Додаток
Скачати 349.54 Kb.
НазваДодаток
Сторінка1/8
Дата конвертації20.03.2013
Розмір349.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8

Роз'яснення щодо набуття права на перерву у зв'язку з роботою за комп'ютером

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Додаток


до листа МОЗ

від 07.03.2007 р.

N 05.03.01-Д-1/455

РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо набуття права на перерву

у зв'язку з роботою за комп'ютером

Всесвітня організація охорони здоров’я ще в 1989 році в офсетній публікації N 99 (Видеодисплейные терминалы и здоровье пользоваталей) дійшла висновку, що робота з використанням персональних комп’ютерів (ПЕОМ) супроводжується зоровим і нервово-емоційним напруженням, негативними зрушеннями в кістково-м’язовій системі людини. Слабкі рівні неіонізуючих і іонізуючих випромінювань, що створюються відеодисплейними терміналами на електронно-променевих трубках, несуть загрозу збільшення онкопаталогії, негативного впливу на вагітних і плід. У всіх розвинених країнах, у тому числі в країнах Європейської спільноти, існують сотні документів, які регламентують вимоги не тільки до комп’ютерів, а і до організації робочих місць з їх використанням. Таким чином, безконтрольне використання комп’ютерної техніки може призвести до негативного впливу на здоров’я користувачів комп’ютерів, особливо дітей.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290

( 1290-97-п ) "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,

професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на

щорічні додаткові відпустки за роботи із шкідливими і важкими

умовами праці та за особливий характер праці" до зазначеного

переліку включено працівників, які працюють на

електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах.
Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами (далі — ВДТ) електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2-007-1998 — далі санітарні правила), затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. N 7, встановлюють медичні вимоги до умов та організації праці при роботі з візуальними дисплейними терміналами усіх типів вітчизняного та зарубіжного виробництва на основі електронно-променевих трубок.

Державні санітарні норми і правила є обов’язковими для виконання нормативно-правовими актами і встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих його факторів, недотримання яких створює загрозу здоров’ю і життю людини та майбутніх поколінь (ст. 1 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” ).

Санітарні правила призначені для запобігання несприятливої дії на працівників шкідливих факторів, які супроводжують роботу з візуальними дисплейними терміналами, пов’язаною з зоровим і нервово-емоційним напруженням, що виконується у вимушеній робочій позі при локальному напруженні верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м’язової активності (гіподинамії) під впливом комплексу несприятливих факторів — шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань та ін., і містять обов’язкові гігієнічні й ергономічні вимоги до організації робочих приміщень та робочих місць, параметрів робочого середовища, дотримання спрямованого на запобігання порушень у стані здоров’я користувачів електронно-обчислювальних машин (далі — ЕОМ), у тому числі персональних електронно-обчислювальних машин (далі — ПЕОМ).

Розділом 5 зазначених санітарних правил

встановлені вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ та ПЕОМ.

Згідно з положеннями зазначеного розділу при організації праці, що пов’язана з використанням ВДТ ЕОМ і ПЕОМ, для збереження здоров’я працюючих, запобігання професійним захворюванням і підтримки працездатності слід передбачити внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку.

Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку мають передбачати додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об’єктивних і суб’єктивних ознак втомлення і зниження працездатності.

При виконанні протягом дня робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за основну роботу з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ слід вважати таку, що займає не менше 50% часу впродовж робочої зміни, мають передбачатися:

- перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви);

- перерви для відпочинку і особистих потреб (згідно з трудовими нормами);

- додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням особливостей трудової діяльності.

Тривалість обідньої перерви визначається чинним законодавством про працю і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи).

Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ розроблено з урахуванням характеру трудової діяльності, напруженості і важкості праці диференційовано для кожної професії.

За характером трудової діяльності виділено три професійні групи згідно з діючим класифікатором професій:

1) розробники програм (інженери-програмісти) — виконують роботу переважно з відеотерміналом та документацією при необхідності та інтенсивного обміну інформацією з ЕОМ і високою частиною прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою працею з підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги на фоні нервово-емоційного напруження, вимушеною робочою позою, загальною гіподинамією, Періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в режимі діалогу з ЕОМ у вільному темпі з періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу;

2) оператори електронно-обчислювальних машин — виконують роботу, яка пов’язана з обліком інформації, одержаної з ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов’язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня та виконується у вільному темпі;

3) оператор комп’ютерного набору — виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея, з введенням даних з високою швидкістю, робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподинамії з напруженням зору (фіксація зору переважно на документи), нервово-емоційним напруженням.

Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робочій зміні залежно від характеру праці:

- для розробників програм із застосуванням ЕОМ слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за ВДТ;

- для операторів із застосуванням ЕОМ слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;

- для операторів комп’ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за ВДТ.

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 години.

При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин роботи незалежно від характеру трудової діяльності через кожну годину тривалістю 15 хвилин.

З метою надання роз’яснень щодо набуття права на перерву іншими категоріями працівників просимо надати конкретний перелік посад, трудова діяльність працюючих на яких має такі ж характеристики, як і діяльність зазначених в ДСанПіН груп працюючих.

Категорії посад просимо вказати відповідно до Класифікатора посад (ДК 003:2005) (vb375609-05, vc375609-05), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року N 375 “Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів”.

Принагідно повідомляємо, що у 2007 році Міністерство планує завершити роботу з підготовки Державних санітарних норм і правил “Обладнання, влаштування ігрових комп’ютерних закладів для дітей”.

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Головне санітарно-епідеміологічне управління

N 7 від 10.12.98

м.Київ

vd981210 vn7

Затверджено

Постановою Головного державного

санітарного лікаря України

10 грудня 1998 р. N 7

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПIН 3.3.2.007-98

Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Додаток iconНака з
Затвердити склад міського оргкомітету та журі конкурсу (додаток №1) І умови проведення конкурсу (додаток №2)
Додаток iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський науково-методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку...
Додаток iconБюлетень 2
Могриця. Розташоване у 30 км від м. Суми у напрямку Суми-Міропілля. Схема під'їзду – Додаток Центр змагань: с. Могриця, польовий...
Додаток iconЗобов”язується виконати у відповідності до умов даного договору роботу,...
Складові частини виконуваних робіт та їхня вартість наведені в калькуляціях (додаток №1 та додаток №2)
Додаток iconКороткий опис моделі що являє собою додаток до диплому?
Додаток до диплома являє собою гнучкий інстру­мент, що не носить наказовий характер І призначений для еко­номії часу, коштів І праці....
Додаток iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Додаток iconДодаток n 2

Додаток iconДодаток 9

Додаток iconДодаток Ж

Додаток iconДодаток 1 к артка 1

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка