології по Вудворд включає:

  1. багатоланкову технологію;

  2. масове і великосерійне виробництво;

  3. безперервне виробництво;

  4. посередницькі технології.

  1. Зміст управлінської технології визначають:

  1. переробка інформації;

  2. методи рішення тих або інших задач управління;

  3. засоби переробки інформації;

  4. структура інформаційної технології.

  1. Інформація - це:

  1. матеріальна форма зв’язку між елементами системи через відповідні канали;

  2. комплекс методів, засобів і способів, які забезпечують обробку інформації;

  3. повідомлення, яке усуває яку-небудь невизначеність;

  4. забезпечення представлення об’єктивної дійсності в уяві, думці.

  1. Багатоланкові технології характеризуються:

  1. серією взаємозв’язаних задач, які повинні виконуватися послідовно;

  2. зміною спеціальних прийомів, навиків або послуг, направлених на певні зміни в конкретному матеріалі, який поступає у виробництво;

  3. одночасним виготовленням тільки одного виробу або малої серії виробів;

  4. безперервним виготовленням однакової по характеристиках продукції.

  1. Методи управління визначають:

  1. способи впливу на людей в процесах управління і виробництва;

  2. об’єкти впливу на конкретну ситуацію або групу ситуацій, які виникають в процесах управління і виробництва;

  3. мотивацію дій шляхом впливу на обумовлені потреби і інтереси людини.

  1. Основними цілями інформації є:

  1. інформування;

  2. оцінка результатів;

  3. достовірність;

  4. надійність;

  5. переконання.

  1. До елементів управлінської технології належать:

  1. задачі управління, рівні управління, підрозділи і форми взаємозв’язку;

  2. посада, повноваження, влада, зв’язки між працівниками;

  3. методи управління, структура апарату управління, процес ухвалення рішень;

  4. операції і способи їх здійснення, устаткування, структура, люди, грошові кошти і інформація.

  1. Всі управлінські технології класифікуються по таких категоріях:

  1. багатоланкові, дрібносерійні, масові;

  2. багатоланкові, посередницькі, інтенсивні;

  3. безперервні, плідні, стабільні;

  4. виробничі, торгові, побутові.
  1. Зовнішнє середовище організації


  Питання для самоперевірки


  1. Чим відрізняється середовище прямої від середовища непрямої дії?

  2. Які чинники відносяться до середовища прямої дії?

  3. Які чинники відносяться до середовища непрямої дії?

  4. Дайте визначення загальним характеристикам чинників зовнішнього середовища.

  5. Чому важливо розуміти, що чинники прямої дії і чинники непрямої дії взаємозалежні?

  6. Стисло опишіть основні взаємозв’язки чинників прямої дії з організацією.

  7. На які змінні роблять вплив чинники зовнішнього середовища побічної дії?

  8. Які особливості менеджменту на міжнародному рівні?


  Тести


  1. Рухливість чинників зовнішнього середовища - це:

  1. кількість чинників, на які організація зобов’язана реагувати;

  2. швидкість, з якою міняються впливаючі на організацію чинники зовнішнього середовища;

  3. характер змін чинників зовнішнього середовища по відношенню до організації;

  4. спроможність організації виробляти реакцію на вплив чинників зовнішнього середовища.

  1. Взаємозв’язок чинників зовнішнього середовища - це:

  1. кількість чинників, на які організація зобов’язана реагувати;

  2. швидкість, з якою міняються впливаючі на організацію чинники зовнішнього середовища;

  3. рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інші чинники;

  4. спроможність організації виробляти реакцію на вплив чинників зовнішнього середовища.

  1. На конкурентоспроможність підприємства впливають такі чинники зовнішнього середовища:

  1. політичне оточення;

  2. технологічне оточення;

  3. економічне оточення;

  4. державні органи.

  1. Елементи зовнішнього середовища, які визначають умови діяльності організації, - це:

  1. мікросередовище;

  2. економічне оточення;

  3. макросередовище;

  4. ринкове оточення.

