Урок 1 графічний редактор основні поняття
Скачати 56.01 Kb.
НазваУрок 1 графічний редактор основні поняття
Дата конвертації20.03.2013
Розмір56.01 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок

ТЕМА 8 ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


УРОК 1 ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

Основні поняття

У наш час значна частина (близько третини) всього програмного забезпечення призначена для опрацювання графічної інформації. Це засоби побудови малюнків, графіків, креслень, які можна вивести на екран комп'ютера та на друк. Останнім часом дістали розповсюдження засоби створення динамічних зображень (анімаційних фільмів, відеокліпів тощо). Подібні зображення, створені за допомогою комп'ютера, часто називають машинною графікою. Програмні засоби, призначені для роботи з машинною графікою, називають графічними пакетами.

^ Графічний пакет — це програма, призначена для створення та опрацювання графічної інформації.

За методами побудови зображень та сферою використання графічні пакети можна умовно розділити на дві групи:

^ 1. Пакети інженерної та конструкторської графіки.

Ці пакети використовуються здебільшого для побудови різноманітних графіків, діаграм, креслень тощо.

^ 2. Пакети ілюстративної графіки.

Ці пакети призначені в основному для створення та редагування малюнків. Основний компонент ілюстративних пакетів — це графічний редактор. Сучасні графічні редактори дають змогу створювати багатокольорові малюнки (до 16,7 мільйона кольорів), використовувати при створенні малюнків анімаційні ефекти.

За методами зберігання та опрацювання зображення графічні пакети можна розділити на дві групи:

^ 1. Растрові пакети.

Растрове зображення складається і зберігається у пам'яті як сукупність точок, для яких задано їх колір та яскравість. Растрові зобра-

ження звичайно мають високу якість, до їх недоліків належать: великий обсяг пам'яті, необхідний для збереження растрового зображення; обмежені можливості щодо опрацювання таких зображень (наприклад, при зменшенні або збільшенні растрового зображення якість набагато знижується).

^ 2. Векторні пакети.

У векторних пакетах зображення будуються як сукупність математичних об'єктів: ліній, дуг тощо. Векторні зображення звичайно займають невеликий обсяг пам'яті та легко опрацьовуються. Недоліком векторних пакетів є відносно висока складність роботи з цими пакетами. Більшість сучасних графічних редакторів створюють векторні зображення, але можуть також працювати з растровими.

Зараз існує декілька десятків графічних пакетів. У нашій країні найбільшої популярності набули інженерні пакети — AutoCAD, Grapher; ілюстративні — Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3D-Studio та інші. Звичайно графічні операційні системи також мають в своєму складі прості графічні редактори, наприклад, це Paint операційної системи Windows.

Спосіб зберігання графічного зображення у пам'яті називається графічним форматом. Сьогодні існує декілька десятків різноманітних графічних форматів, які використовуються різними графічними пакетами. Вони відрізняються якістю зображення, обсягом необхідної для збереження пам'яті, швидкістю перетворення зображення у файл даних тощо.

Одним із найпростіших та найбільш розповсюджених форматів є формат «bmp». Цей формат призначений для зберігання растрових зображень, кожна точка зображення кодується в ньому визначеною кількістю бітів. Наприклад, у монохромних (чорно-білих) зображеннях для кодування точки потрібний один біт, в 256-ко-

льорових — 8 бітів, в зображеннях True Color (приблизно 16,7 млн кольорів) — 24 біти.

Поширеними є також формати «jpeg», «gif», «рсх» та інші. Часто графічні редактори мають засоби для перетворення форматів, тобто мають можливості працювати з файлами інших форматів.

^ Основні можливості графічних редакторів

Різні графічні редактори мають різне призначення та надають користувачеві відповідні можливості. Але є певний набір стандартних можливостей (операцій), який надає майже кожний графічний редактор; Звичайно ці стандартні можливості мають в різних графічних редакторах схожі правила використання, умовні позначення тощо. Опанувавши набір операцій на прикладі одного редактора, користувач зможе виконувати побудову нескладних графічних зображень у будь-якому редакторі.

До стандартних операцій, які зазвичай дозволяють виконувати графічні редактори, належать:

1. ^ Малювання зображення в ручному режимі за допомогою маніпулятора «миша» або подібного йому пристрою.

У цьому режимі миша використовується як пензель, вона залишає слід на екрані, якщо затиснута ліва клавіша. В режимі ручного малювання майже неможливо створити гарний малюнок. Часто цей режим використовується в растрових графічних редакторах для побудови зображення по точках або для ретушування (підправлення) готового зображення.

2. ^ Зміна кольору зображення.