  1. Рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інші, - це характеристика:

  1. складності;

  2. взаємозалежності;

  3. рухливості;

  4. невизначеності чинників.

  1. Кількість чинників, на які організація зобов’язана реагувати, - це характеристика:

  1. складності;

  2. взаємозалежності;

  3. рухливості;

  4. невизначеності.

  1. Швидкість, з якою проходять зміни в оточенні організації, - це характеристика:

  1. складнощі зовнішнього середовища ;

  2. взаємозалежності;

  3. рухливості;

  4. невизначеності чинників.

  1. Невизначеність зовнішнього середовища характеризується:

  1. швидкістю зміни;

  2. непрогнозованістю майбутнього;

  3. аналізом зовнішнього середовища;

  4. сильними і слабкими сигналами.
  1. Процес ухвалення рішення  Питання для самоперевірки


  1. Що означає рішення і ухвалення рішень? Чи взаємозв’язані ці явища? Чи відрізняються вони одне від іншого або аналогічні?

  2. Яке відношення вказані явища мають до систем і управління виробництвом?

  3. Чим відрізняються приведені класифікації управлінських рішень?

  4. Поясніть відмінності між рішеннями, виділеними по характеру управлінської ситуації.

  5. Розкрийте природу управлінського рішення.

  6. Розкрийте поведінковий аспект ухвалення рішення. Наведіть конкретні приклади впливу людини на результати ухваленого рішення.

  7. Як виявляється принцип взаємозв’язаної управлінських рішень?

  8. Висловіть відмінності між рішеннями, що приймаються в умовах визначеності, ризику і невизначеності.

  9. Поясніть функціонування системи ухвалення управлінського рішення.

  10. «Ухвалення важливого рішення в організації подібно киданню каменя в середину ставка». Що означає ця фраза з управлінської точки зору?


  Питання для практичних занять


  1. Опишіть етапи раціонального ухвалення рішення.

  2. Опишіть, як особові оцінки можуть впливати на процес ухвалення рішень.

  3. Наведіть приклад умов ухвалення рішення і опишіть, як можуть змінитися умови, що впливають на рішення?

  4. Розкрийте зміст процедури організації виконання управлінського рішення.


  Тести


  1. Які з приведених видів управлінських рішень є невірними:

  1. запрограмовані і незапрограмовані;

  2. загальні, локальні, тематичні;

  3. технічні, організаційні, економічні, соціальні;

  4. приватні, колективні, групові, масові?

  1. Рішення, які викликані активізацією творчої діяльності менеджерів низового рівня або працівників, є:

  1. одноосібними;

  2. творчими;

  3. ініціативними;

  4. незапрограмованими.

  1. Який з чинників не впливає на процес ухвалення рішень:

  1. технологічні зміни на підприємстві;

  2. особові якості менеджера;

  3. інформаційні обмеження;

  4. чинники ризику?

  1. Які умови визначають реалізацію ухваленого рішення:

  1. організація виконання рішення і оцінка результатів;

  2. особові якості менеджера, який ухвалює рішення;

  3. розмір фінансування і забезпечення ресурсами;

  4. якість ухваленого рішення?

  1. Різновидами управлінських рішень є:

  1. локальні, задані, колегіальні і колективні;

  2. одноосібні, задані і економічні;

  3. програмовані, задані (за ієрархією), виробничо-ситуаційні і ініціативні.

  1. Умовами ухвалення рішень є:

  1. умови визначеності, ризику, невизначеності;

  2. ідея, план, розробка, процес;

  3. забезпеченість інформацією, ресурсами, організацією ухвалення або реалізації рішення.

  1. До чинників, що визначають процес ухвалення рішень, відносяться:

  1. чинники негативних наслідків і взаємозалежність рішень;

  2. особові якості менеджера, інформаційні обмеження, чинники ризику;

  3. все вище перераховане;

  4. відповіді не повні.

  1. На яких етапах в ухваленні рішень виявляються особові якості менеджера:

  1. на всіх етапах ухвалення рішень;

  2. вибір критеріїв та обмежень і оцінка альтернатив;

  3. діагностика проблеми, визначення альтернатив і ухвалення рішення?

  1. Де і як виявляються інформаційні обмеження:

  1. зростання вартості інформації, можливості переробки інформації, незіставність в часі, спотворення інформації;

  2. невчасність, старіння, брак інформації;

  3. все вище перераховане?

  1. Які дії повинен зробити керівник для організації виконання рішення:

  1. розіслати розпорядження своїм підлеглим;

  2. забезпечити повний контроль за виконанням рішення;

  3. діагностувати проблему, визначити альтернативу і ухвалити рішення;

  4. розподілити завдання і налагодити зворотний зв’язок?
  1. Організація процесів комунікації в системі управління


  Питання для самоперевірки


  1. Чому ефективні комунікації важливі для керівників організації?

  2. Який значення зворотного зв’язку і інформаційного шуму в комунікаційному процесі?

  3. Поясніть кожний етап комунікаційного процесу по типовій схемі ділового спілкування.

  4. Які зв’язані процеси комунікації з організаційною структурою управління?

  5. Як можна класифікувати управлінську документацію?

  6. Який зв’язок комунікацій і процесу делегування повноважень?

  7. Які помилки допускають менеджери при організації інформаційних потоків?

  8. Чому культура підприємства впливає на процес комунікації?

  9. Як форми власті впливають на процеси комунікацій?

  10. Як навчитися слухати ефективно? Чому це необхідне?


  Питання для практичних занять


  1. Які види ділового спілкування можуть бути на підприємстві? Наведіть декілька прикладів.

  2. Поясніть суть чотирьох основних елементів процесу обміну інформацією.

  3. Проведіть аналіз основних мереж комунікації в організації. Чим вони відрізняються?

  4. Які способи зв’язку між людьми ви знаєте? Опишіть їх.

  5. Які перешкоди зустрічаються на шляху організаційної комунікації? Як їх усунути?

  6. Розгляньте дзеркало поведінки керівника. Дайте обґрунтований коментар.

  7. Опишіть деякі методи, за допомогою яких керівники можуть підвищити ефективність обміну інформацією.

 • 1   2   3   4   5   6

  Схожі:

  Міністерство транспорту та зв\1 «визначення потенційного лідера» 4 години
  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  Міністерство транспорту та зв\Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку...
  Розміщення учасників симпозіуму буде здійснюватися в готелях м. Дніпропетровська. Вартість одномісних номерів – 330-350 грн., двомісних...
  Міністерство транспорту та зв\Вхідних струмів тягової підстанції
  Робота виконана на кафедрі систем електричної тяги Української державної академії залізничного транспорту, Міністерство транспорту...
  Міністерство транспорту та зв\Дніпропетровський національний університет залазничного транспорту
  Приглашает 24-25 квітня 2007 року тринять Вас участие в работе II міжнародної науково-практичної конференці студентів та молодих...
  Міністерство транспорту та зв\Державна адміністрація залізничного транспорту україни
  У зв'язку з упровадженням графіка руху поїздів на 2007-2008 рр., з метою упорядкування обліку поїздів неповного складу та неповної...
  Міністерство транспорту та зв\Міністерство охорони здоров'я україни головний санітарний лікар залізничного...
  Про затвердження Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку...
  Міністерство транспорту та зв\Міністерство освіти І науки України Дніпропетровський національний...
  З виконання наказу монмолодьспорту України від 29. 03. 2012 №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних...
  Міністерство транспорту та зв\На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті...
  Державним департаментом автомобільного транспорту "Укравтотранс" Міністерства транспорту України
  Міністерство транспорту та зв\На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті...
  Державним департаментом автомобільного транспорту "Укравтотранс" Міністерства транспорту України
  Міністерство транспорту та зв\Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
  Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2014
  звернутися до адміністрації
  uchni.com.ua
  Головна сторінка