Графічні редактори, як правило, дозволяють встановлювати поточний колір. Після встановлення поточного кольору всі намальовані об'-

єкти матимуть цей колір (до нового встановлення поточного кольору). Зміна кольору вже намальованих об'єктів звичайно дозволяється тільки у векторних графічних редакторах. Сукупність всіх можливих кольорів, якими можна малювати на даному графічному редакторі, називається його палітрою. Сучасні графічні редактори звичайно мають палітру від 256 до 16777216 кольорів і більше.

3. ^ Побудова основних графічних примітивів. До основних графічних примітивів належать:

відрізок, коло (овал), прямокутник, крива та інші. Більшість сучасних графічних редакторів дозволяють також будувати об'ємні фігури: шар, циліндр, конус, призму та інші. Побудова графічних примітивів звичайно здійснюється за допомогою маніпулятора «миша» поміткою вузлових точок (наприклад, для відрізка це можуть бути його кінці, для кола — центр та точка на колі тощо). Побудова графічних примітивів є основним способом побудови графічних зображень.

4. ^ Заповнення замкнених областей. Заповнення замкнених областей здійснюється

за допомогою маніпулятора «миша», звичайно спочатку обирається спосіб заповнення (який називається текстурою), потім область, яку треба заповнити. Існує багато способів заповнення, їх кількість залежить від потужності графічного редактора. Текстури бувають таких видів: суцільні (область заповнюється одним кольором), з переходом кольорів (один колір плавно переходить у інший, така текстура часто використовується для створення ефекту об'єму), з візерунком (підготовлені візерунки для текстур зберігаються у файлах, користувачеві надається можливість обрати один з них) та інші.Вікна графічних редакторів СorelDraw, PaintВиди заповнення замкнених областей

5. Перетворення зображень.

Звичайно графічні редактори забезпечують такі можливості щодо перетворення готових зображень: копіювання, переміщення, обертання навколо заданої точки, симетричне відображення, зменшення або збільшення в заданому напрямку та інші. Операції змінювання розмірів об'єктів в растрових редакторах призводять до значних втрат якості зображення. Перетворення зображень здійснюється за допомогою маніпулятора «миша»: спочатку обирається (виділяється) об'єкт, потім — спосіб перетворення.

6. ^ Використання готових малюнків.

Як правило, графічні редактори забезпечують користувача бібліотеками готових зображень, які можна додавати до власного малюнка. Часто це набори простих геометричних фігур (їх називають автофігурами), літер та інших символів, зображень предметів побуту тощо.

7. Додавання текстових фрагментів. Звичайно графічні редактори забезпечують

користувача можливістю додавати текстові фрагменти до малюнків. Від потужності графічного редактора залежать ефекти, які користувач може застосувати до тексту (вибір розміру, шрифту тощо).

8. Додавання анімаційних ефектів.

Деякі сучасні пакети (часто вони мають назву пакетів тривимірної анімації) надають користувачеві можливість демонструвати рух намальованих об'єктів.

Схожі:

Урок 1 графічний редактор основні поняття iconУрок математика + інформатика
Обладнання І матеріали до уроку: комп'ютерний клас (програмне забезпечення: графічний редактор), картки з тестовим завданням, проектор,...
Урок 1 графічний редактор основні поняття iconІ. Графічний редактор Paint
Одним з простих графічних редакторів є Paint. Але, не зважаючи на його простоту, він дозволяє створювати не тільки прості малюнки...
Урок 1 графічний редактор основні поняття iconГрафічний редактор для трьохвимірних об'єктів. Формує їх перетини І оберти
Зо редактор графічний редактор для трьохвимірних об'єктів. Формує їх перетини І оберти
Урок 1 графічний редактор основні поняття iconГрафічний редактор Paint: інструмент «Заливка»
А щоб заняття було цікавішим, до нас на урок завітали герої з мультфільму «Русалонька». Протягом уроку вони будуть спостерігати за...
Урок 1 графічний редактор основні поняття iconТема: "Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів....

Урок 1 графічний редактор основні поняття iconКомп'ютерна графіка. Системи опрацювання графічної інформації
Типи графічних файлів. Графічний редактор І його призначення. Система вказівок графічного редактора
Урок 1 графічний редактор основні поняття iconУроку інформатики Дата: 18. 03. 2009 Тема
Тема: Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор І його призначення
Урок 1 графічний редактор основні поняття iconУрок інформатики у 10 класі Тема: "Системи опрацювання графічної...
Ризначення, ознайомитись із інтерфейсом програми та її можливостями. Мати уявлення про проглядачі (Viewer) графічних файлів. Показати,...
Урок 1 графічний редактор основні поняття iconТема «Використання засобів графічного подання інформації»
Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити графічний редактор Paint. Переглянути вікно редактора, панелі інструментів, Підпункти...
Урок 1 графічний редактор основні поняття iconТема: Текстовий редактор word 2007
В таких документах, як брошура, бюлетені, рекламні листки, малюнки використовуються для передачі ідей І загального настрою. Додайте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка